Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Vay comandante ile do?um g?n?m?z ayn?ym?? mutlu oldum.

  Yorum Yap


   Aslı Metin Vardarbas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   ?n?allah ?u anda hocaya olan ba?l?l?k birka? ay sonra ya?anabilecek sakatl?klardan veya de?i?ik saha olaylar?ndan sonra terse d?nmez, ideal ?al??ma ?artlar? olu?turulursa bu adam ge?en sene de asl?nda bu tak?m? ?ampiyon yapard? ama ya?ananlar? hepimiz biliyoruz, o y?zden en az?ndan biz taraftar olarak sa?lam durmal?y?z!
   Aynen ?yle.Ger?i bizim son senelerimizde 1-2 hoca d???nda temel problemimiz hi? bir zaman hoca de?ildi ama camiay? birle?tirmesiyle,hal ve hareketleriyle,s?rekli ?zerine koymas?yla arkas?nda durulmay? en ?ok hakeden hoca oldu.Ele?tirebilece?imiz ?ok ?zelli?i de var,?zellikle belli sistem ve isimlere olan ?srar? ba?ta geliyordu ama onu da bu sene a?m?? gozukuyor.Kadroda ve sistemde de?i?iklikler yapabilece?ini gorduk bu sezon,in?allah b?yle hatalar?ndan ders almaya devam eder.Fakat soylede bi?ey var maalesef camia olarak ba?ar?s?zl??a zaman?m?z ve tahammulumuz kalmad?.Buyuzden bir ?ekilde ba?ar?l? da olmak zorunda...

   Yorum Yap


    En azindan 33.haftada Arena'ya lig finalimizi oynamak icin gitmeliyiz. Bilic bunu yapmali, yapmak zorunda.

    Yorum Yap


     rize ma??nda pankart haz?rl??? var m?? duyumunuz var m??
     bence g?zel bir pankart haz?rlanmal?. ADAM kendini ger?ekten bu camian?n ailenin
     bir ferdi olarak g?r?yor. bizde elimizden geleni yapmal?y?z.
     Happy ,Birthday Commandante Bilic gibi bir pankart g?zel olur asl?nda
     en karizmatik fotolar?ndan biri de koyulsa. (ger?i karizmatik olmayan fotosu yok ki ) ))

     Yorum Yap


      ?yiki do?dun ADAM.

      Yorum Yap


       Aslı Mehmet Dedeler tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       rize ma??nda pankart haz?rl??? var m?? duyumunuz var m??
       bence g?zel bir pankart haz?rlanmal?. ADAM kendini ger?ekten bu camian?n ailenin
       bir ferdi olarak g?r?yor. bizde elimizden geleni yapmal?y?z.
       Happy ,Birthday Commandante Bilic gibi bir pankart g?zel olur asl?nda
       en karizmatik fotolar?ndan biri de koyulsa. (ger?i karizmatik olmayan fotosu yok ki ) ))
       Y?NET?M UYUMA B?L?C'E 10 YILLIK S?ZLE?ME! yazmak daha mant?kl?.
       hem senede bir g?n beni hat?rl?yorsunuz diye dar?lmaz hocam?z da

       Yorum Yap


        Aslı Gokhan Tekin Koca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Mehmet Dedeler tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        rize ma??nda pankart haz?rl??? var m?? duyumunuz var m??
        bence g?zel bir pankart haz?rlanmal?. ADAM kendini ger?ekten bu camian?n ailenin
        bir ferdi olarak g?r?yor. bizde elimizden geleni yapmal?y?z.
        Happy ,Birthday Commandante Bilic gibi bir pankart g?zel olur asl?nda
        en karizmatik fotolar?ndan biri de koyulsa. (ger?i karizmatik olmayan fotosu yok ki ) ))
        Y?NET?M UYUMA B?L?C'E 10 YILLIK S?ZLE?ME! yazmak daha mant?kl?.
        hem senede bir g?n beni hat?rl?yorsunuz diye dar?lmaz hocam?z da
        ?imdi hat?rlayaca??n?za transferde hat?rlasayd?n?z derler adama hi? gerek yok

        Yorum Yap


         http://www.sporx.com/kacak-gelinlerd...um=facebookcom

         Yorum Yap


          Futbol Tak?m?m?z??n Teknik Direkt?r? Slaven Bilic, Uskumru Bal?k Restoran?da BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde g?rev yapan personelimiz ve e?lerine ak?am yeme?i verdi.

          Ge?ti?imiz y?l da do?um g?n? nedeniyle personelimize yemek veren Teknik Direkt?r?m?z Slaven Bilic, geride kalan y?l da personelimiz ve aileleriyle birlikte yemek yediklerini dile getirerek, ?Bu y?l da arkada?lar?m?zla hep birlikte olal?m istedim. Herkese ?ok te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.

          Yeme?in ard?ndan kendisi i?in haz?rlanan do?um g?n? pastas?n?n ?zerindeki mumlar? malzeme sorumlumuz ?nal Akkoyun ile birlikte s?nd?ren Bilic, pastan?n ilk dilimini k?z arkada?? ?vana Deldum?a ikram etti.

          Adam ya adam! Uzun y?llar bizimle olman dile?iyle.

          Skickat fr?n min GT-N7105 via Tapatalk

          Yorum Yap


           Aslı Haktan Samurkas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Servan Gorucu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Haktan Samurkas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Gurkan Dundaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Bili?in adaml???na laf yok,ama eksi?inin ?ok oldu?unuda g?rmek laz?m,
           bu sene ?ampiyonluk gelmezse malesef arkas?nda duranlar ?ekilir,

           Mustafa Denizlinin ?ampiyon oldu?u zamanki ideal 11 : R??t?-Ali Tando?an-Toraman-Sivok-?z?lmez-Serdar ?zkan-Cisse-Ernst-Yusuf-Delgado-Bobo

           Bili?in ?ampiyonluk i?in erken dedi?i kadro ideal 11 Tolga-K?yba??-Pedro-Ersan-Motta-T?re-Atiba-Veli-Sosa-O?uzhan-BA

           Yedekleri s?ylemiyorum bile, Bili?in elindeki kadrodan cisse-ernst-(atiba-veli) de?i?ikli?ini tercih edilebilir, sadece taktik ve oyun zekas? i?in-

           di?er oyuncularda Bili?in elindeki kadro bence daha i?levsel-

           Yani Bili? art?k ?ampiyon olaca??z ba?ka yolu yok diyebilmeli,elimizden geleni yapacaz dememeli,

           M.Denizli Futbolcular? Camiay? medyay? ve rakipleri o sene Be?ikta??n ?ampiyon olaca??na inand?rd?,

           S?leyman SEBA sezonu verilmi? ligin ad?nda ?ampiyon olacaks?n?z,m?thi? bir motivasyon hedef varken,

           hala m?tevazi,hep m?tevazi olmak,?ampiyonluk denilince daha erken demek Be?ikta?a Yak??maz,

           Sen futbolcunu toplant?nda inand?rabilirsin ama futbolcu sosyal ?evresine,medya ya bakt??? zaman Hedefsiz Bir Be?ikta? g?r?rse onu fazla motive edemezsin,

           Sen ?ampiyonlu?a Camiay? inand?r?r,kamuoyu olu?turursan,rakiplerinede inand?r?rs?n,

           Sivas iyi kadro kurdu g??l? tak?m dersen kusura bakmay?n ben Bili?in Be?ikta?? ?ampiyon yapmay? d???nd???ne inanmam,T?rkiyenin ger?ekleri vard?r 3 tak?m ?ampiyon olur,

           Be?ikta??n Son ?ampiyonluklar? s?zde de?il ger?ek hedef konuldu?u i?in gelmi?tir, (lucescu 100.y?l-Denizli 26. hafta)

           Bu sene ger?ek bir hedefimiz var,Seba Liginde mutlaka ?ampiyon olmam?z laz?mken,Ben kimsede o inanc? g?rm?yorum (ba?ta f.orman)

           Adamlar her alanda a??zlar?na dolam??lar 4.y?ld?z? ?nce biz takacaz diyerek,Be?ikta?? rakip olarak g?rm?yorlar bile,

           Adaml?k m?tevazi olmak de?il,hakk?n? ve sana inananlar? sonuna kadar savunmakt?r,yeri geldi?inde Dur diyebilmektir.

           Dur de! ?ampiyon Be?ikta? Olacak ?nan ve ?nand?r
           Kadromuzun ?ampiyonluk i?in yeterli oldu?una bende inan?yorum. G??s?z tak?mlar? iyi teknik direkt?rlerin ?ampiyon yapt???na da ?ahit oldum. Bu konudaki g?r??lerinize kat?l?yorum. Ancak motivasyon k?sm?na ?ok tak?lm?yorum. ?stedi?i gibi konu?up motive edebilir o onun stilidir.Sene sonu ya da vodafone arenadaki ilk senenin sonunda ?ampiyon olamazsak tabiki ba?ar?s?zl?k Bilicindir.
           Sa? bekimiz yok fark?nda m?s?n?z? Ve iki y?nl? orta saha alternatifimiz. Bilic bunlar? istemi? olmas?na ra?men al?nmad?. Yani sadece kalite olarak de?il bu kez say?sal olarak da eksi?iz.
           Bu ko?ullarda ba?ar? bilic'in ba?ar?s?zl?k y?netimindir bence. ?u kadroyla bu ligde ?ampiyon olma ?ans?m?z %20 falan.. ?stelik herg?n yeni bi sakatl?k oluyor. 2 senedir antrenman sahas? veya her ne haltsa d?zeltilmedi..
           G?r???n?ze sayg? duyuyorum ama Emre ?olak, elmander, engin, hakan balta ile gs ?ampiyon oldu ?okta alternatifleri yoktu Ayd?nlar falan da oynad?. Teknik direkt?r fark? %51 Biz ?ampiyon olamay?z demiyorum ben g?veniyorum Bilice oluruz ancak olamazsak ba?ar?s?zl?k Bilicindir. Seneye tak?m?n ba??nda kimi g?rmek istersin diye sorarsan kesinlikle Vodafone arenada tak?m?n ba??nda Bilic olmal?. ?eli?ti?imden de?il ba?ar?n?n sab?rla gelece?ine bende inan?yorum.
           Abi gs ?ok k?s?tl? bi kadroyla ?ampiyon oldu ama nerdeyse hi? sakatl?k ya?amad?lar her zaman d?zenli bi 11 leri ve sistemi oldu.Ke?ke bizde de sakatl?klar olmasa o zaman ?ampiyonuz diye ?imdiden s?yleyebilsek.Sakatlik bahanesinin arkas?na saklanilmaz ama bizde de ?ok fazla oluyor, b?t?n tak?m da??l?yor resmen.

           GT-I8190 cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

           Yorum Yap


            Aslı Ugur Deniz Yavas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Haktan Samurkas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Servan Gorucu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

            Sa? bekimiz yok fark?nda m?s?n?z? Ve iki y?nl? orta saha alternatifimiz. Bilic bunlar? istemi? olmas?na ra?men al?nmad?. Yani sadece kalite olarak de?il bu kez say?sal olarak da eksi?iz.
            Bu ko?ullarda ba?ar? bilic'in ba?ar?s?zl?k y?netimindir bence. ?u kadroyla bu ligde ?ampiyon olma ?ans?m?z %20 falan.. ?stelik herg?n yeni bi sakatl?k oluyor. 2 senedir antrenman sahas? veya her ne haltsa d?zeltilmedi..
            G?r???n?ze sayg? duyuyorum ama Emre ?olak, elmander, engin, hakan balta ile gs ?ampiyon oldu ?okta alternatifleri yoktu Ayd?nlar falan da oynad?. Teknik direkt?r fark? %51 Biz ?ampiyon olamay?z demiyorum ben g?veniyorum Bilice oluruz ancak olamazsak ba?ar?s?zl?k Bilicindir. Seneye tak?m?n ba??nda kimi g?rmek istersin diye sorarsan kesinlikle Vodafone arenada tak?m?n ba??nda Bilic olmal?. ?eli?ti?imden de?il ba?ar?n?n sab?rla gelece?ine bende inan?yorum.
            Abi gs ?ok k?s?tl? bi kadroyla ?ampiyon oldu ama nerdeyse hi? sakatl?k ya?amad?lar her zaman d?zenli bi 11 leri ve sistemi oldu.Ke?ke bizde de sakatl?klar olmasa o zaman ?ampiyonuz diye ?imdiden s?yleyebilsek.Sakatlik bahanesinin arkas?na saklanilmaz ama bizde de ?ok fazla oluyor, b?t?n tak?m da??l?yor resmen.

            GT-I8190 cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi
            ?nan?lmaz i?ler olursa ayn? anda 5-6 ki?inin sakat olmas? gibi devre aras?nda 1-2 oyuncu mutlaka al?n?r diye d???n?yorum.

            Yorum Yap


             Duydum ki West Ham'?n k?skac?ndaym??s?n.

             Aman hocam,aman diyim.

             Yorum Yap


              Bili? di?er ?ampiyonluk adaylar? kadar kadro derinli?i yok demi?? Kesinlikle kat?lm?yorum, bu sene bir ?ok mevkide alternatifli bir kadromuz var. D?n fbde sel?uk ?ahin girdi oyunaBu t?r s?ylemler futbolcular?nda motivasyonunu etkiler.


              iPhone 'den Tapatalk arac?l??? ile g?nderildi

              Yorum Yap


               Aslı Erkan ?nsalan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Bili? di?er ?ampiyonluk adaylar? kadar kadro derinli?i yok demi?? Kesinlikle kat?lm?yorum, bu sene bir ?ok mevkide alternatifli bir kadromuz var. D?n fbde sel?uk ?ahin girdi oyunaBu t?r s?ylemler futbolcular?nda motivasyonunu etkiler.


               iPhone 'den Tapatalk arac?l??? ile g?nderildi
               Bunu ba?tan soyleseymis simdimi akl?na gelmi?

               Yorum Yap


                Destekliyorum da ?u Veli Atiba ikilisinden vazge? arkada? iki s?radan futbolcuyu koyuyorsun ortaya sanki bir ?ey yapabileceklermi? gibi oyun kilitleniyor

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X