Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Sene ba??ndan beri Bursa'y? ve ?enol G?ne?'i takip ediyorum. Tamam oynad?klar? oyun g?ze ho? geliyor ve bunu taktir ediyorum ama bu zamana kadar hep ayn? oyunu oynad?lar, bir kere bile b plan? ortaya koyamad?lar. S?rekli rakip yar? sahada kalabal?kla??p ?nde basmaya ?al???yorlar ve arkada m?thi? bo?luklar b?rak?yorlar. Bir kez olsun bile rakibe g?re bir oyun ortaya koyamad?lar. Bursa'n?n hen?z b?y?k tak?mlara kar?? galibiyet alamamasinin nedeni de bu bence. Fb ile oynad?klar? kupa ma??nda da bu bir kez daha ortaya ??kt?. Hi? bir zaman rakibi orta sahada kar??lamak, orta saha ?st?nl???n? ele ge?irmek, oyunu elinde tutmak gibi bir dertleri yok. S?rekli ileri s?rekli h?cum... Bilic'e getirilen en b?y?k ele?tirilerden biri b plan? olmamas? ama as?l b plan? olmayan ?enol G?ne?. Bizim Liverpool ve Arsenal ma?lar?nda oynad???m?z ak?ll? oyunu bir kez bile ?enol G?ne?'te g?remedik.

  Yorum Yap


   Aslı Devrim Sur tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   ?enol G?ne? gelir ve iki iyi savunma oyuncusu alabilirsek, sol a???ada top surmesini adam ge?mesini ?ut atmas?n? bilen birini alabilirsek , zevkten d?rt k??e ma?lar izleriz.
   Harbi ya. Bir ma? be? atar bir ma? 5 yeriz. Be? alt? yedi k??eye ayr?l?r?z art?k b?t?n sezon. Bursa Trabzon Ba?ak?ehir'le uefa yar???na girer kesin gideriz ama avrupaya.

   ?nce ?ampiyonlu?a inanacaks?n. Lig bitmeden ?u gelsin bu gitsin diyen adam zaten ne ?ampiyonlu alabilir ne de ?ampiyonlu?u hakeder.

   Bilmiyordur ??nk? ?ampiyonluk yar???n?n ne oldu?unu. Ya?amam??ki nerden bilecek
   Adamlar kafalar?nda ligi bitirmi?ler be abi,Ba?ak?ehir'e puan kaybediyoruz lig bitti bizim i?in tamam 3. y?z,Antep'e puan b?rak?yorsun tamam 3. y?z hoca aray???na ??kal?m.
   Bir de ??k?p tak?m?n bu ma?lar? kald?ramad?klar?ndan,tecr?besizliklerinden falan bahsederler yahu sen taraftar olarak ota boka ligin en kritik viraj?nda mental olarak ligi bitiriyorsun.
   Ondan sonra bu camia neden bu kadar demoralize ? Bir d???nelim neden ?
   Tamam ?ampiyon olucaz,koyacaz ge?ecez demeyin de bu kadarda demoralize etmeyin insanlar? arkada?,vallahi s?k?yorsunuz.

   Yorum Yap


    san?rs?n bir tek biz be?ikta?l?lar bunu yap?yor.

    Az biraz fenerbah?eli galatasarayl? insanlar?n forumlar?na, yada yazd?klar? yerlere gidin bak?n. Hemen hepsi ismail gitsin ?u gelsin, hamza kal?rsa yand?k o gitsin bu gittik diyorlar.

    Yorum Yap


     Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     onur ke?ke bu dayan??may? samet zaman?nda da yapabilseydik.sezon ba?lamadan tek bir ma?a ??kmadan daha oyunu g?rmeden adama gitsin diyenler vard? bunu diyenlerin ?o?uda ?uan bili? kals?n diyenlerden olu?uyor.ozamanlar be?ikta??n kaybedecek 1 dakikas? bile yok formay? koysan 3. olur.3. l?k ba?ar?s?zl?kt?r acilen ?ampiyon olmam?z laz?m diyenlerin ?imdi sabredelim bu ortamda 3. l?kte ba?ar?d?r dediklerini g?r?yorum ki o zamanki ortam feda sezonuydu hepimiz nas?l bir ortam oldu?unu biliyoruz.o y?zden sadece hocaya muhalefet olanlar de?il tam tersi hocaya ?imdi destek verenlerinde zaman?nda neler s?yledi?ini az ?ok hat?rl?yorum.bu konuda net olan arkada?lar vard? tabi, sen tufan bir ka? ki?i daha.ama ?imdi bu s?ylenenleri g?rd?k?e akl?ma direk ozamanlar geliyor ve ister istemez soruyorum kendime hangisi do?ru olan?
     Abi hakl?s?n, sana da bir ?ey diyemem. Samet Aybaba dahi sevilsin veya sevilmesin 2 seneyi g?rmeden ?ok a??r ele?tiriler ald? buralarda, ki o da y?netimin politikalar?na kurban gitti biraz. Yoksa onun da istedi?i transferler yap?lmad?, eldeki oyuncularla ?st d?zey bir performans g?stermeye ?al??t?, bir s?r? sakatl?k ya?ad?, Holoskolar, Almeidalar, Dentinholar, Escudeler, Mcgregorlarla falan oynad? bu adam Emre ?zkan, Erkan Ka? gibi gen?lerle bir s?r? ma? y?r?tmek zorunda kald?, U?ur Boral ile G?khan S?zen ile sol bekte bir sene ge?irdi neredeyse, o g?nk? kadronun iskeleti dedi?imiz Veli, Olcay, Ersan, O?uzhan bug?n kadrodan ilk kesilen isimler ?o?u ki?i taraf?ndan. Bir tek Fernandes in var o da zaten gitti gidecek diye b?t?n seneyi ge?iriyor. Quaresma y?netimle menajeri y?z?nden kavgal? oluyor. Samet Aybaba ya haks?zl?k yapt?k diyemem ama biraz fazla gereksiz ele?tiri ald? kesinlikle. Ondan ?ok daha iyi ?artlarda bir ?ok hocaya daha insafl? davran?ld?. Benim zaten bu muhabbetlerde ilk akl?ma gelen isimsin. Asl?nda Samet Aybaba n?n gidi?inden sonra senin bu zor ?artlarda bir hocan?n g?nderilmesini yanl?? g?ren bir insan olarak Bilic in arkas?nda durman? beklerdim. ??nk? teknik direkt?r konusunda bu t?ketim ??lg?nl???m?z bize hi? bir d?zen kurdurmamak ?zere yerle?me a?amalar?n? tamamlamak ?zere art?k. Kim gelirse gelsin es kaza ?ampiyon olmadan bu tak?mda kalamayacak, olsa bile hatta bir dahaki sene ba?ar?s?z olursa gene yollanacak. Bu sistemin de?i?mesi gerekiyor.

     Onur sorun bende de?il maalesef sorun taraftar?m?zdaki ayr?mc?l?kta.hem oyuncu hem tek dir. baz?nda taraftar?m?z ne zaman e?it davran?rsa ozaman baz? ?eyler de?i?ir.t?re nin laubalili?i y?z?nden puan kaybediyoruz ama foruma bak?yorsun herkesin dilinde olcay var samet ?uanda yapt???m?z hatalar? yaparken yerden yere vuruluyordu, ?uan o hatalar hal?n?n alt?na s?p?r?l?yor.i?te diyorumki madem ozaman bunlar hatayd? ve bir hocan?n gitmesi i?in sebepti ?uanda da bu hatalar aynen devam ediyor ama hoca kals?n diyoruz neydi bu sorunlar ?ne ge?tikten sonra oyunu tutamama ?uanda var m? bu sorun evet var.ma? sonlar?ndaki me?hur 10 dakikalar varm? ?uan alas? var.oyuncu se?imlerindeki gariplikler var m? ?uan oda var. o zamanlar olcay o?lu olsa bu kadar iltimas ge?erdi deniyordu ki ozamanlar olcay ?n iyi zamanlar?yd? e bak?yosun ?imdide olcay var birde pektemek eklendi transferlerde hoca kolombiyal? kaleiciyi ister y?netim mc alsak olurmu der hoca napal?m ?yle olsun derdi ve bu b?y?k ele?tiri sebebiydi.?imdi stoperimiz yok milosevi? al?nd? hoca ald?rm?? olsayd? oynat?rd? y?netim bask?s? ile sezer al?nd? tamam dedi eneramoyu kendi ald?rd? dany i kendi ald?rd? y?netiminde bask?s? olmu?tur illa ucuz bele? diye.ozamanlar su? tek. direkt?r?nd? "dik durmad?" y?netimin bask?s?nda ezildi dendi.?imdi t?m su? y?netimin oldu "ne yaps?n adam y?netim zorluyor oda mecbur kal?yor" oldu. ben ikileme d??t?m, ya o zaman hocaya teneke ba?layanlar yanl?? yap?yordu yada ?imdi kals?n diyenler yanl?? yap?yor.sorun bende de?il onur sorun bu forumdaki git gel lerde ha ?unuda belirteyim be?ikta? i?in 3. olmak ba?ar?s?zl?kt?r ortam mekan durum ahval ne olursa olsun.dikkat ettinmi bilmiyorum yazmamaya ?al???yorum buraya, sezon sonunda de?erlendirmemi yap?cam.?ampiyon olursak tabikide hoca kals?n ama 3. olacaksak 2 senede al?nan 3. l?k hocaya 1 sene daha vermek i?in ge?erli bir sebep de?il bence.ilk y?l 3. olursun 2. y?l 2. yada ?ampiyon olursun ozaman 1 de?il 3 y?l 5 y?l devam edersin ??nk? bir ivme g?r?r?s?n o y?zden sene sonunu bekliyorum hay?rl?s? bakal?m.
     Abi tespitlerin do?ru lakin bu tespitler sonucu Samet Aybaba gitti Bilic de gitsin olmamal?yd? bence. Samet Aybaba n?n bu ko?ullar dahilinde sa?l?kl? bir ortam g?rmesini ne kadar desteklediysem Bilic in de ayn? ?ekilde yeni stadyumda bir sene daha ge?irmesini istiyorum. ?ok ola?an?st? ko?ullardan bahsediyoruz. O bahsetti?in 2 senede ?ampiyon yapma olay? Be?ikta? i?in ge?erli de?il bence abi. Bilic Samet Aybaba dan da zor ?artlarda ?al???yor ??nk?. Ben sene sonu 2. de olsa 3. de olsa halimizin teknik direkt?r de?i?ikli?ine uygun oldu?una inanm?yorum, Bilic in yerine daha iyisini getirebilece?imize de inanm?yorum, bence b?t?n enerjimizi kadro ?zerine yo?unla?t?rmal?y?z.

     Yorum Yap


      ?enol hoca gelsin
      7 sene ?st ?ste ?ampiyon oluruz. adam?n yapt?klar? ortada ??nk?.
      ha belki bir devrede sivastan 4 falan yeriz; ama ligin en ?ok gol atan tak?m? da oluruz.
      Sivas 4 demi?ken, olur da ?enol hocay? tercih etmemi? isek, kendisine bir devrede 4 gol atma ba?ar?s? g?steren sergen'i de d???nebiliriz.
      Zaten bu y?netim ile 3. se?enek yok. Olsa da ziya do?an, prosinecki falan olur en fazla.

      ?n?m?zdeki sezon muhte?em bir transfer b?t?esi ile yola ??kaca??m?z? d???n?rsek, hoca de?i?ikli?i mutlaka ?art.
      O kadar paray? harcamak i?in teknik ekipte de kan de?i?ikli?i gerekiyor, Bilic para yoktan anl?yor da, param?z ?oktan anlamayabilir. Gitsin...

      Yorum Yap


       Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       ?enol hoca gelsin
       7 sene ?st ?ste ?ampiyon oluruz. adam?n yapt?klar? ortada ??nk?.
       ha belki bir devrede sivastan 4 falan yeriz; ama ligin en ?ok gol atan tak?m? da oluruz.
       Sivas 4 demi?ken, olur da ?enol hocay? tercih etmemi? isek, kendisine bir devrede 4 gol atma ba?ar?s? g?steren sergen'i de d???nebiliriz.
       Zaten bu y?netim ile 3. se?enek yok. Olsa da ziya do?an, prosinecki falan olur en fazla.

       ?n?m?zdeki sezon muhte?em bir transfer b?t?esi ile yola ??kaca??m?z? d???n?rsek, hoca de?i?ikli?i mutlaka ?art.
       O kadar paray? harcamak i?in teknik ekipte de kan de?i?ikli?i gerekiyor, Bilic para yoktan anl?yor da, param?z ?oktan anlamayabilir. Gitsin...

       Yorum Yap


        Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Cihan Yaman tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        ?enol G?ne? gelir ve iki iyi savunma oyuncusu alabilirsek, sol a???ada top surmesini adam ge?mesini ?ut atmas?n? bilen birini alabilirsek , zevkten d?rt k??e ma?lar izleriz.
        Hadi dediklerinin hepsini yapt?k diyelim,seneye yine hakemler taraf?ndan do?ranmaya devam ettikten sonra,ba?kan?n eyl?l ay? demesine ra?men tak?m?n en az sezonun ilk yar?s?nda go?ebe hayat?na devam edece?ini bilmemizden sonra,sakatl?klar?n ve cezal?lar?n her sene yine en ?ok bizde olu?mas?ndan sonra yine ba?ar?s?z olursak seneye de burda ayn? ?ekilde ?enol Gune?i mi tart??aca??z?

        O zaman ?ubeyi lav edelim. Ya hakem izin vermeyecek, ya federasyon ya lig tv.

        Hep onlar su?lu anas?n? satay?m bizim hi? kabahatimiz yok, ge?en sene elimizde olan ?ampiyonlar ligini gittik gs ye ikram ettik, gittik sivastan ?ut atamadan 3 yedik d?nd?k.

        Bu sene hakeza, Elalemin 7 att??? tak?m? uzatman?n uzatmas?nda atarak zor bela yendik. E bir yerde patlars?n abicim b?yle gidersen. Hakem hakem tamam hakem penalt? vermedi, ee , 30 pozisyona gir 1 tanesini ittir yahu kaleye. Senelerdir al??t?k, hep bir hakemler bizi ?ampiyon yapmaz, lig tv bizi ?ampiyon yapmaz.
        E Be?ikta?s?n sen, rakipte antep. Alacaks?n hakemi kuca?a, hakemide sokacaks?n kaleye. Tamam hakem etki etmedi demiyorum, etmi?tir mutlaka da, her olumsuz sonucu hakeme ba?larsak, ilerde tak?m kulup bunun rahatl???n? ya?ayacak ki ya??yorlar fazlas?yla.

        ?? saha kral? denen fener 27 gol atm?? evinde Bursaspor 41

        Kimle att?lar bu golleri? Bitmi? gitmi? volkan ?enle ( Daha potansiyellisi bizde, T?re), Brezilyan?n s?radan tak?mdan gelmi? forvet fernandao( Demba ba bizde) Bakambu ile falan yapt?lar. Daha iyileri var m? bizde? Var. Yeni bir stad etkili bir stad yap?yormuyuz, evet. e Bu stadda golc? bir tak?m izlemek gerekmez mi? Gerekir.

        Bili? iyidir ho?tur da, 1-0 ? yakalad??? her ma?ta ama her ma?ta, geriye ?ekilip beklemekten ba?ka bir teknik taktik g?remiyorum ben. Ama izliyorum bursasporu, zaman?nda trabzonsporu, 1-0 da olsa 2-0 da olsa, dahas? i?in oynuyorlar.

        Adamlar?n savunmas?na bak, civelli-Serdar Aziz. Bizden bile k?t?ler. Be?enmedi?imiz savunmam?zdan k?t?ler. Kalecileri harun, Bizim g?nay gibi, ge?ti kaleye kald?, ?ok da ma? verdi(Fener ma?? dahil)

        ?uan iddia ediyorum 3 etkili savunma oyuncusuyla kaleci dahil, bursa, bizlerden 15 puan uzak olmazd?, kafa kafaya yar??ta olurlard?.

        Hakem hakem hakem. Ne bili? konu?uyor, ne y?netimin konu?uyor, ne futbolcun konu?uyor. Futbolcun ??k?yor beyaz tv meraba televole ayaklar? yap?yor.

        ?enol g?ne? bari isyan ediyor ya, haks?zl?k g?rd??? zaman, cumhurba?kan? ba?bakan dinlemiyor.

        ?mer g?ven? e laf soktu diye helal olsun vay be.. E i?te i?e yaram?yor. Demek ki yeterince g??l? de?ilsin o kulvarda, saha i?inde g??lenmen gerekiyor.

        Bili? ilk geldi?i 3 ay neyse, ?u ge?ti?imiz 3 ayda ayn?s?.

        Ma? tutam?yor, Oyuncu de?i?iklikleri %80 oran?nda tutmuyor, Oyuncular? haz?r tutam?yor, Farka gidecek mental g?c? veremiyor vs vs.

        Yahu d???n?n, bu adamlar sezon ba??nda bir planlama yaparlar. Oyuncular?n? bilirler, ?u adamlar sezonun bu d?neminde forma giriyor, ?u d?nemi formdan d???yor.. Buna sezon planlamas? deniyor futbolda.

        E Bizde Sosa-tolgay ??k?yor, Ba t?re olcay d???yor.
        Sivok ??k?yor- Ersan D???yor. Motta y?kseliyor, Serdar geriliyor. Yani buda sezonun son d?zl???ne denk geliyor. Ac? olan da bu zaten.

        Kerim-Cenk-O?uzhan hi? yoklar piyasada, haftalard?r. B?yle mi olmal?? Oyuncu haz?r olmuyorsa hoca ne yaps?n demek yok futbolda, Haz?r de?ilse oyuncun, almayacaks?n kadroya yollayacaks?n pafa orada nap?yorsa yaps?n. Vs vs.. Velhas?l kelam, Hakemler etkendir kat?l?yorum, ama her?eyide onlara ba?larsak, ba?ar?s?zl?klar?n bahanesini haz?rda tutar?z demektir bu. Buda ba?ar?s?zl?k getirir.
        Arma?an Bozkurt yazd???n?z her?eye kat?l?yorum. Hakemler bizi do?ruyo,tff istemiyo,ligtv sevmiyo devaml? bahane ?reten yorumlar var.Baz? yorumlar var ki,sadece ba?kan? g?mmek i?in,iyi olan hi?bir?eyi g?rm?yorlar.Biraz daha saha i?inde kalal?m derim.Bilic ?ampiyon olamazsa gidece?ini biliyor, bunuda devaml? tart??mak gereksiz.Ayr?ca seneba??nda sadece lige odaklan?labilirdi,Uefa'da bo? yere enerjimizi harcad?k.Yeni stad Bilic'ten daha y?ksek profilli bir hoca hakkediyor.
        Ger?ekten ?ok merak ediyorum,Arsenal,Tottenham,Liverpool ma?lar?na nas?l bir kadroyla ??kmam?z? bekliyordunuz?Enerjimizi bo?a harcad? yazd???na g?re demekki yedek kadroyla ??kmas? gerekirdi sahaya.Ama hat?rlat?r?m Arsenal ma?lar?nda G.Tore,Sosa yoktu.Orta sahada Necip,sa? bekte de ?smail oynad?.Tottenham ma??nda tam 8 as oyuncu eksikti.Cenk Tosun,At?n?,Kerim,?smail,Necip ile oynamak zorunda kald? Bilic.Liverpool ma??nda defans?n gobe?inde Necip,sol bekte ilk defa sahaya ??kan sa? bek Opare oynad?.Bilic'in ?u oyunculardan ba?ka alternatifi yoktu ki zaten ki sayd???m ma?lar ?yle s?radan ma?lar falan da de?il.Tak?m?n enerjisini en olumlu ?ekilde kullanmaya ?al??t?.Bu kadar sakat ve cezal? oyuncularla ba?a ??kabilmek kolay bir ?ey de?ildir.Siz bunlar? bahane olarak goruyorsunuz ama her derbi ma??na sakat ve bilin?li ?ekilde ayarlanm??! cezal? oyuncularla ??k?yoruz.Her derbi ma??nda yanl? y?netimler g?r?yoruz ki genelinde haks?z yere oyuncular?n? at?l?yor ama rakiplerin yapt?klar? hareketler g?rmezden geliniyor.Bu zamana kadar da 1-2 istisna d???nda rakiplerin bizim ma?a cezal? oyuncusu oldu?unu g?rmedim.Ama t?m bunlar bahane olabilir tabiki.Biz Be?ikta??z hakemi de her ma? yenmemiz laz?m de?il mi?

        Farzedelim ki ?ok geni? kadromuz vard? ve sakat cezal? oyuncumuz fazla yoktu.Bilic ??k?p deseydi ben uefay? ?nemsemiyorum.Ligi d???n?yorum.?zellikle forzada nas?l bir lin? kampanyas? yap?laca??n? tahmin edemiyorum...

        Yorum Yap


         Hocam senden bu sene tek iste?im var. Akhisar ve konya ma?lar?n? ald???m?z? d???nerek yaz?yorum. ?u arenada oynanacak ma?a cenk-ba ?ift forvetiyle ??k. Hele puan durumu b?yle olursa kesin ?ift forvet ??k. ?ift forvet ??k ki; ma?? izleyen bizlerden, kalecinden, defans?ndan, orta saha oyuncuna, yedek kul?besinden, ma?? anlatan herife kadar herkes bu adamlar bu sefer bu ma?? almaya gelmi? desinler. Yap art?k bunu, zaten kaybedecek bir ?ey kalmad?!!!

         Yorum Yap


          Aslı Kaan Turker tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Hocam senden bu sene tek iste?im var. Akhisar ve konya ma?lar?n? ald???m?z? d???nerek yaz?yorum. ?u arenada oynanacak ma?a cenk-ba ?ift forvetiyle ??k. Hele puan durumu b?yle olursa kesin ?ift forvet ??k. ?ift forvet ??k ki; ma?? izleyen bizlerden, kalecinden, defans?ndan, orta saha oyuncuna, yedek kul?besinden, ma?? anlatan herife kadar herkes bu adamlar bu sefer bu ma?? almaya gelmi? desinler. Yap art?k bunu, zaten kaybedecek bir ?ey kalmad?!!!
          Ad?m gibi eminim ?ift forvet ??ksa ve Allah korusun kaybetsek,bir ?ok ki?i yine yerden yere vuracakt?r neden tak?m?n takti?ini de?i?tirdin diye.Brugge ma??nda ayn?s? yap?ld? ??nk?....

          Yorum Yap


           Bir tane derbi alsa ?ok farkl? olurdu hocaya yakla??m. ?o?u ki?i kaybedilen derbilerden dolay? bu kadar sald?rgan bana kal?rsa. Yoksa Bursa n?n gs fb ye buldu?u pozisyonu referans g?ren adam Be?ikta? ?n Arsenal, Tottenham, Liverpool ma?lar?ndan dolay? Bilic i dahi falan ilan etmesi gerekiyordu. ?nemli olan gs ye fb ye yapmak bu i?leri san?r?m. Biraz dengeli ve tutarl? olmak laz?m. Kimse Bilic muhte?em de demiyor, ?enol G?ne? ge?se tak?m?n ba??na ben burada savunan arkada?lardan daha samimi ?ekilde ona deste?imi g?steririm ama ?artlar de?erlendirildi?inde Bilic gitmeli, ?enol G?ne? gelmeli gibi bir sonu? ??karmak bence haks?zl?k biraz. ?enol G?ne? in yapt??? i?in benzerini yapmaya ?al??an Schuster diye bir hocam?z vard? bizim o sene de hakemler olsun, federasyon olsun, ligde bize uygulanan sertlik ve kartlar olsun bir ?ok konuda ma?dur edildik ve o sald?rgan futbolumuz da a??k?as? kadro eksikliklerinden ve ?zerimizde olu?turulan bask?dan i?imizde patlad?. Bir devre iyi giden i?ler bir anda bir ka? ma? yarat?lan kaos ile tersine d?nd?. Belki 2-3 transferle hepimizin hayal etti?i o oyuna h?kmetme duygusunu senelerce ya?ayabilecekken Schuster neredeyse takme tokat tak?mdan g?nderilmeye ?al???ld? buralarda. Onun i?in ?enol G?ne? in de neler ya?ayabilece?ini az ?ok tahmin ediyorum. Arma?an da yan?m?zda olur art?k ?enol Hoca y? korurken napal?m biz buraday?z hep.

           Yorum Yap


            Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Sen ?enol g?ne?e ver be?ikta?? feneri gs yi, ba?ar?s?z olursa konu?ursun.

            1.5 pozisyona girdik Kad?k?y'de yauuwwww daha nolsun yauwww diyorsunuz, bursa gidiyor pozisyon manya?? yap?yor. Gs yi de ?yle. Sen 3derbi ??km??s?n golun yok, girdi?in 1.5 pozisyonla ovunuyorsun adam senin kadronun yar? de?erinde tak?mla ligde 66 gol at?yor. Hakk?n? verin en az?ndan. ?stemiyor olabilirsiniz sayg? duyar?m ama yok ba?ar?s? neymi? falan komik olur.
            sonu? 0 galibiyet be?ikta?'a kar?? 0 puan
            pozisyon manya?? yapt??? falan yok ayr?ca a? topla oynama ?ut orta istatistiklerine bak
            tam tersine rakipleri pozisyon manya?? olmu?
            bizim ma?ta pozisyonu olmayan fener bursaya kar?? 10 tane pozisyon buldu
            son 6 deplasman 0 galibiyet
            66 gol atm?? ama k?me d??memeye oynayan tak?mlar kadar gol yemi?
            30 ma?ta bu gol sorununa ??z?m bulamam??
            ayn? ?eyleri be?ikta?ta ya?asa senin gibi hi?bir hoca be?enmeyen ?ok bilmi?ler
            daha devre olmadan ?enol g?ne? gitsin ertu?rul gelsin diyecek
            ondan sonra atletico madrid wolfsburg gibi tak?mlarla k?yasl?yorsun kendini

            Yorum Yap


             Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             onur ke?ke bu dayan??may? samet zaman?nda da yapabilseydik.sezon ba?lamadan tek bir ma?a ??kmadan daha oyunu g?rmeden adama gitsin diyenler vard? bunu diyenlerin ?o?uda ?uan bili? kals?n diyenlerden olu?uyor.ozamanlar be?ikta??n kaybedecek 1 dakikas? bile yok formay? koysan 3. olur.3. l?k ba?ar?s?zl?kt?r acilen ?ampiyon olmam?z laz?m diyenlerin ?imdi sabredelim bu ortamda 3. l?kte ba?ar?d?r dediklerini g?r?yorum ki o zamanki ortam feda sezonuydu hepimiz nas?l bir ortam oldu?unu biliyoruz.o y?zden sadece hocaya muhalefet olanlar de?il tam tersi hocaya ?imdi destek verenlerinde zaman?nda neler s?yledi?ini az ?ok hat?rl?yorum.bu konuda net olan arkada?lar vard? tabi, sen tufan bir ka? ki?i daha.ama ?imdi bu s?ylenenleri g?rd?k?e akl?ma direk ozamanlar geliyor ve ister istemez soruyorum kendime hangisi do?ru olan?
             Abi hakl?s?n, sana da bir ?ey diyemem. Samet Aybaba dahi sevilsin veya sevilmesin 2 seneyi g?rmeden ?ok a??r ele?tiriler ald? buralarda, ki o da y?netimin politikalar?na kurban gitti biraz. Yoksa onun da istedi?i transferler yap?lmad?, eldeki oyuncularla ?st d?zey bir performans g?stermeye ?al??t?, bir s?r? sakatl?k ya?ad?, Holoskolar, Almeidalar, Dentinholar, Escudeler, Mcgregorlarla falan oynad? bu adam Emre ?zkan, Erkan Ka? gibi gen?lerle bir s?r? ma? y?r?tmek zorunda kald?, U?ur Boral ile G?khan S?zen ile sol bekte bir sene ge?irdi neredeyse, o g?nk? kadronun iskeleti dedi?imiz Veli, Olcay, Ersan, O?uzhan bug?n kadrodan ilk kesilen isimler ?o?u ki?i taraf?ndan. Bir tek Fernandes in var o da zaten gitti gidecek diye b?t?n seneyi ge?iriyor. Quaresma y?netimle menajeri y?z?nden kavgal? oluyor. Samet Aybaba ya haks?zl?k yapt?k diyemem ama biraz fazla gereksiz ele?tiri ald? kesinlikle. Ondan ?ok daha iyi ?artlarda bir ?ok hocaya daha insafl? davran?ld?. Benim zaten bu muhabbetlerde ilk akl?ma gelen isimsin. Asl?nda Samet Aybaba n?n gidi?inden sonra senin bu zor ?artlarda bir hocan?n g?nderilmesini yanl?? g?ren bir insan olarak Bilic in arkas?nda durman? beklerdim. ??nk? teknik direkt?r konusunda bu t?ketim ??lg?nl???m?z bize hi? bir d?zen kurdurmamak ?zere yerle?me a?amalar?n? tamamlamak ?zere art?k. Kim gelirse gelsin es kaza ?ampiyon olmadan bu tak?mda kalamayacak, olsa bile hatta bir dahaki sene ba?ar?s?z olursa gene yollanacak. Bu sistemin de?i?mesi gerekiyor.

             Onur sorun bende de?il maalesef sorun taraftar?m?zdaki ayr?mc?l?kta.hem oyuncu hem tek dir. baz?nda taraftar?m?z ne zaman e?it davran?rsa ozaman baz? ?eyler de?i?ir.t?re nin laubalili?i y?z?nden puan kaybediyoruz ama foruma bak?yorsun herkesin dilinde olcay var samet ?uanda yapt???m?z hatalar? yaparken yerden yere vuruluyordu, ?uan o hatalar hal?n?n alt?na s?p?r?l?yor.i?te diyorumki madem ozaman bunlar hatayd? ve bir hocan?n gitmesi i?in sebepti ?uanda da bu hatalar aynen devam ediyor ama hoca kals?n diyoruz neydi bu sorunlar ?ne ge?tikten sonra oyunu tutamama ?uanda var m? bu sorun evet var.ma? sonlar?ndaki me?hur 10 dakikalar varm? ?uan alas? var.oyuncu se?imlerindeki gariplikler var m? ?uan oda var. o zamanlar olcay o?lu olsa bu kadar iltimas ge?erdi deniyordu ki ozamanlar olcay ?n iyi zamanlar?yd? e bak?yosun ?imdide olcay var birde pektemek eklendi transferlerde hoca kolombiyal? kaleiciyi ister y?netim mc alsak olurmu der hoca napal?m ?yle olsun derdi ve bu b?y?k ele?tiri sebebiydi.?imdi stoperimiz yok milosevi? al?nd? hoca ald?rm?? olsayd? oynat?rd? y?netim bask?s? ile sezer al?nd? tamam dedi eneramoyu kendi ald?rd? dany i kendi ald?rd? y?netiminde bask?s? olmu?tur illa ucuz bele? diye.ozamanlar su? tek. direkt?r?nd? "dik durmad?" y?netimin bask?s?nda ezildi dendi.?imdi t?m su? y?netimin oldu "ne yaps?n adam y?netim zorluyor oda mecbur kal?yor" oldu. ben ikileme d??t?m, ya o zaman hocaya teneke ba?layanlar yanl?? yap?yordu yada ?imdi kals?n diyenler yanl?? yap?yor.sorun bende de?il onur sorun bu forumdaki git gel lerde ha ?unuda belirteyim be?ikta? i?in 3. olmak ba?ar?s?zl?kt?r ortam mekan durum ahval ne olursa olsun.dikkat ettinmi bilmiyorum yazmamaya ?al???yorum buraya, sezon sonunda de?erlendirmemi yap?cam.?ampiyon olursak tabikide hoca kals?n ama 3. olacaksak 2 senede al?nan 3. l?k hocaya 1 sene daha vermek i?in ge?erli bir sebep de?il bence.ilk y?l 3. olursun 2. y?l 2. yada ?ampiyon olursun ozaman 1 de?il 3 y?l 5 y?l devam edersin ??nk? bir ivme g?r?r?s?n o y?zden sene sonunu bekliyorum hay?rl?s? bakal?m.
             Abi tespitlerin do?ru lakin bu tespitler sonucu Samet Aybaba gitti Bilic de gitsin olmamal?yd? bence. Samet Aybaba n?n bu ko?ullar dahilinde sa?l?kl? bir ortam g?rmesini ne kadar desteklediysem Bilic in de ayn? ?ekilde yeni stadyumda bir sene daha ge?irmesini istiyorum. ?ok ola?an?st? ko?ullardan bahsediyoruz. O bahsetti?in 2 senede ?ampiyon yapma olay? Be?ikta? i?in ge?erli de?il bence abi. Bilic Samet Aybaba dan da zor ?artlarda ?al???yor ??nk?. Ben sene sonu 2. de olsa 3. de olsa halimizin teknik direkt?r de?i?ikli?ine uygun oldu?una inanm?yorum, Bilic in yerine daha iyisini getirebilece?imize de inanm?yorum, bence b?t?n enerjimizi kadro ?zerine yo?unla?t?rmal?y?z.
             onur ?u c?mlene hi? kat?lm?yorum ama uzatm?ycam. hoca ile ilgili g?r???m? sezon sonu belirticem sadece s?ralamay? bekliyorum.b?y?k ihtimal kendisi ayr?lacak ozaman ne olacak ger?ekten ?ok merak ediyorum ?yleki insanlar sanki hoca hi? kendi iste?i ile b?rak?p gitmeyecek gibi konu?uyorlar.?yle olursa ?ayet ?artlara en uyum sa?layacak ?enol g?ne? gibi kendini kan?tlam?? bir hocay? bile ti ye alan arkada?lar?n tavr?n? ve hoca alternatiflerini merak ediyorum

             Yorum Yap


              Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              san?rs?n bir tek biz be?ikta?l?lar bunu yap?yor.

              Az biraz fenerbah?eli galatasarayl? insanlar?n forumlar?na, yada yazd?klar? yerlere gidin bak?n. Hemen hepsi ismail gitsin ?u gelsin, hamza kal?rsa yand?k o gitsin bu gittik diyorlar.
              onlarda senin gibi tak?m? kazand???nda bir?ey yazmay?p
              tak?m? puan kaybetti?i g?n akbaba gibi 3 g?nde 100 tane mesaj m? at?yorlar acaba
              sahi ya trabzonu 2-0 yendikten sonra nerelerdeydin sen

              Yorum Yap


               Aslı Cihan Yaman tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Kaan Turker tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Hocam senden bu sene tek iste?im var. Akhisar ve konya ma?lar?n? ald???m?z? d???nerek yaz?yorum. ?u arenada oynanacak ma?a cenk-ba ?ift forvetiyle ??k. Hele puan durumu b?yle olursa kesin ?ift forvet ??k. ?ift forvet ??k ki; ma?? izleyen bizlerden, kalecinden, defans?ndan, orta saha oyuncuna, yedek kul?besinden, ma?? anlatan herife kadar herkes bu adamlar bu sefer bu ma?? almaya gelmi? desinler. Yap art?k bunu, zaten kaybedecek bir ?ey kalmad?!!!
               Ad?m gibi eminim ?ift forvet ??ksa ve Allah korusun kaybetsek,bir ?ok ki?i yine yerden yere vuracakt?r neden tak?m?n takti?ini de?i?tirdin diye.Brugge ma??nda ayn?s? yap?ld? ??nk?....
               Bruge ma?? ile bu ma? aras?nda da?lar kadar fark var ve pektemek ile ??kt??? zaman ?ift forvet gibi olmuyor. Asl?na bakarsan oluyor da olmuyor. ?s ma?? kader ma?? sonu?ta en k?t? ilk 2 de olup ?l ye gitmek laz?m ve onun i?in de yenmen laz?m. Kaybedecek hi?bir ?ey yok.

               Yorum Yap


                Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                onur ?u c?mlene hi? kat?lm?yorum ama uzatm?ycam. hoca ile ilgili g?r???m? sezon sonu belirticem sadece s?ralamay? bekliyorum.b?y?k ihtimal kendisi ayr?lacak ozaman ne olacak ger?ekten ?ok merak ediyorum ?yleki insanlar sanki hoca hi? kendi iste?i ile b?rak?p gitmeyecek gibi konu?uyorlar.?yle olursa ?ayet ?artlara en uyum sa?layacak ?enol g?ne? gibi kendini kan?tlam?? bir hocay? bile ti ye alan arkada?lar?n tavr?n? ve hoca alternatiflerini merak ediyorum
                Gidebilir. Ben o y?zden giderse ?enol G?ne? e hay?r demem diyorum. Ama ?enol G?ne? in abart?lmas?na da kar??y?m. Abart?larak beklentiler ?ok y?kseltiliyor. ?enol G?ne? de gelse belli bir yap?lanma a?amas? ge?irecek ki Bursa da da ge?irdi o y?zden Ba?ak?ehir in ?n?nde de?il gerisinde halen. Bu yap?lanma s?recinde hani ?ampiyonduk, yeni stad, kupalar falan diye naralar at?p ?enol G?ne? i de bitirmek isteyenler olacak bunu herkes biliyor. Ben yar?m kalm?? bir Be?ikta? istemiyorum Bilic in bu transfer d?neminde eksikleri kapataca??na inan?yorum. 1 sene sonra da en az?ndan ufak hamlelerle b?y?k i?ler yap?labilecek bir Be?ikta? kuraca?? konusunda kendisine g?veniyorum. Tabi kal?rsa. Yoksa ?enol da gelse Tuchel de gelse hikaye ayn? sabit kalacak, hi? de?i?meyecek.

                Dip not : daha zor olmasa da benzer diyelim abi. ?kisinin de ?artlar? zor i?te. Beterin beterini tart??maya gerek yok. Beter beterdir.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X