Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Hayri kat?l?yorum Bilic bazen gereksiz yere ?srar edebiliyor. Yaln?z ?una kat?lamam. ?smail'de oynasa Necip'te oynasa bir ?ey de?i?mezdi. Adam basbas ba??rd? sezon ba?lamadan ?nce. Stoper ve sa? bek istedi.

  Burada as?l su?lu koca transfer d?nemi bir sa? bek alamayan y?netimdir.

  Yorum Yap


   Necip'ten vazge? Hocam.
   Tolga'y? da kul?beye al g?z?n? seveyim.

   Yorum Yap


    Ele?tirmek i?in yazmak istemiyorum ama forma adaletinden bahsedip

    Necibi oynatip ?smail nas?l yedek b?rak?rs?n ?
    Tolga konusunu hi? a?mak ?stem?yorum zaten tam bir fiyasko Cenk koysan bu kadar k?t? olmaz a??k ve net yaz?yorum 3 ma? yenilen 9 gol bi a??klama ?
    Derbi ma?lar?n oynan?lmaya cal?s?lan anlams?z ve ma?? berabere b?t?rme ama?lar? ve korkak futbol anlay?s? ?
    Sa? bek sorunsal? ?
    Demba ba yap?lan i?kence ?
    ?
    ?

    Var m? hoca bunlar?n cevab? ?

    Yorum Yap


     iyi oyuncu yoksa ma? ?eviremzsin demi??isin.
     aybaban?n zmann?da yi oyuncu varm?yd? adam onca giydirdik ki giydirmemiz hakl?m oldu?umuz taraf ama i? bilice geldimi bi anda her?ey de?i?iyor.ama toz kondurmuyoruz

     Yorum Yap


      Aslı G?khan ?zba? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Hayri kat?l?yorum Bilic bazen gereksiz yere ?srar edebiliyor. Yaln?z ?una kat?lamam. ?smail'de oynasa Necip'te oynasa bir ?ey de?i?mezdi. Adam basbas ba??rd? sezon ba?lamadan ?nce. Stoper ve sa? bek istedi.

      Burada as?l su?lu koca transfer d?nemi bir sa? bek alamayan y?netimdir.

      aynen.. adam?n elinde iyi bir sa? bek bir de ofansif orta saha olsa idi.sonu? ?ok farkl? olurdu.. ismail olsa sonu? belki degi?irdi.. bug?n tak?mda k?t? idi

      Yorum Yap


       ben neden necip'i oynatt?n diyemem adam?n se?ene?i yok ki. ka? ay bas bas ba??rd? sa? bek al?n diye.

       ama birileri kendisine be?ikta?'?n fb ve gs'den daha d???k seviyede kul?p olmad???n? anlatmal?.kendisi be?ikta?'? gs ve fbnin aras?ndan s?yr?lmaya ?al??an ?st s?ra tak?m? olarak g?r?yor heralde.

       Yorum Yap


        Arkada?lar sorun hoca falan degil,Bilic fenerin hocas? olsayd? bugun biz yine kaybederdik,aykut gidiyo ersun geliyo,o gidiyo ismail geliyo,bu adamlar?n ertugrul saglamdan,bilicten,aybabadan ne farklar? var Allah ask?na veya gs'nin gidip gelen hocalar?,aradaki tek fark adamlara kim gelirse gelsin heo buyuk tak?m olmaya devam ediyorlar,1 mac kaybettilermi yer yerinden oynuyor hemen toparlan?yorlar,biz bunu yapam?yoruz,buyuk tak?m buyuk klup olam?yoruz ,ozellikle son 10-15 senedir,?aresini bende bilmiyorum malesef..

        Yorum Yap


         ma?la ilgili g?zel analiz. al?nt?d?r.


         **********************
         anlam veremedi?im ?eylerin oldu?u ma?.

         1* oyunun ilk yar?s?nda volkan 3-4 aut at???n? bekletti. trib?nlerden ?sl?klar yuhalamalar geldi. buna ra?men yay?nc? kurulu? volkan'? g?stermek yerine, maraton kameras?yla orta yuvarla?? ?ekti.

         2* ?ok garip bir ?ekilde 49'da demba ba'n?n ceza sahas? i?erisinde d???r?ld?p? pozisyonun tekrar? g?sterilmedi. olcay'?n at?ld??? pozisyon 4 farkl? a??dan uzun uzun g?sterilmesine ra?men ba'n?n pozisyonunun tekrar? verilmedi. ?nce maraton kameras?ndan tekrar ge?ildi ama yar?da kesildi. daha sonra yakla??k 15 dakika sonra kale arkas? kameras?ndan pozisyon tekrar? g?sterildi.

         3* bunun yan?nda sosa'n?n yere d???r?l?p akabinde kalk?p pozisyona devam etti?i pozisyonda bariz avantaj uygulanmas? gerekirken hakem oyunu durdurdu. fenerbah?eli oyuncular s?rekli yerlere yatt?. bir pozisyonda alper durup dururken d??t?, ta? ?izgisinin kenar?nda olmas?na ra?men, oyunun kenar?na ??kmad?, te kar?? ?izgiden oyunu terk etti.

         4* bunun d???nda emre a??k a??k be?ikta?'l? bi oyuncuya iki kez fuck off dedi. ge?en hafta g?khan at?lm??t? bu pozisyondan, ama emre es ge?ildi.

         5* hele hele mehmet topal'?n demba ba'y? kucaklay?p yere devirdi?i pozisyonda volkan'?n "siktir et la kald?rma" dedi?ini biz ekrandan duyduk ama nas?lsa 6. hakem bir metre uzakl?ktan duymad?.

         6* ayr?ca maalesef t?rk futbolunda "bir oyuncunun ?zerine oynay?p onu oyundan att?rma" gibi karaktersiz bir anlay?? ye?erdi. melo ve emre s?k s?k bu metodla rakiplerini oyundan att?rmak i?in ?abal?yor. bug?n de bu ya?and?. emre en ufak bir m?dahalede kendini yere b?rakt?, olcay oyundan at?ld?. gariptir, caner hemen emre'nin yan?na ko?up boynuna sar?ld?. yahu penalt? olmad?, gol olmad?, bir oyuncu arkada??n? neden tebrik etsin bu nedenle? nedeni basit, aferin oyundan att?rd?n diye tebrik etti. b?yle oyuncu ahlak? olur mu?

         7* bili?'in hatalar?na gelirsek, bili?'i severim. en az on sene be?ikta?'? ?al??t?rmas?n? isterim. ama gel gelelim, hem erciyes hem de fenerbah?e ma??nda oyunun kaderine etki eden taktiksel ve formasyon hatalar? yapm??t?r.

         8* bikere erciyes ma??nda, tak?m on ki?i olmas?na ra?men 2-1 ?ne ge?ti?imiz dakikadan itibaren oyunu so?utmaya y?nelik, durgun ve arkaya yaslanan bir futbol oynamam?z gerekirken be?ikta? 91'de kontradan nas?l gol yedi? eksik tak?m ?ne ge?tikten sonra nas?l kontradan gol m? yer? bu ?ok bariz bir hoca hatas?d?r.

         9* fenerbah?e ma??na ise daha onbiri belirlerken hata yaparak ??km??t?r bili?. bikere sen lider tak?ms?n, evinde oynuyorsun, tek forvetle ma?a ??kmak ?ok b?y?k bir yanl??. ma? boyunca demba ba ileride hep yaln?z kald?. hi? top alamad?. s?rt?n? dahi d?nemedi. halbuki yan?nda mustafa'n?n olmas? gerekirdi. yahut da fenerbah?e'nin iki sene ?nce sow webo emenike ??l?s? gibi ileri ??l? ?eklinde oynamas? ?artt?.

         10* belkide en ?nemlisi, bili?'in tak?m? son derece geni? oynatmas?. fenerbah?e tak?m? tipik anadolu kul?b? gibi ma?a dar formasyonla ??kt?. sa? a??k kuyt, orta yuvarla??n kenar?nda dola??yordu. buna kar??n ramon bir u?ta, olcay di?er u?ta olmak ?zere be?ikta? geni? formasyonla oynad?. iyi ho? da, demba ba tek ba??na bekir, kadlec, topal ??genine s?k??m??, orta alanda kuyt, emre, alper, meireles kapanm??ken sen hangi akla hizmet a??ld?k?a a??l?yorsun. hadi a??ld?n, forveti nas?l tek oynat?rs?n. bu formasyona kar?? b?yle mi oynan?r hoca? ?stelik bu manzaraya ra?men be?ikta? kanatlara a??lmadan oynad?. garibim veli, 5 ki?inin aras?na ince paslar atmaya ?al??t?. yap?lacak ?ey basit. ya sen de s?k??t?racaks?n, oyunu kitleyeceksin, ya da 4-3-3 oynay?p kanatlardan i?eriye gireceksin. be?ikta? ikisini de yapmad?. ne kenarlara uzun top yapt? ne de oyunu kitledi. lambur lumbur g?bekten girmeyi deneyip patinaj ?ekti. kenarlara k?sa pasla ge?ildi?inde ise en az ?? fenerbah?eli bast?, pozisyonlar eridi gitti. oysa ileride iki forvet olsa, ?ok daha ba?ar?l? varyasyonlar yap?labilirdi. veyahut da uzun toplarla ata??n y?n?n? s?k s?k de?i?tiren bir h?cum tarz? olsa, s?k???k fenerbah?e dizilimi ?teki kanatta derin a??klar verebilirdi. ama maalesef bunlar olmad?.

         11* ayr?ca erciyes ma??nda necip'in hali ortadayken bu ?srar niye. yap?lacak ?ey belli yahu... atiba sa?da, o?uzhan veli ortada, ?nde sosa, kenarda frei, olcay, ilerde demba ba... sosa haz?r de?ilse, mustafa'y? al?rs?n ileriye... ilk gol necip'in hediyesiydi. ?stelik atiba ortada top filan yapamad?, az ?nce anlatt???m dar formasyon nedeniyle... yani bili? bunlar? nas?l g?remez anlam?yorum. bunlar ?ok ?nemli ?ok a??k ?eyler.

         Yorum Yap


          Sa? bekte neden necip'i oynatt?n hocam ? ?stifa ...


          Medya Be?ikta? @MedyaBesiktasTV
          ? 8 A?u
          AHMET NUR ?EB?: "Sa? bek ve 10 numara transferlerini 15 A?ustos?a kadar yap?p transfere nokta koyaca??z."
          0 yan?t 91 retweet 49 favori

          Sevinmek??inSevmedik @HergunBesiktas_ ? 24 A?u

          A. Nur ?ebi:Be?ikta? taraftar?n?n i?i rahat olsun,sa? bek ve orta saha 2 hafta i?inde alaca??z.?ki isimde taraftarlar?m?z? heyecanland?racak
          0 yan?t 11 retweet 48 favori

          Kartal Bak??? @Kartal_Bakisi ? 24 A?u

          Ahmet Nur ?ebi : ?sim veremem ama transferde ?ok iyi bir sa? bek ve 10 numara gelecek.
          0 yan?t 6 retweet 4 favori


          Alper ?st?nda? @AlperUstundag ? 22 May

          Bjk Futb.Gen.direk.?nder ?zen "Atak bi tak?m planl?yoruz.Dev?irme bi sa? bek alcaz.G?rceksiniz 1 y?l sonra milli tak?m?nda de?i?mezi olacak"
          0 yan?t 4 retweet 8 favori

          Alper ?st?nda? @AlperUstundag ? 1 Tem

          Bjk'n?n transfer rotas? ?nder ?zen "?ncelik santrafor,orta saha sa? bek daha sonra. Belkide almadan oynayabiliriz ama belki de alabiliriz"
          0 yan?t 3 retweet 3 favori

          Yorum Yap


           oyuncular tecr?besiz, hocam?z da tecr?besiz. o da ??reniyor, tecr?beleniyor.

           mesela fenerin hocas? da tecr?besiz ama oyuncular? veteran. biz tepeden t?rna?a gen?, tecr?besiz bir tak?m?z. sabretmek laz?m ama y?llard?r s?regelen ba?ar?s?zl?klardan sonra hi? kolay olmuyor. yine de sabretmeliyiz ama en az?ndan biraz daha kaliteli bir oyuncu grubu vermemiz laz?m bilic e. bi bizim 11 e bak?yorum bi fenerinkine, bilice k?zam?yorum. adamlar?n bekler caner, g?khan bizimki motta, necip. bilic naps?n...

           Yorum Yap


            sen niye rakip tak?m oyuncular?yla muhattap oluyosun arkada?? durdu?un yeri bilmiyosun. cep herk?l?n?n teki ??kar k?f?r de eder, ?zerine de y?r?r hi? bir?ey yapamazs?n, yapsan bize zarar.. o taca ??kan her topa da dokunma g?z?n? seveyim top toplay?c? yaps?n o i?i..

            Yorum Yap


             Seviyoruz seni Slaven Bilic. ?nce bu c?mleyle ba?lamak istedim, ??nk? bu camia en ?ok ?imdi arkanda olmal?. Necip'i oynatmaman laz?md?, ma?tan ?nce de yazd?k, ama elinde sa? bek de yoktu, bunu biliyoruz. Bu tak?m iyi oynuyor, sahada futbol oynuyor hepimiz g?r?yoruz bunu. 1-2 takviye ile iyice toparlanacak bu tak?m, lider 16 biz 14 puanday?z.

             Enseyi karartmaya gerek yok, saflar? s?kla?t?raca??z, daha g?r bir ?ekilde ba??raca??z!

             Yorum Yap


              Hoca allah?n varsa bir daha necipi oynatma. Tolgay? da dinlendir art?k.

              Yorum Yap


               En b?y?k hatas? Necip Uysala kar?? ?srar?yd? bug?n. Onun d???nda adam?n yapabilece?i hi?bir ?ey yok. Kimi getirirsen getir tak?m?n ba??na bu tak?m?n hakk? yeniyor. Adam sa? bek istiyorum diye y?netime ka? kere s?yledi. Onca zaman ortada bi sa? bek yok. Su?lu bilic mi? ?uan tak?mda en iyi performans? g?steren ilk oyuncu G?khan ikincisi Olcay..Tesad?f?n bu kadar?d?r ki Ge?en hafta G?khana k?rm?z? bu hafta Olcaya. Elindeki oyuncularla en iyisini yapmaya ?al???yor. Ek olarak tolga zenginin dinlendirilmesi laz?m. ?zel hayat?ndaki sorunlar? sahaya ?ok yans?t?yor.Ma?? kurtaracak hamleler yapam?yor..Sonuna kadar arkanday?z hocam.

               Yorum Yap


                Bu yil ne olursa olsun Bilic kalmali ..

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X