Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Abdulkadir Caya tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Haddime de?il tabi ama teknik direkt?r olarak ?ok eksiklerinin oldu?u a??k. Ama camiam?za rahatl?kla yak??t???n? s?yleyebiliriz. Bu seneye de ge?en seneye oldu?u gibi iyi ba?lad?k. Hen?z hi? bir ?ey ba?aramad?k tak?m olarak. Bu sezon en az?ndan evimizde derbi kaybetmemeliyiz, hatta t?m?n? kazanmal?y?z. Be?ikta?'?n art?k b?y?k ma?lar?n tak?m? oldu?u alg?s? her tarafa oturmal?.
  Kat?l?yorum,ama Be?ikta??n B?y?k ma?lar?n tak?m? oldu?u alg?s?n? olu?turacak Bilic ve futbolculard?r,ben onlara inan?yorum ama derdim Bilic ba?ta olmak ?zere o inanc? onlarda g?rmemem

  Yorum Yap


   Aslı Gurkan Dundaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Abdulkadir Caya tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Haddime de?il tabi ama teknik direkt?r olarak ?ok eksiklerinin oldu?u a??k. Ama camiam?za rahatl?kla yak??t???n? s?yleyebiliriz. Bu seneye de ge?en seneye oldu?u gibi iyi ba?lad?k. Hen?z hi? bir ?ey ba?aramad?k tak?m olarak. Bu sezon en az?ndan evimizde derbi kaybetmemeliyiz, hatta t?m?n? kazanmal?y?z. Be?ikta?'?n art?k b?y?k ma?lar?n tak?m? oldu?u alg?s? her tarafa oturmal?.
   Kat?l?yorum,ama Be?ikta??n B?y?k ma?lar?n tak?m? oldu?u alg?s?n? olu?turacak Bilic ve futbolculard?r,ben onlara inan?yorum ama derdim Bilic ba?ta olmak ?zere o inanc? onlarda g?rmemem
   ??nk? yok.

   Yorum Yap


    Do?um g?n?n kutlu olsun hocam..

    Yorum Yap


     Aslı Mehmet Erhan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     ?yi ki do?dun Comandante Bilic! ?yi ki Be?ikta?'tas?n! Do?um g?n?n kutlu olsun.

     Aha profil resmim

     Bizimle uzun yillar gecirmen dilegiyle guzel hocam , mutlu yillar iyi ki dogmussun iyi ki bizimle olmussun.

     Yorum Yap


      Hocam seni anan bizim icin dogurmus, nice mutlu senelere bizle birlikte

      Yorum Yap


       Ba?ar? ba?ar? ba?ar?

       Yorum Yap


        ?u ana kadar ne bir derbi ne bir kupa ne de gen? bir oyuncu kazanabildi Bili?.Bunun ?zerine iki sezonda harcanm?? 30 milyon Euro bonservis bedeli var.Art?k ne y?netimin ne Bili?'in tek bahanesi yok.Ba?armal?lar, ba?armal?y?z.

        Yorum Yap


         nice y?llara hocam

         Yorum Yap


          Slaven Bilic'ten b?y?k jest! Paras? cebinden

          Bilic, personelin de kat?laca?? 130 ki?iye masraflar? ?stlenerek yemek veriyor. Gecenin parolas?: Birlik ve karde?lik ?ampiyonlu?u getirecek

          Be?ikta?'a geldi?i ilk g?nden bu yana ki?ili?i ve m?tevaz? tav?rlar?yla siyah-beyazl? camiada sevilen bir isim olmay? ba?aran Slaven Bilic, Cuma ak?am? t?m personelin aileleriyle birlikte kat?laca?? bir yemek d?zenleyecek.

          H?rvat ?al??t?r?c?, y?netim kurulu ?yeleri ve futbolcular?n da yer alaca?? 130 ki?ilik yeme?in t?m masraflar?n? cebinden ?deyecek. "Birlik ve karde?lik ?ampiyonlu?umuzu getirecek" parolas? ile Fatih Sultan Mehmet K?pr?s?'n?n alt?ndaki Uskumru Restorant'ta d?zenlenecek organizasyon, kapsam? a??s?ndan da kul?p tarihinde bir ilk olacak.

          'BU JEST E??M? B?LE ?A?IRTTI'


          Restorant?n giri? kat?n?n tamam?n? kapatan Bilic'in bu jesti, kul?p personeli aras?nda b?y?k sevin? yaratt?. Bug?ne kadar b?yle bir olaya tan?kl?k etmedi?ini dile getiren bir personel, "E?ime s?yledi?imde o da inanamad?. Ben de kul?b?n bir par?as? oldu?umu hissettim" dedi

          Yorum Yap


           Umar?m hi? bir zaman Prandelli gibi kek kal?b?n?n i?ine girip ilkokul ?iiri okuyacak kadar komik duruma d??mezsin.

           Yorum Yap


            Aslı Servan Gorucu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Haktan Samurkas tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Gurkan Dundaroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Bili?in adaml???na laf yok,ama eksi?inin ?ok oldu?unuda g?rmek laz?m,
            bu sene ?ampiyonluk gelmezse malesef arkas?nda duranlar ?ekilir,

            Mustafa Denizlinin ?ampiyon oldu?u zamanki ideal 11 : R??t?-Ali Tando?an-Toraman-Sivok-?z?lmez-Serdar ?zkan-Cisse-Ernst-Yusuf-Delgado-Bobo

            Bili?in ?ampiyonluk i?in erken dedi?i kadro ideal 11 Tolga-K?yba??-Pedro-Ersan-Motta-T?re-Atiba-Veli-Sosa-O?uzhan-BA

            Yedekleri s?ylemiyorum bile, Bili?in elindeki kadrodan cisse-ernst-(atiba-veli) de?i?ikli?ini tercih edilebilir, sadece taktik ve oyun zekas? i?in-

            di?er oyuncularda Bili?in elindeki kadro bence daha i?levsel-

            Yani Bili? art?k ?ampiyon olaca??z ba?ka yolu yok diyebilmeli,elimizden geleni yapacaz dememeli,

            M.Denizli Futbolcular? Camiay? medyay? ve rakipleri o sene Be?ikta??n ?ampiyon olaca??na inand?rd?,

            S?leyman SEBA sezonu verilmi? ligin ad?nda ?ampiyon olacaks?n?z,m?thi? bir motivasyon hedef varken,

            hala m?tevazi,hep m?tevazi olmak,?ampiyonluk denilince daha erken demek Be?ikta?a Yak??maz,

            Sen futbolcunu toplant?nda inand?rabilirsin ama futbolcu sosyal ?evresine,medya ya bakt??? zaman Hedefsiz Bir Be?ikta? g?r?rse onu fazla motive edemezsin,

            Sen ?ampiyonlu?a Camiay? inand?r?r,kamuoyu olu?turursan,rakiplerinede inand?r?rs?n,

            Sivas iyi kadro kurdu g??l? tak?m dersen kusura bakmay?n ben Bili?in Be?ikta?? ?ampiyon yapmay? d???nd???ne inanmam,T?rkiyenin ger?ekleri vard?r 3 tak?m ?ampiyon olur,

            Be?ikta??n Son ?ampiyonluklar? s?zde de?il ger?ek hedef konuldu?u i?in gelmi?tir, (lucescu 100.y?l-Denizli 26. hafta)

            Bu sene ger?ek bir hedefimiz var,Seba Liginde mutlaka ?ampiyon olmam?z laz?mken,Ben kimsede o inanc? g?rm?yorum (ba?ta f.orman)

            Adamlar her alanda a??zlar?na dolam??lar 4.y?ld?z? ?nce biz takacaz diyerek,Be?ikta?? rakip olarak g?rm?yorlar bile,

            Adaml?k m?tevazi olmak de?il,hakk?n? ve sana inananlar? sonuna kadar savunmakt?r,yeri geldi?inde Dur diyebilmektir.

            Dur de! ?ampiyon Be?ikta? Olacak ?nan ve ?nand?r
            Kadromuzun ?ampiyonluk i?in yeterli oldu?una bende inan?yorum. G??s?z tak?mlar? iyi teknik direkt?rlerin ?ampiyon yapt???na da ?ahit oldum. Bu konudaki g?r??lerinize kat?l?yorum. Ancak motivasyon k?sm?na ?ok tak?lm?yorum. ?stedi?i gibi konu?up motive edebilir o onun stilidir.Sene sonu ya da vodafone arenadaki ilk senenin sonunda ?ampiyon olamazsak tabiki ba?ar?s?zl?k Bilicindir.
            Sa? bekimiz yok fark?nda m?s?n?z? Ve iki y?nl? orta saha alternatifimiz. Bilic bunlar? istemi? olmas?na ra?men al?nmad?. Yani sadece kalite olarak de?il bu kez say?sal olarak da eksi?iz.
            Bu ko?ullarda ba?ar? bilic'in ba?ar?s?zl?k y?netimindir bence. ?u kadroyla bu ligde ?ampiyon olma ?ans?m?z %20 falan.. ?stelik herg?n yeni bi sakatl?k oluyor. 2 senedir antrenman sahas? veya her ne haltsa d?zeltilmedi..
            G?r???n?ze sayg? duyuyorum ama Emre ?olak, elmander, engin, hakan balta ile gs ?ampiyon oldu ?okta alternatifleri yoktu Ayd?nlar falan da oynad?. Teknik direkt?r fark? %51 Biz ?ampiyon olamay?z demiyorum ben g?veniyorum Bilice oluruz ancak olamazsak ba?ar?s?zl?k Bilicindir. Seneye tak?m?n ba??nda kimi g?rmek istersin diye sorarsan kesinlikle Vodafone arenada tak?m?n ba??nda Bilic olmal?. ?eli?ti?imden de?il ba?ar?n?n sab?rla gelece?ine bende inan?yorum.
            En son düzenleyen Haktan Samurkas; 11-09-2014, 15:05.

            Yorum Yap


             Aslı Omer Mizrak tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             ?u ana kadar ne bir derbi ne bir kupa ne de gen? bir oyuncu kazanabildi Bili?.Bunun ?zerine iki sezonda harcanm?? 30 milyon Euro bonservis bedeli var.Art?k ne y?netimin ne Bili?'in tek bahanesi yok.Ba?armal?lar, ba?armal?y?z.
             Bu soylediklerim Bilici korumak ad?na de?ildir ama adam yaz d?neminde bas bas ba??rd? defalarca,oyuncu istiyorum,kampa yeti?tirin diye.Ne istedi?i say?da ve istedi?i d?zeyde oyuncu al?nd?,nede al?nan oyuncular?n ?o?u kamp d?nemine yeti?tirildi.Allah korusun olas? ba?ar?s?zl?kta adam?n bunlar? bahane etmesi normal midir,yoksa de?ilmidir?

             Yorum Yap


              ki?ilik , adaml?k y?n?nden ders verirsin herkese hocam , hocal?k i?in eksiklerin var ama bu sene iyi ba?lad?n ge?en seneki hatalar?da tekrarlamayal?m seyirlik de?il ?m?rl?k olsun .

              Yorum Yap


               Do?um G?n?n kutlu olsun adam?m.

               Yorum Yap


                ?n?allah ?u anda hocaya olan ba?l?l?k birka? ay sonra ya?anabilecek sakatl?klardan veya de?i?ik saha olaylar?ndan sonra terse d?nmez, ideal ?al??ma ?artlar? olu?turulursa bu adam ge?en sene de asl?nda bu tak?m? ?ampiyon yapard? ama ya?ananlar? hepimiz biliyoruz, o y?zden en az?ndan biz taraftar olarak sa?lam durmal?y?z!

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X