Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Yeni gelecek hocaya ?imdiden allah kolayl?k versin..
  ??i ?ok zor olacak..

  Yorum Yap


   Nisan ay?n?n son haftas?, Fikret Orman ile Lucescu Kuru?e?me'de bir mekanda yemek yemi?. Biraraya geldikleri do?rudur, ne konu?tular? bilinmiyor. (Sa?lam kaynak)

   Yorum Yap


    e?er ?u d?nyada biraz adalet varsa bu sene biz ?ampiyon oluruz,nas?l bursa son hafta ?ampiyon olup fener,trabzona 1 gol atamad?ysa bizede ayn?s? olur...

    Yorum Yap


     Aslı ?zcan Bostan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     e?er ?u d?nyada biraz adalet varsa bu sene biz ?ampiyon oluruz,nas?l bursa son hafta ?ampiyon olup fener,trabzona 1 gol atamad?ysa bizede ayn?s? olur...
     Ayn? ?eyleri d???nd?m senelerce ama olmuyor. Hakk?n? b?t?n g?c?nle aramad???n s?rece ?zellikle de bizim ?lkemizde asla ba?ar?l? olamazs?n.

     Yorum Yap


      1 sene daha devam etmeliyiz, finansal durum ortada, yeni gelecek hoca k?s?tl? b?t?eye ne kadar evet diyebilir? ?yle veya b?yle bili? 2 y?ld?r bizimle, ?ampiyon olmasak dahi vodafone arena' da tak?m? y?netmelidir.

      Yorum Yap


       Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Gokhan Kal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       onur ?u c?mlene hi? kat?lm?yorum ama uzatm?ycam. hoca ile ilgili g?r???m? sezon sonu belirticem sadece s?ralamay? bekliyorum.b?y?k ihtimal kendisi ayr?lacak ozaman ne olacak ger?ekten ?ok merak ediyorum ?yleki insanlar sanki hoca hi? kendi iste?i ile b?rak?p gitmeyecek gibi konu?uyorlar.?yle olursa ?ayet ?artlara en uyum sa?layacak ?enol g?ne? gibi kendini kan?tlam?? bir hocay? bile ti ye alan arkada?lar?n tavr?n? ve hoca alternatiflerini merak ediyorum
       Gidebilir. Ben o y?zden giderse ?enol G?ne? e hay?r demem diyorum. Ama ?enol G?ne? in abart?lmas?na da kar??y?m. Abart?larak beklentiler ?ok y?kseltiliyor. ?enol G?ne? de gelse belli bir yap?lanma a?amas? ge?irecek ki Bursa da da ge?irdi o y?zden Ba?ak?ehir in ?n?nde de?il gerisinde halen. Bu yap?lanma s?recinde hani ?ampiyonduk, yeni stad, kupalar falan diye naralar at?p ?enol G?ne? i de bitirmek isteyenler olacak bunu herkes biliyor. Ben yar?m kalm?? bir Be?ikta? istemiyorum Bilic in bu transfer d?neminde eksikleri kapataca??na inan?yorum. 1 sene sonra da en az?ndan ufak hamlelerle b?y?k i?ler yap?labilecek bir Be?ikta? kuraca?? konusunda kendisine g?veniyorum. Tabi kal?rsa. Yoksa ?enol da gelse Tuchel de gelse hikaye ayn? sabit kalacak, hi? de?i?meyecek.

       Dip not : daha zor olmasa da benzer diyelim abi. ?kisinin de ?artlar? zor i?te. Beterin beterini tart??maya gerek yok. Beter beterdir.
       ?enol G?ne?'i kabul ettirme konusunda anlasamayacagiz o y?zden uzatmayayim ?zellikle belirtiyorum ?u finansal durumda e?er Bilic giderse en olumlusu ?enol G?ne? olaca??n? d???n?yorum Van Gaal filan gelir gibi de g?z?kmedi?ine g?re

       Yorum Yap


        Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        ?enol G?ne?'i kabul ettirme konusunda anlasamayacagiz o y?zden uzatmayayim ?zellikle belirtiyorum ?u finansal durumda e?er Bilic giderse en olumlusu ?enol G?ne? olaca??n? d???n?yorum Van Gaal filan gelir gibi de g?z?kmedi?ine g?re
        Vallahi ben de ?yle d???n?yorum kabul etmeyecek bir ?ey yok. Zaten ?enol G?ne? ten ?te ekonomik bir hedefin olamaz. Ama ?enol G?ne? gelince bizi 7 sene ?ampiyon yapacak beklentisi i?inde olanlar var b?yle bir beklenti yaratmas?nlar. Bizim taraftar de?i?iktir ??nk?. Sene ba?? bu sene gen?lerle oynayal?m, iyi futbol oynayal?m her t?rl? destek tam destek bilmem ne der bir bakm?? sene ortas? zirve yar???ndaysa hoca da baz? hatalar yaparsa ohoooo bu tak?m ligin kral? sen nas?l ?ampiyon yapamazs?n, herkesten iyiyiz asl?nda, bu oyuncular kimlerde var kiiii diye garip bir hal al?r ortal?k. ?enol G?ne? e de b?yle bir beklenti yarat?l?yor gibi hissediyorum ki olas? bir ?enol G?ne? birlikteli?inde sonumuz ?ok feci olabilir ?imdiden belirteyim.

        Schuster senesi : Sene ba??; hoca bize iyi futbol oynat, hoca bize sistem kur, h?cum futbolu oynayal?m, rakip yar? sahada oynayal?m, s?rekli pas yapal?m, ama bunu da eldeki ortasahalarla ve savunmalarla yapal?m.

        Sene ortas? zirve yar???ndayken bir anda ; bu kadroyla ?ampiyon yapamayan hoca hoca de?ildir, Be?ikta? ligi domine edecek, 17 de 17 yapacak bilmem ne derken inan?lmaz y?kseltilen beklenti ve bask?ya ve hakem oyunlar?na dayanamay?p tepe taklak ??k?nt?.

        Bir benzeri de bu sene oldu. Sene ba?? stadyumsuz senemizde ?ampiyonlar ligine gidelim yeter derken bir anda bu kadro nas?l ?ampiyon olamaza d?nd?k.

        Lucescu, Mustafa Denizli gibi hocalar 2. senelerinde y?kseltilen inan?lmaz beklentiler y?z?nden hemen ala?a?? edildi vs vs vs. ?ok?a ?rne?imiz var bunla alakal?. ?yi olabilecekken bir ?ok ?ans?m?z? teptik.

        Yorum Yap


         ?enol hocan?n Bilic ten tek art?s? y?netim, hakem, federasyon vb konularda
         a??r ele?tirileri s?yleyebilmesidir.

         Yorum Yap


          Bilic gidecekse ve illa yerli hoca diye tutturulacaksa ilk tercihim Ersun Yanal olurdu benim.

          Yorum Yap


           Aslı Erman Atmaca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Bilic gidecekse ve illa yerli hoca diye tutturulacaksa ilk tercihim Ersun Yanal olurdu benim.
           ?yle bir ?eyi Allah yazd?ysa bozsun.. bu kadar onla bunla gazetelere malzeme olan adam Be?ikta?'?n ba??na gelmemeli. Ger?i ba?kan?n ad? b?yle i?e bir defa kar??t? fakat oyuncular b?yle bir direkt?r? kald?ramaz.

           Yorum Yap


            Aslı Emir Cevahiroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Erman Atmaca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Bilic gidecekse ve illa yerli hoca diye tutturulacaksa ilk tercihim Ersun Yanal olurdu benim.
            ?yle bir ?eyi Allah yazd?ysa bozsun.. bu kadar onla bunla gazetelere malzeme olan adam Be?ikta?'?n ba??na gelmemeli. Ger?i ba?kan?n ad? b?yle i?e bir defa kar??t? fakat oyuncular b?yle bir direkt?r? kald?ramaz.
            Aynen Allah yazd?ysa bozsun,Bilic'in de ?enol G?ne?'in de yar?s? kadar hoca de?il.
            Karakterine gelmiyorum bile.

            Yorum Yap


             Aslı Umut Demir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Armagan Bozkurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             san?rs?n bir tek biz be?ikta?l?lar bunu yap?yor.

             Az biraz fenerbah?eli galatasarayl? insanlar?n forumlar?na, yada yazd?klar? yerlere gidin bak?n. Hemen hepsi ismail gitsin ?u gelsin, hamza kal?rsa yand?k o gitsin bu gittik diyorlar.
             onlarda senin gibi tak?m? kazand???nda bir?ey yazmay?p
             tak?m? puan kaybetti?i g?n akbaba gibi 3 g?nde 100 tane mesaj m? at?yorlar acaba
             sahi ya trabzonu 2-0 yendikten sonra nerelerdeydin sen

             Ko?, ben seni tan?m?yorum. O y?zden seninle ilgili konu?amayaca??m. Sende beni tan?m?yorsun. Sende o y?zden, " senin gibi" ?eklinde c?mleler kurma.

             Yorum Yap


              Ne ersun yanal'? ya ? Gitsin anadoluda tak?ls?n o ...

              ??in enteresan taraf? sezon boyunca iyi giderken bu ba?l??a u?ramayanlar hep sezon sonu geliyor yeni hoca tart??mas? yarat?yor...

              Daha 1 hafta ?nce uefa'n?n bize tedbir koydurdu?unu g?re g?re o gelsin 2 transfer ile ?ampiyon yapar bu gelsin 5 transfer ile uefa'y? al?r?z gibisinden arg?manlar ?retiyor.

              Hayaller i?te napars?n...

              Yorum Yap


               E?er finansal durum tedbir koyma seviyesine geldiyse zaten bir soraki sezon i?in ?ampiyonluk vs umuduyla yat?r?m yap?lmamal?d?r. Hep k?sa vadeli hedefler y?z?nden bu bor? bata??nday?z, biraz taraftar di?ini s?kmal?. Be?ikta? her zaman ?ampiyonlu?u hedeflemeli ama bunu para sa?arak yapmak olmaz. Bilic'in yerine gelecek hoca da y?ksek bonservisli adamlar beklememeli, bor?lanarak milyon eurolar? d?kt???m?z kazmalardan kim maksimum verim alabilecekse o tak?m?n ba??na gelir umar?m.

               Yorum Yap


                D???ncelerimde bir de?i?iklik yok hen?z .
                Arena da bir sezon bilic in hakk?d?r..
                Evinde olursa daha rahat sald?r?r sahada . skora yatmaz diye d???n?yorum ?ahsen . bu sezonun baz? ma?lar?ndan ders ??kartmas? laz?m..
                Misal bu sezon en ?ok yand???m gese ma??n?n ilk yar?s? gibi..

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X