Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Huseyin Kurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Onur rakiplerinin dezavantajlari nolacak peki hep kendimizden bahsediyoruz.
  Fenerle galatasarayi bukadar kotu baska hangi sezon bulucaz ?
  Birinin basinda ismail kartal
  Digerinde sezon prandalli hamza var.
  Ki ikiside sene basindna beri calkantili donemler gecirmisken.
  Ba?kan rakiplerin avantajlar?n? kullanamay?p dezavantaja ?evirdiler. Sen zaten fazlas?yla dezavantajl?yd?n ona ra?men bu yar??ta kald?n. Aradaki fark bu k?sacas?. Kimse birbirini kand?rmas?n, ??k?p da sene ba?? bu tak?m ?ampiyonlu?a oynar diyen insan yoktu. Ayr?ca k?t? k?t? dedi?iniz rakipler nerdeyse 10-15 ma?l?k seriler yapt?lar. K?t? falan da de?iller. Bizim o kadar iyi deplasman performans?m?za ra?men adamlarla ba?a ba? gidiyoruz. Hoca etkisi de bir yere kadar tabi kadron ?ok kaliteli olduktan sonra veya oyunu ?evirecek adamlar?n olduktan sonra tak?m?n ba??na sen de ge?sen olur Hayyamc?m Di Matteo d?ng?l? bile Chelsea ile ?ampiyonlar ligi kazand? d???n art?k. ?imdi Schalke nin ?rz?na ge?iyor.

  Yorum Yap


   Aslı Turgut Inanbak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Turgut Inanbak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

   Asl?nda kocaman bir fark. Avrupa i?in ?ok etki eder miydi bilmem ama lig i?in ekstradan 8-9 puan ekletecek bir fark.

   En k?t? de derbilerden 2 puan ald?racak bir fark.
   Evet asl?nda b?y?k bir fark, avrupa ma?lar?n? etkilerdi, zaten bili? avrupada biraz farkl? davran?yor.
   Derbi meselesine kat?lm?yorum, stad?m?z olsa da bili? derbilerden puan alamaz.
   Abi i?erdeki ma?larda berabere de mi kalamazd?k yani. Ki berabere kalsak 4 puan ?ndeydik zaten bug?n.
   Valla benim d???ncem, kalamazd?k. Her?eyden ?nce beraberli?i d???n?nce neler oluyor g?rd?k
   Ben herkesten ?ok istiyorum, Bili? ba?ar?l? olsun, 10 sene kals?n ama g?rm?yorum bu ?????, bile bile de lades diyemem, vicdan?m? susturamam
   Turgut A?abey peki kim gelsin..
   Bilic korkak Schuster cesur delbosge g?bekli tigana k?rdanl?...
   Herkes derbilere tak?lm?? durumda..
   Hakl? oldu?u yerler konular var sayg? duyar?z..
   Bulundu?umuz s?k?nt? ya?ad???m?z bu d?nemlerde ?uan liderle bir puan fark varsa bu bilicin eseridir..
   Daha iyi olamaz m?yd?k olabilirdik ama bu bilicin k?t? oldu?u anlam?na gelmez..
   Sistem oturuyor savunma hatt?n? da oturdu?umuz zaman h?cuma kaliteli bir ayak al?nd??? zaman ?ok farkl? olaca??z..
   ??nk? rakiplerin ya?land? tak?msal sorunlar ve iskelet kadro yap?lar? bozulacak..

   ?imdi bilic gitsin gelecek yeni hoca sistemini oturtmas? bizi rakplerimizle ayn? kefene koyacak..
   Yine yeniden s?f?rdan ba?layaca??z..
   Yine kaybeden bizler ve y?llar?m?z olacak..
   Siz rahats?n?z ya??n?zdan dolay? g?zelim ?ampiyonluklar? g?rd?n?z
   27 ya??na geldik 2,5 ?ampiyonluk hat?rl?yoruz
   Ay?pt?r g?naht?r

   Yorum Yap


    Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Huseyin Kurt tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Onur rakiplerinin dezavantajlari nolacak peki hep kendimizden bahsediyoruz.
    Fenerle galatasarayi bukadar kotu baska hangi sezon bulucaz ?
    Birinin basinda ismail kartal
    Digerinde sezon prandalli hamza var.
    Ki ikiside sene basindna beri calkantili donemler gecirmisken.
    Ba?kan rakiplerin avantajlar?n? kullanamay?p dezavantaja ?evirdiler. Sen zaten fazlas?yla dezavantajl?yd?n ona ra?men bu yar??ta kald?n. Aradaki fark bu k?sacas?. Kimse birbirini kand?rmas?n, ??k?p da sene ba?? bu tak?m ?ampiyonlu?a oynar diyen insan yoktu. Ayr?ca k?t? k?t? dedi?iniz rakipler nerdeyse 10-15 ma?l?k seriler yapt?lar. K?t? falan da de?iller. Bizim o kadar iyi deplasman performans?m?za ra?men adamlarla ba?a ba? gidiyoruz. Hoca etkisi de bir yere kadar tabi kadron ?ok kaliteli olduktan sonra veya oyunu ?evirecek adamlar?n olduktan sonra tak?m?n ba??na sen de ge?sen olur Hayyamc?m Di Matteo d?ng?l? bile Chelsea ile ?ampiyonlar ligi kazand? d???n art?k. ?imdi Schalke nin ?rz?na ge?iyor.
    bilice hic bir zaman sempati ile bakmad?m .. her zaman g?revini iyi yap?yor mu yapm?yor mu diye bak?yorum ... ve g?r?yorum ki KEND?N? GEL??T?R?YOR.... ?ok a??r a??r da olsa kendini geli?tiriyor arkada?lar... sabredelim...

    Yorum Yap


     Aslı Tekin Karcik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Turgut Inanbak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

     Abi i?erdeki ma?larda berabere de mi kalamazd?k yani. Ki berabere kalsak 4 puan ?ndeydik zaten bug?n.
     Valla benim d???ncem, kalamazd?k. Her?eyden ?nce beraberli?i d???n?nce neler oluyor g?rd?k
     Ben herkesten ?ok istiyorum, Bili? ba?ar?l? olsun, 10 sene kals?n ama g?rm?yorum bu ?????, bile bile de lades diyemem, vicdan?m? susturamam
     Turgut A?abey peki kim gelsin..
     Bilic korkak Schuster cesur delbosge g?bekli tigana k?rdanl?...
     Herkes derbilere tak?lm?? durumda..
     Hakl? oldu?u yerler konular var sayg? duyar?z..
     Bulundu?umuz s?k?nt? ya?ad???m?z bu d?nemlerde ?uan liderle bir puan fark varsa bu bilicin eseridir..
     Daha iyi olamaz m?yd?k olabilirdik ama bu bilicin k?t? oldu?u anlam?na gelmez..
     Sistem oturuyor savunma hatt?n? da oturdu?umuz zaman h?cuma kaliteli bir ayak al?nd??? zaman ?ok farkl? olaca??z..
     ??nk? rakiplerin ya?land? tak?msal sorunlar ve iskelet kadro yap?lar? bozulacak..

     ?imdi bilic gitsin gelecek yeni hoca sistemini oturtmas? bizi rakplerimizle ayn? kefene koyacak..
     Yine yeniden s?f?rdan ba?layaca??z..
     Yine kaybeden bizler ve y?llar?m?z olacak..
     Siz rahats?n?z ya??n?zdan dolay? g?zelim ?ampiyonluklar? g?rd?n?z
     27 ya??na geldik 2,5 ?ampiyonluk hat?rl?yoruz
     Ay?pt?r g?naht?r
     kat?l?yorum, gs ve fb ?n?m?zdeki iki sene s?k?nt?l? ge?ecek, fb n,n tak?m? gen?le?tirme hareketi h?zl? olablir ama ben azizdeki transfer yetene?i ile (3 al biri tutsun) h?zl? olma ?ans? g?rm?yorum

     ama bizimde seneye 1 orta saha ve 1 stopere para harcamam?z gerekiyor

     Yorum Yap


      Aslı Tekin Karcik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Turgut A?abey peki kim gelsin..
      Bilic korkak Schuster cesur delbosge g?bekli tigana k?rdanl?...
      Herkes derbilere tak?lm?? durumda..
      Hakl? oldu?u yerler konular var sayg? duyar?z..
      Bulundu?umuz s?k?nt? ya?ad???m?z bu d?nemlerde ?uan liderle bir puan fark varsa bu bilicin eseridir..
      Daha iyi olamaz m?yd?k olabilirdik ama bu bilicin k?t? oldu?u anlam?na gelmez..
      Sistem oturuyor savunma hatt?n? da oturdu?umuz zaman h?cuma kaliteli bir ayak al?nd??? zaman ?ok farkl? olaca??z..
      ??nk? rakiplerin ya?land? tak?msal sorunlar ve iskelet kadro yap?lar? bozulacak..

      ?imdi bilic gitsin gelecek yeni hoca sistemini oturtmas? bizi rakplerimizle ayn? kefene koyacak..
      Yine yeniden s?f?rdan ba?layaca??z..
      Yine kaybeden bizler ve y?llar?m?z olacak..
      Siz rahats?n?z ya??n?zdan dolay? g?zelim ?ampiyonluklar? g?rd?n?z
      27 ya??na geldik 2,5 ?ampiyonluk hat?rl?yoruz
      Ay?pt?r g?naht?r
      Zaten hep o Metin Ali Feyyaz lar g?ren abilerimizin ge?mi?teki ya?ad?klar? bu hazdan dolay? kabullenemeyi?leri beni ?aresiz b?rak?yor. O Be?ikta? bu d?nemin ?artlar?nda art?k olamaz biraz kendimizi bilerek ve son 10 y?ll?k ge?mi?imizi g?rerek hareket edelim diye ??k??t???mda hep Be?ikta? ?n formas?n? assan 3. olur, Be?ikta? da ?ampiyon olamayan ba?ar?s?zd?r gibi tepkiler kar??ma ??k?yor. Ben demiyorum ki Be?ikta? 3. l??e oynas?n s?rekli. Ama Be?ikta? ?n toparlay?p bir d?zene girebilmesi i?in her a??dan bir istikrar gerekiyor. Bu istikrar ?ncelikle tabi ki iyi bir y?netimden ge?er. Bunu elde edemiyoruz bir t?rl? bari elde kalan futbol tak?m?nda istikrar? sa?lamam?z laz?m. Bir futbol tak?m?n?n istikrar? ya belli seviyenin ?st? bir hoca ile s?rekli ?al??arak olur ya da o hoca standartlar?n? ?ok bozmadan bir hoca de?i?ikli?i ile olur. Biz bu ikisini de yapam?yoruz. Del Bosque ?st?ne R?zalar, Denizli ?st?ne Schusterler g?r?yoruz. ?nan?lmaz bir mentalite ve oyuncu farkl?l??? yarat?yor bu tarz hoca de?i?iklikleri. Bu y?zden bunca seneye bakt???m?zda hoca de?i?ikli?i bizim i?in iyi bir istikrar y?ntemi de?il. ??nk? hoca de?i?ti?inde mecburen kadrodaki b?t?n ??r?kler ortaya ??k?yor. ?yi say?labilecek bir hocayla uzun bir d?nem ge?irmeye ihtiyac?m?z var. Ba?ar?l? olsak da olmasak da o uzun s?reci ya?amal?y?z. Bilic ile ya?ayaca??m?z 1 sene daha bizim kadro yap?m?zda bir istikrar olu?turacakt?r. Seneye yap?lacak stoper, ortasaha gibi takviyeler kadromuzun eksiklerini minimum seviyeye indirecek ve birbirine uyumlu ekip ruhu olan bir tak?m olu?acakt?r. Ondan sonra zaten Bilic i g?ndersen bile gelen hocaya uygun bir zemin b?rak?lacakt?r. Bizim yapmam?z gereken buyken aksine tam da Bilic eksiklerini kapat?p sa?l?kl? bir ?al??ma ortam? bulacakken onu g?ndermeyi d???n?yoruz. Yeni stadyuma yeni bir hoca ve s?f?rdan bir yap?lanmayla girmek ?ok b?y?k yanl?? olur. Bilic g?nderilecekse de Bilic standartlar?n?n alt?nda olmayan ve mentalite olarak da ?ok farkl? olmayan bir hoca bulmam?z ve bunu bu ekonomik ?artlarda yapmam?z laz?m. Ben bunu m?mk?n g?rm?yorum. Bu y?zden Bilic in kalmas? en do?ru stratejidir.

      Yorum Yap


       Be?ikta? Teknik Direkt?r? Slaven Bilic'e eski tak?m? West Ham United teklif yapmaya haz?rlan?yor. ?ngiliz gazetesi Daily Mail, sezon sonunda s?zle?mesi sona erecek mevcut teknik adam Sam Allardyce ile yollar?n? ay?racak Londra kul?b?nde listenin ilk s?ras?nda H?rvat teknik adam var. Gazete, Bilic'in West Ham United'ta sadece bir sezon forma giymi? olmas?na kar??n, H?rvatistan Milli Tak?m? ve Be?ikta?'taki ba?ar?l? performans?n?n ard?ndan ?ngiliz kul?b?n?n teknik adam listesinde ilk s?raya yerle?ti?ini kaydetti. Daily Mail, Be?ikta?'? ?ampiyon yapmay? hedefleyen Bilic'in sezon sonunda siyah-beyazl?lardan ayr?laca?? iddias?n? da ortaya att?. ?ngiliz gazetesi, ?vg?ler ya?d?rd??? Bilic i?in, "Bu adamda m?thi? bir aura var. Ayr?ca oynatt??? futbol di?er ?ok az teknik adamda bulunan ?st d?zey ?zelliklere sahip" ifadesini kulland?.Y?NET?M ?ZER?NDE ANLA?TI
       Gazete, Slaven Bilic'in de ?ngiltere Premier Ligi'nde ?al??may? ?ok istedi?ini belirtti. Yeni teknik adam? belirleyecek kul?p y?neticileri David Sullivan, David Gold ve Karren Brady'nin de Bilic ismi ?zerinde anla?t?klar?n? belirten Daily Mail, ge?en sezonu 13. bitiren Sam Allardyce'tan bu ??l?n?n memnun olmad???n? da kaydetti. Son ma??nda Sunderland'i 1-0 ma?lup eden West Ham'da y?neticilerden David Sullivan daha ?nce a??k bir bi?imde Allardyce'? ele?tirmi?ti. Sullivan, "Uzun zaman y?neticilik yap?p, uzun zaman bir teknik adamla ?al???nca transferde paralar?n nas?l ?ar?ur edildi?ini g?r?yorsun. Ard?ndan da, 'Ben bundan daha iyi transfer yapabilirim' diye d???n?yorum. Ger?ekten y?netici olarak yapabilirim de. ??nk? teknik adamlar?n 20 y?lda ald?klar? oyunculara bak?nca bilim adam? ya da dahi olmad???n? g?r?yorsun" demi?ti.
       SON D?NEMDE K?T? G?D?YOR
       Sezona Avrupa Kupalar? parolas?yla giren West Ham United, 18 Ocak'ta Hull City'yi 3-0 yenmesinin ard?ndan yedi ma?ta ?? beraberlik, d?rt yenilgiyle b?y?k d???? ya?ad?. Londra ekibi, son ma??nda d??me adaylar?ndan Sunderland'i 88. dakikada Sakho'nun gol?yle 1-0 yenerek iki ay aradan sonra ilk galibiyetini ald?. Sam Allardyce'?n ekibi 30 hafta sonunda 42 puanla dokuzuncu s?rada yer al?yor.

       Haber Kayna??: Ntvspo

       Yorum Yap


        Bizim anlay???m?z hep rakibin sorunlar? ya da hatas?ndan galibiyet ya da beraberlik elde etmek. Oyuncu kapasitesi biraz daha y?ksek bir Anadolu tak?m? olduk o kadar. Bu anlay??la rakipler ?alkant?l? olmasa ya da en az?ndan sorunlar?n bi k?sm?n? halletmi? olursa ?ok farkl? seviyelerde oluruz. Mentalite olarak b?y?k tak?m de?ilken o mentaliteyi zorlayanlarla yar??mam?z tamamiyle ?ans fakt?r?ne ba?l? olur. Bu sezon ?ans?m?za rakipler k?t? durumda ve bu sebeple biz de yar???n i?indeyiz ama biz Be?ikta? oldu?umuz i?in bir?ey elde edebilir miyiz diye d???nd???mde hi? ?ans?m?z yok gibi geliyor.

        Yorum Yap


         Hadi bizim stad?m?z var, param?z var, her?eyimiz bomba, sakatl?k sorunlar? filan ya?am?yoruz, biri Avrupa'da hi? oynamad? t?m motivasyonu lige, biri Avrupa'ya ge? ba?lad?, erken d?nd?, daha az ma?t? yapt?; rakipler k?t? bir bizim keyfimiz t?k?r?nda diyelim..
         ?u an GS 55 - FB 53 Puanda
         Kalan 9 ma?ta birer ma?lubiyet, 2 ?er de beraberlikle 22'?er puan filan daha toplad?klar?n? farzedelim ki fazlas? toplanacakt?r ?u saatten sonra.
         Yani GS ligi en k?t? tahminle 77 puanla FB 75 puanla filan bitirir.
         2013-2014 de GS 65 - FB 74 puanla a??k ara ?ampiyon olmu?.
         2012-2013 de GS 71 - FB 61 puan toplam??.
         2011-2012 de GS 77 - FB 68 puan toplam??.
         ?zetle bu sezon toplayacaklar? tahmini puanlar? a?an bir tek FB ikinci yar?n?n t?m ma?lar?n? kazand??? ?ike sezonunda 82 puan toplam??. 2005 den beri daha bu puanlar? yakalad?klar? bir sezon yok.
         Neye g?re k?t? bu adamlar cidden merak ediyorum...

         Yorum Yap


          Aslı Burak Ates tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Bizim anlay???m?z hep rakibin sorunlar? ya da hatas?ndan galibiyet ya da beraberlik elde etmek. Oyuncu kapasitesi biraz daha y?ksek bir Anadolu tak?m? olduk o kadar. Bu anlay??la rakipler ?alkant?l? olmasa ya da en az?ndan sorunlar?n bi k?sm?n? halletmi? olursa ?ok farkl? seviyelerde oluruz. Mentalite olarak b?y?k tak?m de?ilken o mentaliteyi zorlayanlarla yar??mam?z tamamiyle ?ans fakt?r?ne ba?l? olur. Bu sezon ?ans?m?za rakipler k?t? durumda ve bu sebeple biz de yar???n i?indeyiz ama biz Be?ikta? oldu?umuz i?in bir?ey elde edebilir miyiz diye d???nd???mde hi? ?ans?m?z yok gibi geliyor.
          ben bu rakip kotu olay?na inanm?yorum her iki rakibin kadrosunun iskeleti zaten T?rkiyenin en iyi yerli oyuncular? taraf?ndan olu?uyor yabanc?lar da keza oyle (muslera,senijder,meireles vs.)

          2 Be?ikta? 25 17 3 5 42 24 54 +18
          su tabloya bak?ncada cok iyi bi rakip bile olsa suan en fazla su tabloya 2/3 galibiyet daha eklerdi ki stad?m?z olsa suan o cok iyi tak?m biz olurduk evimizde puan kaybettigimiz (rize, eses, balks , fb , gs ) maclar?ndan en az 10 puan fazla al?rd?k yani nerden bakarsak bakal?m bu galibiyet say?lar?na gore kimse cok kotu degil kimse cok iyi de degil hersey hala bizim elimizde kalan butun maclar?m?z? kazan?rsak sampiyon oluyoruz bu kadar basit he olabilirmiyiz bu kadro bu hoca ve bu mentalle zor

          Yorum Yap


           hocam ortal?k bu kadar kar??m??ken top?ular? motive et 9 ma? i?in sava?sa sava? kavgaysa kavga.. vur k?r par?ala hocam !

           Yorum Yap


            Aslı Mehmet Kartal Kara tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Burak Ates tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Bizim anlay???m?z hep rakibin sorunlar? ya da hatas?ndan galibiyet ya da beraberlik elde etmek. Oyuncu kapasitesi biraz daha y?ksek bir Anadolu tak?m? olduk o kadar. Bu anlay??la rakipler ?alkant?l? olmasa ya da en az?ndan sorunlar?n bi k?sm?n? halletmi? olursa ?ok farkl? seviyelerde oluruz. Mentalite olarak b?y?k tak?m de?ilken o mentaliteyi zorlayanlarla yar??mam?z tamamiyle ?ans fakt?r?ne ba?l? olur. Bu sezon ?ans?m?za rakipler k?t? durumda ve bu sebeple biz de yar???n i?indeyiz ama biz Be?ikta? oldu?umuz i?in bir?ey elde edebilir miyiz diye d???nd???mde hi? ?ans?m?z yok gibi geliyor.
            ben bu rakip kotu olay?na inanm?yorum her iki rakibin kadrosunun iskeleti zaten T?rkiyenin en iyi yerli oyuncular? taraf?ndan olu?uyor yabanc?lar da keza oyle (muslera,senijder,meireles vs.)

            2 Be?ikta? 25 17 3 5 42 24 54 +18
            su tabloya bak?ncada cok iyi bi rakip bile olsa suan en fazla su tabloya 2/3 galibiyet daha eklerdi ki stad?m?z olsa suan o cok iyi tak?m biz olurduk evimizde puan kaybettigimiz (rize, eses, balks , fb , gs ) maclar?ndan en az 10 puan fazla al?rd?k yani nerden bakarsak bakal?m bu galibiyet say?lar?na gore kimse cok kotu degil kimse cok iyi de degil hersey hala bizim elimizde kalan butun maclar?m?z? kazan?rsak sampiyon oluyoruz bu kadar basit he olabilirmiyiz bu kadro bu hoca ve bu mentalle zor
            Zaten olu?an tabloda ?ampiyonluk ?ans?m?z var ve ciddi seviyelerde. T?rkiye ligi'nin seviyesiyle zaten belirli puan aral???nda olmak yeterli ki hi? derbi kazanmadan hatta derbilerde hi? varl?k g?sermeden de ?ampiyon olmak m?mk?n. Bizim sorunumuz kazand???m?z ma?larda bile oyunumuzla rakipten ?st?n olabildi?imiz ?ok fazla durum yok. Futbolun ikinci planda oldu?u bir ortamda elbette sorun olmuyor gelecekte de olaca??n? zannetmiyorum. Avrupa vs ileri giderken biz h?zla geri gitmeye devam ediyoruz. Kazand???m?z ma?larda bile kalp krizi s?n?r?nday?z demek m?mk?n.

            Rakiplerin yerlileri baz? pozisyonlarda bizden iyi baz?lar?nda de?il. Bariz bir kalite fark? yok bence, Caner G?khan ikilisi gibi bir kombinasyon bizde yok rakiplere bak?nca da bizim yerli h?cumcular?m?z seviyesinde yerliler yok (G?khan T?re, Cenk Tosun, O?uzhan, Tolgay, Kerim gibi). Bizim tek sorunumuz eksik olan k?s?mlarda rakiplerin yapt??? gibi eksik k?s?mlar? nitelikli adamlarla doldurmamak. Bunun da en ?nemli sebeplerinden biri hoca bence. E?er Veli yeterli g?r?n?yorsa elbette tak?mda kal?r s?zle?mesi de uzat?l?r. Ersan, Necip, Olcay, Serdar, Pektemek, vs gibi adamlar i?in de durum ayn?. Bug?n U?ur Boral'?n s?zle?mesini y?netim yenileme derdinde de?ilse kendi keyiflerinden de?ildir herhalde.
            En son düzenleyen Burak Ates; 25-03-2015, 18:56.

            Yorum Yap


             Zaman?nda Lucescu'nun ba??n? yakan sinsi Fener ve u?ak medyas? ?imdi de Bilic'i ?lkeden ka??rmak istiyor..


             F?rsat vermeyelim. Hocaya en ?ok sahip ??k?lmas? gereken zaman...

             Yorum Yap


              Aslı Tayfun Yazgan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Zaman?nda Lucescu'nun ba??n? yakan sinsi Fener ve u?ak medyas? ?imdi de Bilic'i ?lkeden ka??rmak istiyor..


              F?rsat vermeyelim. Hocaya en ?ok sahip ??k?lmas? gereken zaman...
              Bizde ?anak tutuyoruz.

              Yorum Yap


               Ya her?eye eyvallah ama s?rf derbi sonu?lar?n bak?p yerin dibine sokmak ?ok tuhaf geliyor bana. Fb ma??nda hamle yapmamas?na ben de ?ok k?zd?m ama kadrolar? ve imkanlar? kar??la?t?r?nca arada epey fark var. Sadece orta sahalar? kar??la?t?r?yorum, Chelsea-?nter-Valencia/Psv-Hamburg-Rapid Wien. Cv'ler bunlar, az buz fark de?il bu. Defans ve kalecileri kar??la?t?rm?yorum bile. Sonu?ta Fb'nin orta sahas? ile m?cadele edebilmek i?in Olcay'? kesiyorsun. Yani ya Olcay'? oynat?p orta sahay? tamamen Fb'ye b?rakacaks?n, ya da e?it m?cadele i?in h?cumdan adam keseceksin. Bana kal?rsa ba?lang?? stratejisi fazlas?yla do?ru. Ma? i?i ayr? tabi, ben de k?zg?n ve ?zg?n?m. Ama hocadan vazge?meyi gerektirecek bir durum de?il bu. Tak?m da hoca da hala ?aylak. Birlikte b?y?m?lerini istiyorum ben.

               Sonu?ta R?za ?al?mbay ve Samet Aybaba ile yendik, ?ok sevindik ama iki ma?? da oyun olarak kaybetmi?tik. ?ki ma??n da hakk? 3-0 fb lehineydi. Ama ?u an kadrolardaki farka ra?men oyun olarak bir s?k?nt? g?rm?yorum ben. Yani belli bir standart?m?z olu?mu? durumda. Rakipler baz? ma?larda 10 ?zerinden 8'lik baz? ma?larda 3'l?k oynuyor. Biz ise 6'n?n alt?na kolay kolay d??m?yoruz. Tek eksi?imiz kalite. Stat bitsin, ekonomi de d?zelsin, kalite artarsa ?nlerine ge?ece?imize inanc?m tam. Yeter ki ?u derme ?atma yap?y? bozmayal?m.

               Yorum Yap


                Hocal???n? be?enmiyorum ama b?yle bir d?nemde sonuna kadar arkanday?m. Umar?m ge?en sene sana Dany kaz??? atan arkada??m dedi?in Terim'in,seninle k?f?rle?en soysuza forma vermesiyle nas?l bir karakterde oldu?unu anlam??s?nd?r.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X