Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Berkant Senturk tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Her 1-2 yilda bir T.D degistireceksek biz baya bi basari icin bekleriz. Oncelikle her sey icin istikrar diyorum!
  Kesinlikle kat?l?yorum. Her gelen hoca s?f?rdan ba?layacak, oyunculuklar?n?n yan? s?ra ki?ilik olarak da hocan?n futbolculara al??ma s?resi var. Yeni sistem, yeni y?netim, oyuncular?n da buna al??ma s?reci... Hep s?k?nt?l? s?re?ler. ?stikrar ?nemli.

  Yorum Yap


   ?enol g?ne? gitsin kumda oynas?n Be?ikta?ta i?i yok, o bursa ya gidenin oras? buras? oynuyor

   Yorum Yap


    Aslı Bar?? A??? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Devrim Sur tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Bili? sene sonu ?ampiyon yapamazsa gidebilir s?ylemi bo? s?ylem.

    ?lk defa Be?ikta?'?n bir teknik direkt?r?, tak?mda kalsam m? yoksa daha iyi ?artlar?n oldu?u ba?ka tak?ma m? gitsem diye ikilem i?inde. Bili? sene sonu giderse biz istemedi?imiz i?in de?il kendisi istemedi?i i?in, daha iyi alternatifleri oldu?u gidecek.

    Yerine CV si dolu teknik adam gelir hayali de kurmayal?m. ?L ye kat?lamazsak transfer b?t?esi maksimum 10 milyon avro olacak. Bu b?t?eyle ?st d?zey antren?r gelmez.

    Hedefi ?st d?zey liglerde antren?rl?k yapmak olan birisini bulmak, arap yar?madas?nda wanderkid bulmaktan daha zor. Bili? bu konuda bir ?anst? sadece.

    K?sacas? Bili? sene sonu ?ampiyon yaparsa CL de oynayacak fena b?t?eli de olmayan bir tak?m m?, yoksa ortad?zey premier lig tak?m? m? se?imi yapacak. ?ampiyon olamazsak T?rkiye mi ?ngiltere mi diye d???necektir yine. Premier lig ekipleri Bili?'i tak?m ba??na getirtmek i?in bizi ?ampiyon yap?p yapmamas?na bakmaz. Ronald Koeman'?n Feyenoord'u ?ampiyon yap?p yapmad???na bakmad?klar? gibi.

    bili? bizden giderse bizim ligden daha iyi bir lige gidebilir ama bizden daha k?t? bir kl?be gidecektir...orta s?ra bir premier lig tak?m? olacakt?r...westham gibi swensea gibi...bizden ayr?l?rsa premier lige gidece?i garanti gibi...kime gidecek abi ?artlar? bizden daha iyi...

    arsenal wenger'in yerine mi al?cak bili?'i...yoksa manchester van gaal'in yerine mi???yada chelsea morinho yerine mi???city pellegrini'yi g?nderirse bili?'i mi getirir sence???belkide livepool'u eledik diye s?rf bu y?zden liverpool y?netimi bili?'i d???n?yordur...

    gidece?i kl?pler belli bili?'in abi...

    sen olsan sezon ba?? ve ortas? premier ligin ?st d?zey tak?mlar?na kafa tutmu?,yenmi? ve elemi?,yeni seneye yeni stad?nda girecek olan BE??KTA?'ta m? kalmak istersin...yoksa her sezon ba?? en b?y?k hedefi ilk 6'ya girmek olan orta s?ra bir premier lig ekibinde mi ?al??mak istersin...bili?'in elinde bizden daha iyi oynayabilece?i bir kart yok ?u an...
    Bilic in kalmas?n?n ve yeni stadyumda bizimle bir sene daha ge?irmesinin ona daha faydal? olaca??n? d???nmekle beraber ?ngiltere de Westham seviyesinde bir tak?ma gitmenin de ?ok mant?ks?z oldu?unu d???nm?yorum. Liverpoola, Arsenal e hemen gidemeyebilir ama o orta s?ra tak?mla g?sterece?i iyi bir performansla o tak?mlara 1-2 sene sonra gidebilir. Premier lige at?lm?? bir ad?mda merdiven olarak kullanabilir k?sacas? o kul?b?. Bu mant?kta da imkans?z bir durum yok son derece olabilecek bir ?ey. Hepimizin hayat m?cadelesinde, okul zaman?m?zda (istemedi?in b?l?me gidip yatay ge?i? yapmak vs) ya da i? zaman?m?zda (k?t? ?artlarda bir firmada ba?lay?p orada y?kselme vs) b?yle tercihleri olmu?tur. Bu da Bilic in bu konudaki mant?kl? ad?m? olabilir ben bir terslik g?remedim. Lakin kalaca??n? d???n?yor ve bunu istiyorum.

    Yorum Yap


     Aslı Onur Essizoglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Bar?? A??? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Devrim Sur tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Bili? sene sonu ?ampiyon yapamazsa gidebilir s?ylemi bo? s?ylem.

     ?lk defa Be?ikta?'?n bir teknik direkt?r?, tak?mda kalsam m? yoksa daha iyi ?artlar?n oldu?u ba?ka tak?ma m? gitsem diye ikilem i?inde. Bili? sene sonu giderse biz istemedi?imiz i?in de?il kendisi istemedi?i i?in, daha iyi alternatifleri oldu?u gidecek.

     Yerine CV si dolu teknik adam gelir hayali de kurmayal?m. ?L ye kat?lamazsak transfer b?t?esi maksimum 10 milyon avro olacak. Bu b?t?eyle ?st d?zey antren?r gelmez.

     Hedefi ?st d?zey liglerde antren?rl?k yapmak olan birisini bulmak, arap yar?madas?nda wanderkid bulmaktan daha zor. Bili? bu konuda bir ?anst? sadece.

     K?sacas? Bili? sene sonu ?ampiyon yaparsa CL de oynayacak fena b?t?eli de olmayan bir tak?m m?, yoksa ortad?zey premier lig tak?m? m? se?imi yapacak. ?ampiyon olamazsak T?rkiye mi ?ngiltere mi diye d???necektir yine. Premier lig ekipleri Bili?'i tak?m ba??na getirtmek i?in bizi ?ampiyon yap?p yapmamas?na bakmaz. Ronald Koeman'?n Feyenoord'u ?ampiyon yap?p yapmad???na bakmad?klar? gibi.

     bili? bizden giderse bizim ligden daha iyi bir lige gidebilir ama bizden daha k?t? bir kl?be gidecektir...orta s?ra bir premier lig tak?m? olacakt?r...westham gibi swensea gibi...bizden ayr?l?rsa premier lige gidece?i garanti gibi...kime gidecek abi ?artlar? bizden daha iyi...

     arsenal wenger'in yerine mi al?cak bili?'i...yoksa manchester van gaal'in yerine mi???yada chelsea morinho yerine mi???city pellegrini'yi g?nderirse bili?'i mi getirir sence???belkide livepool'u eledik diye s?rf bu y?zden liverpool y?netimi bili?'i d???n?yordur...

     gidece?i kl?pler belli bili?'in abi...

     sen olsan sezon ba?? ve ortas? premier ligin ?st d?zey tak?mlar?na kafa tutmu?,yenmi? ve elemi?,yeni seneye yeni stad?nda girecek olan BE??KTA?'ta m? kalmak istersin...yoksa her sezon ba?? en b?y?k hedefi ilk 6'ya girmek olan orta s?ra bir premier lig ekibinde mi ?al??mak istersin...bili?'in elinde bizden daha iyi oynayabilece?i bir kart yok ?u an...
     Bilic in kalmas?n?n ve yeni stadyumda bizimle bir sene daha ge?irmesinin ona daha faydal? olaca??n? d???nmekle beraber ?ngiltere de Westham seviyesinde bir tak?ma gitmenin de ?ok mant?ks?z oldu?unu d???nm?yorum. Liverpoola, Arsenal e hemen gidemeyebilir ama o orta s?ra tak?mla g?sterece?i iyi bir performansla o tak?mlara 1-2 sene sonra gidebilir. Premier lige at?lm?? bir ad?mda merdiven olarak kullanabilir k?sacas? o kul?b?. Bu mant?kta da imkans?z bir durum yok son derece olabilecek bir ?ey. Hepimizin hayat m?cadelesinde, okul zaman?m?zda (istemedi?in b?l?me gidip yatay ge?i? yapmak vs) ya da i? zaman?m?zda (k?t? ?artlarda bir firmada ba?lay?p orada y?kselme vs) b?yle tercihleri olmu?tur. Bu da Bilic in bu konudaki mant?kl? ad?m? olabilir ben bir terslik g?remedim. Lakin kalaca??n? d???n?yor ve bunu istiyorum.
     bende en az?ndan 1 sene daha kalmas?ndan yanay?m(?u anki konumumuz itibari ile sezon sonu durumunu bir daha de?erlendirmek gerek)...yaln?z ?u ''premier ligin orta s?ra bir tak?m?nda ba?ar?l? olup ?st d?zey kl?plere kapak atma'' muhabbeti b?y?k bir ?topya...bu ?ekilde hat?rlad???n bir ka? td ismi yazabilir misin mesela???westham'da ne bilim stoke city'de falan ba?ar?l? olup a class tak?ma ge?mi? bir hoca var m? hat?rlad???n...benim yok!

     premier ligin orta s?ra tak?mlar?n?n (b?y?k bir arap ?eyhi al?p milyon euro yat?r?m yapmad??? s?rece) ba?ar?l? olma ?anslar? yok bence zaten

     Yorum Yap


      Schuster'i yemi? camia ??phesiz Bili?'i de harcar. Yine yine yine Bili?'le ba?ar?s?zl??a da var?m.
      Bu sayfada Bili? gitsin Ersun Yanal gelsin diyenleri g?rd???mden beri bu konuda ?fkeliyim.
      ?nsanlar ?abuk unutuyor.. Son 10 y?ld?r ?ampiyonlu?a ambargo koyan gs-fb de?ilmi? de Be?ikta?m?? gibi, Be?ikta?'?n son 20 y?lda inan?lmaz bir ba?ar? gelene?i varm?? gibi gelinen noktadan ?ikayet ediliyor.
      ?yle veya b?yle zerre kadar sevmedi?im Fikret Orman bir enkaz devralm??t?r ve kul?b? bir yerlere ta??m??t?r. Stad mevzusundan rahats?z?m onun a??r ilerlemesi ?irketlerle olan anla?man?n yeterli ba?lay?c?l??a sahip olmamas?. B?y?k hata, koca in?aat foto?raflarda do?ru d?zg?n i??i g?remiyoruz.. Neyse.. Bu adam Bili?'i getirdi (arka planda ?brahim Alt?snsay da olabilir) Bili? karakteriyle, oynatt??? futbolla tak?m? iyi bir noktaya ta??d?.
      Bu adam?n tek su?u taraftar? heyecanland?rmay?, umutland?rmay? ba?arm?? olmas?. Ciddi ciddi Uefa kupas? gelir mi diye hepimiz d???nd?k.. E?er bu tak?m sezon ba??ndan beri 3. 4. s?rada olsa bu kadar tepki toplayaca??n? d???nm?yorum. Hatalar yapt?, yap?yor, yapacak.. Sen bug?n Bili?'i g?nderirsen ve bu tak?ma "mehmet topal, caner erkin, 25 ya??nda atiba, Snejder" klas?nda en az 3-4 adam almaz kadroyu stabil tutarsan sen yine ba?ar?s?z olursun. Gelen adam da ayn? hatalar? ba?tan al?r, onu da g?nderirsin. Veya getirdi?in teknik direkt?r hesap??d?r, siyaset?idir fotoma?'a mektup g?nderir "istedi?im oyuncular al?nm?yor v?d? v?d?" sonra bas?n y?netimi hedefe koyar. Kul?p kaybeder tak?m kaybeder.

      Demem o ki, Bili?'le ba?ar?s?zl??a sab?r, sonunda ba?ar?y? getirecek. Ba?ar? gelene?i elde etmeden ?nce bunun bir temeli olu?mal?, sab?rs?z olunur aceleci, duygusal karar verilirse herkes kaybeder.

      Ayr?ca Bili? yerine Sergen gelsin demeyi biraz heyecanl? bir s?ylem olarak buluyorum. Ersun Yanal gelsin demeyi bir gram anlayam?yorum.

      Yorum Yap


       Hurriyet'teki Bursaspor ma?? ile ilgili a??klamas? do?ruysa kovsunlar ?u adam?.

       Yorum Yap


        Aslı Adem Coskun tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Bursaspor ma?? Be?ikta? i?in belki de en b?y?k derbi. Ma?? kazand?ktan sonra Futbol tanr?s? ilan edildik.

        Bu r?portaj?n esas kayna??na nas?l ulascaz boyle bir?ey demismi ger?ekten diye.
        Ya hoca inad?na m? yap?yorsun anlam?yorum ki...

        Yorum Yap


         https://twitter.com/canncall/status/583922545658855424

         su baglantida youtube linki var 54 dakikalik bi r?portaj

         Yorum Yap


          https://twitter.com/msicakkanli/stat...24650838728705

          Yorum Yap


           19 51 de bahsediyor bursa dan

           Yorum Yap


            Aslı Atanur Mehmet Demir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Adem Coskun tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Bursaspor ma?? Be?ikta? i?in belki de en b?y?k derbi. Ma?? kazand?ktan sonra Futbol tanr?s? ilan edildik.

            Bu r?portaj?n esas kayna??na nas?l ulascaz boyle bir?ey demismi ger?ekten diye.
            Daha once de soylemisti haberin yalan oldugunu sanmiyorum. Keske oyle olsa...
            ?unu bir T?rk teknik direkt?r s?ylese ve ba?kan olsam direkt kovard?m ?aps?z?.Ama hadi bu yabanc? ve yan?nda bu adama do?ru d?zg?n bilgi aktaran bir Be?ikta?l? yok anla??lan.

            Ke?ke ?lhan-?z?lmez gelse seneye en az?ndan yard?mc?l??a

            Yorum Yap


             sirpca iyi bilen biri bakip cevirmesi lazim ceviri hatasi da olabilir

             Yorum Yap


              do?ruysa bu haber bile, niye k?z?yorsunuz ki bilic'e?
              bir taraflar?m?z? y?rtt?k bize ne o?lanlardan diye, her ma? niye k?le al?n?p ba??r?l?yor diye; neden adamlara sayd?r?l?yor diye.
              eee taraftar en ?ok o?lanlara giydirirse hoca da ??kar en b?y?k derbi der.

              Yorum Yap


               Aslı Nasuh Pirinc tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Hurriyet'teki Bursaspor ma?? ile ilgili a??klamas? do?ruysa kovsunlar ?u adam?.
               H?rriyet diyorsunuz, sonra do?ruysa diyorsunuz. Yani H?rriyet diyorsunuz ya. Adamlar herg?n hakk?m?zda bir d?nya k??k?rt?c? yada yalan dolanla dolu haber yap?yorlar. Daha bug?n tolgay kira ?demiyor haberini yapan da bu satilmislar degil mi.

               HTC One X cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

               Yorum Yap


                ifadelerin hepsi do?ru . Koskoca Be?ikta?'?n b?y?kl???n? hala kavrayamam?? adam? bu a??klamalar?ndan sonra kovam?yorsak, Bursa bize en b?y?k derbi olur. Bili? benim i?in bitmi?tir.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X