Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  ben ?imdi izliyorum f?rat g?nayeri. genelde ?ok bi?ey bilmiyor o adam ama bilicin kalma ihtimali s?f?rm?? .

  Yorum Yap


   fenerde gs'de bi hoca 2 sene ?st?ste 3. olacak o hocay? el ?st?nde tutacaklar.

   sonra diyoruz ki niye onlardan gerideyiz. geride olursun tabi. adamlar ba?ar?s?zl??? kabul etmiyor ki. an?nda kesiyorlar biletini.

   bizde romantik romantik yok hatalar?ndan ders ??karacak yok 1 seneyi daha hak ediyor yok sab?r kendimizi eyliyoruz.

   korkmay?n bu kadar gezegendeki tek hoca Bilic de?il. Be?ikta?'?n formas? bu kadar?n? yapard? zaten.

   Avrupada ilk defa gruptan ??kmad?k. Ya da liverpool'u ilk defa yenmedik. Yap?lan k???msenmez ama bu kadar da ilahla?t?r?lmas? anlams?z. Kendimizi k???lt?yoruz fark?nda de?iliz.

   Bir hoca ekstra bir ?eyler kat?yorsa ben onun arkas?nda dururum. Yerimde say?yorsam neden sabredeyim.

   Seneye de farkl? bir ?ey olmayacak Bilic ile. Herkes hakemlere tak?l?yor eyvallah ama adil hakemler olsa da Bilic bu inatlar?nda devam ettik?e ?ok ma? kaybettirir bize.

   8 ya??ndaki ?ocu?a Be?ikta?'?n 8 ma??n? ?st ?ste izlettir. 9 ma?ta tak?m?n nas?l oynayaca??n? hangi dakikada hangi de?i?iklikleri yapaca??n? anlat?r sana.

   Yorum Yap


    Aslı Seyithan Sakar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Kalacaksa da oturup uzun uzun konu?ulmas? laz?m hocayla. Yapt?klar? yapamad?klar? art?lar? eksileri hepsi masaya yat?r?lmal?.
    Ayr?ca ek olarak d?nk? ma? ?zel olarak konu?ulmal? diye d???n?yorum sanki bir yerlere mesaj verir gibiydi ??kard??? kadroyla yapt??? de?i?ikliklerle falan.
    D?nk? macta diger maclara g?re farkl? olanlardan at?n? zaten sakat olan ersanin yerine oynad?,
    T?re gripmi?, onun d???nda opareyi oynatmak istemis sadece onun icinde birini kesmesi gerekiyordu,
    Atibayi uygun g?rm?s, yani tek sorubilecek soru opare . diger maclardan farkl? olarak.

    Yorum Yap


     Taktik ve anl?k kararlar konusunda bir b?y?k tak?m?n hocas? olmas? konusunda zerre kabiliyeti yok.hi?bir ma?? ?evirmedi ve m?dahale etmedi.tak?mda hi?bir oyuncuya s?n?f atlatmad?.insanl???na adaml???na laf?m yok ama in?allah gider yolu a??k olsun

     Yorum Yap


      ?nan?n ankette kalmal? diyenlerin ?o?unluk oldu?unu g?r?nce yava? yava? bir ?eylerin de?i?ti?ine inanmaya ba?lad?m ve mutlu oldum. Umar?m Seneye de burada kalacak ve a??k ara ?ampiyon olaca??z. Kal?rsa eminim sistem tamamen oturacak ve her ?ey g?zel olacak. ?u anda resmen k?r?lma noktas?nday?z. Bilic g?nderildi?i anda b?t?n emek ve ?al??malar bo?a gidecek. Her ?eye yeniden ba?lanacak.

      Yorum Yap


       Bilic giderse gelecek adam lucescu yada heynckes falan olmal?

       ?enol G?ne? de buradaki beklentileri kar??layabilecek ki?i de?il.

       Winner hoca ar?yorsak ger?ek winnerlara y?nelmeliyiz.

       ?enol G?ne? aranan winner de?ildir.
       En son düzenleyen G?kay G?kdo?an; 20-05-2015, 02:43.

       Yorum Yap


        Duzen duzen diyoruz da sanki Bilicten once duzen bizim lehimize isliyordu. Bilicten once de hakkimiz yeniyordu Bilicle de yendi Bilicten sonra da yenecek. Bu Besiktasin kaderidir. Bilic de bu duzene yenik dustu yani basaramadi. Onemli olan su; kim bizi bu duzende basariya ulastirir. Bilic devam ederse basarabilir mi? Yasadiklarindan ders cikarirsa belki. Ama ben Bilicin basarabilecegine inanmiyorum.

        Yorum Yap


         Daha karpuz kesicez, UEFA kupas?n? kald?raca??z... Kal hocam.

         Yorum Yap


          Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Bilic giderse gelecek adam lucescu yada heynckes falan olmal?

          ?enol G?ne? de buradaki beklentileri kar??layabilecek ki?i de?il.

          Winner hoca ar?yorsak ger?ek winnerlara y?nelmeliyiz.

          ?enol G?ne? aranan winner de?ildir.
          aynen olay bu...bilic gitsinde yok sergen gelson yok x falan...gelecekse bu hocalar gelsin yoksa bilicten baska kim gelirse gelsin bilicin bir tik ?st?ne cikacagina inanmiyorum...?zellikle ic sahada kaybettigimiz puanlarimizi d?s?n?rsek bilic ile ?n?m?zdeki sezon ic saha performansimiza +10 ekleyebilirmiyiz bu seneye nazaran..
          ve ayrica bilece rakiplerimizi anlatanlar ?yle abartili anlatmislarki bilic sahaya real e barca ya karsi cikar gibi cikiyor...

          Yorum Yap


           Allah a?k?na Lucescu diyenleri g?rtlaklamak istiyorum. Korkak futbol oynat?yor b?d? b?d?lar? ile yine siz g?nderdiniz o adam? da. Yok ??yle yok b?yle bin t?rl? bahane buldunuz. Keza di?er TD'ler i?inde ayn?s? ge?erli. Biraz utan?n yazarken buraya. Ge?en sene buralarda Pektemek GOL Demek diye an?r?yordunuz... Q7 gitsin diyenler de ayn? tayfa...

           Aradan iki g?n ge?iyor ba?l?yorlar q7 d?n, luce gelsin, ertu?rul gitsin vs demeye. Hi? de y?z?n?z k?zarm?yor mu. Herkesi iki g?nde satarken ger?ekten hi? utanm?yor musunuz acaba.

           Ulan emre denen ?eref yoksunu adam? bile taraftar? nas?l koruyor arkas?nda duruyor. Keza melo da ?yle... Sen daha bir futbolcunu TD'?n? sahiplenip koruyam?yorsun en k?t? 2 senede bir TD direkt?r de?i?tiriyorsun sonra ba?ar?. Al sana ba?ar? bak burda...

           Y?netim konusuna hi? girmiyorum, bir yere kadar destekledim ama son haftalarda hakk?m?z bariz yenirken ??k?p iki laf etmeyen adamlardan y?netici olmaz olsun.

           PS. O Bili? Kalacak...!

           Yorum Yap


            Yeri de?il ama f?rat g?nayer periscope'da olcay gitmeyecek arkada?lar dedi

            Yorum Yap


             Olcay niye gitsin zaten ya ?imdi durduk yere

             ?enol G?ne? hakk?nda ne d???n?yorsunuz gelse ba?ar?l? olur mu sizce?

             Yorum Yap


              Bili? in kalmas?n? istiyorum. Bili? giderse seneye yine s?f?rdan ba?l?ycaz yorulduk art?k hep sil ba?tan hep sil ba?tan motive olma istek arzumuz azald?. Gitmesinide istiyorum bi yandan hep ayn? hatalar? yapmas? yanl?? oyuncu de?i?ikli?i tak?nt?lar? derbilerde korkak oynatmas? falan can s?k?c?.

              Ama en ?nemli olan k?s?mda Bili? kalsa iki senelik ba?ar?s?zl?k ve yorgunluk bask? olu?turacak ?zerinde y?netime kar??da eli zay?f olacak yolunda gitmeyen i?leri d?zeltmesi i?in zay?f oyuncular?n yerine g??l? oyuncular almas? i?in imkan? olmayacak. Belki g?stermelik bi ka? oyuncu al?n?r ama tahminim ?n?m?zdeki sene yine olcay,pektemek,necip,veli,motta gibi oyuncular kadroda olacak. belki bi kaleci al?n?r bide franco yerine bi stoper al?n?r yine sezona iyi ba?lan?r g?mb?r g?mb?r oynar?z sezon sonuna do?ru yine yorulur da??l?r d??eriz ?ampiyonluktan.

              Bu ligde bizi a??k ara ?ampiyon yapmazlar belki fb gs den biri d??ebilir ama illaki bitanesi ?ampiyonlu?u sonuna kadar kovalatt?r?l?r ve son be? haftada ?ampiyon yap?l?r. renklilerin d?rd?nc? y?ld?z meselesi,yabanc? kural?nda bize haks?zl?k yap?lmas?na ra?men kabul etmemiz,S?leyman Seba sezonu olmas? falan hepsi bak?ld???nda bizim lehimize g?r?n?yo tarafs?z biri bu hadiselerden dolay? bile bu sene Be?ikta? ?ampiyon olur diyebilir ama bu sene bile ?ampiyonlu?u bize yedirmedilerse hi?bir zaman yedirmezler. Anca s?ke s?ke al?r?z onun i?inde Bili? ile olmaz o i? hoca tak?mdan ve bizden ?nce da??l?yo zaten.

              He bili? derseki ben bu tak?m? adam ederim oynamayan? g?nderir verim alamad???m? g?nderir Be?ikta??n b?y?kl???n? kald?racak oyuncular? tak?ma kazand?r?r?m kaybettik ama nas?l kazanaca??m? biliyorum benimde hatalar?m oldu bir sene daha ?ans verin ba?ar?l? olma s?z? veriyorum derse hemen s?zle?me uzat?lmal? ve arkas?nda durulmal?d?r.
              En son düzenleyen Murat Baltaci; 20-05-2015, 03:10.

              Yorum Yap


               Aslı Seyithan Sakar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Olcay niye gitsin zaten ya ?imdi durduk yere

               ?enol G?ne? hakk?nda ne d???n?yorsunuz gelse ba?ar?l? olur mu sizce?
               Her sene 0'dan yap?lanma ya?ayan ve genel olarak her sene 8-10 transfer yap?p tak?m?n dengesini sarsan, ayn? zamanda her hoca gibi kendisinin de tak?nt?lar? olan bi hocad?r.

               A??r ve lider hoca ar?yorsak kendisi bu kategoride de?ildir bence.

               Yorum Yap


                Aslı Seyithan Sakar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Olcay niye gitsin zaten ya ?imdi durduk yere

                ?enol G?ne? hakk?nda ne d???n?yorsunuz gelse ba?ar?l? olur mu sizce?
                Ben oynatt??? futbolu be?enenlerdenim.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X