Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Biz k?r?lgan bi kul?b?z .
  O y?zden seneye bilicle gidersek ilk catirdi da lige havlu atariz

  Yorum Yap


   Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
   Sahip olduklar? her ?ey

   Yorum Yap


    Aslı ?efik Do?ut?rk tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
    Farki bilmiyorum ama dunya kupasindaki 3.luk dogru durust takimla oynanmamasina baglaniyo ya genelde , belki de o takimlarin cikma sebebi Senol hocanin sansidir
    Bize gelirse o kura sansiyla Avrupa'da basarili falan oluruz
    Atlan?lan bi?ey O do?ru d?r?st olmayan tak?mlarda hep avrupan?n b?y?k milli tak?mlar?n? eleyerek ?enol Hoca kar??s?na ??kt? :-)

    Yorum Yap


     Yukar?da analiz yap?lm?? ancak ?unu da unutmay?n.

     Mersin, Rize, Bursa, Gs, Eski?ehir, Bal?kesir ve birka? ma? daha vard?, bu ma?lar?n hepsinde kalemize gelen ilk top gol oldu. ?o?unda da kaleci hatas? vard?.

     Kaleci hatas? elbette olacak ancak bu kadar da ?ok etki etmez ki. S?rf bu y?zden Uefa'dan elendik.

     Bazen ?ans da gerekir, malesef o ?ans Bilic'in yan?nda pek olmad?.

     Yorum Yap


      .

      Ismail kartal ve hamzaoglunun kafaya oynadigi ligde hoca tartismak sacma.ben de bilicle olmayacagini dusunuyorum hoca degisebilir ama oncelikli sorun yonetim zayifligimiz ve buna bagli olarak lobimizin olmamasi.hoca konusunda butun enerjisini harciyor bir cok arkadas ve buyuk resmi gormekten mahrum kaliyor
      HOCAYA BE?SE YONETIME ON BE?
      En son düzenleyen Arma?an Mirzanl?; 21-05-2015, 13:58. Sebep: ekleme

      Yorum Yap


       Aslı Yusuf Kazanci tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı ?efik Do?ut?rk tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
       Farki bilmiyorum ama dunya kupasindaki 3.luk dogru durust takimla oynanmamasina baglaniyo ya genelde , belki de o takimlarin cikma sebebi Senol hocanin sansidir
       Bize gelirse o kura sansiyla Avrupa'da basarili falan oluruz
       Atlan?lan bi?ey O do?ru d?r?st olmayan tak?mlarda hep avrupan?n b?y?k milli tak?mlar?n? eleyerek ?enol Hoca kar??s?na ??kt? :-)
       ??yle ?zetleyeyim o d?nemi ki teknik taktik konusuna da de?iniriz ama yeri gelirs ba?ka zaman.

       O y?l ligin en formda santraforu ?lhan Mans?zken milli tak?mdaki belli bir siyasi ve gs yap?lanmas? nedeniyle son ma? haricinde t?m ma?larda Hakan ??k?r ilk 11 ba?lam?? ve sadece Be?ikta?'l?lar de?il t?m T?rkiye'ye sa? ba? yoldurmu?tur. Ma?lar? seyretmek bir i?kenceydi bizim i?in.

       Benim o d?nya kupas?ndan en ?ok hat?rlad???m buydu. Oynad???m?z tak?mlar dandik tak?mlarm?yd? evet dandik tak?mlard?. Tek ciddi rakip Brezilya'yd?. Brezilya ya neden iki ma?ta da yenildin demek de olmaz. Rakip Birezilya sonu?ta.

       Yorum Yap


        bilici ?uan ki hocalardan ay?ran en b?y?k ?zelli?i misyon ve vizyon sahibi olmas?d?r..
        bak?yorum da sadece g?ndelik ba?ar? isteyen ?o?ald?..
        b?yle devam edelim sene yine tekrardan hoca de?i?tiririz..

        Yorum Yap


         Bilicin ingiltere vizyonu var.
         Ve bizimle misyonu bitti

         Yorum Yap


          Arkada?lar hem Bilic gitsin, hem y?netim gitsin, hem top?ular gitsin derseniz hele de buran?n Be?ikta? oldu?unu d???n?rsek ve kaosun ?st?ne kaos ya?anmas? muhtemel halleri tahmin edebilirsek kesinlikle en az 3 seneyi daha silip atman?z gerekiyor. Bizim ??z?m olarak tek bir noktaya odaklanmam?z gerekiyor. ?u an stadyum yap?ld??? i?in y?netimin gitmesi pek bir muhtemel de?il tamamen oraya odaklan?lm?? durumda idari a??dan, futbolcular?n alay?n? g?nderecek kadar bir maddi rahatl???n?z yok, hocay? g?nderip yeni hocaya vaatler sunabilecek bir g?c?n?z de yok. O zaman ??z?m olarak k?sa vadede ne yapman?z gerekiyor ? Elinizdeki kadroya do?ru transferleri yapman?z gerekiyor. Olabildi?ince az ama sa?lam ad?mlarla gitmeniz gerekiyor. ?u kadroya ?enol G?ne? gelince farkl? bir ?ey yapmayacak. Sol tarafa en fazla Kerim i koyacak, sa? beke en fazla altyap?dan birini ??karacak, ortasahada Atiba ile s?zle?me yenilenmedi?i i?in ne fazla gene Veli yi oynatabilecek. Bu kadroyla neler yapabilirsiniz ki ? Ama hoca de?i?ikli?ine bu kadar odaklanmay?p kadro kalitesinin d???kl???n? "kabullenir" ve ona g?re transfere odaklan?rsan?z, Bilic in eline verebilece?iniz bir Danny, Dejong ve Vlaar gibi oyuncular bile b?y?k art?lar kazand?racakt?r, hatta stadyumun da yeni y?la kadar bitmesi durumunda ben ?ampiyonlu?u bu transferlerle garanti gibi bir ?ey olarak d???n?yorum. Ama tabi Bilic in ne psikolojik durumunu iyi olarak ele al?rsak. Ne yaz?k ki o konuda ??phelerim ?ok. Bu a??dan ?enol da gelse, Mustafa da gelse, Lucescu da gelse ??z?m yolu olarak acilen transfer ad?mlar?n?n at?lmas? gerekiyor. Yeni hoca gelip de onun tak?m? tan?mas?n?, transfer raporu vermesini falan beklersek hi? bir halt halledemeden sezona ba?lar?z gene.

          Yorum Yap


           ?enol g?ne?'i tak?m?n ba??nda isterim, ligi bilen, kendini ispatlam?? bir hoca yok ama e?er bilic kalacaksa yan?na hi? bir laf?na bakmadan yan?na t?rk yard?mc? getirilmeli. be?ikta??n b?y?kl??? anlat?lmal? en k?t? senesinde bile derbi kazand??? anlat?lmal?. bursaya da derbi dememeli.

           Yorum Yap


            Taraftar?n ba?ar?s?zl??a tahamm?l? kalmad?. Ya Bilicle devam etsinler, ya da Lucescu, ?enol G?ne? veya Mustafa Denizli'yi getirsinler. Gidipte Sergen, ?ifo gibi eski oyuncular?m?z veya ?lkeyi tan?mayan yabanc? teknik adam getirilcek bir zaman hi? de?il, ba?ar?l? olma ?anslar? ilk senelerinde ?ok d???k hele b?yle bi kul?pte.

            Yorum Yap


             Lucescu zorlans?n, b?t?n imkanlar seferber edilsin,bo?a ??kacak iyi oyuncular?n al?naca??n?n s?z? verilsin belki Lucescu ikna edilir.Olmazsa ?enol G?ne? gelsin.

             Ertu?rul Sa?lam,Denizli,Tayfun Korkut,Sergen,ba?ka bir yabanc? antren?r gibi maceralara girilmesin.

             Ya Lucescu ya ?enol G?ne?.En uygun iki hoca bunlar.

             Yorum Yap


              Duygusal davranmaya gerek yok Bili? iyi insan k?lt?rl? biri iyi bir duru?a sahip olabilir ama oyunu okuma, oyuncu de?i?iklikleri, oyun i?indeki taktik de?i?ikliklik, korner organizasyonu bile s?f?r asla b?y?k tak?m hocas? olaca??n? sanm?yorum ?ndeki ma?lar? bile koruyam?yoruz...

              Yorum Yap


               ?enol Hoca'n?n milli tak?mdaki ba?ar?s? neden k???mseniyor hala anlam?yorum. O k???msedi?iniz tak?mlardan ikisi ev sahibi G.Kore ve Japonya. Hani bu sene Bilic'i savunurken kendi evinde oynayamad? diyorsunuz ya ?enol G?ne? o tak?mlar? kendi evlerinde kendi seyircileri ?n?nde yendi. ?stelik G.Kore o turnuvada ?spanya ve ?talya'y? elemi?ti. O d?nemin en g??l? milli tak?m? olan Brezilya'y? iki ma?ta da elinden ka??rd?. Fransa'n?n Uruguay'?n oldu?u gruptan ??kan Afrika'n?n en fla? tak?m? Senegal'i eledi. Yar? finale kadar geldi ve kar??s?na o dedi?iniz futbol devi ?lkeler ??kmad?ysa bu ?enol G?ne?'in de?il onlar?n kabahatidir.

               Peki Bilic milli tak?mda ne yapt?? Modric'li Rakitic'li, Srna'l?, Olic'li kadrosuyla Servet'li Emre A??k'l?, Hakan Balta'l?, Sabri'li T?rkiye'ye elendi. Hem de yine oyunun sonunu oynamay? beceremeyerek.

               Yorum Yap


                Slaven Bili? bir g?n ?ok iyi bir teknik direkt?r olacak hi? ku?kusuz. Ama daha ??renmesi gereken ?ok ?ey var. Kriz y?netmek, kritik ma?lar? kazanmak, bask?y? kald?rabilmek gibi...

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X