Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Adam ekmek yedi?i kaba t?k?yor ?u a??klamalardan sonra yar?nda ma?a ??kmamas? laz?mda ?u para olay? y?netimin ellerini ba?l?yordur diye d???n?yorum ?nceden s?yledim tekrar s?yleyece?im in?allah westhamda almaz bunu ortada tak?ms?z kal?r.

  Yorum Yap


   bilic'in yapt??? a??klamalar bildi?in birlikte ?al??t??? oyuncular? satmak olmu?. s?ylediklerinin ?o?u do?ru ama bunu daha tak?m?n ba??nda ma?a ??kacakken s?ylemesi ?ok yanl??. bu dakikadan sonra y?netim bilic'i tak?m?n ba??nda gen?lerbirli?i ma??na ??kartmamal?.

   Yorum Yap


    Basligi degistirme vakti gelmedi mi?

    Yorum Yap


     Maa?? al?rken hi? sesini ??karm?yordu kadro k?t? diye, Eneramoya Danye ben mi g?z yumdum.

     Yorum Yap


      30. haftaya kadar nas?l 1. olarak geldin Bili? efendi o zaman ?

      Pandev ve Dzemali ?rnekleriyle futbolcudan anlamad???n? da g?stermi? oldun herkese.

      Yorum Yap


       kals?n istiyordum gitti?ine sevindim. karakter s?k?nt?s? varm??.

       Yorum Yap


        Bu s?zler ?ok yak???ks?z olmu?. Bas?n?n ?arp?tmas?d?r umar?m yalanlan?r. Daha yar?n ma?a ??kacaks?n bu ?ocuklarla.

        Sen geldi?inde de Sneijder,Muslera,Kuyt,Topal,Emre vard?. Bu s?zler do?ruysa demek ki sen hi? inanmam??s?n ?ampiyonlu?a. Demek ki ?ocuklardaki stres senden kaynaklan?yormu?. Hadi ?abuk git de akl?m?zda bari beraber ge?en 2 sene g?zel kals?n.

        Yorum Yap


         @?brahim H?zal

         yoo ??kar?yordu, kadronun k?t? oldugu biliniyordu da zaten.

         elinde olmayan bir?ey i?in durmadan konu?sa bu seferde s?rekli a?l?yor olur. belirli b?t?e, ?zg?rl?k isteyen naz yap?yor olur. hakemler puanlar?n? ?alsa onlara laf etse 4. hakemle oynuyor olur. etmese hakk?n? savunam?yor olur.

         sene boyunca ma?lara ??kt??? kadro, b?y?k k???k ma?lar ald??? kadro son 4 ma?ta 2-3 puan anca toplay?nca hatan?n tamam? da onun oldu tabi. motive edemedi ??nk?, milyon dolar kazanan profesyonel bebeler sahada 2 pas yapamad?, sebebi Bilic. o "benim ?ngiltereye gitmem laz?m o y?zden ma? kaybetmeli, ?ampiyonlu?u vermeliyim" dedi. ??nk? satmak istedi?in araban?n sat?ls?n diye tekerini kesersin, ?st?n? ?izersin

         bu ba?l?k kapans?n art?k hakkaten, bitti gitti. ?n?m?ze bakal?m

         Yorum Yap


          ?u a??klamalar?ndan sonra bilic in hi?bir savunulacak taraf? kalmam??t?r. gitti?i ?ok iyi olmu?. beter olsun in?allah

          Yorum Yap


           bu a??klamalar? ger?ekten yapm?? m? ? inanam?yorum.. ay?pt?r yaz?kt?r nank?rl?kt?r

           seni onurlu erdemli bir insan diye d???n?rd?m hep, iyi bir insan k?t? bir teknik direkt?r deniliyor hakk?nda.. ?zg?n?m ama sen iyi de bir insan de?ilsin bili?..

           ba?ar?s?zl???na k?l?f uydurmak i?in su?u kendinden ba?kas?na atmak en kolay yoldur.. bu top?ularla geldin son 5 haftada ?ampiyonluk potas?na.. sana sayg? duyan seni seven futbolcular?n? tek kalemde tek hamlede satt?n bilic..

           sana yaz?klar olsun

           Yorum Yap


            Be?ikta? JK @BesiktasDk.85: Jose Sosa'n?n yerine ?smail K?yba?? oyuna girdi.

            ba?ka s?ze gerek var m? ?

            Yorum Yap


             Git art?k.

             Yorum Yap


              madem tak?m?n bu kadar k?t? oldu?unu d???n?yorsun, o zaman benim akl?ma sadece para almak i?in tak?m?n ba??nda kald???n gelir bu a??klamalardan sonra. bir de bunu son ana kadar bilic'i savunan biri olarak s?yl?yorum!

              Yorum Yap


               Bu adam bu kadar sert r?portaj vermez. B?y?k ihtimal ?eviride s?k?nt? var. Bir yerde Atiba en iyi futbolcu diye yaz?lm??, di?erinde Ba,T?re vs. Adam?n ?st?ne oynuyorlar zaten ka? g?nd?r.

               Ayr?ca Brugge ma??, kaleci yorumu, Sneijder yorumu vs ?o?unun alt?na imzam? atar?m. Tabi e?er dedi ise.

               Adam daha ge?en hafta ?st?ne basa basa sorumluluk bende dedi.

               Hepimiz adam?n karakterini biliyoruz. Direk sald?rmay?n.

               Zaten bize kalsa "Biz m?kemmeliz. Geri kalan herkes k?t?."

               Yorum Yap


                Derbilerde neden berbat skorlar ald???m?z ortada. Rakipleri dev aynas?nda g?rm?? Bili? efendi bizide s?radan bir anadolu tak?m?.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X