Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Cafer Evirgen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı ?efik Do?ut?rk tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
  Farki bilmiyorum ama dunya kupasindaki 3.luk dogru durust takimla oynanmamasina baglaniyo ya genelde , belki de o takimlarin cikma sebebi Senol hocanin sansidir
  Bize gelirse o kura sansiyla Avrupa'da basarili falan oluruz
  Abi kura ?ans? da olsa k?y tak?mlar?na elenmek pek zor olmuyor G?ne? i?in.
  Daha g?reve geleli 1 ay olmam?? bir teknik adam?n gayet de ya?ayabilece?i normal bir durum bu.
  Dahas? 2 senedir ba??nda olan teknik adam Liverpool'u eledikten sonra onun ?eyre?inin ?eyre?i kalibresindeki bir tak?ma da elleriyle verdi turu.
  Ve yine dahas? ?enol G?ne? dedi?in adam 50 senede bir gitti?imiz D?nya Kupas?nda seni 3. ' l??e ta??m??,Trabzon'u 20 y?l aradan sonra ?ampiyon yapm??.

  Herkesin bir bok olmaz diye g?nderdi?i Burak Y?lmaz'a 2 level atlatm?? Burak 31 golle gol rekoru k?rm??.
  Egemen'i 29 ' undan sonra top?u yapm??,Sel?uk ?nan kariyerinin en parlak d?nemini onunla ya?am??.
  Kalecileri ki onlardan biri de Tolga Zengin futbol kariyerlerinin en formda d?nemlerini onda ya?am??lar.

  Daha ge?en seneye kadar ligin en k?t? 3 kalecisinden biri dedi?imiz Bursaspor kalecisi Harun'a ivme kazand?rm??,
  ki bu ivme senin banko oynayan kalecinde bile yok ?stelik.
  Herkesin bitti dedi?i Volkan ?en'i k?llerinden d?nd?rm??,Veysel Sar?'dan fark? olmayan Ptt top?usu ?ener'i iyi bir bek yapm??.
  Serdar Aziz onunla beraber ligin en iyi yerli stoperi olmu? ve hepsini ge? bir anadolu tak?m? olmas?na ra?men ligin en ?ok gol atan tak?m? olmu? Bursaspor.
  Ve ?st?ne ?stl?k Bursaspor'un zorluk derecesi y?ksek ma?lar?nda oynatt??? h?cum ve cesaretli futboluyla herkesin takdirini kazanm??.

  Kusura bakmay?n da ?enol G?ne? > Bilic bunda gocunacak bir ?ey yok,kald? ki benim burda Bilic'i ilk g?nden beri savundu?umu,?artlar?n ne denli vahim oldu?unu,s?rekli hakkaniyetli yakla?t???m? bilenler bilir ama s?rf Bilic'i savunacak diye ?enol G?ne?'e Sergen veya Samet Aybaba muamelesi yapmam ve yapt?rmam.

  Sa?l?cakla.
  Ellerine sa?l?k hocam.. Hele ??k?r bir Td de olmas? gereken ?zellikleri g?rebilen insanlarda var.. Bili? te hangisi var bunlar?n son haftalar? ge?tim arkada? bir de?il iki de?il yeter yavv son haftalara kadar sa?ma sa?ma i?ler art? futbolcular de?er kazan?p ?zerine koyaca??na hepsi geriledi. Bu saatten sonra Bilic in durca??n? zaten d???nm?yorum. Bencede Luce gelmiyorsa en iyi aday ?enol G?ne?tir yan?nada ?brahim ?z?lmez, ilhan mans?z gibi bu kl?b?n b?y?kl???n? bilen havas?n? solumu? ?ampiyon yapm?? eski futbolculardan yard?mc? oldumu bence yeni stadda g?zel ?eyler olabilir tabikide sa?lam yerlere en az 3-4 tane transfer ?art..

  Yorum Yap


   gs ma??na H?seyin G??ek'i vermi?ler biz hala burada hoca falan tart??al?m yuh art?k ya.

   Yorum Yap


    Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Seyithan Sakar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Galiba a?lak ?enol G?ne? gelecek bize sezon sonu.
    Allah biliyor i?imi,Lucescu gelmeyecekse ?enol Hocay? istiyorum.
    Ayr?ca o a?lak ?enol Hoca bu ?artlara ra?men bu tak?m? ?ampiyon yapar,yapamasa bile herkesin takdirini kazanacak bir tak?m yarat?r.
    Laf?m?n arkas?nday?m.
    Bu tak?m? bu kadroyla ?ampiyon hi? kimse yapamaz. Ama ?enol G?ne? hakk?ndaki fikrim ?u videodan sonra biraz yumu?ad? onu belirteyim.    A?lak, ma?lak ama g?zel insanm??.
    Bu adam bu ?lkenin ?vey evlad?,hem yeti?ti?i camia Trabzon hakk?n? yedi,hem o camiayla beraber ?ampiyonlu?u ?al?nd?,hem Tff taraf?ndan hakk? yendi.
    Fatih Terim'in ad?n?n 2 stada verildi?i ortamda ?enol Hoca gibilerinin arka planda kalmas?n? yad?rgam?yorum asl?nda.

    Yorum Yap


     Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Lan onu bunu bo?verin hakem H?seyin G??ek olmu? hala burada futbol falan tart???yorsunuz. Tatile falan ??k?n siz de bence hi? kafa yormaya de?mez bu d?zende.
     Bence hi? ?ekinmesin Gs basketbol tak?m?ndayken giydi?i formay? giysin gelsin. Art?k bize g?re hava ho?,fener d???ns?n.

     Yorum Yap


      Alternatiflerim varsa etmem tabi,?ok zamans?z,tv de yap?lmayacak bir konu?mayd?,bombay? y?netimin kuca??na koydu bence.
      Ba?ar?l? da oldu,%50 gitsin diyor,%50 kals?n.
      Ben ba?ar?l? de?ilim,daha fazla ?al??mak istemiyorum,ba?ar?l? olaca??m? d???nm?yorum demek ba?ka bi?ey,
      ben ba?ar?l?y?m,?n?m?zdeki sezon her?ey daha g?zel olacak,y?netim bana biraz daha kredi versin demek ba?ka.

      3 atsa bu hafta geseye mesela,bir anda dengeler de?i?ebilir.
      Ve bunu yapmal?,en az?ndan denemeli;ak?ll? oynamaya ?al??arak derbi kazanamad?k,birde sald?rmay? deneyelim,tt arenada ortalamam bir Anadolu tak?m? en az 3/4 pozisyon buluyor,biz sald?ral?m,onlar ?a??rs?n,geride bekleyip onlar?n top yapmas?n? beklemesin mesela,biz sneijderi tutmaya ?al??aca??m?za,sabir ve telles,g?khanla kerimi tutmaya ?al??ss?n.

      Yorum Yap


       Bilic in yaninda cok iyi bir yardimci hoca veya sportif direktor olmasi lazim .

       Yorum Yap


        tff+hakemler bizi do?ramaya devam ettik?e Morinho da gelse hi?bi?ey de?i?mez

        Yorum Yap


         Ben fb macindan sonra gitsin demistim , ancak ne gariptir simdi kalmasini istiyorum . Bence Lucescu haricinde hicbir hoca mali durumu bu kadar kotu bir takimi sampiyon yapamaz . ya Luce gelsin ya da Bilic .

         Yorum Yap


          Gelecek hoca aday? i?in hep ayn? soru soruluyor. Ne yapm?? kupas? m? var da isteniyor sorusu geliyor.

          Sorarlar o zaman Bilic neden istendi ?

          Yorum Yap


           O kadar hoca ismi ge?ti de Michel Preud'homme hi? g?ndeme gelmedi.

           Yorum Yap


            Yanl??lar do?rular ve ger?ekler;

            1-Tak?m ?ampiyon olur; Hocan?n tak?ma katk?s? %10-30 aral???nda g?sterilir..?ampiyonlu?u kaybeder tek sorumlu veya ilk sorumlu olur..

            2-Ba?ar?s?zl?k durumunda hep bir g?nah ke?isi aran?r ve ne hikmetse as?l su?lu o g?nah ke?isini bizzat yarat?r ve s?rekli ?st?ne gider..kendini de gizler..

            3-S?zler verilir..s?zler tutulmaz..abuk subuk i?ler yap?l?r..(Reza Sarraf) stat a??l??? defalarca ?telenir..futbolcu maa?lar? veya gizli transfer entrikalar? g?ndem olur..?zetle k?t? y?netiliriz..ama biz hep ba?ka yerlere bakar?z..

            4-Koca bir sezonun b?t?n de?erlendirmesini, Mustafa Pektemek ile izah etmek gibi abuk subuk analizler okuruz..

            5-Kul?b?n paras? yoktur..yeni hocaya ve akabinde do?al olarak gelecek b?y?k transfer sirk?lasyonuna verecek kuru? yoktur..mevcut durumda ??k?? yolu alt yap?d?r..gene mevcut hoca buna en uygun hoca durumundad?r..ama biz kelle almaya karar vermi?izdir bir kere..

            6-Y?netimin de, bir ?z ele?tiri ile birlikte cesur bir karar ile hoca ile devam karar? almas? asl?nda kendi ?mr?n? de uzatacak en ak?lc? hamle iken, o sadece bir anl?k burnunu sudan ??kar?p nefes almay? buna ye?leyecek hatay? yapacakt?r ve kendi sonunu da haz?rlayacakt?r..kul?b? de en az bir ka? sene geriletecektir..

            7-Y?netim idari anlamda kusursuz i?ler hatas?z i?ler yaps?n, s?zlerini tutsun ve ne yap?p edip hakem oyunlar?n?n ?n?n? kessin bu tak?m ?ampiyon olur..Bili? ile de olur ba?ka hoca ile de olur..ama g?n?n ?artlar? ele al?nd???nda daha do?ru karar Bili? ile devam demek olur..

            Gelecek hoca'n?n ?ampiyon yapma ihtimali yok mu ? var..

            Kalacak olan Bili?'in ?ampiyon yapamama ihtimali var m? ? o da var..

            Ama ko?ullar? do?ru de?erlendiren sonu?ta kar??s?nda B?L?? ismini bulur..

            ??in ba??nda, uzun y?llar ?al??aca??z..istikrar i?in sabredece?iz..arkas?nda duraca??z..hocam?za inan?yoruz, g?veniyoruz demek kolay..

            Hadi g?sterin bakal?m s?zlerinize sadakatinizi..

            Bili?'i g?ndermeniz kendinizden de ?ok ?ey g?ndermenize sebep olacakt?r..?ok eksilecek ve eksilteceksiniz...

            Ama o bu sezonu da hak ediyor gene birlikteyiz ve birlikte ba?araca??z demek ise size ?ok ?ey katar..ve ?ok hatan?z? da k?ller..yeni bir kredi a?ar..aksi taktirde durum daha da k?t?ye gider..inan?n Bili?'in hatas? bir ka? tane ise sizin hatalar?n?z onlarca..

            Kul?pte gere?inden fazla bir TS etkisi var..bu ho? bir durum de?il..

            Sizin yapaca??n?z hakem oyunlar?n?n ?n?n? kesmek..bunu yapamad???n?z s?rece sonu? de?i?mez..bunu en ?ne alman?z ?artt?r..olmazsa olmazd?r..
            Gerisi havanda su d?vmek..bo?a k?rek ?ekmektir.
            En son düzenleyen Mustafa Bilgi?; 21-05-2015, 18:54.

            Yorum Yap


             Aslı Halit Taner Uckac tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Devrim Sur tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Halit Taner Uckac tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

             valla bu ya??mday?m az da olsa 8 numara 10 numara nedir set oyunu nedir, 2. b?lge 3. b?lge nedir biliyordum. ama yeni bir ?ey ??rendim avrupada altyap?da seti oyunu g?stermiyorlarm??, bizim ?lkemizin altyap?lar? bu e?itimi veriyorlarm??. Zaten b?t?n Anadolu tak?mlar?n?n senelerdir yerle?mi? oyun mant???, stoperden itibaren aya?a pas yaparak topu set oyununa ?evirip k?sa paslar ile topu rakip sahaya ta??makt? g?z?mden ka?m??. Cruyfun Barcelona altyap?sana entegre etti?i aya?a pas sisteminde sivaspordan etkliendi?i s?ylenir?


             Dalga ge?iyorsunuz herhalde, d?nyan?n neresinde g?r?lm?? ?ift ?n libero + ?ift forvet ile doldur bo?alt d???nda ile oyun kar?? tarafa y?k?lm??ken pozisyon ?retildi?i. Avrupa alt yap?lar?nda set oyunu ??retilmiyor nas?l bir iddiad?r
             ??renmenin ya?? yok.

             A?a??da Bar?an?n tiki tkas?n?n (set oyununun en m?kemmel hale ula?m?? ?ekli) nas?l bir de?i?im i?inde oldu?unu ve direk oyuna evrimini anlatan g?zel bir yaz? var. Sana ve futbol merakl?lar?na okuman?z? tavsiye ederim.

             http://tr.eurosport.com/futbol/ispan...74/story.shtml
             ?ok g?zel yaz? ba?tan sona okudum, ama yukar?da yaz?lanlar ile alakas? yok.
             Benim yazd?klar?mla birebir ?rt??en bir yaz?. Ya yazd?klar?m? anlamam??s?n ya da ne yazd???ndan haberin yok.

             Yorum Yap


              Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Bu adam bu ?lkenin ?vey evlad?,hem yeti?ti?i camia Trabzon hakk?n? yedi,hem o camiayla beraber ?ampiyonlu?u ?al?nd?,hem Tff taraf?ndan hakk? yendi.
              Fatih Terim'in ad?n?n 2 stada verildi?i ortamda ?enol Hoca gibilerinin arka planda kalmas?n? yad?rgam?yorum asl?nda.
              Yalaka de?il,bo? kalsa bile d?zenin adam? ?ansal'?n program?na kat?l?p tuttu?u tak?m hakk?nda eyyamc? konu?malar yapm?yor en ?nemlisi kibirli bir insan de?il ayn? Bilic gibi. B?yle adamlar sevilmez ?lkemizde. Neyse bug?n ?ok yazd?k hakk?m?zda hay?rl?s? olsun

              Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: 548176_10151083267171815_1522719402_n (1).jpg
Görüntüleme: 1
büyüklüğ?: 58.5 KB

              Yorum Yap


               Aslı G?khan ?zba? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Gelecek hoca aday? i?in hep ayn? soru soruluyor. Ne yapm?? kupas? m? var da isteniyor sorusu geliyor.

               Sorarlar o zaman Bilic neden istendi ?
               ??nk? Bili?'i kupalar? var diye getirmemi?sin, potansiyeli olan gen? bir hoca olarak getirmi?sin.

               Sonras?nda Bili? ben seni be?enmedim ?ok yetersizsin diye g?nderiyorsun, winner bir hoca getirece?im diyorsun.

               E o zaman sorarlar adama. Sen bu adam? getiriyorsan bu adam?n CV si nedir diye.

               Bili?'in b?yle bir CV si olmamas? normal. Gen? bir hoca ve TD lik ge?mi?inin b?y?k b?l?m? Milli tak?mda. H?rvat Milli tak?m? da Brezilya olmad???na g?re adama CV mi soracan.

               Yorum Yap


                http://www.ntvspor.net/yazar/adnan-b...s-basarisiz-mi

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X