Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Hocam canimsin cigerimsin ama Allah askina dikkat et su degisikliklere dakika 60 oldumu kimin girip kimim cikacagini bizim gibi rakiplerde ezberliyor. Biraz kafa karistirmamiz lazim

  Yorum Yap


   Benim anlamad???m her ma? ele?tirecek bir?eyler buluyorlar,
   Ka? haftad?r burda kerim oynamal? Olcay yedege ?ekilmeli denildi, sonra biranda Olcay niye yedek kald? denilmeye ba?land?.
   Skor 2-0 olmu?, demba ba, sosa ??kmal? yoruldular diye yorum yap?yorlar skor 2-1 olunca niye ??kard?n hocaaaa oluyor.
   Ben bunu hi? anlamad?m.

   Skickat fr?n min GT-N7105 via Tapatalk

   Yorum Yap


    Bili?'in ?u anda nas?l bir karar alaca?? ?ok ?nemli benim a??mdan, Atiba hakl?yd? ceza yok dedi, Mustafa i?in nas?l bir yapt?r?m uygulanacak? Y?zde y?z su?lu ama daha ?? g?n ?nce Atiba da bence su?luyken ceza verilmedi, o g?n s?ylemek istedi?im tam da buydu, ne olacak ?imdi, nas?l ceza verilecek Mustafa'ya? Disiplin sorunumuz oldu?unu d???n?yorum, herkese e?it ?ekilde cezaysa ceza ?d?lse ?d?l verilmek zorunda, her ?n?ne gelen yoksa b?yle tak?m? eksik b?rak?r d?ner gider...

    Yorum Yap


     Aslı Sergen Pervance tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Benim anlamad???m her ma? ele?tirecek bir?eyler buluyorlar,
     Ka? haftad?r burda kerim oynamal? Olcay yedege ?ekilmeli denildi, sonra biranda Olcay niye yedek kald? denilmeye ba?land?.
     Skor 2-0 olmu?, demba ba, sosa ??kmal? yoruldular diye yorum yap?yorlar skor 2-1 olunca niye ??kard?n hocaaaa oluyor.
     Ben bunu hi? anlamad?m.

     Skickat fr?n min GT-N7105 via Tapatalk
     Galiba ??kmal?, yoruldular diyenler farkl? bir grup.
     Mesela ben O?uzhan'?n sonradan girip oyuna adapte olabildi?ini hi? g?rmedim, son 20 dk oyuna al?nmas? sa?ma oluyor.

     Yorum Yap


      Su?lusun hocam
      2-0 ken 3. gol? Karab?k ?izgiden ??kard??? i?in; Kerim ile y?zde y?zl?k pozisyonlar? harcay?p skoru 4-0'a getiremedi?imiz i?in; skor 2-0 iken emekleme h?z?yla gelen topa ersan ve serdar vuramad??? i?in; 2-1'den sonra kenardan ????k ?????k diye bo?az? y?rtarcas?na direktif verilmesine ra?men, oyuncular ??kamad??? i?in de su?lusun; hakemlerden ?u ana kadar +7 puan alm?? olan ?s ve +6 alm?? olan fb'nin, hakk?m?z da yeniyor olmas?na ra?men sadece 1 puan ?n?nde oldu?un i?in su?lusun... Su?lusun yani. Yapacak bir ?ey yok.

      Yorum Yap


       Aslı Ramazan Kurtulus tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı G?kay G?kdo?an tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Demba ve Sosa ??k?nca tak?m 2 level d???yor ve anadolu tak?m?na d?n???yor.

       Allah yard?mc?n olsun.
       Iyide karsindaki de zaten anadolu takimi bayernle fln mac yapmiyoruz ki.
       Tak?mda herkes hucum da basma a??rl?kl? geride pozisyon almayi bilmiyoruz malesef
       Topu aya??nda tutan , tak?m? rahatlatan , do?ru pas atmay? beceren ka? tane oyuncumuz var ?

       Sosa ??k?nca ya yan top yap?yoruz ya kanatlara top ?i?iriyoruz.

       Tak?ma saha i?inde liderlik yap?p rahatlatacak bir oyuncu bulam?yoruz.

       Veli ve Atiba g?rev adam? olarak ?ok iyi pres yap?yorlar yada alan kapat?yorlar ancak yukar?daki anlamda eksikleri ?ok fazla. O iki oyuncuda geriye g?m?l?nce 6 ki?i ile kademeye ?ekilmek zorunda kal?yoruz. Bu sefer mustafa , frei gibi oyuncularda top almak i?in geriye geliyorlar ve rakip 9 ki?i ile sald?rma imkan? buluyor.

       "Emre" denen dingil , mehmet ekici gibi isimler bu konuda tak?m?n? rahatlatabiliyor. Biz bunun eksikli?ini ya??yoruz.

       Kar??m?zdaki ister bayern olsun ister hatayspor farketmez 2 tane d?z ?n libero ile sahaya ??k?yorsak bask? yemeyi , pozisyon bulmaktan ?ok pozisyon vermemeyi ve rakibin ?st?nl???n? g?ze al?yoruz demektir.
       En son düzenleyen G?kay G?kdo?an; 02-12-2014, 13:09.

       Yorum Yap


        De?i?ikliler konusunda bir hocaya k?zmak ?ok do?ru de?il..O de?i?ikliler tutunca onu ?vmekte do?ru de?il..Neticede hoca o esnada bir ?ey d???n?p onu uyguluyor...Onu hayata ge?irecek ki?iler oyuncular..Ha ama ?ok k?t? oynayan bir oyuncuyu ??karmak yada k?rm?z? g?rece?i belli olan bir oyuncuyu ??kar?p oyuna m?dahale etmek oyunu etkiler..Onun d???nda i? giren oyuncuda bitiyor..Mesela d?n Mustafa bir topu al?p g?t?rd? ?? bir yakalad?k san?r?m..pas? G?khan'a verdi ama yanl?? verdi..Pas? do?ru verse ma? 3-1 olsa zaten bunlar? konu?mayacakt?k..Yada O?uzhan ofsayta d??meden Kerimin pas?n? alsayd? yine farkl? ?eyler konu?acakt?k..

        Yorum Yap


         Hocam a??rl???n? koy ?u tak?ma 2 tane sa?lam oyuncu ald?r(sa? bek-orta saha)Demba Ba ve Sosan?n tak?ma nas?l etki ettikleri ortada.Al?rsak bu tak?m ?ampiyonlu?a yurur yoksa Bilic'e de bu tak?ma da yaz?k olacak...

         Yorum Yap


          Demba Ba gibi santrafor'un yani merkez forvetin yapmas? gereken her ?eyi yapan bir adam?n alternatifi olarak neden benzer tarza sahip Cenk Tosun'u de?ilde ikinci/da??t?c? forvet ?zelliklerine sahip Pektemek'i d???nd???n? merak ediyorum. Pektemek sana top tutmaz ilerde, stoperler Pektemek var diye kalmaz geride. Ve forvet ??kar?p forvet, ofansif orta saha ??kar?p ofansif orta saha almak etkin bir hamle de?il, 34+11 lig ma??d?r art?k fark?na varm?? olman? dilerim hoca. Bir oyuncu illa bir oyunucunun alternatifi olmak zorunda de?il, beraberde oynayabilirler. Rakipler bile ezberledi kim ??k?nca kim girecek, dakika ka?ta olacak bunlar. ?u noksanlar?n? da d?zeltsen bir... Ama seviyoruz seni

          Yorum Yap


           D?n yapt??? de?i?iklikler bence normaldi. Ba hem kart s?n?r?ndayd? hem de ger?ekten yorulmu?tu art?k.. ama yerine Tosun girebilirdi.. san?r?m kontra atakta pektemek daha faydal? olur diye d???nd?.. Ba'n?n 2-0'dan ka??rd??? golleri yorgunluktan ka??rd??? ?ok belliydi. ??zmesi gereken sorunumuz bence mental. ?nceden 1-0'dan sonra ?nce ciddiyeti kaybedip sonra pani?e ba?l?yorduk.. art?k 2-0'dan sonra.. ya 3'? atmak i?in konsantre olmal?y?z ya da oyunu ?ld?rmeyi ??renmeliyiz 2 farktan sonra hi? de?ilse.

           Yorum Yap


            Aslı Mehmet Mert Kockar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Demba Ba gibi santrafor'un yani merkez forvetin yapmas? gereken her ?eyi yapan bir adam?n alternatifi olarak neden benzer tarza sahip Cenk Tosun'u de?ilde ikinci/da??t?c? forvet ?zelliklerine sahip Pektemek'i d???nd???n? merak ediyorum. Pektemek sana top tutmaz ilerde, stoperler Pektemek var diye kalmaz geride. Ve forvet ??kar?p forvet, ofansif orta saha ??kar?p ofansif orta saha almak etkin bir hamle de?il, 34+11 lig ma??d?r art?k fark?na varm?? olman? dilerim hoca. Bir oyuncu illa bir oyunucunun alternatifi olmak zorunda de?il, beraberde oynayabilirler. Rakipler bile ezberledi kim ??k?nca kim girecek, dakika ka?ta olacak bunlar. ?u noksanlar?n? da d?zeltsen bir... Ama seviyoruz seni
            ?unku Cenk Tosun Be?ikta? seviyesinde bir oyuncu de?il...

            Yorum Yap


             Tek sorunumuz savunmada ?ok bireysel hatalar yapmam?z..
             Ersan ismail serdar ne zaman ne yapaca?? belli olmuyor..
             Yedi?imiz gol biz hal? saha da yemeyiz.. Stoper alt? pasta top b?rakmamal?..
             Sa? bek stoper iyi bir orta saha al?nmal?..

             Yorum Yap


              Aslı Cihan Yaman tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı Mehmet Mert Kockar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Demba Ba gibi santrafor'un yani merkez forvetin yapmas? gereken her ?eyi yapan bir adam?n alternatifi olarak neden benzer tarza sahip Cenk Tosun'u de?ilde ikinci/da??t?c? forvet ?zelliklerine sahip Pektemek'i d???nd???n? merak ediyorum. Pektemek sana top tutmaz ilerde, stoperler Pektemek var diye kalmaz geride. Ve forvet ??kar?p forvet, ofansif orta saha ??kar?p ofansif orta saha almak etkin bir hamle de?il, 34+11 lig ma??d?r art?k fark?na varm?? olman? dilerim hoca. Bir oyuncu illa bir oyunucunun alternatifi olmak zorunda de?il, beraberde oynayabilirler. Rakipler bile ezberledi kim ??k?nca kim girecek, dakika ka?ta olacak bunlar. ?u noksanlar?n? da d?zeltsen bir... Ama seviyoruz seni
              ?unku Cenk Tosun Be?ikta? seviyesinde bir oyuncu de?il...
              Pektemek Be?ikta? seviyesinde mi peki? Cenk bana g?re Bobo'nun bizdeki d?neminin kalibresinde bir adam, yani s?rtlamaz ama i? yapar ve ben Cenk'in 70'de oyuna girdi?inden Pektemek'ten daha etkin bir tehdit olaca?? kan?s?nday?m. Ama ki?isel g?r??t?r tabi ki bunlar.

              Yorum Yap


               Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               D?n yapt??? de?i?iklikler bence normaldi. Ba hem kart s?n?r?ndayd? hem de ger?ekten yorulmu?tu art?k.. ama yerine Tosun girebilirdi.. san?r?m kontra atakta pektemek daha faydal? olur diye d???nd?.. Ba'n?n 2-0'dan ka??rd??? golleri yorgunluktan ka??rd??? ?ok belliydi. ??zmesi gereken sorunumuz bence mental. ?nceden 1-0'dan sonra ?nce ciddiyeti kaybedip sonra pani?e ba?l?yorduk.. art?k 2-0'dan sonra.. ya 3'? atmak i?in konsantre olmal?y?z ya da oyunu ?ld?rmeyi ??renmeliyiz 2 farktan sonra hi? de?ilse.
               Bende daha ikinci gol? att??? anda ??kar adam? kart s?n?r?nda dedim, Ba'n?n ??kmas? tamamen do?ruydu yorgunluk ve kart olarak. Ancak Pektemek tercihi yanl?? dedi?in gibi Pektemek'i almak kontratak kovalayaca??z demek ama Be?ikta? 0-2 ?ndeyken Karab?k'e kar?? neden ?yle oynas?n benim tak?ld???m o. ??kar Ba'y? Tosun'u al aynen devam ettir ya da Pektemek'i ald?n sonra Sosa yerine Tosun al Pektemek'i bir t?k geri ?ek bozma oyununu. Ma? tutmak zor bir ?ey de?il ama bunlar? ya?aya ya?aya oyuncular?n kafada s?rekli ya yersek olgusu yerle?ti art?k as?l ??zmesi gereken bu.

               Yorum Yap


                Kadro kalitemizin di?er tak?mlarla fark? oldu?una inanm?yorum hatta Gs'den b?lge b?lge sayarsak kaliteli bir kadromuz var. Gs iki puan gerimizde ve hoca de?i?ikli?i yapt?,fenerliler hocalar?ndan memnun de?il bu ?artlarda ?ampiyon olamazsak bana g?re ba?ar?s?zd?r.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X