Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Ligin en iyi topunu oynatan G?ne? b?y?k tak?mlarla oynad??? ma?lar?n herhangi birini kazanabildi mi ?

  Be?ikta?
  Fener
  Gs
  Ts

  bu tak?mlardan hi?birisini yendi mi ?
  Senin tak?m?n yenebildi mi derler adama 2 y?ld?r Fb'yi, Gs'yi? En az?ndan Fb'yi de ' Gs'yi de elinden ka??rd? sadece ligin hemen ba??ndaki ma?ta Gs'ye k?t? oynay?p yenildi. ??eride Fb'yi d??ar?da Gs'yi ezdi yenemedi direkler ve Volkan ?en sayesinde, Fb'yi Kad?k?y'de nizami gol?n?n verilmedi?i penalt?s?n?n verilmedi?i ma?ta yenemedi. Sen gol bile atamad?n hatta kar?? kaleye gidemedin bu takkmlara kar??. ?nce kendimize soral?m.

  Yorum Yap


   Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Ligin en iyi topunu oynatan G?ne? b?y?k tak?mlarla oynad??? ma?lar?n herhangi birini kazanabildi mi ?

   Be?ikta?
   Fener
   Gs
   Ts

   bu tak?mlardan hi?birisini yendi mi ?
   Be?ikta?'a iki ma?tada ma?lup oldu. Di?er tak?mlara kar?? hep bir beraberlik bir ma?lubiyet alm??.

   Yorum Yap


    Aslı Halil Umut Eyaz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Halil Umut Eyaz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Donunda sallanan neredeyse yerin dibine sokulan ?enol G?ne?'in kariyerine bakal?m bi:
    21. Yy?n en b?y?k 51 . Teknik direkt?r?.

    2002 y?l?n?n da Uefa taraf?ndan D?nyada y?l?n teknik direkt?r?.

    2002 de T?rkiye ile D?nya ???nc?l???
    2011 Trabzon lig ?ampiyonlu?u

    Bilic 70 ya??nda bu kariyere ula?amaz ?enol Hoca 58 ya??nda bunlar?n hepsine ula?m??t?.
    Halil i?ine mi do?du nas?l bu kadar emin oluyorsun ?

    Lucescu hemen hemen Bilic'in ya??ndayken ne yap?yordu bakmak istermisin ?
    A?abey seninle beraber ben de bu ba?l?kta Bilic'i ?ok savundum , sevdim, sayd?m ama vallaha olmuyor adam tak?nt?l?, adil de?il vazge?emiyor bu huylar?ndan en ?nemlisi b?y?kl???m?z? bilmiyor sadece lafta. Bilic olmaz bu saatten sonra, ?enol Hoca olur, Denizli olur, Jesus olur hatta Schuster bile bi denemeyi daha hak etti ama Bilic olmaz.
    Bana bu isimlerle geleceksen gel i?te ... (schuster'i severim herkes bilir ama o da tam winner de?il )

    O zaman s?ylediklerin do?ru derim.

    Halil kupa istiyor , ba?ar? istiyor slaven yerine daha kaliteli bir hoca ve lider bir hoca istiyor derim.

    En az?ndan istedi?in isimler lider ruhlu ve tak?ma a??rl?k koyabilecek isimler. Yani senin kafandaki B?Y?K BE??KTA? ile uyu?an isimler

    ?enol'un gelmesinede %100 kar?? de?ilim gelecekse gelsin ama sizin kafan?zdaki Be?ikta?'?n hocas? ?enol de?il. Daha do?rusu buradaki ele?tirilerine g?re ?enol olmamal?.

    Yorum Yap


     Aslı G?khan ?zba? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Gokhan Sari tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Gordon Milne ile Bilic'i k?yaslay?p kals?n demek d?nyan?n en sa?ma ?eyi.
     ?? yerinde bir abim var. Ferguson'u Wenger'i ?rnek g?steriyor adam d???n. Milne ne ki

     De?i?ik kafalar bunlar.
     Abi o kadar ?ok arg?man var ki hangi birini yazal?m. O donem oynanan topu 100.yilda bile oynamamisiz.

     Yorum Yap


      ?enol Hocay? severim ama bence fazla abartmamak laz?m. ?ampiyon olamad? diye Bilic i g?ndereceksek lig tarihinde hi? ?ampiyonlu?u olmam?? ?enol Hocay? m? getirece?iz.(Kimse 2011 demesin o zaman bizim 4. y?ld?z? almam?z laz?m) D?nya kupas? ba?ar?s? desek Uefa y? alm?? bir iskelet kadronun Kostarika, ?in, Japonya, Kore ma?lar? m? teknik adam ba?ar?s? yoksa H?rvatistan ?n Bilic ile ya?ad?klar? m? derseniz yine tart???l?r.
      Ha bu y?netim ve bu lobisizli?imiz ile Bilic ile ?enol G?ne? tak?m? beraber y?netse benim yine umudum yok.

      Yorum Yap


       Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Alper G?rer tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Lucescu gelmez. Hatta hi? bir yabanc? hoca ?u ortama gelmez. Adamlardan biri koca sezon boyunca hi? k?rm?z? g?rmemi?. Di?eri ise "Hedef 1 milyon penalt?" dalgas?na konu olmu?. Burda Atiba ?izgiye bast? diye adam at?l?yor. Yabanc? hoca k?r m? gelecek tak?m?n ba??na? Yeni hoca yerli olur. ?enol G?ne? b?y?k olas?l?kla. ?enol Hoca'n?n ?uan ki tak?m?na g?z atal?m. ?lk 5 s?radaki tak?mlar aras?nda en fazla gol? (68 ) atan tak?m. En yak?n rakibi gs (57). ?lk 5 s?radaki tak?mlar aras?nda en fazla gol? yiyen tak?m yine bursa. (44) En yak?n rakibi Be?ikta?. (29) ?ki tak?m?n da averaj? +24 ancak Be?ikta? 3. Bursa 5. s?rada. Arada 13 puan fark var.

       Be?ikta? ile bursa'n?n aralar?ndaki ma?larda bu sezon ilk ma?? deplasmanda oynam???z ve 1-0 galip gelmi?iz. ?kinci ma?? olimpiyatta oynay?p 3-2 galip gelmi?iz.

       En ?ok dillendirilen ba?ar?s? milli tak?m ile d?nya 3. l???. Eledi?imiz tak?mlar; ?in, G?ney Kore, Japonya, Kosta Rika, Senegal.
       Aaa olur mu ?

       Ama d?nya 3.s?y?z

       Yeri geldi mi terim ?enol g?ne?'in ekme?ini yedi diyenler 2002 d?nya kupas?n? terim'in 2000'li jenerasyonu ile ge?irdi?ini ne ?abuk unuttu ? Yada 2 sene sonra letonya'ya elendi?imizi yada avrupa'ya gidemedi?imizi ne cabuk unuttular ?

       Gol kral? ilhan varken hakan'? oynatmas?n? ?

       Barcelona'ya transfer olan r??t? , ingiltere'den tugay , alpay , almanya'dan y?ld?ray , italya'dan emre , okan , ispanya'dan nihat , gibi jenerasyonun en bol oldu?u ve en yetenekli milli tak?m?m?zdan biri olan , sergen'in bile kadroda olmad??? ama aranmad??? zamanlarda , ?ans eseri gruptan ??kt???m?z? ( Grupta tek galibiyet ald?k , kosta rika'y? bile yenemedik ) ?ans eseri senegal'i elemek ger?ekten b?y?k ba?ar?.

       Hani slaven hatalar?ndan ders alm?yor diye ele?tiriliyordu ya peki k???k bir soru ; senegal'i ilhan sayesinde eledikten sonra yine ayn? hatada ?srar edip ilhan yerine hakan ile ma?a ??kan zaten ?enol de?ilde slaven'miydi ?
       Daha ?nce ki sayfalarda bir abi yazm??t? onu s?yleyim bende.

       Biz o 3. l??? ?enol Hoca ile de?il ?enol Hocaya ra?men alm??t?k demi?ti. G?zel demi?

       Yorum Yap


        Hamza Fener,Belediye,Trabzon ve Bursa'dan ?? puan alamad?. ?lk be?teki tak?mlardan sadece bizden ?? puan ald?. ?smail Kartal Bizden alt? puan ald? demek daha iyi hoca.

        Yorum Yap


         Bilic hangi oyuncular? istiyor hangi oyuncular al?n?yor ? Bu sorunun cevab? Bilic'in kals?n ya da gitsinine de cevap bence. Bunu en iyi i?erden duyum alan arkada?lar bilir. Atiba haricinde kimleri istemi? Bilic; Sezeri, Eneramoyu, Danyi, Opareyi, Francoyu kimler ald?rd? ? bilsekte ona g?re konu?sak.

         Yorum Yap


          yillar sonra iki adim ilerledik derken yine 3 adim geriye gitmek korkutuyor....

          Yorum Yap


           Aslı Halil Umut Eyaz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Ligin en iyi topunu oynatan G?ne? b?y?k tak?mlarla oynad??? ma?lar?n herhangi birini kazanabildi mi ?

           Be?ikta?
           Fener
           Gs
           Ts

           bu tak?mlardan hi?birisini yendi mi ?
           Senin tak?m?n yenebildi mi derler adama 2 y?ld?r Fb'yi, Gs'yi? En az?ndan Fb'yi de ' Gs'yi de elinden ka??rd? sadece ligin hemen ba??ndaki ma?ta Gs'ye k?t? oynay?p yenildi. ??eride Fb'yi d??ar?da Gs'yi ezdi yenemedi direkler ve Volkan ?en sayesinde, Fb'yi Kad?k?y'de nizami gol?n?n verilmedi?i penalt?s?n?n verilmedi?i ma?ta yenemedi. Sen gol bile atamad?n hatta kar?? kaleye gidemedin bu takkmlara kar??. ?nce kendimize soral?m.
           Bursa'ya gelince hakem hatalar?ndan ?anss?zl?ktan bahset, bize gelince Bilic beceriksiz ?yle mi ?

           Kar?? kaleye gidemedi?im son Fener ma??nda kim daha ?ok ma?? hak etmi? tekrar izle istersen.

           Gs'ye kar?? 10 ki?i kald???m?z ma?ta Gs orta sahay? ge?ebilmi? mi tekrar bak bakal?m.

           Ben en az?ndan Trabzon'u i?erde d??ara yenmeyi ba?arm???m.

           ?stelik kendi sahamda derbi oynama ?ans?m olmam?? hi?. Derbi atmosferi yarat?p saha avantaj? kullanamam???m.

           Yorum Yap


            Fenerlilerin forumunda transfer dedikodular? k?sm?nda Bilic var. ?sterseniz a??n okuyun.

            Yorum Yap


             Bu arada k???k bir not daha ; Stad seneye ocak ay?na anca yeti?ecek diyorlar ve seneye may?s ay?nda se?im olacak.

             May?s ay?nda ba?kan olmak isteyen herkes(fikret orman dahil) iyi bir hoca ile iyi bir s?kse yapmak isteyebilir.

             Yani bu sene 9 ayl?k hoca getirmi? olabiliriz.

             Yorum Yap


              Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı Alper G?rer tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Lucescu gelmez. Hatta hi? bir yabanc? hoca ?u ortama gelmez. Adamlardan biri koca sezon boyunca hi? k?rm?z? g?rmemi?. Di?eri ise "Hedef 1 milyon penalt?" dalgas?na konu olmu?. Burda Atiba ?izgiye bast? diye adam at?l?yor. Yabanc? hoca k?r m? gelecek tak?m?n ba??na? Yeni hoca yerli olur. ?enol G?ne? b?y?k olas?l?kla. ?enol Hoca'n?n ?uan ki tak?m?na g?z atal?m. ?lk 5 s?radaki tak?mlar aras?nda en fazla gol? (68 ) atan tak?m. En yak?n rakibi gs (57). ?lk 5 s?radaki tak?mlar aras?nda en fazla gol? yiyen tak?m yine bursa. (44) En yak?n rakibi Be?ikta?. (29) ?ki tak?m?n da averaj? +24 ancak Be?ikta? 3. Bursa 5. s?rada. Arada 13 puan fark var.

              Be?ikta? ile bursa'n?n aralar?ndaki ma?larda bu sezon ilk ma?? deplasmanda oynam???z ve 1-0 galip gelmi?iz. ?kinci ma?? olimpiyatta oynay?p 3-2 galip gelmi?iz.

              En ?ok dillendirilen ba?ar?s? milli tak?m ile d?nya 3. l???. Eledi?imiz tak?mlar; ?in, G?ney Kore, Japonya, Kosta Rika, Senegal.
              Aaa olur mu ?

              Ama d?nya 3.s?y?z

              Yeri geldi mi terim ?enol g?ne?'in ekme?ini yedi diyenler 2002 d?nya kupas?n? terim'in 2000'li jenerasyonu ile ge?irdi?ini ne ?abuk unuttu ? Yada 2 sene sonra letonya'ya elendi?imizi yada avrupa'ya gidemedi?imizi ne cabuk unuttular ?

              Barcelona'ya transfer olan r??t? , ingiltere'den tugay , alpay , almanya'dan y?ld?ray , italya'dan emre , okan , ispanya'dan nihat , gibi jenerasyonun en bol oldu?u ve en yetenekli milli tak?m?m?zdan biri olan , sergen'in bile kadroda olmad??? ama aranmad??? zamanlarda , ?ans eseri gruptan ??kt???m?z? ( Grupta tek galibiyet ald?k , kosta rika'y? bile yenemedik ) ?ans eseri senegal'i elemek ger?ekten b?y?k ba?ar?.

              Hani slaven hatalar?ndan ders alm?yor diye ele?tiriliyordu ya peki k???k bir soru ; senegal'i ilhan sayesinde eledikten sonra yine ayn? hatada ?srar edip ilhan yerine hakan ile ma?a ??kan zaten ?enol de?ilde slaven'miydi ?
              Yuzde yuz haklisin, zaten O senol gunes'e 2002'den beri gicigim. Adam hayatin formunda olan Ilhan Mansizi, Hakan Sukur mali icin harcadi.. Kupa'da rezilleri oynayan Sukur yatsin kalksin Ilhan'a dua etsin o rekor kiran erken gol attirdigi icin.

              Yorum Yap


               Yeni gelen hoca ma? kasetlerini izler,kafas?na g?re bir ?ablon olu?turur,yeni transferler,yeni a??klamalar falan derken ?lme ese?im ?lme. Sil ba?tan olay? olur,tutar m?? Tutmuyor ge?mi?te g?rd?k.
               Bilic'i zaman zaman ele?tiren biri olarak ?n?m?zdeki sezon yapt??? hatalar? aza indirgeyecegini d???n?yorum.

               Yorum Yap


                Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı Halil Umut Eyaz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Ligin en iyi topunu oynatan G?ne? b?y?k tak?mlarla oynad??? ma?lar?n herhangi birini kazanabildi mi ?

                Be?ikta?
                Fener
                Gs
                Ts

                bu tak?mlardan hi?birisini yendi mi ?
                Senin tak?m?n yenebildi mi derler adama 2 y?ld?r Fb'yi, Gs'yi? En az?ndan Fb'yi de ' Gs'yi de elinden ka??rd? sadece ligin hemen ba??ndaki ma?ta Gs'ye k?t? oynay?p yenildi. ??eride Fb'yi d??ar?da Gs'yi ezdi yenemedi direkler ve Volkan ?en sayesinde, Fb'yi Kad?k?y'de nizami gol?n?n verilmedi?i penalt?s?n?n verilmedi?i ma?ta yenemedi. Sen gol bile atamad?n hatta kar?? kaleye gidemedin bu takkmlara kar??. ?nce kendimize soral?m.
                Bursa'ya gelince hakem hatalar?ndan ?anss?zl?ktan bahset, bize gelince Bilic beceriksiz ?yle mi ?

                Kar?? kaleye gidemedi?im son Fener ma??nda kim daha ?ok ma?? hak etmi? tekrar izle istersen.

                Gs'ye kar?? 10 ki?i kald???m?z ma?ta Gs orta sahay? ge?ebilmi? mi tekrar bak bakal?m.

                Ben en az?ndan Trabzon'u i?erde d??ara yenmeyi ba?arm???m.

                ?stelik kendi sahamda derbi oynama ?ans?m olmam?? hi?. Derbi atmosferi yarat?p saha avantaj? kullanamam???m.
                Sen neredeyse 100.000 ki?iye Gs ma?? oynam??s?n tabi ki bi ?n?n? de?il ama o ma?? bile ?nde olmana ra?men vermi?sin ?ok net beceriksizdir Bilic ?ok ?ok net hemde. Daha da ?nemlisi tak?nt?l? ve bu huyundan vazge?meyen kaprisli biridir.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X