Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Spor Toto S?per Lig 2014-2015 Sezonu T?m Kar??la?malar

??k?ş
Bu konu kapatıldı.
X
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Haci az sonra da beyaz futbola baglanir

  Yorum Yap


   Yani ?u fb lilerin hepsi de?il ama y?zde 90 hep ayn? m? olur be karde?im..Tabi Aziz 17 y?l ba?kanl?k yap?ca hepsini kendisi gibi yapm??..
   Bak?n ?unu iddia ediyorum..Aziz gitti?i an .Fb doksanl? y?llara d?ner...Biz de 3 y?l ?st ?ste ?ampiyon oldu?umuz y?llar gibiyiz..yakla??k 12 y?ld?r Aziz den ?ekti?imizi kiseden ?ekmedik..

   Be?ikta?'?n ??k??? Demir?ren de?il 2003-2004 y?l?nda Serdar bilgili'yi istifa ettirmek zorunda b?rakan Aziz y?z?nden olmu?tur..

   O kadar ?ok ah alm??t?r ki bunlar ??kmadan can vermez in?allah..

   Yorum Yap


    azize k?peksiz k?yde de?neksiz geziyordu ama sert kayaya ?arpt?.

    Yorum Yap


     ?HO bug?ne kadar dinledi?im en do?ru konu?mas?n? yapt? ve bunun NTV Spor'da olmas? daha da etkili k?ld?, fener y?neticileri lehimize karar gelmedi diye a?l?yorlar demesi g?zeldi. Kendisini zerre sevmem, do?ru ?eyler dese dahi olu?turdu?u intiba (iktidar ile olan ili?kileri, d?zeysiz s?ylemleri, egoist mafyatik davran??lar vb.) sebebiyle farkl? kitlelerce sayg? g?recek birisi de?il. Fakat hakemi arayarak bence do?ru olan? yapt?, do?al ak???nda Fener bu ma?? penalt?yla falan al?rd? telefon g?r??mesinin buna engel oldu?unu d???n?yorum. Bu dakikadan sonra biz de oyunu kural?na g?re oynay?p, maksatl? hatalar?n ?n?ne ger?ekle?meden ge?meye ?al??mal?y?z. Fazla efendi kalman?n kar??l??? haks?zl??a u?ramakt?r, do?ru zamanda ve do?ru ?ekilde di? g?sterebilmeliyiz.

     Yorum Yap


      https://www.facebook.com/video.php?v...195003&fref=nf

      Yorum Yap


       Sonunda haks?zl??a isyan eden bir ba?kan ??kt?. Te?ekk?rler Hac?osmano?lu ba?kan...

       Yorum Yap


        Aslı Fatih Kose tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Sonunda haks?zl??a isyan eden bir ba?kan ??kt?. Te?ekk?rler Hac?osmano?lu ba?kan...
        Kendisini antipatik buluyorum ve sevmiyorum fakat bizim ba?kan?n yapamad???n? yapt?. Demek bize yap?lan hatalar?n yar?s? hamsilere yap?lsa ?ekip vuracak bu iho.

        Yorum Yap


         Ayn? Hac?osmano?lu Tolgay'a da benzer ?eyi yapt?,

         Sa?ma sapan yorumlar yapmay?n.

         Yorum Yap


          Elma ile armutu kar??t?r?p burda ahkam kesmenin ne alemi var. Orada yanl?? yapt? diye do?rular?ni konu?mayal?m m? ? Ayr?ca Sa?ma sapan yorum demek senin haddine mi ?

          Yorum Yap


           Be?ikta? forumunda daha 1 hafta ?nce yapt??? terbiyesizlikler ile konu?ulan adama helal olsun demek haddinizse evet o da benim haddime,

           Helal olsunmu?,

           Bundan sonra Aziz Y?ld?r?m'?n hakem odas? basmalar?na, aramalar?na, tapelerde o hakemi isterim demelerine de tek laf etmeyin madem.

           Hay?r Ferrari'Nin at?ld??? ma?tan ?nce C?neyt ?ak?r'? istemi?ti ma?a da o bak?mdan.

           Siz devam edin elma armut demeye, karakter her yerde ge?erlidir olay olay de?i?mez.

           Yorum Yap


            Vay arkada? bu forumda hac?osmana da helal olsun dendi, o mafya m?svettesine de te?ekk?r edildiya, art?k her ?ey beklenir. Bir ka? hafta sonra bizim ma?tan ?nce de b?yle a??klamalar yapt???nda g?r?r?m ben buralar?. Bu olay i?in sadece dinsizin hakk?ndan imans?z gelir denir yada daha kaba tabirle mand?ra kurun ete para vermeyin... Neyin hel?l olsunu neyin te?ekk?r? bu?

            Yorum Yap


             Helal olsun Hac?osmano?lu ba?kan...

             Yorum Yap


              Aslı Fatih Kose tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Helal olsun Hac?osmano?lu ba?kan...
              Trabzon forumlar? var, orada daha rahat pohpohlarlar.

              Yorum Yap


               Hac?osmano?lu'nun en sevdi?i oyun; mafyac?l?k.

               Yorum Yap


                D???ncelerime t?m T?rkiye'nin on?nde terc?man olan Hac?osmano?lu ba?kan, Te?ekk?rler.
                Ozellikle ''al??m??lar hakemle kazanmaya, hakem yard?m? ile kazanamad?klar?ndan a?l?yorlar'' dedi?in i?in te?ekk?rler...

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X