Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Atiba ve veli ikilisi yerine, o?uzhan - atiba/veli - sosa bu ?ekilde ??l?ye d?nsen bi g?rsek ?retkenlik s?k?nt?s? ya??yormuyuz.?u farka gidebilce?imiz ma?lardan ald???m?z beraberlikleri ??z art?k hocam kul?p olarak seninle kan uyumu sa?land? bunu ba?ar?yla ta?land?ral?m art?k.
  En son düzenleyen Gokhan Kirca; 02-10-2014, 12:35.

  Yorum Yap


   Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   T?re nin al?nmas?n?n sebebi yerli olmas?. Bu T?rkiye ?artlar?yla alakal? bir durum. Holebas ? istedik alamad?k diye biliyorum ben Motta paras?na zaten alamazd?k zann?mca Motta gayet uygun bir miktara al?nd? ??nk?. Sosa dan iyilerini de almay? denedik beceremedik. Ya hepsini ge?tim Norve? liginden Linnes diye bir adam? bile almak i?in aylarca u?ra?t?k daha neyden bahsediyoruz. Yok ?yle bir imkan. S?n?rs?z yabanc? hakk?n olsa, sana kar?? kullanabilece?i kozlar? olmasa kar?? taraf?n evet gider g?ney amerikaya, afrikaya falan ucuza top?u bulursun risk de al?rs?n. Ama ?u ?artlarda belli bir seviyeye gelmi? oyuncular? kovalamak zorundas?n onlar? da ?yle uygun paraya vermiyorlar i?te. ??nk? elin mahkum yabanc? hakk?n s?n?rl?, senelerce yabanc? oyunculara verdi?in paralar ortada. Kolay i?ler de?il bunlar. Sene ba?? olcan al?nsa 5 m a herkes fitti ?imdi T?re 4.5 diye ses ??kar?lmamal?. T?rkiye sistemine isyan edin Bilic in bunla alakas? yok.
   motta 1,1m euro'ya al?nd?, holebas 1m euro'ya roma'ya gitti..

   http://www.transfermarkt.com.tr/jose.../spieler/41112

   Ben Olcan'a da T?re'ye de fit de?ildim bu fiyatlara.. Sisteme isyan etmek laz?m elbet ama yabanc? s?n?r? 5 olsun diye direten de bizdik. Futbol sadece rakipleri bozmak de?il. Evet fb ve gs ?ok etkilendi bu i?ten ama uzun vadede bizim de faydam?za de?il.
   Ge?en y?l 3. olmu? kadroda almeida yerine ba'y? koyduk. tek de?i?en bu.. sistem de ayn?. 15m euro para harcad?k. en ?nemli iki eksi?imiz hala kapanmad?.
   A??k?as? T?re yerine Sosa'y? tercih edip Kerim ile yedeklemek onun yerine de bu parayla linnes ve btb almak ?ok daha ak?ll?ca olurdu..
   Be?ikta?'?n h?cum yapamamas?n?n en ?nemli sebepleri beklerin ve defansif orta sahalar?n yeterli deste?i vermemesi bence..

   Tolga
   Linnes
   Franco
   Ersan
   ?smail
   Veli
   BTB
   O?uzhan
   Sosa
   Olcay
   Ba

   daha dengeli olurdu.. ya da 5 yabanc?da diretmeyip g?be?i atiba-BTB yapabilirdik..


   bunlar benim d???ncelerim elbet. bi ba?kas? farkl? bi d???nceyi savunabilir. ama mevcut halimizle ancak savunma yapabiliyoruz. bu da bi ger?ek. ?u saatten sonra kadroyu de?i?tirme ?ans?m?z olmad???na g?re sistemsel de?i?iklikler laz?m. Bilic de inatla yapm?yor bunu.

   Yorum Yap


    Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    @Servan Gorucu

    2 sezondur stadyum da yap?l?yor ve neredeyse seyircisiz oynuyoruz i? saha ma?lar?n?, ekstradan da ?ok k?t? ?artlarda. Yani ekonomik olarak girdi ?ok az ve gelen de stadyuma gidiyor. Hatta anlat?lanlara g?re baya da i?erdeyiz ekonomik a??dan. Nas?l farkl? ?eyler yapabilir ki ? Evet 6 yabanc? i?i olsayd? hattta s?n?rs?z yabanc? olsayd? olabilirdi ama eldeki fazlal?klar ve al?nabilecek k?s?tl? oyuncu y?z?nden ?ok az hamle ?ans? kald? transferde. Eldeki fazlal?klardan anca kurtulduk transferde de tutumlu bir tav?r g?stererek asl?nda gelece?e haz?rl?k yapt?k. ?u 2 sene belki de en k?s?r ?artlarla girdi?imiz transfer d?nemleriydi bunu da de?erlendirmek laz?m.
    "2 sezondur stadyum da yap?l?yor.." dan sonras?n? okumad?m.

    Bizim ?u anki oyunumuzun k?t?l??? ile hocan?n yanl?? tercihler yapmas? ile kaleye ?ut ?ekemeyi?imiz ile yap?lmayan transferler ile yanl?? yap?lan ?ok sa?ma para harcanan transferler ile g?khan?n k?t? oynay??? ile kerimin hi? oynamay??? ile stad?n yap?lmas?n?n ne alakas? var??? Sanki gece vardiyas?nda bizim futbolcular ?al???yor. ??ks?nlar adam gibi oynas?nlar oynats?nlar.. iki de bi zemin k?t? stad k?t? ?u olmaz bu b?yle falan diye bahanelere s???nmas?nlar. Biz Be?ikta??z bizim bahanemiz olmaz

    Yorum Yap


     Aslı Alican Yavri tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     @Servan Gorucu

     2 sezondur stadyum da yap?l?yor ve neredeyse seyircisiz oynuyoruz i? saha ma?lar?n?, ekstradan da ?ok k?t? ?artlarda. Yani ekonomik olarak girdi ?ok az ve gelen de stadyuma gidiyor. Hatta anlat?lanlara g?re baya da i?erdeyiz ekonomik a??dan. Nas?l farkl? ?eyler yapabilir ki ? Evet 6 yabanc? i?i olsayd? hattta s?n?rs?z yabanc? olsayd? olabilirdi ama eldeki fazlal?klar ve al?nabilecek k?s?tl? oyuncu y?z?nden ?ok az hamle ?ans? kald? transferde. Eldeki fazlal?klardan anca kurtulduk transferde de tutumlu bir tav?r g?stererek asl?nda gelece?e haz?rl?k yapt?k. ?u 2 sene belki de en k?s?r ?artlarla girdi?imiz transfer d?nemleriydi bunu da de?erlendirmek laz?m.
     "2 sezondur stadyum da yap?l?yor.." dan sonras?n? okumad?m.

     Bizim ?u anki oyunumuzun k?t?l??? ile hocan?n yanl?? tercihler yapmas? ile kaleye ?ut ?ekemeyi?imiz ile yap?lmayan transferler ile yanl?? yap?lan ?ok sa?ma para harcanan transferler ile g?khan?n k?t? oynay??? ile kerimin hi? oynamay??? ile stad?n yap?lmas?n?n ne alakas? var??? Sanki gece vardiyas?nda bizim futbolcular ?al???yor. ??ks?nlar adam gibi oynas?nlar oynats?nlar.. iki de bi zemin k?t? stad k?t? ?u olmaz bu b?yle falan diye bahanelere s???nmas?nlar. Biz Be?ikta??z bizim bahanemiz olmaz
     Ondan sonras?n? de?il ?ncesini de okumam??s?n sen. Ama ma?allah destursuz girmi?sin sa?l? sollu. Ne hakk?nda s?ylenmi? o s?z bir zahmet et, g?z?nle pikseller katet bak da sonra al?nt? yap bari. Ben de nerde bu hari?ten gazelciler diyordum ho?geldin. Selamlar g?zel karde?im. Kurtlar sofran?z g?zelmi? aynen devam.

     Yorum Yap


      Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı Alican Yavri tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      @Servan Gorucu

      2 sezondur stadyum da yap?l?yor ve neredeyse seyircisiz oynuyoruz i? saha ma?lar?n?, ekstradan da ?ok k?t? ?artlarda. Yani ekonomik olarak girdi ?ok az ve gelen de stadyuma gidiyor. Hatta anlat?lanlara g?re baya da i?erdeyiz ekonomik a??dan. Nas?l farkl? ?eyler yapabilir ki ? Evet 6 yabanc? i?i olsayd? hattta s?n?rs?z yabanc? olsayd? olabilirdi ama eldeki fazlal?klar ve al?nabilecek k?s?tl? oyuncu y?z?nden ?ok az hamle ?ans? kald? transferde. Eldeki fazlal?klardan anca kurtulduk transferde de tutumlu bir tav?r g?stererek asl?nda gelece?e haz?rl?k yapt?k. ?u 2 sene belki de en k?s?r ?artlarla girdi?imiz transfer d?nemleriydi bunu da de?erlendirmek laz?m.
      "2 sezondur stadyum da yap?l?yor.." dan sonras?n? okumad?m.

      Bizim ?u anki oyunumuzun k?t?l??? ile hocan?n yanl?? tercihler yapmas? ile kaleye ?ut ?ekemeyi?imiz ile yap?lmayan transferler ile yanl?? yap?lan ?ok sa?ma para harcanan transferler ile g?khan?n k?t? oynay??? ile kerimin hi? oynamay??? ile stad?n yap?lmas?n?n ne alakas? var??? Sanki gece vardiyas?nda bizim futbolcular ?al???yor. ??ks?nlar adam gibi oynas?nlar oynats?nlar.. iki de bi zemin k?t? stad k?t? ?u olmaz bu b?yle falan diye bahanelere s???nmas?nlar. Biz Be?ikta??z bizim bahanemiz olmaz
      Ondan sonras?n? de?il ?ncesini de okumam??s?n sen. Ama ma?allah destursuz girmi?sin sa?l? sollu. Ne hakk?nda s?ylenmi? o s?z bir zahmet et, g?z?nle pikseller katet bak da sonra al?nt? yap bari. Ben de nerde bu hari?ten gazelciler diyordum ho?geldin. Selamlar g?zel karde?im. Kurtlar sofran?z g?zelmi? aynen devam.
      Her konuda stad yap?l?yor yeaa lafn? duymaktan b?kt?m art?k.. her ma? m? k?t? oynayacaz biz stad yok diye?? seyirci falan yok de?il ge?en sene vard? seyirci o zaman ne yapt? bizim tak?m? Ben bi tak?m? eze eze yendi?imiz bi ma? hat?rlam?yorum. Sadece iyi oynad?k ama nas?l kazanamad?k ya dedi?imiz ma?lar hat?rl?yorum.. Bu da ba?ar?s?zl???n ?zeti bence... Bu ba?ar?s?zzl?kta kimin pay? varsa ?ekip gitmesi dile?iyle.

      Yorum Yap


       Aslı Alican Yavri tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

       Her konuda stad yap?l?yor yeaa lafn? duymaktan b?kt?m art?k.. her ma? m? k?t? oynayacaz biz stad yok diye?? seyirci falan yok de?il ge?en sene vard? seyirci o zaman ne yapt? bizim tak?m? Ben bi tak?m? eze eze yendi?imiz bi ma? hat?rlam?yorum. Sadece iyi oynad?k ama nas?l kazanamad?k ya dedi?imiz ma?lar hat?rl?yorum.. Bu da ba?ar?s?zl???n ?zeti bence... Bu ba?ar?s?zzl?kta kimin pay? varsa ?ekip gitmesi dile?iyle.
       ?nce ?slubunu d?zelt karde?im. Yeaac?lar? ?ok iyi biliyoruz biz. Sana bir ?ey s?yledik, s?yledi?imi gene al?nt?lam??s?n, ama bir taraf?na takmam??s?n afedersin. Ya da anlamakla ilgili ciddi sorunlar?n var. Neyse. Hadi kal sa?l?cakla.

       Yorum Yap


        Yazd?klar?n?z? okudum bana k?zman?za da hak veriyorum ?z?r dilerim yeaa laf?n? geli?ine s?yledim sayg?s?zl?k yapmak istemedim.

        Fakat ba?taki d???ncem yine de?i?medi. ??nk? bir ?eyi savunurken stad yap?yoruz, zemin k?t?, hocan?n elinde kadro mu var sanki, sanki her sene ?ampiyon mu oluyoruz, bir dolu bor? var y?netim ne yaps?n gibisinden laflar? duyunca ?ok sinirleniyorum ??nk?. araya bir yerlere s?k??t?r?l?yor bunlar..

        Yorum Yap


         zor bir d?nemde g?reve geldin hoca. normal ?artlar alt?nda bu sene de ?ampiyonlu?u alamazsan g?nderilirdin bakal?m ne olacak...kemikle?mi? kadromuz var. bu sene biraz ?mitlendir bizi ki mabedimizde g?le oynaya ?ampiyonuz diyebilelim. formsuz oyuncular? art?k kesmekten ?ekinmemelisin.

         en b?y?k fan?y?m veli kavlak'?n ama adam ?ok net formsuz, diretmekte mant?k g?remiyorum. kerim'in daha ?ok ?ans bulmas? gerekiyor. bir de en ?ok ?u konudan ?ikayet?iyim, kaleci tolga. adam her topa atlad???nda sa?l?k ekibi ok gibi f?rl?yor, s?rekli sakat sakat oynuyor fedakarl?k yap?yor havas?...cenk g?nen'e ?ans vermeliyiz.

         Yorum Yap


          ?u inatlar?n? b?raksan efsane olacaks?n hocam be

          Yorum Yap


           @Alican Yavri

           Anlad?m can?m karde?im oras?n? zaten ben de bi i?reti oldum s?ylerken. Ama ger?ekten transferse mesele stadyum i?i ?ok darbe vurdu ona. Bilic savunmas?ndan ?ok durum tespitiydi bu. Linnes alamad?k yahu ?tesi mi var. Aylarca Linnes diye bir adam?n pe?inde ko?tuk ve sonu? olarak ALAMADIK. B?t?n para stadyuma gitti?i i?in transferde Bilic e su? bulmadan ?nce bunu de?erlendirmek daha do?ru. Kimleri istedi de kimleri alamad?lar kim bilir. Sahadaki tercihleri, sistemdeki eksiklikler vs bunlar ayr? mesele. Daha de?erlendirmek i?in erken bu y?zden bu konularda d???ncene sayg? duyar?m. Ama transfer konusunda stadyum yap?lmas?n?n bir etkisi yok dersen konu?mam?za gerek yok. Sen de o her konuda stadyum yap?yoruz diyenlerin aksi y?nde ne olursa olsun yerin dibine g?m?c?lerdensindir o vakit. Dengeyi bulup biraz sab?rl? olmak laz?m. Sen biraz isyanlara gelmi?sin ama hala hen?z erken. Bizim tek ?ans?m?z bu hoca ile bu y?netim s?resince devam etmek bana kal?rsa. Fikret Orman ile gelecek yeni bir hoca bizim yok olu?umuzun ba?lang?c?d?r bunu da s?yledi dersiniz ilerde. Selamlar.

           Yorum Yap


            Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            @Alican Yavri

            Anlad?m can?m karde?im oras?n? zaten ben de bi i?reti oldum s?ylerken. Ama ger?ekten transferse mesele stadyum i?i ?ok darbe vurdu ona. Bilic savunmas?ndan ?ok durum tespitiydi bu. Linnes alamad?k yahu ?tesi mi var. Aylarca Linnes diye bir adam?n pe?inde ko?tuk ve sonu? olarak ALAMADIK. B?t?n para stadyuma gitti?i i?in transferde Bilic e su? bulmadan ?nce bunu de?erlendirmek daha do?ru. Kimleri istedi de kimleri alamad?lar kim bilir. Sahadaki tercihleri, sistemdeki eksiklikler vs bunlar ayr? mesele. Daha de?erlendirmek i?in erken bu y?zden bu konularda d???ncene sayg? duyar?m. Ama transfer konusunda stadyum yap?lmas?n?n bir etkisi yok dersen konu?mam?za gerek yok. Sen de o her konuda stadyum yap?yoruz diyenlerin aksi y?nde ne olursa olsun yerin dibine g?m?c?lerdensindir o vakit. Dengeyi bulup biraz sab?rl? olmak laz?m. Sen biraz isyanlara gelmi?sin ama hala hen?z erken. Bizim tek ?ans?m?z bu hoca ile bu y?netim s?resince devam etmek bana kal?rsa. Fikret Orman ile gelecek yeni bir hoca bizim yok olu?umuzun ba?lang?c?d?r bunu da s?yledi dersiniz ilerde. Selamlar.
            Abi eywallah stada para ay?rmaktan transfere ay?ramad?lar fakat Be?ikta? sa? beksiz kalacak kadar da de?ilizdir. Ya da bir ?ekilde bulunabilirdi sa? bek paras?. ben transferlerden ?ok ?u an tak?m?n oynamay???na k?z?yorum. G?khana falan o kadar para verdik bir gram top oynam?yor abi. Bilic kimseyi ?a??rtm?yor art?k. ya tak?ma bak ne bi?im oynuyoruz diye en son ge?en seneki bursa ma??nda demi?tim. Burada futbolcular?n k?t? oyununu bilicin hatalar?n? stad?n eksikli?i kapatmaz diye d???n?yorum ben. oynayan yine oynar topunu s?rekli k?t? oyun olmaz stad olmasa bile bence.

            Son c?mlene de sonuna kadar kat?l?yorum abi..

            Yorum Yap


             Taktiksel olaylar? sevenlerin zevkle izleyebilece?i bir video Bielsa n?n Marseille's? 3-0 ?ne ge?mesine ra?men uygulanan pres ve alan daraltma. Bili? Hocam seni ?ok seviyorum fakat biz b?y?k tak?m?z buna g?re oynamal?y?z

             Yorum Yap


              Aslı Alican Yavri tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

              Abi eywallah stada para ay?rmaktan transfere ay?ramad?lar fakat Be?ikta? sa? beksiz kalacak kadar da de?ilizdir. Ya da bir ?ekilde bulunabilirdi sa? bek paras?. ben transferlerden ?ok ?u an tak?m?n oynamay???na k?z?yorum. G?khana falan o kadar para verdik bir gram top oynam?yor abi. Bilic kimseyi ?a??rtm?yor art?k. ya tak?ma bak ne bi?im oynuyoruz diye en son ge?en seneki bursa ma??nda demi?tim. Burada futbolcular?n k?t? oyununu bilicin hatalar?n? stad?n eksikli?i kapatmaz diye d???n?yorum ben. oynayan yine oynar topunu s?rekli k?t? oyun olmaz stad olmasa bile bence.

              Son c?mlene de sonuna kadar kat?l?yorum abi..
              Yav tabi ki sahadaki performansla, Bilic in teknik taktik kapasitesiyle, tercihleriyle, tak?m?n motivasyonuyla stadyum in?aat?n?n alakas? yok. Transfer minvalinde dedim ben onu sadece. ??nk? yukar?da biz transfer muhabbeti yap?yorduk. Arkada? Bilic in transferlerini ele?tiriyordu ben de dedim ki ele?tirmek i?in sa?l?kl? bir ortam yok ??nk? Linnes i dahi alamayacak bir haldeydik bunun da sebebini ben stadyum in?aat?na y?klenilmesi olarak g?rd?m budur yani. Yoksa senin dediklerinle pek tabi hi? bir alakas? yok stadyumun falan Ama Bilic h?cum konusunda hen?z tam bir kadro kuramad? sakatl?klar y?z?nden biraz daha beklemek laz?m. Ge?en sene komple tak?m savunmas?na harcand? ve tak?m savunmam?z oturdu. Bu sene de transferlerden anlad???m?z ?zere biraz daha h?cuma y?nelik i?ler yap?lacak. Fakat Demba sakatland? yeni ?s?n?yor, O?uzhan geli?im s?recine al?nd? bu ara formu d????te buna uyum sa?lamas? laz?m, Sosa yeni geldi gibi durumlar oldu?undan ?ok ?abuk moral bozmaya gerek yok. 2 ay sonra anlar?z gidi?at?.

              Yorum Yap


               Aslı Fuat Seymen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Taktiksel olaylar? sevenlerin zevkle izleyebilece?i bir video Bielsa n?n Marseille's? 3-0 ?ne ge?mesine ra?men uygulanan pres ve alan daraltma. Bili? Hocam seni ?ok seviyorum fakat biz b?y?k tak?m?z buna g?re oynamal?y?z
               Bu pressle 3 golden a?a?? atmazlar zaten.
               Helal olsun.

               Yorum Yap


                Aslı Fuat Seymen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Taktiksel olaylar? sevenlerin zevkle izleyebilece?i bir video Bielsa n?n Marseille's? 3-0 ?ne ge?mesine ra?men uygulanan pres ve alan daraltma. Bili? Hocam seni ?ok seviyorum fakat biz b?y?k tak?m?z buna g?re oynamal?y?z
                Tak?m?n %80i siyahi b?yle pres yapmalar? normal

                Skickat fr?n min GT-N7105 via Tapatalk

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X