Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  B?yle bir ?ey laz?m bize kesinlikle

  Yorum Yap


   Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   ??in enteresan taraf? sezon boyunca iyi giderken bu ba?l??a u?ramayanlar hep sezon sonu geliyor yeni hoca tart??mas? yarat?yor...
   o istedi?i yeni hoca gelince 6 ay sonra forumda bu hoca gitsin tart??mas? yaratacak olanda ayn? ki?i olacak
   i?leri bu ??nk?
   iyi giderken tek mesaj?n? g?remezsin
   bir ma? k?t? sonu? ??kmas?n akbaba gibi ?????r

   Yorum Yap


    Aslı Umut Demir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    ??in enteresan taraf? sezon boyunca iyi giderken bu ba?l??a u?ramayanlar hep sezon sonu geliyor yeni hoca tart??mas? yarat?yor...
    o istedi?i yeni hoca gelince 6 ay sonra forumda bu hoca gitsin tart??mas? yaratacak olanda ayn? ki?i olacak
    i?leri bu ??nk?
    iyi giderken tek mesaj?n? g?remezsin
    bir ma? k?t? sonu? ??kmas?n akbaba gibi ?????r
    Aralar?nda Samet Aybaba'dan sonra Bilic gelsin diyenler de var. Y?ld?z gibi parl?yorlar ma?allah.

    Yorum Yap


     Aslı ?zg?r ?al?? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     B?yle bir ?ey laz?m bize kesinlikle
     G?zel bir payla??m karde?im, 2008 de geldi?i Dortmundu 2011 de ?ampiyon yapm??.

     Yorum Yap


      Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      ?enol G?ne?'i kabul ettirme konusunda anlasamayacagiz o y?zden uzatmayayim ?zellikle belirtiyorum ?u finansal durumda e?er Bilic giderse en olumlusu ?enol G?ne? olaca??n? d???n?yorum Van Gaal filan gelir gibi de g?z?kmedi?ine g?re
      Vallahi ben de ?yle d???n?yorum kabul etmeyecek bir ?ey yok. Zaten ?enol G?ne? ten ?te ekonomik bir hedefin olamaz. Ama ?enol G?ne? gelince bizi 7 sene ?ampiyon yapacak beklentisi i?inde olanlar var b?yle bir beklenti yaratmas?nlar. Bizim taraftar de?i?iktir ??nk?. Sene ba?? bu sene gen?lerle oynayal?m, iyi futbol oynayal?m her t?rl? destek tam destek bilmem ne der bir bakm?? sene ortas? zirve yar???ndaysa hoca da baz? hatalar yaparsa ohoooo bu tak?m ligin kral? sen nas?l ?ampiyon yapamazs?n, herkesten iyiyiz asl?nda, bu oyuncular kimlerde var kiiii diye garip bir hal al?r ortal?k. ?enol G?ne? e de b?yle bir beklenti yarat?l?yor gibi hissediyorum ki olas? bir ?enol G?ne? birlikteli?inde sonumuz ?ok feci olabilir ?imdiden belirteyim.

      Schuster senesi : Sene ba??; hoca bize iyi futbol oynat, hoca bize sistem kur, h?cum futbolu oynayal?m, rakip yar? sahada oynayal?m, s?rekli pas yapal?m, ama bunu da eldeki ortasahalarla ve savunmalarla yapal?m.

      Sene ortas? zirve yar???ndayken bir anda ; bu kadroyla ?ampiyon yapamayan hoca hoca de?ildir, Be?ikta? ligi domine edecek, 17 de 17 yapacak bilmem ne derken inan?lmaz y?kseltilen beklenti ve bask?ya ve hakem oyunlar?na dayanamay?p tepe taklak ??k?nt?.

      Bir benzeri de bu sene oldu. Sene ba?? stadyumsuz senemizde ?ampiyonlar ligine gidelim yeter derken bir anda bu kadro nas?l ?ampiyon olamaza d?nd?k.

      Lucescu, Mustafa Denizli gibi hocalar 2. senelerinde y?kseltilen inan?lmaz beklentiler y?z?nden hemen ala?a?? edildi vs vs vs. ?ok?a ?rne?imiz var bunla alakal?. ?yi olabilecekken bir ?ok ?ans?m?z? teptik.
      7 sene ?ampiyon da yapabilir yapamay?p gidebilir de ancak g?z g?re g?re ilk senesinde elleriyle kaybedip ?zerine ikinci senesinde yine ayn? hatalarla ki ?uan kaybedilmi? bir?ey yok ki e?er kaybederse ele?tiri normaldir bence kim olursa olsun Mourinho bile olsa ele?tirilir.

      Yorum Yap


       Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       7 sene ?ampiyon da yapabilir yapamay?p gidebilir de ancak g?z g?re g?re ilk senesinde elleriyle kaybedip ?zerine ikinci senesinde yine ayn? hatalarla ki ?uan kaybedilmi? bir?ey yok ki e?er kaybederse ele?tiri normaldir bence kim olursa olsun Mourinho bile olsa ele?tirilir.
       G?z g?re, g?re bu kul?b?n son bilmem ka? y?lda ya?amad??? ?eyleri de ya?att?. Hem de bu ?artlarda. Neden bu yan?n? g?rmezden geliyorsun ? ?enol G?ne? in b?t?n dolu taraflar?n? g?r?rken Bilic in yapt?klar? neden k???mseniyor ? Biz her sene avrupada ?n?m?ze geleni yenen 75 puanl?k bir ?ampiyonluk puan bareminde son haftalara kadar m?cadele eden bir tak?m m?yd?k da ?imdi bunu hor g?r?r olduk ? Ele?tiri normaldir pek tabi ama hoca gitsin demek normal de?ildir. He hoca kendi giderse ?enol G?ne? gelebilir demek normaldir mesela. Ama Bilic hemen gitsin ?enol G?ne? bizim chosen one ?m?z, ilah?m?z, mesihimiz yakla??m? da bana yanl?? geliyor. ?enol G?ne? de gelse size g?re g?z g?re g?re hatalar yapacakt?r. ??nk? Be?ikta? normal ?artlarda olan bir kul?p de?il. Yap?lan her hatan?n arkas?nda yatan bir ?ok sebep olabilir, bu sebepleri irdelemeden bodoslama "hata yapt? bu k?t? hoca" mant??? bana ters geliyor. Bu mant?k y?z?nden zaten Be?ikta? bu hemen ba?ar? ve t?ketim ??lg?nl???na giri?ti ve geldi?imiz sonu? ortada. Biraz daha tutarl? davranmak gerekiyor camia olarak bence.

       Yorum Yap


        Aslı Birol Yuksel tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı ?zg?r ?al?? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        B?yle bir ?ey laz?m bize kesinlikle
        G?zel bir payla??m karde?im, 2008 de geldi?i Dortmundu 2011 de ?ampiyon yapm??.
        2011de atletico madride giden simeone 2014de ?ampiyon yapm?? tak?m?n?
        o y?la kadar ligde ilk 2'ye bile girememi? ne barca veya madridi ezmi? ezmeyi ge?tim puan bile alamam?? hatta 4-5 yemi?
        ilk y?l?nda real ve barcadan puan bile alamam?? iki tak?mdan 18 gol yemi? ligde 5. olmu?
        ikinci y?l?nda ne tesad?f real ve barcadan yine 1 puan bile alamam?? 4 ma?ta 10 gol yemi?

        2008de dortmunda giden kloop 2011de dortmundu ?ampiyon yapm??
        ilk 2 sene ilk 4'e sokamam?? tak?m?
        ilk y?l almanya kupas?nda ilk turda amat?r tak?ma elenmi?
        uefada gruptan ??kamam??
        ligde 6. olmu?

        ama bizde her y?l ?ampiyon olacak olamazsa 6 ay sonra gidecek yeni gelen hocada 6 ay ge?tikten sonra ele?tirilmeye ba?lanacak t?m derbiler kazan?lacak her ma? iyi oynanacak hi? puan kaybetmeyecek

        Yorum Yap


         Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         7 sene ?ampiyon da yapabilir yapamay?p gidebilir de ancak g?z g?re g?re ilk senesinde elleriyle kaybedip ?zerine ikinci senesinde yine ayn? hatalarla ki ?uan kaybedilmi? bir?ey yok ki e?er kaybederse ele?tiri normaldir bence kim olursa olsun Mourinho bile olsa ele?tirilir.
         G?z g?re, g?re bu kul?b?n son bilmem ka? y?lda ya?amad??? ?eyleri de ya?att?. Hem de bu ?artlarda. Neden bu yan?n? g?rmezden geliyorsun ? ?enol G?ne? in b?t?n dolu taraflar?n? g?r?rken Bilic in yapt?klar? neden k???mseniyor ? Biz her sene avrupada ?n?m?ze geleni yenen 75 puanl?k bir ?ampiyonluk puan bareminde son haftalara kadar m?cadele eden bir tak?m m?yd?k da ?imdi bunu hor g?r?r olduk ? Ele?tiri normaldir pek tabi ama hoca gitsin demek normal de?ildir. He hoca kendi giderse ?enol G?ne? gelebilir demek normaldir mesela. Ama Bilic hemen gitsin ?enol G?ne? bizim chosen one ?m?z, ilah?m?z, mesihimiz yakla??m? da bana yanl?? geliyor. ?enol G?ne? de gelse size g?re g?z g?re g?re hatalar yapacakt?r. ??nk? Be?ikta? normal ?artlarda olan bir kul?p de?il. Yap?lan her hatan?n arkas?nda yatan bir ?ok sebep olabilir, bu sebepleri irdelemeden bodoslama "hata yapt? bu k?t? hoca" mant??? bana ters geliyor. Bu mant?k y?z?nden zaten Be?ikta? bu hemen ba?ar? ve t?ketim ??lg?nl???na giri?ti ve geldi?imiz sonu? ortada. Biraz daha tutarl? davranmak gerekiyor camia olarak bence.
         Bak ben ?zellikle o y?zden 2 yaz?da da belirttim Bilic giderse e?er en olumlu se?enek ?enol G?ne?tir diye. Ben ?imdi gitsin diye bir?ey demiyorum zaten. Ayr?ca ?u ka? y?ld?r ya?amad???m?z ?eyler diyerek kul?b? k???msemeyi de do?ru bulmuyorum Carvalhal malum burada baz? arkada?lar taraf?ndan yerilen ki ?uan da Bilic'i savunup Bilic'e laf edenlere sallayan insanlar bunu yapan herneyse o adam da 12 ma?l?k yenilmezlik ki hakem faciasiyla bitmi?tir o seri yine Oxkalfa taraf?ndan ve Uefa'da Bilic'in geldi?i noktaya gelip o y?l?n ?ampiyon olan Atletico'suna yenilmi?tir.. Hani Bilic'in ba?ard??? ?eyler iyidir ho?tur da yok senelerdir yapamad??? ?ey filan diye abartmayi do?ru bulmuyorum ??nk? abart?lacak ?yle ah?m ?ah?m bir durum yok.

         Yorum Yap


          Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          7 sene ?ampiyon da yapabilir yapamay?p gidebilir de ancak g?z g?re g?re ilk senesinde elleriyle kaybedip ?zerine ikinci senesinde yine ayn? hatalarla ki ?uan kaybedilmi? bir?ey yok ki e?er kaybederse ele?tiri normaldir bence kim olursa olsun Mourinho bile olsa ele?tirilir.
          G?z g?re, g?re bu kul?b?n son bilmem ka? y?lda ya?amad??? ?eyleri de ya?att?. Hem de bu ?artlarda. Neden bu yan?n? g?rmezden geliyorsun ? ?enol G?ne? in b?t?n dolu taraflar?n? g?r?rken Bilic in yapt?klar? neden k???mseniyor ? Biz her sene avrupada ?n?m?ze geleni yenen 75 puanl?k bir ?ampiyonluk puan bareminde son haftalara kadar m?cadele eden bir tak?m m?yd?k da ?imdi bunu hor g?r?r olduk ? Ele?tiri normaldir pek tabi ama hoca gitsin demek normal de?ildir. He hoca kendi giderse ?enol G?ne? gelebilir demek normaldir mesela. Ama Bilic hemen gitsin ?enol G?ne? bizim chosen one ?m?z, ilah?m?z, mesihimiz yakla??m? da bana yanl?? geliyor. ?enol G?ne? de gelse size g?re g?z g?re g?re hatalar yapacakt?r. ??nk? Be?ikta? normal ?artlarda olan bir kul?p de?il. Yap?lan her hatan?n arkas?nda yatan bir ?ok sebep olabilir, bu sebepleri irdelemeden bodoslama "hata yapt? bu k?t? hoca" mant??? bana ters geliyor. Bu mant?k y?z?nden zaten Be?ikta? bu hemen ba?ar? ve t?ketim ??lg?nl???na giri?ti ve geldi?imiz sonu? ortada. Biraz daha tutarl? davranmak gerekiyor camia olarak bence.
          Bak ben ?zellikle o y?zden 2 yaz?da da belirttim Bilic giderse e?er en olumlu se?enek ?enol G?ne?tir diye. Ben ?imdi gitsin diye bir?ey demiyorum zaten. Ayr?ca ?u ka? y?ld?r ya?amad???m?z ?eyler diyerek kul?b? k???msemeyi de do?ru bulmuyorum Carvalhal malum burada baz? arkada?lar taraf?ndan yerilen ki ?uan da Bilic'i savunup Bilic'e laf edenlere sallayan insanlar bunu yapan herneyse o adam da 12 ma?l?k yenilmezlik ki hakem faciasiyla bitmi?tir o seri yine Oxkalfa taraf?ndan ve Uefa'da Bilic'in geldi?i noktaya gelip o y?l?n ?ampiyon olan Atletico'suna yenilmi?tir.. Hani Bilic'in ba?ard??? ?eyler iyidir ho?tur da yok senelerdir yapamad??? ?ey filan diye abartmayi do?ru bulmuyorum ??nk? abart?lacak ?yle ah?m ?ah?m bir durum yok.
          Sen dedin demiyorum ki benim yaz?m? al?nt?larken kime at?f yapt???m? biliyorsundur diye d???nm??t?m. Yaz? i?erisinde belirgin ifadeler var ??nk?. Kul?b? k???msemiyoruz karde?im kul?pteki yap?lanmay?, planlamay? yanl?? buluyoruz. Senin o dedi?in tarz adamlar bitmeyecek i?te biz de onu diyoruz d?n Carvalhal e sallayan bug?n Bilic e sallar, bug?n Bilic e sallayan yar?n ?enol G?ne? e sallar ?b?r g?n ?enol a sallayan ba?ka bir g?n Van Gaal e sallar bu i?in sonu yok. Del Bosque nin kasap oldu?u bir kul?b?z biz biliyorsun. Carvalhal garantici bir futbol oynat?yordu k?t? de?ildi lakin hi? bir zaman o sene bir Arsenal ma??, Tottenham ma??, Liverpool ma?? performans? g?stermedi tak?m. Stoke City ma?lar? da dahil. Belli oyuncular?m?z sayesinde ma?lar? ald?k. Bu sene bu sayd???m ma?larda ise videolara konu olacak kadar iyi bir tak?m oyunu sergiledik aradaki fark bu. Yoksa Carvalhal in bile 2 sene g?rmemesi bence hatad?r. ??nk? o da ?ike s?reci falan karman ?orman bir zamanda geldi kendi istediklerini yapabilecek bir s?re? ya?ayamad?. Senelerdir yapamad???m?z ?ey diye bahsetti?im avrupa tak?mlar?na deplasmanda dahi g?sterdi?imiz performanst?r. Man Utd ? Chelsea yi de deplasmanda yendik ama o ma?larda ?l?p ?l?p dirildi?imizi kendi kalemizin etraf?na duvar ?rd???m?z? R??t? n?n her yerinden ?pt???m?z? falan biliyoruz. Tottenham Arsenal ma?lar?nda ise galibiyeti ka??rd?k diye ?z?l?yorduk. Bu aradaki fark ?ok ?nemli bir farkt?r a??k?as?. Abartt???m?z da yok ayr?ca bunun geli?tirilmesi gerekti?ini d???n?yoruz abartan biz de?il, k???lten baz? arkada?lard?r. ?enol G?ne? fb gs ma??nda m?thi? top oynatt? diye buralarda reklam yap?p Be?ikta? ?n bu yapt???n? g?rmezden gelmek k???msemektir buna kar?? bizim yorumumuz. Ayr?ca bu sayd???n ba?ar? bile son 15 y?lda 3 tane falan heralde. Yani olay?n gediklisi de?iliz geldi?in en iyi noktalardan birine Bilic de getirdi seni i?te olaya b?yle bakabilirsin. ?yi bir kalecin olsa ilerisini bile g?rebilirdin.

          Yorum Yap


           Bosuna gitsin, gitmesin diye konusup tartismaya gerek yok. Eger ki zaten hoca kendi kalmak isterse, yonetimin git diyecegini ve hatta su an ki ekonomik durum ile bunu yapacagini hic sanmiyorum. Eger ki Bilic gizliden, Ingiltere'de bir takim ayarlamissa kendine, biz burda kalsin desek bile fayna etmez. Kisaca sene sonu her sey belli olur, bunu tartismaya gerek yok. Tartisilcak en onemli konu ise, yeni sezona stad yetisecek mi? Cunku en onemli faktor su durumda stad gibi duruyor. Zaten bizim kendi stadimiz olsaydi, bence buyuk ihtimal acik ara lider gidiyorduk ve su an burda cok farkli seyler konusuluyordu.

           Yorum Yap


            her ma? 1 0 '?n ?st?ne yat?rmasa,yan pas-geri pasla ma? bitireyim demese ?imdiye ?oktan ?ampiyonduk.her ma? ayn? terane.?ne ge?elim sonra yatal?m.s?rf bu y?zden ge?en sene ?ampiyonlar ligine gidemedik bu sene de ?ampiyonluk gitti.korkak oynatmaya devam edecekse durmas?n gitsin bence.

            Yorum Yap


             Oooo sevgili ?enol hocam?z m?thi? futboluyla Ersun Yanal a da ders vermi? heralde ama ?anss?zl?k i?te futbolun adaleti yok, neyse haftaya Antep e 5 tane at?nca Uefa ya al?rlar belki siz ?ok gol at?yorsunuz diye.

             Yorum Yap


              Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Oooo sevgili ?enol hocam?z m?thi? futboluyla Ersun Yanal a da ders vermi? heralde ama ?anss?zl?k i?te futbolun adaleti yok, neyse haftaya Antep e 5 tane at?nca Uefa ya al?rlar belki siz ?ok gol at?yorsunuz diye.
              adam ka? ayd?r hedefsiz tak?m y?netiyor. Hedefsiz ma?a ??kmak nedir bilir misin?

              Yorum Yap               #berkant senturk kardesim,
               en onemli faktor stad degil yanildigimiz nokta bu stadimiz olsada bu kadro oynayacak,stad gol atmayacak ,stad kaleyi gole kapatmayacak stad defans gorevi yapmayacak,elindeki kadro ayni olursa basina gelecek olan uc asagi bes yukari aynisi olacak ! en buyuk faktor carkin dislilerinin islemesi icin yerinin iyi adamlarini transfer etmekten geciyor ! baskanda ayni kafada stadimiz bitince hersey gulluk gulistanlik olacak nerdeyse ,kabizlarla kurdugun kadro yeni stadda lux koltuklarda taraftari anca kabiz yaptirir !

               Yorum Yap


                Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Hocam kalan ma?lar? kazan 77 puan ile ?ampiyon ol.
                ?ampiyon olaca??z hocam ...

                ?AMP?YON OLACA?IZ !...

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X