Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Dogan Dursun tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

  Neye g?re "do?ru" "yanl??" diyebiliyoruz?
  Skora g?re
  Skordan sonra konu?mak kolay
  Trabzon ma??ndan sonra yazm??t?m; Demba Ba'n?n topu dire?in i?ine de?il d???na vursa ?imdi "Ba yedek mi kal?r? Senin hocal???na s??ay?m" konu?uyorduk diye.
  Ba alt?pastan topu i?eri yuvarlasa ?imdi ba?ka frekanslardayd?k...
  Tolgay de?i?ikli?i dahil hi? bir de?i?iklikte de hata g?rm?yorum. Adamlar 11 ki?i alt?pasa dolu?tu. Adam eksiltir ?ut ?eker diye O?uzhan'? oyuna kald?.
  Alt?pas? kar??t?rs?n diye Pektemek ve Tosun'u.
  Yaz?lmam?? ama ben olsam belki At?n?'? al?rd?m oyuna Pektemek yerine. Oyun ceza sahas?ndaki kalabal?ktan dolay? havadan oyuna d?nd???nde yolla At?n?'? o b?lgeye. Ama bu da sadece bir fikirdir...
  Benim bir de dikkat etti?im nokta ?u ?imdi geldi akl?ma ; '' Biz att???m?z gol?n d???nda ceza sahas? ve yay ?evresinde ?zellikle tam ihtiyac?m?z olan son dakikalarda hi? faul almad?k nedense .'' Herkes gol? d???nd?, kabul ama bu se?ene?i atlad?k san?r?m.

  Benim hat?rlad???m 2 tane ald?k; ama uzun bir s?re ?erefini sevdi?im hakem kasten ?almad? faulleri yay ?evresinden.

  Yorum Yap


   D?n en b?y?k hatas? Tolgay'? ??karmak oldu.. Ya Atibay? ??karacakt? ya da Serdar? ??kar?p Atibay? sa?a ?ekecekti.. Tolgay nolursa olsun ??kmamal?yd?.. Genel olarak da tek ele?tirim derbi ma?lar?daki ezik futbol.. Benim i?in kredisi ?ampiyonluk falan de?il arenadaki gs ma??..

   Yorum Yap


    ?u Mustafa Pektemek'i o sahaya s?rd???n s?rece ?o?u ki?inin istemeden olu?an antipatisini kazan?yorsun hoca, Olcay'da cabas?.
    Ger?i senlik bir?ey yok, bu tarz adamlara d?nya para da??t?p ?st?ne ?stl?k yetmezmi? gibi tam? tam?na 4 sene daha g?z?m?z?n i?ine sokup, Kara Kartallar gibi sald?ran, sembol?m?z haline gelen benzetmeyi ??r?ten oyunculara mahkum b?rakan insanlara ne diyece?imizi ?a??rd?k.

    Yorum Yap


     Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Oyuncu de?i?tirmesen, bu riskleri almasan ve skor yine 1-1 de kalsa,
     Bu kez de saha kenar?ndan izledin bizim gibi, diyecek bunlar hoca...
     En iyisi sen bildi?ini yapmaya devam et, hatta sezon sonunda ka? kurtar kendini.
     Bize sergen mergen yeter.
     Oyuncu de?i?ikli?i yapana kadar neredeyse 2-3 dakikada bir pozisyon buluyorduk, Olcay'? hi? sevmem ama Pektemek'ten yine iyidir. 70'te Olcay ??k?nca tak?m yava?lad?, 80'de Tolgay ??k?nca durdu.

     Emin ol gol atard?k de?i?iklik yapmasayd? ama atamasak da onlarca pozisyona girmi? ama beceriksizlik y?z?nden gol atamam?? bir tak?mda en son hocaya sallan?r.

     Acemili?ine acemilik ekledi. Sa? olsun.

     Burada herkes ezbere konu?uyor. "Gol olmay?nca oyuncu de?i?tirmeli" mant?k bu. ?yi de bak bi pozisyona giriyor musun, iyi top oynuyor musun?

     Her ?ey iyi giderken oyuncu de?i?tirmek niye? Olcay'?n atamad??? gol? Pektemek mi atacak? Pektemek'i sola ald? 2 tane y?zde y?zl?k pozisyon verdik oradan. Olcay yine iyi k?t? kapat?yordu.

     Yorum Yap


      ben ?srarla kapanan rak?plere kars? fre? neden kullan?lm?yor d?yorum....b? olcay b? mustafa kadar oynayamazm? kanatta 30 dak?ka b?le olsa.....mustafa ?nan?n bana topcu deg?l ver?len her kurus zarar...adam top stop edem?yor ya daha otes? varm?...dun fre? ve cenk 60 ta g?rseyd? acard?k k?l?d? bence....b?l?c?n tek ?ans? tok?de gesey? yenmek yoksa onun yapt?g?n? her hoca yapar zaten

      Yorum Yap


       Aslı Halil Ibrahim Celtikcilioglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Bir tak?m?n hocas? adaletli olacak ve futbolcular?ndan ?ekinmeyecek.Hoca oyunculardan b?y?k olacak.Tak?mda forma adaleti diye bir?ey yok. Demba ve G?khan 2 ayd?r ?ok formsuzlar onlara hi? dokunmuyor, g?c?n?n yetti?i tek adam Olcay'?n yerine adam de?i?tiriyor.
       G?nay bu tak?m?n 3. kalecisi.
       Forma giydi, fena da oynamad?. Bir daha da formay? ??karmad?.
       Sivok sakatl?ktan ??kt?. ?yi oynad?. Bir daha da Franco forma g?remedi.
       Tolgay formay? giydi; iyi oynad?. Taktik de?i?iklikler hari? formay? ??karmad?.
       O?uzhan niye oynam?yor diye baya?? bir salland? buralarda; d?n herhalde O?uzhan'?n neden oynamad??? g?r?lm??t?r.
       ?imdi Kerim ?zerinden gidiliyor. Haftaya Kerim oynar g?r?r?z onun da durumunu.
       Ba n?n alternatifi Cenk Tosun. Ba'y? ve T?re'yi kesti?inde "tepki almayaca??n?" kabul edelim - ki bu ba?l?k karnavala d?necektir eminim- adaletsizlik idmanda ?al???p ?al??mad???n? bilmedi?imiz Kerim ve Tosun ?zerinden mi merak ettim?
       "Be?ikta?'?n formas? 3. olur" efsane kli?esi i?in de tebrikler.
       2004-2005 sezonu Be?ikta? 4.
       2005-2006 sezonu Be?ikta? liderin 29 puan gerisinde 3.
       2009-2010 sezonu Be?ikta? 4.
       2010-2011 sezonu Be?ikta? 5.
       2011-2012 sezonu Be?ikta? 4.
       100. y?l ?ampiyonlu?undan bu yana 11 sezonda 4 kere 3. l??e yetmemi? "hoca olmas?". 1 sefer de ?ampiyondan 29 puan fark yemi?.

       ?u Bili? ne k?t? Teknik Adamm?? arkada?. Hamza'n?n ?smail'in kral oldu?u ligde "korkak" "adaletsiz" "etkisiz" "cahil" "tak?m?n? satan" gibi bir ?ok s?fat? toplad?; tebrik etmek laz?m...
       Abi ben Bilicin devam etmesi taraftar?y?m ama sakatl?k harici durumlarda kadroyu performansa g?re kurdu?u konusunda ??phelerim,bu sayd?klar?m?z hep ya k?rm?z? kart ile cezal? oldu tak?ma giremedi yerine girip iyi performans g?sterdi yada sakatl?k sonucu formas?n? kapt?rd?.Kadromuz dar bu konuda hemfikirim ayn? tip bir?ok adam?m?z var.Ama hocada sanki b?t?n kadroyu verimli kullanam?yor zorda kalmad?k?a.
       Ama b?t?n d?nyada bu b?yle i?ler. Daha de?erli oyuncu ?ok b?y?k hatalar yapmad?k?a forma onundur.
       ??nk? potansiyeli olan adamd?r. Demba Ba k?t?; ben de ?ok ele?tiriyorum. Hatta k?t?l???nden ziyade tak?m ?ndeyken a??r? rehaveti bize ?ok puan kaybettirdi. (Brugge deplasman? - d?n en s?cak ?rnekler) ama adam?n potansiyeli var. GS ma??nda ??kar hat-trick i yapar kral olur. Kimse de bir ?ey diyemez.
       Adalet-adaletsizlik konusuna karar vermek i?in idmanlar? da takip etmek laz?m. ?rnekledi?im gibi O?uzhan ?rne?inden gidildi. D?n O?uzhan'a hayret ettim.
       Bili? Kerim'i bolca kullan?rd?. ?u aralar hi? ?ans vermiyor. Onda da bir s?k?nt?lar oldu?undan eminim.
       Cenk Tosun "adaletsizlik" sembol?. Ama bu oyun 11 ki?iyle oynan?yor. Pektemek varken Cenk nas?l olmaz deniyor ama ikisi farkl? ?zellikteki oyuncular. Birbirlerinin alternatifleri de?iller. Nas?l ki ikisi de orta saha olmas?na ra?men Veli Sosa'n?n alternatifi olamayaca?? gibi.
       Cenk ve Ba birbirlerinin alternatifi. Pektemek onlar?n etraf?nda oynayacak hareketli forvet.

       ?u tak?mda U?ur Boral ve belki At?n? hari? hi? bir oyuncu "?ans bulamad?m" filan diyemez. Yanl?? bilmiyorsam ikisi hari? 1000 dakikan?n alt?nda ?ans alan oyuncumuz yok...
       Hemen her yazd???mda tekrlarlad???m gibi. Bu tak?m liderin 2 puan gerisinde. Ama isteyen otursun hesaplas?n. Bu iki tak?m aras?ndaki "hakem fakt?r?" 15 puandan fazla.
       3. l??? yak??t?rmak gibi bir d???ncem yok ama ?u ko?ullarda Bili?'in i?i fena g?t?rmedi?ine inan?yorum.

       Yorum Yap


        Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Halil Ibrahim Celtikcilioglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Bir tak?m?n hocas? adaletli olacak ve futbolcular?ndan ?ekinmeyecek.Hoca oyunculardan b?y?k olacak.Tak?mda forma adaleti diye bir?ey yok. Demba ve G?khan 2 ayd?r ?ok formsuzlar onlara hi? dokunmuyor, g?c?n?n yetti?i tek adam Olcay'?n yerine adam de?i?tiriyor.
        G?nay bu tak?m?n 3. kalecisi.
        Forma giydi, fena da oynamad?. Bir daha da formay? ??karmad?.
        Sivok sakatl?ktan ??kt?. ?yi oynad?. Bir daha da Franco forma g?remedi.
        Tolgay formay? giydi; iyi oynad?. Taktik de?i?iklikler hari? formay? ??karmad?.
        O?uzhan niye oynam?yor diye baya?? bir salland? buralarda; d?n herhalde O?uzhan'?n neden oynamad??? g?r?lm??t?r.
        ?imdi Kerim ?zerinden gidiliyor. Haftaya Kerim oynar g?r?r?z onun da durumunu.
        Ba n?n alternatifi Cenk Tosun. Ba'y? ve T?re'yi kesti?inde "tepki almayaca??n?" kabul edelim - ki bu ba?l?k karnavala d?necektir eminim- adaletsizlik idmanda ?al???p ?al??mad???n? bilmedi?imiz Kerim ve Tosun ?zerinden mi merak ettim?
        "Be?ikta?'?n formas? 3. olur" efsane kli?esi i?in de tebrikler.
        2004-2005 sezonu Be?ikta? 4.
        2005-2006 sezonu Be?ikta? liderin 29 puan gerisinde 3.
        2009-2010 sezonu Be?ikta? 4.
        2010-2011 sezonu Be?ikta? 5.
        2011-2012 sezonu Be?ikta? 4.
        100. y?l ?ampiyonlu?undan bu yana 11 sezonda 4 kere 3. l??e yetmemi? "hoca olmas?". 1 sefer de ?ampiyondan 29 puan fark yemi?.

        ?u Bili? ne k?t? Teknik Adamm?? arkada?. Hamza'n?n ?smail'in kral oldu?u ligde "korkak" "adaletsiz" "etkisiz" "cahil" "tak?m?n? satan" gibi bir ?ok s?fat? toplad?; tebrik etmek laz?m...
        Abi ben Bilicin devam etmesi taraftar?y?m ama sakatl?k harici durumlarda kadroyu performansa g?re kurdu?u konusunda ??phelerim,bu sayd?klar?m?z hep ya k?rm?z? kart ile cezal? oldu tak?ma giremedi yerine girip iyi performans g?sterdi yada sakatl?k sonucu formas?n? kapt?rd?.Kadromuz dar bu konuda hemfikirim ayn? tip bir?ok adam?m?z var.Ama hocada sanki b?t?n kadroyu verimli kullanam?yor zorda kalmad?k?a.
        Ama b?t?n d?nyada bu b?yle i?ler. Daha de?erli oyuncu ?ok b?y?k hatalar yapmad?k?a forma onundur.
        ??nk? potansiyeli olan adamd?r. Demba Ba k?t?; ben de ?ok ele?tiriyorum. Hatta k?t?l???nden ziyade tak?m ?ndeyken a??r? rehaveti bize ?ok puan kaybettirdi. (Brugge deplasman? - d?n en s?cak ?rnekler) ama adam?n potansiyeli var. GS ma??nda ??kar hat-trick i yapar kral olur. Kimse de bir ?ey diyemez.
        Adalet-adaletsizlik konusuna karar vermek i?in idmanlar? da takip etmek laz?m. ?rnekledi?im gibi O?uzhan ?rne?inden gidildi. D?n O?uzhan'a hayret ettim.
        Bili? Kerim'i bolca kullan?rd?. ?u aralar hi? ?ans vermiyor. Onda da bir s?k?nt?lar oldu?undan eminim.
        Cenk Tosun "adaletsizlik" sembol?. Ama bu oyun 11 ki?iyle oynan?yor. Pektemek varken Cenk nas?l olmaz deniyor ama ikisi farkl? ?zellikteki oyuncular. Birbirlerinin alternatifleri de?iller. Nas?l ki ikisi de orta saha olmas?na ra?men Veli Sosa'n?n alternatifi olamayaca?? gibi.
        Cenk ve Ba birbirlerinin alternatifi. Pektemek onlar?n etraf?nda oynayacak hareketli forvet.

        ?u tak?mda U?ur Boral ve belki At?n? hari? hi? bir oyuncu "?ans bulamad?m" filan diyemez. Yanl?? bilmiyorsam ikisi hari? 1000 dakikan?n alt?nda ?ans alan oyuncumuz yok...
        Hemen her yazd???mda tekrlarlad???m gibi. Bu tak?m liderin 2 puan gerisinde. Ama isteyen otursun hesaplas?n. Bu iki tak?m aras?ndaki "hakem fakt?r?" 15 puandan fazla.
        3. l??? yak??t?rmak gibi bir d???ncem yok ama ?u ko?ullarda Bili?'in i?i fena g?t?rmedi?ine inan?yorum.
        Yazd?klar?nda hem fikirim stats?z,hakem katliam?na ra?men 3.s?raday?z ,?ans?zl???m?z Gs-Fb ikiliside kazanarak ilerliyor(Hakem deste?i,y?ld?z oyuncular? vs.)
        Ama mesela ikinci yar?n?n ba??ndan beri Demba ile Olcay formsuz mesela Demban?n alternatifi olan Cenk sakatt?.Ama mesela son dakika gol?nden sonra Mustafa yerine Ts ma??nda Cenk ile ba?lamas? gerekirdi.Yada ne bilim At?n? her girdi?inde ?ok temiz top oynuyor,oynad??? dakikalar? k?yaslarsak Ersandan da ,Pedrodan da daha iyi performans g?steriyor.
        ?lk yar? Kerim bir ka? ma?? bize getirdi,birden kesik yedi ve haftalard?r yok.Mesela T?rede ka? haftad?r formsuz adam ge?emiyor kayda de?er bir i? yapm?yor,bu tip ?rneklerden g?zlemlerin bu benim.
        Her hafta idmanlar? takip etme gibi takdir edersin olas?l???m yok,medyadan bir ?ekilde d?zenli takip etmeye ?al???yorum.
        Hocan?n bulundu?umuz ?artlar?n hepsini g?z ?n?ne al?rsak art?da oldu?unu Arenada bir sezon daha oynamay? haketti?ini d???n?yorum ama kendisinde forma da??t?m?nda yeteri kadar adalet belki a??r olur,yeni ?eyler denemekten imtina etti?ini d???n?yorum.

        Yorum Yap


         ?u 3'lugu olanaklara ra?men ba?ar? saymay? da kabul edemiyorum. Samet Aybaba'nin gelmesinde de?ilim ama daha k?s?tl? imk?nlarla 3'uncu olan Samet Aybaba'ya burada s?ylenenler hatrima geliyor

         Yorum Yap


          Aslı Hasan K?ro?lu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Oyuncu de?i?tirmesen, bu riskleri almasan ve skor yine 1-1 de kalsa,
          Bu kez de saha kenar?ndan izledin bizim gibi, diyecek bunlar hoca...
          En iyisi sen bildi?ini yapmaya devam et, hatta sezon sonunda ka? kurtar kendini.
          Bize sergen mergen yeter.
          Oyuncu de?i?ikli?i yapana kadar neredeyse 2-3 dakikada bir pozisyon buluyorduk, Olcay'? hi? sevmem ama Pektemek'ten yine iyidir. 70'te Olcay ??k?nca tak?m yava?lad?, 80'de Tolgay ??k?nca durdu.

          Emin ol gol atard?k de?i?iklik yapmasayd? ama atamasak da onlarca pozisyona girmi? ama beceriksizlik y?z?nden gol atamam?? bir tak?mda en son hocaya sallan?r.

          Acemili?ine acemilik ekledi. Sa? olsun.

          Burada herkes ezbere konu?uyor. "Gol olmay?nca oyuncu de?i?tirmeli" mant?k bu. ?yi de bak bi pozisyona giriyor musun, iyi top oynuyor musun?

          Her ?ey iyi giderken oyuncu de?i?tirmek niye? Olcay'?n atamad??? gol? Pektemek mi atacak? Pektemek'i sola ald? 2 tane y?zde y?zl?k pozisyon verdik oradan. Olcay yine iyi k?t? kapat?yordu.
          Abi dedi?iniz do?ru, ben yanl?? demiyorum.
          Sadece oyuncu de?i?tirmese ve skor yine 1-1 kalsa ki kalabilirdi, burada yine hocaya sallanacakt?. Ma?? bizim gibi izledi, hi? hamle yapmad? diye. Benim kar?? oldu?um bu zihniyet.
          ?u ma??n 1-1 bitmesinin mant?kl? hi?bir izah? yok zaten. Olacak i? de?ildi oldu.

          Yorum Yap


           Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           ?u 3'lugu olanaklara ra?men ba?ar? saymay? da kabul edemiyorum. Samet Aybaba'nin gelmesinde de?ilim ama daha k?s?tl? imk?nlarla 3'uncu olan Samet Aybaba'ya burada s?ylenenler hatrima geliyor
           Bili? sosyalist gitar ?al?yo diye destekleyenler var. Samet hocay? harcayan dili oldu, b?y?k tak?m hocas?na yak??mayacak kelimelerini hat?rl?yorum.

           Yorum Yap


            pektemek i oynatma Allah?n? seversen oynatma hocam

            Yorum Yap


             Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             ?u 3'lugu olanaklara ra?men ba?ar? saymay? da kabul edemiyorum. Samet Aybaba'nin gelmesinde de?ilim ama daha k?s?tl? imk?nlarla 3'uncu olan Samet Aybaba'ya burada s?ylenenler hatrima geliyor
             Bili? sosyalist gitar ?al?yo diye destekleyenler var. Samet hocay? harcayan dili oldu, b?y?k tak?m hocas?na yak??mayacak kelimelerini hat?rl?yorum.
             Vizyon tabi ki tart???l?r Avrupa'da ne yapaca?? konusu da ancak ?imdi ?u olanaklarla stad?m?z yok diyerekten ba?ar?s?z de?il demek haks?zl?kt?r Feda sezonu dediler Aybaba'yi getirdiler Bilic'in stad? yoktu Aybaba'nin da Bilic gibi kadrosu yoktu ama Aybaba ba?ar?s?z Bilic ba?ar?l? demek abes ger?ekten.

             Yorum Yap


              Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              ?u 3'lugu olanaklara ra?men ba?ar? saymay? da kabul edemiyorum. Samet Aybaba'nin gelmesinde de?ilim ama daha k?s?tl? imk?nlarla 3'uncu olan Samet Aybaba'ya burada s?ylenenler hatrima geliyor
              Bili? sosyalist gitar ?al?yo diye destekleyenler var. Samet hocay? harcayan dili oldu, b?y?k tak?m hocas?na yak??mayacak kelimelerini hat?rl?yorum.
              Vizyon tabi ki tart???l?r Avrupa'da ne yapaca?? konusunda ancak ?imdi ?u olanaklarla stad?m?z yok diyerekten ba?ar?s?z de?il demek haks?zl?kt?r Feda sezonu dediler Aybaba'yi getirdiler Bilic'in stad? yoktu Aybaba'nin da Bilic gibi kadrosu yoktu ama Aybaba ba?ar?s?z Bilic ba?ar?l? demek abes ger?ekten.
              Samet hocay? oyuncular istemedi, oyuncular?na laf sokan ve onlar? bas?n?n ?n?ne atan a??klamalar? vard?. Samet hocada Bilic kadar ba?ar?l?d?r benim g?z?mde, hatta daha ba?ar?l?d?r.

              Yorum Yap


               Pektemek muhabbeti neden bu kadar abart?l?yor anlam?yorum. Ceza sahas?na bask? kurulacak ve hava toplar? kullan?lacaksa Pektemek in oyuna sokulmas? son derece normal de?il mi ? G?khan T?re nin bile top kullanmas? d?nki ma?ta olduk?a s?k?nt? yaratm??ken daha olmam?? bir Kerim in oyuna sokulmas?ndan ne bekleniyor cidden merak ediyorum ? Tolgay ?n ??kmas? bence de hatayd?, Olcay da sa? bekte kullan?labilirdi, Atiba y? ??kar?p iyice risk de al?nabilirdi. Tolgay tek ortasaha olarak b?rak?l?p geriden oyun kurmas? falan sa?lanabilirdi. Tabi bunlar?n hepsinin de bir sonu? getirece?i muamma. D?n oynanan ma?ta son konu?ulacak ?ey hoca bence. Bir ma?ta gol olmas? i?in daha ne yap?labilir ki ?

               Yorum Yap


                Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                ?u 3'lugu olanaklara ra?men ba?ar? saymay? da kabul edemiyorum. Samet Aybaba'nin gelmesinde de?ilim ama daha k?s?tl? imk?nlarla 3'uncu olan Samet Aybaba'ya burada s?ylenenler hatrima geliyor
                Bili? sosyalist gitar ?al?yo diye destekleyenler var. Samet hocay? harcayan dili oldu, b?y?k tak?m hocas?na yak??mayacak kelimelerini hat?rl?yorum.
                Vizyon tabi ki tart???l?r Avrupa'da ne yapaca?? konusunda ancak ?imdi ?u olanaklarla stad?m?z yok diyerekten ba?ar?s?z de?il demek haks?zl?kt?r Feda sezonu dediler Aybaba'yi getirdiler Bilic'in stad? yoktu Aybaba'nin da Bilic gibi kadrosu yoktu ama Aybaba ba?ar?s?z Bilic ba?ar?l? demek abes ger?ekten.
                Samet hocay? oyuncular istemedi, oyuncular?na laf sokan ve onlar? bas?n?n ?n?ne atan a??klamalar? vard?. Samet hocada Bilic kadar ba?ar?l?d?r benim g?z?mde, hatta daha ba?ar?l?d?r.
                Samet Aybaba kald?ramazd? zaten kalsaydida E.Saglam performans? izlerdik Avrupa'da oras? kesin. Ama benim tak?ld???m konu Bilic'i ba?ar?l? g?rmek sene sonuna kadar ele?tirmeyece?im diyorum ama g?z g?re g?re iki y?ld?r ellerimizle rakiplere hediye ediyoruz ligi bunlara ra?men hala Bilic'in ba?ar?l? oldu?undan bahsediyoruz..

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X