Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Beylerrrrr, alooooooo

  ?ki penalt?, bir nizami gol?m?z verilmedi bu ak?am.

  Orada m?s?n?z?

  ?? haftad?r ba??m?za gelmeyen kalmad?. Orada m?s?n?z?

  Yorum Yap


   ?ampiyonluklar i?in kupalar i?in ?enol G?ne? diyorum.

   Yorum Yap


    bu takim sampiyon olabilirdi, tamam stad yoktu eyvallah ama son 4-5 mac kalmisken liderdik ve artik o satten sonra degil stad tarlada oynatsalar buyuk takimsan boyle kolay birakmazsin. cok kolay biraktik, cok kolay bahanelerin arkasina saklanir olduk. yazik oldu.

    Yorum Yap


     Aslı Hamit Kurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Beylerrrrr, alooooooo

     ?ki penalt?, bir nizami gol?m?z verilmedi bu ak?am.

     Orada m?s?n?z?

     ?? haftad?r ba??m?za gelmeyen kalmad?. Orada m?s?n?z?
     verilsin verilmesin.. mesele yenilmek falan da degil. Mesele sadece asiri ruhsuzluktan. Sahadaki adamlar itiraz etmiyor yenilen haklarina biz mi edelim?

     Yorum Yap


      Aslı Hamit Kurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Beylerrrrr, alooooooo

      ?ki penalt?, bir nizami gol?m?z verilmedi bu ak?am.

      Orada m?s?n?z?

      ?? haftad?r ba??m?za gelmeyen kalmad?. Orada m?s?n?z?
      A?a??da orman ba?l??? var. Bulabilirsen kendisini, d?nyadaysa hala ona sormak laz?m ?ncelikle.

      Yorum Yap


       Aslı Murat Adik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       ?ampiyonluklar i?in kupalar i?in ?enol G?ne? diyorum.


       bu y?netim ve bu federasyon ba??m?zda oldu?u s?rece, Mourinho gelse kurtaramaz bizi..

       Yorum Yap


        Ne dedi ma?tan sonra?

        Yorum Yap


         Bu d?zende a gitsin b gelsin fark etmez, bir ?ey de?i?mez

         Yorum Yap


          Y?llard?r forumday?m. 2013 ten beri LUC?EN FAVRE diyorum ) ke?ke bili? hakk?nda yan?lsayd?m bunu ?ok samimi s?yl?yorum ama yerli veya alman d???nda t?rkiyeye kimse dayanamaz

          Yorum Yap


           Aslı Tayfun Yazgan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Murat Adik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           ?ampiyonluklar i?in kupalar i?in ?enol G?ne? diyorum.


           bu y?netim ve bu federasyon ba??m?zda oldu?u s?rece, Mourinho gelse kurtaramaz bizi..
           .

           Yorum Yap


            Aslı Ahmet G?kta? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Siar Deniz Babuz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Siar Deniz Babuz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            afedersiniz ama yukar?da bilic'i savunanlardan biride benim.
            velev ki siz hakl?s?n?z. bilic'i kovduk.bilic su?lu.hakl?s?n?z.
            fakat fikret orman ba?l???na bu kadar yazanlardan hi?birini g?remiyorum?
            Hakl?s?n?z.. ama bug?n ba?kan de?i?tirelim desek 1 aday ya ??kar ya ??kmaz.. ama teknik direkt?r s?r?s?yle.. ?nce sportif ba?ar? gelecek, bor?lar biraz azalacak sonra ba?kan adaylar? d?k?lmeye ba?layacak.. realist olmak laz?m.. ?u kadro bile i?ini bilen bir teknik direkt?r?n elinde ?ampiyon olurdu.. 2 derbi kazansak suyun ak??? de?i?irdi.. ayr?ca kornerden gol yemek y?netimin su?u mu? tolgays?z bir halt oynamad???n? 3 ma? arka arkaya g?r?p anlamamak y?netimin su?u mu? pektemekle s?zle?me imzalak y?netimin su?u ama buna engel olmad??? gibi pektemek gibi bir faydas?zdan her ma? medet uman bili?'e ne diyelim?.. be?ikta? y?netimi ?oook ba?ar?s?zd?r.. ama ?u son 3 ma?? bili?'in hatalar? vermi?tir.. her ?eye ra?men hakeme makeme ra?men kazan?lacak ma?lard?.
            peki g?zel abicim kornerden gol yemek bilic'in su?u mu
            neyse art?k ?ok bir?ey yazmak gelmiyor i?imden.ben kendi g?r??lerimi savunduk?a insanlar?n sinirini bozan biri gibi duruyorum.
            hepimiz ortak gayesi be?ikta??n ba?ar?s? fakat g?r??lerimin farkl?l??? y?z?nden birazdan beni de ba?ka bir tak?m? tutmakla yarg?layacaklard?r.
            ?imdilik bilic gidip yerine bir td gelicek gibi duruyor.
            umar?m ?yle de olur.neden biliyor musun abi?
            ??nk? o zaman ben herkese tek tek cevap yaz?p anlataca??m bu olay?n hocadan,2futbolcudan bilemedim 3futbolcudan kaynaklanmad???n?.
            abi kornerden gol yemek bili?in su?u de?il hakl?s?n , kornerden gol yemesek ne olacakt? 0-0 yani ayn? ?ey. Bili?'in su?u kornerden yemek demiyor ki kimse genel resme bakal?m , sen vicdanen nas?l ac?kl?yorsun bu sezon 3 derbi kaybetmeyi ve ve her ma? tolgay? c?kar?p necipi atibay? almak gibi ?eyleri bili? buralarda verdi ?ampiyonlu?u zaten. en az?ndan i? saha derbilerini berabere bitirebilmeliydi. Bazen i?ler hocada biter. Sen diyebilir misin ki ?enol yada Denizli hoca da olsa i?erde d??arda t?m derbileri kaybederdi diye ?
            b?yle kesin yarg?larda bulunamazs?n.
            bak mesela marx bu olay? ??yle ?zetler. che da?a ??k?p devrim yapt? diye t?m devrimler da?da silahl? ba?ar?l? olacak yada olmayacak diye bir kaide yoktur.
            ki?isel fikrimi soracak olursan denizli olsa derbi kazan?rd? fakat ?enol g?ne? konusunda ??pheliyim. ??nk? denizli bu ligin art?k ne terane oldu?unu biliyor.
            ?enol hoca bir g?n be?ikta? da g?rmek istedi?im bir hoca olmas?na ve ?ok sevdi?im bir insan olmas?na ra?men bu kadroya gelmesini istemem.
            ??nk? de?i?en sadece bilic yerine ?enol hoca olur.bilmem anlatabiliyor muyum sana d???ncelerimi. olay bilic'i savunmak de?il.
            tabiki burada hatalar?n sorumlulu?u bilic'in ?zerinde de olacakt?r fakat
            g?nah ke?isi sadece bilic de?ildir bana g?re.
            bak bu konu?malar?n caps'ini al l?tfen.seneye gelen hoca bizi ka??nc? haftaya kadar umutlar?m?z? g?t?recek.
            3derbi kazan?p anadolu tak?mlar?na yenilince bakal?m ka? ki?i derbi kazan?yoruz iyi ho? g?zel de bu sefer anadolu tak?mlar?na eziliyoruz diyecek.
            anl?k ba?ar?lara ?artl? bir toplulu?uz art?k. sene ba?? bence 1y?ll?k s?zle?me yaps?nlar.
            ?ampiyon yapamazsan gidersin diye. ki b?ylece bizde beklentilerimizi ona g?re ayarlar?z.

            Yorum Yap


             Allah billah a?k?na vizyonu olan ger?ek anlamda ba?ar?s? olan biri gelsin. Bu ki?i ?enol G?ne? de?il Klooptur.

             Yorum Yap


              Seneye yeni hocay? bu ba?l?k alt?nda ele?tirmek i?in g?r??mek ?zere.Kul?p i?inde radikal de?i?ikler olmad?k?a,profesyonel y?netim anlay??? gelmedik?e,bu hakemlere federasyona ses ??karmad?k?a,taraftar tak?m?n? eskiden oldu?u gibi sahiplenmedik?e yine tek sorumlulu?u hocaya y?klemeye devam ederek hi? bir halt edemeyiz.?u ba?ar?s?zl?kta Bilic'in ?ok b?y?k etkisi vard?r ama b?t?n sorumluluk daha do?rusu 1 numaral? sorumluluk hocan?n de?ildir.Bilic ?u hatalar?n? yapmay?p tak?m? ?ampiyon yapsayd? bile kul?b?n b?y?k problemleri d?zelmeyecekti,yeni gelecek hocayla da d?zelmeyecek....

              Yorum Yap


               Aslı ?smail G?renek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Allah billah a?k?na vizyonu olan ger?ek anlamda ba?ar?s? olan biri gelsin. Bu ki?i ?enol G?ne? de?il Klooptur.
               Klopp un cocugunu falan mi kaciralim? Ne vaad edip getirecez? Klopp Real Madrid ile g?r?s?yor

               Yorum Yap


                Don ev?ne bili?

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X