Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Bili? iyi bir tak?m yaratt? , g?zel futbol oynatt? ama devaml?l?k sa?layamad? . Bu sezon ligte ve Avrupa da bir ?ok K?r?lma ma??na ??kt?k bu K?r?lma ma?lar?n da Avrupa'da hep ba?ar?l? olduk . Okyanusu ge?ip derede bo?ulana kadar . Ligte ise K?r?lma anlar?nda hep k?r?lan taraf biz olduk . Derbilerde galibiyet alsak b?rak?n galibiyeti beraberlik alsak yine biz Karl? ??kacakt?k . Ama olmad? fakat Trabzonspor ma?? bir D?n?m ma??yd? okyanus u a??p tekrar d?zl??e ??kt?k derken tekrar derede bo?ulduk . Bunun birs?r? nedenleri var y?netim hi?bir spor bran??na sahip ??kamad? buna futbol da dahil . Y?netimsiz devam etti adeta tak?m?m?z bilic sahip ??kt? bu oyuncu Toplulu?una ama bilic te ?ok hatal? inatla Olcay da ,Mustafa pektemekte, tek forvette Israr etti inatla orijinal stoperler varken elinde necipten stoper yapmaya ?al??t? . Elinde at?n? gibi bir stoper varken onu kazanmas? gerekirken yapamad?. Kerim i k?st?rd? hat?rlarsan?z Kerim ?ok istekliydi sezonun Ba?lar?nda , sonra cenk tosun u Anlams?z bi ?ekilde 80 li dakikalarda almaya ba?lad? oyuna .Opare tutmu?tu iyi gidiyordu belki sakatl?k belki sonralar? bilic in inad? oda kayboldu gitti . Bilic koca bir krizi iyi y?netti asl?nda bu y?netim acizli?inde Tak?m'? bu yar??ta 30. Haftaya getirdi. Ama oda derede bo?uldu. Belki de umudumuzu bizden s?k?p alan oydu son 4 hafta da ..

  Yorum Yap


   Aslı Ozan Omrak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Murat Taskin tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Ozan Omrak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   i?te demek istedi?im bu
   elalem van persieleri konu?urken biz tosic belushi bunlar? konu?acaz iyice 3 b?y?kten biri olmaktan ??k?p anadolu tak?m? olma yolunda ilerliyoruz.
   yahu arkada? bizimle oynayan hangi tak?m, bizim tak?mda belushi var tosic var diye sahaya ?ekinerek ??kar allah a?k?na
   valla abi zaten parayla adam alam?yoruz bedava al?nacak ?ok iyi iki adam bence.ikiside tecr?beli adam ve ligi biliyolar bize avrupa de?il ligde ba?ar? laz?m.
   yahu Murat siz yapmay?n bari ne geldiyse ba??m?za bu mant?ktan geldi
   ya allah a?k?na tosic ne ya belushi kim
   bizim y?llarca sa? bek sorunumuz varken gs gidip eboue yi ald? di?erinde g?khan g?n?l var
   heee bedava adam m? ar?yorsun git benfican?n sa? beki maxi pereiray? al ver y?ll?k 2-2,5m? al getir

   yahu fener-gs ma?lar?n? bilic, samet, r?za y?z?nden de?il pereira gibi oyuncular?m?z?n say?s?n?n az olmas?ndan tosic gibi oyuncular?m?z?n fazla olmas?ndan dolay? ve tabi hakemler y?z?nden kaybedioruz.

   Kalite-tecr?be-b?y?k tak?m havas? solumak-avrupa arenas?nda bu tarz ma?lar? defalarca oynam?? oyuncu say?s?n? artt?rmakla olur
   abi kalite konusunda kesinlikle hakl?s?n.benimde istediklerim maxi,kaboul,de jong,danny gibi bedava oyuncular bunlar? alabiliyorsak bir dakika bile durmayal?m ama bunlar? kapt?r?rsak e?er s?k?nt? olur.seneye motta yerine tosic atiba yerinede belushi k?t? olmaz.zaten dedi?im gibi lig i?in yeterli olur avrupada yetmez.

   Yorum Yap


    Arkadaslar 3 sene 0 kupa ve 0 derbi galibiyeti ve siz hala bilic kalsin diyorsunuz oyle mi? Ve bu arada yonetiminde sucu var onuda demek lazim!

    Yorum Yap


     Aslı Volkan Alpaslan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Arkadaslar 3 sene 0 kupa ve 0 derbi galibiyeti ve siz hala bilic kalsin diyorsunuz oyle mi?
     3 sene ba?kans?z y?netimsiz bir be?ikta? ta bilic iyi dayand? ama onu a?an ?eyler oldu ve oda insan do?al olarak hatalar? oldu .

     Yorum Yap


      Aslı Volkan Alpaslan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Arkadaslar 3 sene 0 kupa ve 0 derbi galibiyeti ve siz hala bilic kalsin diyorsunuz oyle mi?
      1 milyar TL bor?, bitmeyen stadyum ve paralar?n? alamayan oyuncular diyoruz. Ba?ar?s?zl?k niye sadece Bili?'in ? Sence Bili? Atiba'yla s?zle?me imzalamay?n ?ingene pazarl??? yap?n ama Pektemek'e 1.4 milyon euro verin mi diyordur ? Her ba?ar?s?zl??? niye teknik direkt?re y?k?yoruz anlam?yorum. Biz var?z, y?netim var bir s?r? etken var.

      Valla yeter art?k bu kul?pte faturan?n sadece teknik adam ve futbolculara ??kmas?ndan g?na geldi. Tak?m hakemlere boyun e?diyse do?ru d?zg?n sa? bek ve alternatif oyuncu al?namad?ysa, ?nder ?zen gibi adam g?nderildiyse niye su? Bili?'te olsun.

      Yorum Yap


       Bilic gitsin diyenler i?in y?netimi destekliyor alg?s? nas?l olu?tu ben anlamad?m bu durumu ? Bilic teknik direkt?r olarak kesinlikle gitmeli ama y?netim de de?i?melidir.. Bilic teknik direkt?rl?kte ne kadar ba?ar?s?zsa y?netim de o kadar ba?ar?s?zd?r..

       Yorum Yap


        Bilic in performans?n? de?erlendirirken ;

        Stad?m?z?n olmad???n?,
        G??ebe gibi tak?m?n 5-6 stad gezdi?ini sakatl?klar, seyirci ve hakem hatalar?n?n da etkisinin bug?ne kadar
        hi? olmad??? kadar etken oldu?unu,
        iyi tak?mlara kar?? Avrupa da g?zel ma?lar oynama al??kanl???m?z?n kazan?ld???n?,
        Bu g?ne kadar hatalar? kabullenmesine ra?men ne y?neticilerden ne de futbolculardan
        bu y?nde bir ?z ele?tiri yap?lmam?? olmas? da hayret vericidir.

        Bilic 'in Vodafone Arena da tak?m?n ba??nda 1 sezon olmas? gerekir diye d???n?yorum.

        Yorum Yap


         Aslı Feyyaz Otenkaya tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Bilic gitsin diyenler i?in y?netimi destekliyor alg?s? nas?l olu?tu ben anlamad?m bu durumu ? Bilic teknik direkt?r olarak kesinlikle gitmeli ama y?netim de de?i?melidir.. Bilic teknik direkt?rl?kte ne kadar ba?ar?s?zsa y?netim de o kadar ba?ar?s?zd?r..
         Aynen kardesim yonetim en buyuk suc ondandir zaten ama Bilicin mactaki hatalari cok oldu korkak futbol yanlis terchiler vs..

         Yorum Yap


          Yav tamam da g?zel karde?ler abiler o gitsin bu gitsin herkes gitsin biz de gidelim. Burada sorunun temeli bulunup oradan ??z?me ba?lamam?z gerekirken, hemen kolay yoldan teknik direkt?r se?iliyor. Yeni gelecek hocay? da bu y?netim getirecek biliyorsunuz de?il mi ? Kadromuzdaki eksikliklerin kapat?lmas?na konsantre olmak varken oturduk hepimiz hoca ar?yoruz. Sen bu kadroya Vlaar ?, Danny i, Dejong u, Pereira y? falan alsan Bilic bunlar? oynatmayacak m? yani Bilic ?zerine yapt???m?z b?t?n yorumlar oyuncu de?i?iklikleriyle alakal?. Bu konuda adam yeterli de?ilse onun istedi?i oyuncular? transfer et o da kendi sistemini kendi oyuncular?yla oynats?n olsun bitsin. Biz adam?n istedi?i transferlerin yar?s?n? yapmad?k, adama idare et hac? 1 sene daha stad yok, para yok falan dedik. ?imdi de bu muhte?em kadroyu, bu r?ya gibi ?artlarda nas?l ba?ar?dan ba?ar?ya ko?turamazs?n diye b?t?n su?u ona y?k?yoruz burada ??z?m noktas?nda bir gariplik var arkada?lar. Bu ??z?m bize tan?d?k bir ??z?m ve sonucu yok bu ??z?m?n. Sonsuza giden bir limiti var sonucu da her zamanki gibi 0 yaz?yla "s?f?r".

          Yorum Yap


           Hangi teknik direkt?r tercihleriyle hepimizi memnun etti ki ? Ona bakars?n?z Luce'den korka?? yoktur.

           Yorum Yap


            Aslı Birkan Birlik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Volkan Alpaslan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Arkadaslar 3 sene 0 kupa ve 0 derbi galibiyeti ve siz hala bilic kalsin diyorsunuz oyle mi?
            1 milyar TL bor?, bitmeyen stadyum ve paralar?n? alamayan oyuncular diyoruz. Ba?ar?s?zl?k niye sadece Bili?'in ? Sence Bili? Atiba'yla s?zle?me imzalamay?n ?ingene pazarl??? yap?n ama Pektemek'e 1.4 milyon euro verin mi diyordur ? Her ba?ar?s?zl??? niye teknik direkt?re y?k?yoruz anlam?yorum. Biz var?z, y?netim var bir s?r? etken var.
            di?er tak?mlar?nda borcu var onlar?n oyuncular?da paralar?n? alam?yor ama karakter koyuyorlar ortaya ??k?p kazan?yorlar bir ?ekilde y?netim kadar bilic kadar hatta hepsinden daha fazla futbolcular?n su?u var ama tabi de?i?meyen gelenek b?t?n tak?m de?i?emeyece?ine g?re hoca de?i?ecek kural? i?ledi ama bence ?u a?amada do?ru olan bu camiada bir s?r? olumsuzluklar olmas? bilic in yetersiz bir hoca oladu?u ger?e?ini de?i?tirmiyor malesef

            Yorum Yap


             1 sene daha ?ans verilmeli

             Yorum Yap


              milliyet s?leyman hurma haberi yapm??. yaz?k ya nerden vuracaklar?n? ?a??rd?lar. Allah belalar?n? versin t?m Be?ikta? d??manlar?n?n

              Yorum Yap


               Aslı Birkan Birlik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Hangi teknik direkt?r tercihleriyle hepimizi memnun etti ki ? Ona bakars?n?z Luce'den korka?? yoktur.
               +mustafa denizli korkak futbol denince hep akl?ma gelir nedense
               futbolun uzman?d?r ayr? mesele

               Yorum Yap


                Bili? gitsin diyenler y?netim dursun demiyorki zaten bana kalsa y?netim bili? hatta futbolcular?n % 70 i gitsin .

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X