Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Hocayi ?ok seviyorum fakat hatalarindan ders almiyor. ?lk yari ittirilen fb ve hamzadan sonra kollanan gs ye bakinca mayis ayina kadar isi getirmesi stadsiz bir takimi hele kucumsenecek bir durum de?il. Fakat pektemek inadi, s?rekli ilk tolgayi cikarmasi, ayni hatayi 2 kere ?st ?ste yapmasi butun emegi cope atti. Son 2 kadikoy deplasman?nda bize sinir krizleri ge?irtti. ?yi takim iyi dizili? iyi baslangic devamini getiremiyor, oyunu okuma ve mudahelede bazen anlamsiz i?lere kalkisiyor. Ve tabi son olarak yaptigi baskiyi kaldiramadik aciklamasi, siz baski gormemissiniz! Baslarinda Aziz gibi baskanlari varda baski hissetmisler. Kalirsada uzulmem, gidersede. Hakkimizda hayirlisini diliyorum.

  Yorum Yap


   Kapasitesi bu kadard?. ?zellikle kritik ma?lar?n hepsinde ba?ar?s?z oldu. Stres y?netimi ?ok zay?ft?. Bu ?zelli?i H?rvatistan ba??ndayken de b?yleydi. Elinde daha iyi bir tak?m oldu?undan iyi sonu?lar ald?. Klasik T?rk taraftar?, ?zellikle de Be?ikta? taraftar?, saha d???ndaki karizmaya tak?lm?? oldu?u i?in T?rkiye'de el ?st?nde tutuldu. Bu ?lkede stressiz bir 2 sene ge?irdi. Kendi performans?n?n alt?na d??medi. Ortadaki ba?ar?s?zl?kta Bilic'in b?y?k bir kabahati yok. Kendi bildi?ini uygulad?. Sorumluluk her zaman kadro ve TD se?imini yapan Y?netim Kurulundad?r. 3 senedir yapt?klar? TD ve kadro se?imleri vizyon dersi verdiler.

   EkNot: ?.G?ne? ismi de ayr? bir tart??ma konusu. 25 senelik TD kariyerinde daima kaybetmi?, ?ikayet etmi?, psikolojik olarak b?t?n futbol camias?yla kavgal? bir ismi ?u Y.Kurulu ile ?al???rsa Be?ikta? 3.bile olamaz. Alt?n Jenerasyon ile yakalad??? 2002 y?l?ndaki D?nya ???nc?l??? d???nda ald??? hi?bir sonu? yok.

   Bundan sonra bu Y?netim ile bir?ey olmaz ama gitmeden yapacaklar? iyilik Be?ikta? Futbol Y?netimini tamamen 88-96 Jenerasyonuna b?rakmalar? ve sonra gelecek YK'lar?n? ilanihaye futbola kar??maktan yasaklamalar? olur. Nas?l 70 Jenerasyonu Bayern Munich'i halen ta??yorsa Be?ikta? da bu Jenerasyonundan ba?ka hi?bir ?ans? yok. Biraz sab?r edilirse kurtulu? Seba'n?n kurdu?u ekipte.
   En son düzenleyen Abdullah Eren; 17-05-2015, 11:03.

   Yorum Yap


    ?zellikle bilic sayfas?nda zaman?nda td olarak yetersiz dedi?imizde benim gibi d???nenlere demedi?ini b?rakmayanlar?n ?imdi defolsun demesi de ?ok komik ka??yo art?k...ba??ndan beri diyorum olcay ba?ta olmak ?zere kime y?z verdiysek astar?n? istedi...buna bilic de dahil..son ma?larda sadece ayakta ma?? izliyo heyecan diye bi?ey kalmad? adamda...

    Yorum Yap


     Sistem b?yle gelmi? b?yle de gider, biz de ?z?lmeye devam ederiz.

     Yorum Yap


      Rasim Kara, plase Ersun Yanal.

      Yorum Yap


       Kim gelirse gelsin ama sinan engin veya akl?ma gelmiyor ama benzeri varsa o klubede olsun
       Yetti art?k elimizden al?nanlar
       S?kt? artik BES?KTASL?LIK duru?u efendilik vb seyler
       Kar??ndaki kahpe d?zen kahpe
       Futbolu bizmi temizleyecegiz istedikleri an ?ike damgas?n? vuruyorlar
       D?zene uyacaksin kardesim b?yle ba?a b?yle tarak misali
       Stad?n yok paran yok sezonu ge?tim Son 3 ma? hakemler adil olsa bug?n 2 puanla ?desin
       Ay?pt?r g?naht?r
       Bugun bilic yar?n ?enol ?b?r g?n ba?kas? Son 20 y?lda oldu?u gibi
       ?ster be?en ister be?enme ?al???r ?al??maz
       Koy bakal?m kl?beye denizli-sinan ikilisini ne kadar hakk?m?z yeniyor g?relim
       Olmasi m?mk?n de?il fatih terim sinan engin BE??KTA?IN ekibi
       olsun sezonda 3.hakem hatas? g?r?rsek ad?m? de?i?tiririm
       emrecim diyen meloya pardon diyen hakemler bizi dogruyor
       Sonra bilic gitsin o gelsin
       17-18 ya??ndan beri ayn? senaryolar

       Yorum Yap


        Tam sakinle?ip kalsa m? acaba diyorum, sonra akl?ma Mustafa Pektemek geliyor, Olcay geliyor aman diyorum. Bir sene daha 3. olmaya gerek yok. Ha hedef 3. olmak ise onu yapamayan da pek olmad? zaten.

        Yorum Yap


         Olas? yeni hoca de?i?ikli?inde bence en do?ru istihbarat? hakan g?ndo?an al?yor..
         ?ahsen kartal yi?itmi? ?v?n? ?zdenmi? fatih do?anm?? bademmi? filan ?ok inand?r?c? gelmiyor..
         Ama hakan g?ndo?an s?r k?p?d?r kolay kolay s?ylemez..


         Sent from my iPhone using Tapatalk

         Yorum Yap


          Seni de yiyecek bu taraftar be hocam Gelsin bakal?m rasimler,ersunlar.. Mumla arayacaklar..

          Yorum Yap


           slaven bilic kalmal?. defans oyuncular? de?i?meli!!!

           Yorum Yap


            Gs akhisar ile oynar, akhisar defans diye bi?ey yapmaz bizim ma?ta 11 kisi topun arkasina ge?erler, keza bir ?ok tak?m b?yle tabi bahanelere siginmamak lazim, , b?y?k takimsan atacaksin ama olmuyor bazen. Sikeciler d?n yine masa ba?? oyunlar ile sampiyon olacaklar. Kisaca bu d?zen degismedikce ne bilic ler gelir gider ve biz ayni yerimizde kaliriz. Bunda ne yazik ki pasif bir taraftar yapimiz oldu?undan olabilir. Firat fb ma??nda hata yapti, fb taraftari firatin evine bast?, ondan sonra ohh her fb ma??nda lehine kararlar ??kt?. Bizim de sesimizi yukseltmedigimiz s?rece bu b?yle gider

            Yorum Yap


             Bilic ma?a favori ??kmas?n? bilmiyor, anadolu tak?m? gibi ??k?yor , bizim deplasmanda ba?ar?l? olma sebebimiz de , derbileri kaybetme sebebimizde , 1-0 dan ma?? ?evirememe veya ma?? koparamama sebebimiz de budur.
             Bili? ba?ar?l?m?d?r , etkenleri d???n?nce evet, ama yeni stadta kontra atak oynayan be?ikta? g?rmek istemiyorsak bilic gitmeli be?ikta??n b?y?k tak?m oldu?unu bilen ( tek alternatif ?enol g?ne?) bir yerli gelmeli. En son hangi yabanc? hoca ?ampiyon oldu ? Hamzaya yap?lan k?yaklar ortada.


             iPhone 'den Tapatalk arac?l??? ile g?nderildi

             Yorum Yap


              ?ampiyonlu?a en yak?n tak?m Galatasaray. Bu ?erefsizlerin ma?lar?n? izlemeye tahamm?l edemiyorum. Hep sonu?lar?na bak?yorum. Ama izledi?im Akhisar, Konya ve Gen?lerbirli?i ma??n? nas?l ald?klar?n? bizzat g?rd?m. Galatasay'?n ?u 3 ma?tan hakketti?i max 3 puan. Ald??? 9 puan.

              Rakip tak?mda ?yle bir ?erefsiz var ki ne hikmetse kart g?rm?yor. Bir ma?ta iki kez rakibin bile?ine bas?yor, topu eliyle al?yor, 8-9 kez hakeme itiraz ediyor ve ma?? kart g?rmeden tamaml?yor. Be?ikta? Akhisar ma??nda resmen dayak yedi. Bu bahsettiklerim ayn? haftada oluyor. Acaba di?er ma?lar? izlemiyorlar m? bu hakemler?

              Bilic'in kendi s?ylemi var, ne zaman oyuncular?m itiraz etmeye kalksa elinde kart ile ko?an bir hoca var.Bu kadar yanl? y?netilen bir ligde, ?ikenin ve ?aibenin gezindi?i bir ligde hocaya gitsin demek, en hafif tabirle haks?zl?kt?r.
              Lucescu da gelse, yukarda olanlar oldu?u s?rece hi?bir ?ey olmaz. O zaman da m? istifa diyece?iz? Bize g??l? bir y?netim laz?m. Hoca sonra ki i?.

              Yorum Yap


               Aslı Yusuf Kazanci tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Alper G?rer tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               ?ok ?abuk as?p kesiyoruz ?ooook. Bilic hatal? evet. Sa?ma sapan ?srarlar? mahvediyor evet. Kat?lmamak m?mk?n de?il de tek sorumlu Bilic mi karde?im? Luce hata yapmad? m?? Di?er gelecek olan hatas?z m? oynatacak tak?m?? Dk. 60 da Olcay'? ??kar?p Pektemek yerine Cenk'i koyacak da ma? m? alacak? Nedir bu kan ve vah?et s?ylemleri anlam?yorum. Hepiniz burada bu ak?am ki gs-gen?ler ma??n? izlemi?sinizdir. Hamza'n?n m?thi? taktik dehas?n? g?rebildiniz mi? Ne takti?i ne dehas? karde?im ma? zaten ayarlanm??. Napt? Hamza yazd? tahtaya kadroyu "oynay?n sonu? zaten gelicek" dedi bitti. ?erefsizli?in, haysiyetsizli?in bini bir para olmu? bir lig. Onca olumsuzlu?a, eksi y?ne ra?men al?n size 32. haftaya kadar ba?a ba? gelmi? tak?m. Evet Bilicin baz? hatalar? y?z?nden belki puanlar kaybettik. Evet ?ampiyonluk gitti ama tek sorumlu olan bu adam m?? Ya adam hakeme itiraz etti diye 3 ma? trib?ne g?nderildi. Sahada top?ular?m dayak yiyor diye ma?? 4. hakemin yan?nda izliyor s?rekli. Adam Be?ikta?a vermi? kendini. Ba?armak istiyor bu adam. Hatas? oldu, b?y?k hatalar? oldu ama Bilic gidince yerine gelecek adam? Mourinho mu geliyor? Guardiola ile mi g?r???yoruz?

               Hele ?u ?enol G?ne? diyenler, Sergen diyenler. Abi siz adam? ?ld?r?rs?n?z yemin ediyorum. Bunu 4-5 kez yazd?m yazmaya da devam edece?im. E?er olmazsa buraday?m. ?enol hoca gelsin max 20. hafta havluyu atar?z. ?ok net s?yl?yorum. Bombo? bir adam ?enol Hoca. H?cum futbolu oynat?yor, arka taraf evlere ?enlik. 100 gole ula??r tak?m o gelince evet. ?ok net belli. Peki yedi?i gol? 85 gol art? eksi 15 gol yeriz. Ad?m gibi eminim bundan. ?enol G?ne? neymi? d?nya 3. olmu?. Kimleri elemi? peki elindeki kadroyla yaz?n g?relim. ?lhan Mans?z, Hasan ?a? y?rekten top oynayan adamlar. ?imdi ki gibi laylaylom top?ular m?yd?? Kimi elemi? ?enol Hoca karde?im ona bak?n.

               Bilic kalmal? diyorum. Hi? yeni hocayla bamba?ka heyecanlara gerek yok. Adam 2 senedir stads?z tak?m y?netiyor. Her ma? deplasman. Bir ma? Konya bir ma? Ankara ?b?r ma? olimpiyata m? gitsek diye d???nen bir tak?m. 32. hafta ve kafa kafaya. Rakiplerin g?zel stadlar?, g?zel gelirleri, lobileri, hakem deste?i her ?eyi var. En ?nemlisi g??l? ba?kan g??l? isimleri var. Futbolcular sahada dayak yiyor bizim beyzadeler ??k?p iki laf etmiyorlar hakeme, tff ye. Bunlar? g?r?n bunlar?. Ay?pt?r. Bu adam vodafone arenay? g?rmeyi hi? mi hak etmiyor? Taktik dehaym?? kimin u?runda bu ?erefsiz ligde? Fener her sene kafaya oynuyor ?ok mu taktik yap?yor. Aha bu sene ortada arenada gsye bir koysak fener olacak ?ampiyon. Bak?n bak?y?m ?ok mu m?thi? oynuyorlar? Ya da ?rnek b?y?k ihtimalle gs olacak ?ampiyon ?ok mu iyi taktikleri var? Ma? net ayarlanm??. Saraya ??kmalar falan s?yletmeyin i?te beni. Ay?pt?r. Bilic bir derbi kazanmaya ba?lasa ?eytan?n baca??n? k?rsa gerisi de gelir. Lanet olsun beceremiyor i?te bizi de burda b?yle sa?ma ?eyleri tart??maya zorluyor. ??renemedi i?te en b?y?k hatas? bu. ??renecek ama bu sene yapamad?. Vodafone arenay? hakediyor. O kadar s?yl?yorum. D???ncem budur. Eyvallah
               ?enol G?ne? e bo? hoca demek futbol ay?b?d?r adam milli tak?m? d?nya 3. s? yapt? ?imdi Avrupa tak?mlar? ile kar??la?mad?k dersiniz ama biz daha o turnuvaya kat?lam?yoruz art?k
               Do?rudur.
               D?nya Kupas? sonras? bizimle play off oynayan Avrupa futbol devi Letonya'ya Play Off ta 1 ma? yenilip 1 ma? beraberlikle elenerek o turnuva i?in gayet cazip bir bileti de kendisi harcam??t?r.
               Verpakovskis gibi bir s?perstar?m?z olmad???ndand?r muhtemelen.

               ?lk 11 de T?rk Futbol tarihinin en ba?ar?l? jenerasyonlar?ndan biri olan GS den ortalama 7-8 oyuncu ile oynayarak ?in, Japonya, Senegal'i geride b?rakmak i?in te?ekk?r kime edilmeli oras? da ??pheli. D?nya Kupas?nda ?lhan Mans?z'a yapt?klar?n? bir ben hat?rl?yorum san?r?m. "Tosun varken Pektemek ne i?" ?ilerin oynad??? her ma?a damga vuran o d?nem en formda en z?mba d?nemini ya?ayan ?lhan Mans?z'? turnuvada hi? bir i? yapmayan Hakan ??k?r'?n arkas?nda nas?l bekletti?ini unutmu? olduklar?n? tahmin ediyorum.
               (Senegal'e att??? tarihi gol ile tak?m? yar? finale ??kartan ?lhan yar? finalde yedekten oyuna al?nm??t?r. Yanl?? hat?rlam?yorsam Hakan ??k?r o turnuvada ilk gol? de 3. l?k ma??nda G?ney Kore'ye o da ?lhan'?n "al sen at" pas?yla atm??t?r).

               ?enol G?ne? "adil" "d?r?st" g?r?nen Anadolu kurnaz?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.
               Play Off sezonunda Halil'in 2 k?s?r metre ofsayttan att??? gol ile bizi ge?tiklerinde ve ?L bileti ald?klar?nda ?enol Hoca'dan bir kelime TFF; MHK ele?tirisi duyan?n?z var m?? ?yi oynad?k, zemin g?zel, kafam hepsinden g?zel muhabbetleri.
               Ama Giray'in Egemen'i itip att??? gol iptal olunca saatlerce T?rk futbolu, adalet g?zellemesi dinlersiniz Hoca'dan.
               ??ler Hoca'n?n i?ine gelir ?ekilde s?rd??? s?rece T?rk futbolunun sorunu yoktur. Kendi hakem hatas? ile kazan?nca kafa kuma g?m?l?r.
               Kerim'e ?ener'in yapt??? penalt?y? 20 de?i?ik a??dan g?r?r ama Fernandao'nun u?an tekmesini g?rmez...

               Sadri ?ener'in "transferden anlamaz. hocam ?unu alal?m m? diye sorar?z, bilmem der. Biz de gider ba?ka tak?m? ?al??t?ran Tolunay ile gidip transfer yapar?z" beyan?n? da kulaklar?mla dinledim. Bir yalanlama da gelmedi.

               Yorum Yap


                Ali ece cok g?zel konu?uyor ?uanda Ntvsporda be?ikta?ta genc geli?ime ac?k cok oyuncu var ?enol G?ne? inde Burak ,Selcuk ,Olcan, Volkan ?en gibi adamlar? yeniden yaratm??l??? var Tolgay, Frei ,O?uzhan ,Cenk Tosun gibi benzer adamlar var bizdede.cok iyi bi secenek olabilirmi yoksa Bilice Stadl? bi ?ans daha verilirmi o arada gidip geliyorum dedi. Bende ayn? kafaday?m bi yan?m Kals?n stadl? ?ekilde g?relim diyor t?m hatalara ra?men. Bi yan?mda olmuyo be karde?im Stresi Derbileri kald?ram?yor diyor cok kafam kar???k gercekten..

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X