Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  c?k...okuyorum okuyorum ayn? yerdeyim.
  peki madem slaven bilic'i g?nderiyoruz, slaven bilic'i getirelim!

  Yorum Yap


   Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Huseyin Yigit Ersen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Huseyin Yigit Ersen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

   Bundan sonraki sezonlarda g?rece?iz bakal?m. Bilic in Be?ikta? i?in ?nemini herkes anlayacak ama ?ok ge? olacak. Bir d?nya bor? i?inde klube kilit vuruldu?unda.
   Kat?lamayaca??m. Yeni gelen t.d'nin Bili?'ten daha ba?ar?l? olma garantisi tabi ki yok.. oras? bir yana. Bili?'in hakeme, d?? fakt?rlere vs. ra?men 2 sezondur son haftalarda tak?m? haz?r, diri, motive tutamamas? nedeniyle 2 kez ?ampiyonlar ligine kat?lmaktan olduk. Bili?'in hatalar? bize maddi olarak da ?ok ?ey kaybettirdi.. bu kul?b?n kap?s?na kilit vurulursa bu Bili? gitti?i i?in olmayacak.. bili?'in de t?pk? son ba?ar?s?z y?llarda g?rev al?m?? teknik direkt?rler ve futbolcular gibi kendi hatalar?yla katk?da bulundu?u ge?mi?ten g?n?m?ze y?netim a??rl?kl? yanl??lar silsilesinin neticesi olacak.
   Ben de onu diyorum keselim kelleleri ge?mi?te oldu?u gibi. Yeni td bir ton para bjk nin ismine yak???r olmal?. ee yeni td adam ald?rmaz m? yeni bonservissiz y?ld?zlar imza paralar? y?ll?k ?cretler bir ton para. Allahtan bonservis konusunda cezal?y?z. Esas cevaplanmas? gereken soru ne biliyo musun? Bu tak?m gaziantep e 25 ?ut at?p kazanamad?ktan sonra (tamamen ?anss?zl?kt?) o hafta tak?ma ne oldu ? Akhisar ma??nda t?re neden tak?m?n a?z?na s??t?? Tak?m neden isteksizdi? (Tak?m? diri tutamad? demi?sin gs yar? sahas?ndan ??kamad? 2. yar? bu arada.)
   Antep ?anss?zl?k, akhisar t?re, konya kader.. galatasaray'a kar?? 25 dk. bask?l? oynayal?m bir zahmet.. o bask?dan neden sadece 3 c?l?z ?ut ??karabildik? b?t?n bunlarda Bili? tek ba??na su?lu de?ildir elbette.. ancak kendi g?rev tan?m?na giren hatalar?n? bile g?rmezden gelmeyiniz.. iyi ?eyler hep Bili? k?t? ?eyler hep d?? fakt?r olamaz.. T?re'nin, Sosa'n?n, Ba'n?n kazand?rd??? ya da ?rne?in Sivas, ?rne?in rize, ?rne?in karab?k ma?lar?nda ?ans?m?zla kopard???m?z 3 puanlar? neden Bili?'in ba?ar? hanesine yazarken teredd?t edilmiyor da kazan?lamayan ma?larda ?ans fakt?r?, futbolcu fakt?r? t?m su?un y?klenildi?i noktalar oluyor?.. adil olal?m.. g?zel ?eyler de yapt?, g?zel yapamad??? da bir ton ?ey oldu.. malesef 2 senedir i?ler iyi sonu?lanmad?.. ve gidiyor.. art?k yolu a??k olsun deyip ?n?m?ze bakal?m.
   Gs kar?? bi zahmet derken! adamlar 52 bin seyircisinin ?n?nde ?ampiyonluk ma?? oynuyolar. Ben Bilic hatas?zd?r demiyorum bu arada. D?zen devam etsin bakal?m dedi?in gibi yanl??lar silsilesi seneye de Luce nin kellesini al?r?z nas?l olsa bosver...

   Yorum Yap


    20 yilda 2 kere sampiyon olmusuz, zaten sevinmek icin sevmedik gibi bir mottomuz var , adama son bi sans daha vermek lazim. Bu takim gs den de fb den de g?zel futbol oynadi bu sene, kadro kalitemiz daha k?tu olmasina ragmen. Ihtiyac iyi bir kaleci ve iyi bir ortasaha , benim fikrim bu.

    Yorum Yap


     Aslı Kemal Erce Avaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Kemal Erce Avaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

     abuk subuk bir yaz? olmu? . Birine de?er verildi mi hatalar? has?r alt? ediliyor sadece romantizm kal?yor sonra bu hatalar s?vama d?zeyine gelince duvara tosluyoruz.
     Abuk subuk yaz? olmu? diyorsunuz da abuk olan nedir subuk olan nedir yazmam??s?n?z..

     Bu t?r sorunlar futbolcular? da moral olarak elbette olumsuz etkiler..baz?lar? da kendi yetersizli?ini bunun arkas?na saklamaya ?al???r..ama bu olacak diye ger?eklerin ?st?ne gitmemezlik edemezsin..hem sorunun ?st?ne gidersin hem futbolcunu adam gibi uyar?rs?n..sen y?netim isen bunlar?n hepsinin ?n?n? al?rs?n..bir ?eyi ba?ka bir ?eyin ?n?ne koyarak hakl? ??k?lm?yor..bir anlayabilsek..

     Kadro k?t? ise bunun birinci sorumlusu hoca gibi g?z?kse de transfere ?undan fazla para veremeyiz diyerek o iyi oyuncular?n al?nmas?na engel olan y?netimi de g?receksiniz..

     Bili?'e duygusal bakma..bunu s?yleyen de san?r?m antipatik bak?yor..bunun hocan?n ba?ar? veya ba?ar?s?zl??? ile ilgili de?il de do?rudan Bili? ile ilgili oldu?unu da s?ylemek m?mk?n..yani futbol d??? sempatik bak?ld??? kadar gene futbol d??? antipatik bakanlar?n da oldu?udur..aksi takdirde y?netimin hatas?n? da g?r?r ve en ba?a koyard?n?z..

     Birde ??yle bak?n;

     Bili? de?il Cafer hoca olsun..kimine g?re iyi hoca kimine g?re yetersiz olsun..kimi duygusal baks?n kimi antipatik..

     Son dokuz haftada d?nen dolaplar? oynanan oyunlar? g?rmedi?iniz s?rece ve bu oyunlar? engelleyemeyen y?netiminizi g?rmedi?iniz s?rece siz seneye Cafer'i g?ndereceksiniz sonra Ahmet'i sonra Mehmet'i sonra yabanc? sonra yerli..s?r?p gidecek..

     Bizde diyoruz ki a??n g?zleriniz bakmay?n ?a??..

     Bu lig adil oynans?n, Bili?'in yar? kalibresinde olan bir hoca bile Be?ikta?'? ?ampiyon yapar..

     Yoksa d?nyan?n en kral hocas?n? getirin ve d?nyan?n en iyi kadrosunu kurun bu pislik sistemde bizi gene ?ampiyon yapmayacaklard?r..e?er ki on veya on be? y?lda bir verdikleri horoz ?ekerine raz? iseniz ayn? kafada devam edin..

     Bu i?in t?m camian?n ba?ta da basiretli y?neticilerin kenetlenip bu hile ?arklar?n? parampar?a etmesinden ge?er..

     Hem a?l?yoruz hem bak?lmas? gereken yere bakm?yoruz..yeni hoca bir ka? oyuncu seneye ?ampiyonluk umudu..buna safl?k diyorlar literat?rde..
     Bu konunun ?st?ne ?st?ne gidilmez ise seneye de di?er sar? takacak r?tbesini..

     Garibim hocalar hatal? y?netimlerin can simidi olmu?lar..

     Ba??ra ba??ra hile ile gitti ?ampiyonluk..bunu k?r g?rd? y?netim g?rmedi..

     Daha neyi konu?uyorsunuz..
     Ben yeterince bu adam?n yetersiz oldu?unu yazd?m anlatt?m s?yledim .

     Her sayfaya yazmaya ihtiya? duymuyorum .

     Sizin s?yledi?iniz fb deki azizin dedi?i gibi ?ampiyonlu?u y?netimler kazand?r?yorsa o zaman teknik direkt?re gerek yok zaten koyal?m tak?m?n ba??na s?reyya abiyi adaml???yla iyi niyetiyle bili?i 5 e katlar zaten.

     Yaln?z ?unu s?yleyim ?ngiliz tak?mlar?n? gece r?yas?nda bile analiz eden adam ne hikmetse avrupada br?gge ? analiz edemedi Bal?kesiri , Eski?ehiri , fb yi gs yi , ba?ak?ehiri , antebi , akhisar? , konyay? de analiz edemedi.

     Son 3 ma?taki kay?plar en iyi s?ylemle teknik direkt?r?n bo?vermi?li?idir , yetersizli?idir.

     Daha kimi savunuyorsunuz !!

     Ben neyi savunuyorum;

     ?ampiyonun saha d???nda belirlendi?i bir ligde ne yaparsak yapal?m avucumuzu yalar?z diyorum..

     Bu y?netim sorunudur diyorum..bu, ?ampiyonu y?netim ??kar?r demek de?il..o sar?lar?n i?i..

     Oynanan oyunlar?n ?n?n? kesecek adil bir yar??? sa?layacak bir y?netim demektir..bunu beceremeyen talip olmas? y?netime..

     TFF ba?kan? g?ya bizden..kimse ondan bizi kay?rmas?n? beklemedi..istemedi..ama kimse de hakk?m?z? ye demedi..

     Bir yerde hile varsa yap?lan di?er b?t?n i?ler bo?unad?r..

     A? izle b?t?n ma?lar?..verilmeyen penalt?lar? izle..?zellikle Ba?ak?ehir - FB ma??ndaki rezaleti izle..iki tarafl? oyun vard?..oyun i?inde oyun vard?..hakem bir tarafta..oyuncu rakip tak?mda oynuyordu..g?rmek istemiyorsan?z..sizin sorununuz..

     Hoca kalitesi ve hatalar? ?ampiyonlu?u etkiler
     Ama hile, ?ampiyonlu?u belirler.

     Ben de ayn? ?eyi s?yl?yorum adil yar??ma ?artlar? sa?lan?rsa Bili?'in yar?s? kalibrede bir hoca bile ?ampiyon yapar..ama S?reyya yapamaz..di?er ko?ulda yani hileli ko?ullarda im-kan-s?z-d?r..

     Onlar sana ne zaman bir parmak bal ?alacaklar ise ancak o zaman olursun..sen gene hocan? de?i?tir..oyuncunu da al..burada sorun yok..ama as?l i?i yapmaz isek hepsi bo?una..san?r?m anla??lm??t?r..

     Bu polemik zaten mant?k denkleminden ??km?? bir hal ald?..

     Bekleyip g?rece?iz..

     Beyler bize bir ?ampiyonluk l?tfetti?in de 10-15 y?l beklemeyi tercih edenler mi?

     Bu bir aldatmaca d?r,bu oyun art?k bozulmal?d?r diyenler mi?

     hakl? ??kacak..bunu hayat bize g?sterecek..

     T?pk? bug?ne kadar g?sterdi?i gibi..

     Evet haddinden fazla yaz?ld? bu konu..art?k nadasa b?rakal?m..?n?m?zdeki 10 y?lda ka? ?ampiyonluk yapm???z hep birlikte g?r?r?z..

     Sorun taktikte mi?

     Masa ba??nda karar? verilmi? ?ampiyonluklarda m??

     Bir kez daha g?r?r?z..ya?ar?z..

     Yorum Yap


      Aslı Huseyin Ozkoc tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      @Mustafa Bilgic


      Bilic seni g?rse kesin aln?ndan ?per. Bu kadar ba?ar?s?zl???na ra?men nas?l bir sevgidir bu? (y?netimi hakemi felan yazma abi allaha?k?na)

      Bu ba?l?k yeteri kadar kald? k?s?r d?ng? haline geldi kapat?lmas? ?art.
      Ben bir ?eye dikkat ?ektim..Burada Bili? isminin ?nemi yok..gitti..ve gelsin kals?n diyen de yok..isimlerin de ?nemi yok..bu mant?k ile hareket edersek de?i?en bir ?ey olmayacak demektir bu H?seyin bey..bu ?ampiyonluk ?nce y?netim beceriksizli?inden gitmi?tir..

      Ayr?ca hakemleri ve y?netimi neden b?rakt???n?z? da anlam?? de?ilim..sorun tam da bu de?il mi ?

      Tamam kapats?nlar konuyu..zaten s?ylenenler herkesin anlayabildi?i kadar..daha ?tesi olmuyor..

      Yorum Yap


       Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Huseyin Ozkoc tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       @Mustafa Bilgic


       Bilic seni g?rse kesin aln?ndan ?per. Bu kadar ba?ar?s?zl???na ra?men nas?l bir sevgidir bu? (y?netimi hakemi felan yazma abi allaha?k?na)

       Bu ba?l?k yeteri kadar kald? k?s?r d?ng? haline geldi kapat?lmas? ?art.
       Ben bir ?eye dikkat ?ektim..Burada Bili? isminin ?nemi yok..gitti..ve gelsin kals?n diyen de yok..isimlerin de ?nemi yok..bu mant?k ile hareket edersek de?i?en bir ?ey olmayacak demektir bu H?seyin bey..bu ?ampiyonluk ?nce y?netim beceriksizli?inden gitmi?tir..

       Ayr?ca hakemleri ve y?netimi neden b?rakt???n?z? da anlam?? de?ilim..sorun tam da bu de?il mi ?

       Tamam kapats?nlar konuyu..zaten s?ylenenler herkesin anlayabildi?i kadar..daha ?tesi olmuyor..
       Abi bak burada defalarca anlat?lmaya cal???ld? ama anlamamakta ?srar ediyorsunuz. Hakem hatalar? y?netimin tepkisizli?i eyvallah.

       Fakat su?un ?o?u bilicde. inatc?, hucum futbolu oynatamayan, 2y?ld?r s?f?r d?zeyinde geli?im g?steren, trib?nlere oynamay? ?ok iyi bilen, kriz y?netemeyen, stresli ma?lar? oynatamayan birinin bu tak?mda kalmas? abestle i?tigaldir.

       Bide sanki iki y?ld?r de?ilde 5-6ma?t?r tak?m?n ba??nda gibi yorum yapmay?n l?tfen.

       Ben bilicle garanti bir ???nc?l?k ve heyecans?z derbilerdense yeni hocayla maceray? tercih ederim.

       bilic ve istikrar hayal aleminde gezmekten baska bi?ey de?il.

       Bide masa bas? demi?siniz. Madem masa bas?nda belli hersey pafla ??kal?m ma?lara

       Yorum Yap


        Aslı Huseyin Ozkoc tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Huseyin Ozkoc tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        @Mustafa Bilgic


        Bilic seni g?rse kesin aln?ndan ?per. Bu kadar ba?ar?s?zl???na ra?men nas?l bir sevgidir bu? (y?netimi hakemi felan yazma abi allaha?k?na)

        Bu ba?l?k yeteri kadar kald? k?s?r d?ng? haline geldi kapat?lmas? ?art.
        Ben bir ?eye dikkat ?ektim..Burada Bili? isminin ?nemi yok..gitti..ve gelsin kals?n diyen de yok..isimlerin de ?nemi yok..bu mant?k ile hareket edersek de?i?en bir ?ey olmayacak demektir bu H?seyin bey..bu ?ampiyonluk ?nce y?netim beceriksizli?inden gitmi?tir..

        Ayr?ca hakemleri ve y?netimi neden b?rakt???n?z? da anlam?? de?ilim..sorun tam da bu de?il mi ?

        Tamam kapats?nlar konuyu..zaten s?ylenenler herkesin anlayabildi?i kadar..daha ?tesi olmuyor..
        Abi bak burada defalarca anlat?lmaya cal???ld? ama anlamamakta ?srar ediyorsunuz. Hakem hatalar? y?netimin tepkisizli?i eyvallah.

        Fakat su?un ?o?u bilicde. inatc?, hucum futbolu oynatamayan, 2y?ld?r s?f?r d?zeyinde geli?im g?steren, trib?nlere oynamay? ?ok iyi bilen, kriz y?netemeyen, stresli ma?lar? oynatamayan birinin bu tak?mda kalmas? abestle i?tigaldir.

        Bide sanki iki y?ld?r de?ilde 5-6ma?t?r tak?m?n ba??nda gibi yorum yapmay?n l?tfen.

        Ben bilicle garanti bir ???nc?l?k ve heyecans?z derbilerdense yeni hocayla maceray? tercih ederim.

        bilic ve istikrar hayal aleminde gezmekten baska bi?ey de?il.

        Bide masa bas? demi?siniz. Madem masa bas?nda belli hersey pafla ??kal?m ma?lara
        +1903

        Yorum Yap


         Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Aslı Kemal Erce Avaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

         Abuk subuk yaz? olmu? diyorsunuz da abuk olan nedir subuk olan nedir yazmam??s?n?z..

         Bu t?r sorunlar futbolcular? da moral olarak elbette olumsuz etkiler..baz?lar? da kendi yetersizli?ini bunun arkas?na saklamaya ?al???r..ama bu olacak diye ger?eklerin ?st?ne gitmemezlik edemezsin..hem sorunun ?st?ne gidersin hem futbolcunu adam gibi uyar?rs?n..sen y?netim isen bunlar?n hepsinin ?n?n? al?rs?n..bir ?eyi ba?ka bir ?eyin ?n?ne koyarak hakl? ??k?lm?yor..bir anlayabilsek..

         Kadro k?t? ise bunun birinci sorumlusu hoca gibi g?z?kse de transfere ?undan fazla para veremeyiz diyerek o iyi oyuncular?n al?nmas?na engel olan y?netimi de g?receksiniz..

         Bili?'e duygusal bakma..bunu s?yleyen de san?r?m antipatik bak?yor..bunun hocan?n ba?ar? veya ba?ar?s?zl??? ile ilgili de?il de do?rudan Bili? ile ilgili oldu?unu da s?ylemek m?mk?n..yani futbol d??? sempatik bak?ld??? kadar gene futbol d??? antipatik bakanlar?n da oldu?udur..aksi takdirde y?netimin hatas?n? da g?r?r ve en ba?a koyard?n?z..

         Birde ??yle bak?n;

         Bili? de?il Cafer hoca olsun..kimine g?re iyi hoca kimine g?re yetersiz olsun..kimi duygusal baks?n kimi antipatik..

         Son dokuz haftada d?nen dolaplar? oynanan oyunlar? g?rmedi?iniz s?rece ve bu oyunlar? engelleyemeyen y?netiminizi g?rmedi?iniz s?rece siz seneye Cafer'i g?ndereceksiniz sonra Ahmet'i sonra Mehmet'i sonra yabanc? sonra yerli..s?r?p gidecek..

         Bizde diyoruz ki a??n g?zleriniz bakmay?n ?a??..

         Bu lig adil oynans?n, Bili?'in yar? kalibresinde olan bir hoca bile Be?ikta?'? ?ampiyon yapar..

         Yoksa d?nyan?n en kral hocas?n? getirin ve d?nyan?n en iyi kadrosunu kurun bu pislik sistemde bizi gene ?ampiyon yapmayacaklard?r..e?er ki on veya on be? y?lda bir verdikleri horoz ?ekerine raz? iseniz ayn? kafada devam edin..

         Bu i?in t?m camian?n ba?ta da basiretli y?neticilerin kenetlenip bu hile ?arklar?n? parampar?a etmesinden ge?er..

         Hem a?l?yoruz hem bak?lmas? gereken yere bakm?yoruz..yeni hoca bir ka? oyuncu seneye ?ampiyonluk umudu..buna safl?k diyorlar literat?rde..
         Bu konunun ?st?ne ?st?ne gidilmez ise seneye de di?er sar? takacak r?tbesini..

         Garibim hocalar hatal? y?netimlerin can simidi olmu?lar..

         Ba??ra ba??ra hile ile gitti ?ampiyonluk..bunu k?r g?rd? y?netim g?rmedi..

         Daha neyi konu?uyorsunuz..
         Ben yeterince bu adam?n yetersiz oldu?unu yazd?m anlatt?m s?yledim .

         Her sayfaya yazmaya ihtiya? duymuyorum .

         Sizin s?yledi?iniz fb deki azizin dedi?i gibi ?ampiyonlu?u y?netimler kazand?r?yorsa o zaman teknik direkt?re gerek yok zaten koyal?m tak?m?n ba??na s?reyya abiyi adaml???yla iyi niyetiyle bili?i 5 e katlar zaten.

         Yaln?z ?unu s?yleyim ?ngiliz tak?mlar?n? gece r?yas?nda bile analiz eden adam ne hikmetse avrupada br?gge ? analiz edemedi Bal?kesiri , Eski?ehiri , fb yi gs yi , ba?ak?ehiri , antebi , akhisar? , konyay? de analiz edemedi.

         Son 3 ma?taki kay?plar en iyi s?ylemle teknik direkt?r?n bo?vermi?li?idir , yetersizli?idir.

         Daha kimi savunuyorsunuz !!

         Ben neyi savunuyorum;

         ?ampiyonun saha d???nda belirlendi?i bir ligde ne yaparsak yapal?m avucumuzu yalar?z diyorum..

         Bu y?netim sorunudur diyorum..bu, ?ampiyonu y?netim ??kar?r demek de?il..o sar?lar?n i?i..

         Oynanan oyunlar?n ?n?n? kesecek adil bir yar??? sa?layacak bir y?netim demektir..bunu beceremeyen talip olmas? y?netime..

         TFF ba?kan? g?ya bizden..kimse ondan bizi kay?rmas?n? beklemedi..istemedi..ama kimse de hakk?m?z? ye demedi..

         Bir yerde hile varsa yap?lan di?er b?t?n i?ler bo?unad?r..

         A? izle b?t?n ma?lar?..verilmeyen penalt?lar? izle..?zellikle Ba?ak?ehir - FB ma??ndaki rezaleti izle..iki tarafl? oyun vard?..oyun i?inde oyun vard?..hakem bir tarafta..oyuncu rakip tak?mda oynuyordu..g?rmek istemiyorsan?z..sizin sorununuz..

         Hoca kalitesi ve hatalar? ?ampiyonlu?u etkiler
         Ama hile, ?ampiyonlu?u belirler.

         Ben de ayn? ?eyi s?yl?yorum adil yar??ma ?artlar? sa?lan?rsa Bili?'in yar?s? kalibrede bir hoca bile ?ampiyon yapar..ama S?reyya yapamaz..di?er ko?ulda yani hileli ko?ullarda im-kan-s?z-d?r..

         Onlar sana ne zaman bir parmak bal ?alacaklar ise ancak o zaman olursun..sen gene hocan? de?i?tir..oyuncunu da al..burada sorun yok..ama as?l i?i yapmaz isek hepsi bo?una..san?r?m anla??lm??t?r..

         Bu polemik zaten mant?k denkleminden ??km?? bir hal ald?..

         Bekleyip g?rece?iz..

         Beyler bize bir ?ampiyonluk l?tfetti?in de 10-15 y?l beklemeyi tercih edenler mi?

         Bu bir aldatmaca d?r,bu oyun art?k bozulmal?d?r diyenler mi?

         hakl? ??kacak..bunu hayat bize g?sterecek..

         T?pk? bug?ne kadar g?sterdi?i gibi..

         Evet haddinden fazla yaz?ld? bu konu..art?k nadasa b?rakal?m..?n?m?zdeki 10 y?lda ka? ?ampiyonluk yapm???z hep birlikte g?r?r?z..

         Sorun taktikte mi?

         Masa ba??nda karar? verilmi? ?ampiyonluklarda m??

         Bir kez daha g?r?r?z..ya?ar?z..
         abi g?r??lerine sayg? duyuyorum bu da benim g?r???m bir oku istersen ,bu i?in g??l? y?netimle de alakas? var .

         http://forum.forzabesiktas.com/showt...521#post472521


         Ancak bu adam? k?r? k?r?ne savunma sana da yaz?k. Hele yar?n gitsin westhamla anla?s?n ben daha a??r konu?aca??m.

         Yorum Yap


          Aslı Huseyin Yigit Ersen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı Huseyin Yigit Ersen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

          Ben de onu diyorum keselim kelleleri ge?mi?te oldu?u gibi. Yeni td bir ton para bjk nin ismine yak???r olmal?. ee yeni td adam ald?rmaz m? yeni bonservissiz y?ld?zlar imza paralar? y?ll?k ?cretler bir ton para. Allahtan bonservis konusunda cezal?y?z. Esas cevaplanmas? gereken soru ne biliyo musun? Bu tak?m gaziantep e 25 ?ut at?p kazanamad?ktan sonra (tamamen ?anss?zl?kt?) o hafta tak?ma ne oldu ? Akhisar ma??nda t?re neden tak?m?n a?z?na s??t?? Tak?m neden isteksizdi? (Tak?m? diri tutamad? demi?sin gs yar? sahas?ndan ??kamad? 2. yar? bu arada.)
          Antep ?anss?zl?k, akhisar t?re, konya kader.. galatasaray'a kar?? 25 dk. bask?l? oynayal?m bir zahmet.. o bask?dan neden sadece 3 c?l?z ?ut ??karabildik? b?t?n bunlarda Bili? tek ba??na su?lu de?ildir elbette.. ancak kendi g?rev tan?m?na giren hatalar?n? bile g?rmezden gelmeyiniz.. iyi ?eyler hep Bili? k?t? ?eyler hep d?? fakt?r olamaz.. T?re'nin, Sosa'n?n, Ba'n?n kazand?rd??? ya da ?rne?in Sivas, ?rne?in rize, ?rne?in karab?k ma?lar?nda ?ans?m?zla kopard???m?z 3 puanlar? neden Bili?'in ba?ar? hanesine yazarken teredd?t edilmiyor da kazan?lamayan ma?larda ?ans fakt?r?, futbolcu fakt?r? t?m su?un y?klenildi?i noktalar oluyor?.. adil olal?m.. g?zel ?eyler de yapt?, g?zel yapamad??? da bir ton ?ey oldu.. malesef 2 senedir i?ler iyi sonu?lanmad?.. ve gidiyor.. art?k yolu a??k olsun deyip ?n?m?ze bakal?m.
          Gs kar?? bi zahmet derken! adamlar 52 bin seyircisinin ?n?nde ?ampiyonluk ma?? oynuyolar. Ben Bilic hatas?zd?r demiyorum bu arada. D?zen devam etsin bakal?m dedi?in gibi yanl??lar silsilesi seneye de Luce nin kellesini al?r?z nas?l olsa bosver...
          Bi zahmet evet.. her sey olmus bitmis.. giden gitmis.. stresli olan taraf karsi taraf.. 8 de 0 cekmeyelim bari guzel bir derbi galibiyeti ile kapatalim diye 25 dakika mi kasar insan kendini? sonra o baskinin nasil kendi elimizle kirildigi da ortada.. her neyse.. devamli teknik direktor degisikligine ben de karsiyim.. ama 2 sene ayni filmi gorduk.. mevcut yonetim anlayisiyla teknik direktor istikrari da tek basina bir sey ifade etmeyecek diye dusunuyorum.. ancak camianin kokteki sorunlarindan arinmasini beklemek arada bir bile olsa sampiyonluk yasamadan sabretmeliyiz demek degil.. bu yuzden Besiktas icin tek basarinin Sampiyonluk oldugunu bilen, hedeflerinin arkasinda duran, rakiplerden bu kadar korkmayan ayrica da teknik, taktik anlamda Bilic'in altinda kalmayacak birine ihtiyac var.. duzen degisene kadar Bilic kalsin istiyorsunuz zannediyorum.. ben de diyorum ki duzenin degismesi 10 sene sursun.. Bilic ile 10 adet 3.'lugumuz olur sahsi gorusum bu.
          En son düzenleyen Necmettin Firat Ozkan; 28-05-2015, 16:11.

          Yorum Yap


           Olay masa ba??nda ??z?l?yorsa Bili?'e de bo?una para ?demeyelim o zaman.

           Yorum Yap


            Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Kemal Erce Avaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

            Abuk subuk yaz? olmu? diyorsunuz da abuk olan nedir subuk olan nedir yazmam??s?n?z..

            Bu t?r sorunlar futbolcular? da moral olarak elbette olumsuz etkiler..baz?lar? da kendi yetersizli?ini bunun arkas?na saklamaya ?al???r..ama bu olacak diye ger?eklerin ?st?ne gitmemezlik edemezsin..hem sorunun ?st?ne gidersin hem futbolcunu adam gibi uyar?rs?n..sen y?netim isen bunlar?n hepsinin ?n?n? al?rs?n..bir ?eyi ba?ka bir ?eyin ?n?ne koyarak hakl? ??k?lm?yor..bir anlayabilsek..

            Kadro k?t? ise bunun birinci sorumlusu hoca gibi g?z?kse de transfere ?undan fazla para veremeyiz diyerek o iyi oyuncular?n al?nmas?na engel olan y?netimi de g?receksiniz..

            Bili?'e duygusal bakma..bunu s?yleyen de san?r?m antipatik bak?yor..bunun hocan?n ba?ar? veya ba?ar?s?zl??? ile ilgili de?il de do?rudan Bili? ile ilgili oldu?unu da s?ylemek m?mk?n..yani futbol d??? sempatik bak?ld??? kadar gene futbol d??? antipatik bakanlar?n da oldu?udur..aksi takdirde y?netimin hatas?n? da g?r?r ve en ba?a koyard?n?z..

            Birde ??yle bak?n;

            Bili? de?il Cafer hoca olsun..kimine g?re iyi hoca kimine g?re yetersiz olsun..kimi duygusal baks?n kimi antipatik..

            Son dokuz haftada d?nen dolaplar? oynanan oyunlar? g?rmedi?iniz s?rece ve bu oyunlar? engelleyemeyen y?netiminizi g?rmedi?iniz s?rece siz seneye Cafer'i g?ndereceksiniz sonra Ahmet'i sonra Mehmet'i sonra yabanc? sonra yerli..s?r?p gidecek..

            Bizde diyoruz ki a??n g?zleriniz bakmay?n ?a??..

            Bu lig adil oynans?n, Bili?'in yar? kalibresinde olan bir hoca bile Be?ikta?'? ?ampiyon yapar..

            Yoksa d?nyan?n en kral hocas?n? getirin ve d?nyan?n en iyi kadrosunu kurun bu pislik sistemde bizi gene ?ampiyon yapmayacaklard?r..e?er ki on veya on be? y?lda bir verdikleri horoz ?ekerine raz? iseniz ayn? kafada devam edin..

            Bu i?in t?m camian?n ba?ta da basiretli y?neticilerin kenetlenip bu hile ?arklar?n? parampar?a etmesinden ge?er..

            Hem a?l?yoruz hem bak?lmas? gereken yere bakm?yoruz..yeni hoca bir ka? oyuncu seneye ?ampiyonluk umudu..buna safl?k diyorlar literat?rde..
            Bu konunun ?st?ne ?st?ne gidilmez ise seneye de di?er sar? takacak r?tbesini..

            Garibim hocalar hatal? y?netimlerin can simidi olmu?lar..

            Ba??ra ba??ra hile ile gitti ?ampiyonluk..bunu k?r g?rd? y?netim g?rmedi..

            Daha neyi konu?uyorsunuz..
            Ben yeterince bu adam?n yetersiz oldu?unu yazd?m anlatt?m s?yledim .

            Her sayfaya yazmaya ihtiya? duymuyorum .

            Sizin s?yledi?iniz fb deki azizin dedi?i gibi ?ampiyonlu?u y?netimler kazand?r?yorsa o zaman teknik direkt?re gerek yok zaten koyal?m tak?m?n ba??na s?reyya abiyi adaml???yla iyi niyetiyle bili?i 5 e katlar zaten.

            Yaln?z ?unu s?yleyim ?ngiliz tak?mlar?n? gece r?yas?nda bile analiz eden adam ne hikmetse avrupada br?gge ? analiz edemedi Bal?kesiri , Eski?ehiri , fb yi gs yi , ba?ak?ehiri , antebi , akhisar? , konyay? de analiz edemedi.

            Son 3 ma?taki kay?plar en iyi s?ylemle teknik direkt?r?n bo?vermi?li?idir , yetersizli?idir.

            Daha kimi savunuyorsunuz !!

            Ben neyi savunuyorum;

            ?ampiyonun saha d???nda belirlendi?i bir ligde ne yaparsak yapal?m avucumuzu yalar?z diyorum..

            Bu y?netim sorunudur diyorum..bu, ?ampiyonu y?netim ??kar?r demek de?il..o sar?lar?n i?i..

            Oynanan oyunlar?n ?n?n? kesecek adil bir yar??? sa?layacak bir y?netim demektir..bunu beceremeyen talip olmas? y?netime..

            TFF ba?kan? g?ya bizden..kimse ondan bizi kay?rmas?n? beklemedi..istemedi..ama kimse de hakk?m?z? ye demedi..

            Bir yerde hile varsa yap?lan di?er b?t?n i?ler bo?unad?r..

            A? izle b?t?n ma?lar?..verilmeyen penalt?lar? izle..?zellikle Ba?ak?ehir - FB ma??ndaki rezaleti izle..iki tarafl? oyun vard?..oyun i?inde oyun vard?..hakem bir tarafta..oyuncu rakip tak?mda oynuyordu..g?rmek istemiyorsan?z..sizin sorununuz..

            Hoca kalitesi ve hatalar? ?ampiyonlu?u etkiler
            Ama hile, ?ampiyonlu?u belirler.

            Ben de ayn? ?eyi s?yl?yorum adil yar??ma ?artlar? sa?lan?rsa Bili?'in yar?s? kalibrede bir hoca bile ?ampiyon yapar..ama S?reyya yapamaz..di?er ko?ulda yani hileli ko?ullarda im-kan-s?z-d?r..

            Onlar sana ne zaman bir parmak bal ?alacaklar ise ancak o zaman olursun..sen gene hocan? de?i?tir..oyuncunu da al..burada sorun yok..ama as?l i?i yapmaz isek hepsi bo?una..san?r?m anla??lm??t?r..

            Bu polemik zaten mant?k denkleminden ??km?? bir hal ald?..

            Bekleyip g?rece?iz..

            Beyler bize bir ?ampiyonluk l?tfetti?in de 10-15 y?l beklemeyi tercih edenler mi?

            Bu bir aldatmaca d?r,bu oyun art?k bozulmal?d?r diyenler mi?

            hakl? ??kacak..bunu hayat bize g?sterecek..

            T?pk? bug?ne kadar g?sterdi?i gibi..

            Evet haddinden fazla yaz?ld? bu konu..art?k nadasa b?rakal?m..?n?m?zdeki 10 y?lda ka? ?ampiyonluk yapm???z hep birlikte g?r?r?z..

            Sorun taktikte mi?

            Masa ba??nda karar? verilmi? ?ampiyonluklarda m??

            Bir kez daha g?r?r?z..ya?ar?z..
            Abi hakl?s?n.

            Biz eskiden bug?nki gibi tecav?ze u?ray?p kurtulamayaca??n? anlay?nca zevk almaya ?al??an bir k?vamda de?ildik.

            Malesef son 15 y?ll?k y?netim anlay??? ve Be?ikta? medyas? bizleri bu k?vama getirdi.

            Yorum Yap


             Slaven Bilic, H?rvat bas?n?na konu?tu: "T?rkiye'de herkes herkesi yenebilir. Sadece 3 tak?m var imaj?n?n yanl?? oldu?unu d???n?yorum."

             Adam geldi,gidiyor hala nerede ?al??t???n?n fark?nda de?il. Yolu a??k olsun.

             Yorum Yap


              Bilic'in H?rvat bas?n?na verdi?i s?ylenen r?portaj do?ruysa Gs ve Fb hakk?ndaki g?r??leri tam da d???nd???m?z gibiymi?.Bo?a beklentiye girmi?iz iki y?ld?r resmen, rakiplerini bu kadar yukar?da g?ren, onlar? ge?meyi imkans?z olarak g?ren bir teknik direkt?rle nas?l ba?ar?l? olacakt?k ki zaten.Bilic'in a??klamalar?n? okuyan yabanc? birisi Gs ve Fb'yi Barcelona ve Real Madrid bizi de ligin s?radan tak?m? olarak anlar b?y?k ihtimalle.B?yle d???nd???n? s?rekli belli ediyordu zaten ama ilk kez bu kadar net konu?mu?.

              http://www.sporx.com/bilicten-zehir-...SXHBQ466835SXQ

              Yorum Yap


               Slaven Bilic'in bug?n H?rvat bas?n?na yapm?? oldu?u rezalet a??klamalar? okudunuz mu??

               E?er okuduysan?z burda k?r? k?r?ne Bilic'i savunan dostlar iki kelam etsin de okuyal?m.

               Yorum Yap


                Bilic: "Galatasaray'?n yedek kul?besinde ge?en y?l Napoli'de oynayan Pandev ve Dzemaili vard?. Bizim en iyi oyuncumuz ise Atiba Hutchinson."

                Bilic: "Galatasaray bizden ?ok problem ya?ad? ama ?ampiyon oldu. Onlarda Muslera vard?, bizde 3. kaleci. Ligi nas?l 3. bitirmeyecektik?"

                ya sab?rrrrrr......

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X