- Lan olum gelsene ite sen de, felekten bir gece alar dneriz.
- Olum Beikta'n ma var akama. Semtten klmaz bu akam, keyfinize bakn siz.
- Yahu oyunbozanlk etme, gel ite. Seyredersin orada man da, ne Beiktam be birader.


Dayanamad ocuklarn srarlarna. Ayaklar geri geri gidiyordu ama yola koyulmulard artk bir kere. Pek adeti deildi byle yerlere taklmak. Onun en byk akam elencesi semti kubak gren bir yerde gazete kadna sarl bira iip hayallere dalmakt. "Dler sahnesi" denen bir yere srklyordu onu arkadalar. Oralarda nasl davranlr, ne yenip ne iilir, giderken ne giyilir hibir fikri yoktu. Olduu gibi olmaya karar verdi en sonunda. Ma da orada izleyecekti, bir de siyah beyaz atk takt boynuna. Yol boyunca Beikta' dnd. Akamki ma, akam ma varken burada ne ii olduunu. u yanndakiler olmasa imdi oktan mata tketecei nevaleyi alm, fakirhanenin yolunu tutmu olurdu. Oysa imdi bir bilinmezlie doru gidiyordu. stelik akl matayd, neyse ki atk boynundayd.
"Dler sahnesi" denen yerden ieri girdiklerinde ilk ii ekran bana en yakn yere oturmak oldu. Herkes kendisini bu dler sahnesinin bysne kaptrmken onun aklnda matan baka bir ey yoktu, gz de Beikta'tan bakasn grmyordu. O gece dler sahnesini yaayacak insanlar piste, takmlar da sahaya ayn anda ktlar. Mata tribnn sesi, dler sahnesinde coku gitgide artyordu. Bir an matan soyutlanp ban sahneye evirdiinde karsnda gecenin en gzel gzlerini grd. O andan itibaren iki gz olduuna kredecek haldeydi artk. Bir gz mata, dieri ise o dnyalar gzeli kzdayd. Artk ma gz ucuyla, o gzel kz dikkatle izlenir olmutu. Geen zaman gecenin bitimi yaklat iin onu zyor, ayn ekilde Beikta'n da aleyhine iliyordu. Gol lazmd, yoktu. Bu kzn gzlerine hep byle bakmak lazmd, onun da bu geceden sonra mmkn yoktu. Hayatnda ilk defa bir kalbin ikiye blndne ahit olmutu. Bir ksm mata atyor, dier ksm arparken o gzel kzn adn haykryordu. stelik zaman - her trl - aleyhine iliyordu. Ne bir gol sevinci yaayabilmi, ne de kzn yanna yaklaabilmiti ancak bu muazzam gece olaanst bir hzla tkeniyordu.
Dler sahnesinde konuklar anonsla gecenin son dansna davet edilirken o yerinden kalkmad, nk man da son dakikalarna giriliyordu. Dler sahnesinin son dans Portekiz usul bir tangoydu. Bir gzyle ma, dier gzyle kz izleyen kahramanmz, o gzel kzla bir sefer daha olabilmenin yolunu bulmu gibiydi. Kz birazdan elinde beklettii gl frlatacak, bizimki de ne olursa olsun o gl yakalayacakt. Ve nihayet beklenen oldu, krmz bir Portekiz gl bizim kartala doru szlmeye balad. Tm dikkatini oraya vermiti Kartal. Gl yakalad anda televizyonda bir ses, avcunda bir ac duydu. Televizyondaki ses Beikta'n gol yediini sylerken, eline yakalad gln diken ksm denk gelmi ve avcunu kanatmt. stelik Beikta'n yenilgisi de iini, tpk bir diken batar gibi yakmt. stelik o gzel kz dler sahnesindeki tangonun sonunda gl frlattnda Quaresma da Beikta mabedinde Beikta tribnlerine formasn frlatmt. Yenilginin hzn, Quaresma'nn futbolu ve o kzn gzleri, her ey yarm kalmt. Ve her eyin yarm kald bir gece nasl bu kadar gzel olabilirdi?
Srklenerek geldii dler sahnesinden, kalbinin bir parasn orada brakarak ayrlp semte dnyordu imdi. Ayaklarm geri geri giderken haklym diye dnd. Hi deilse semtte kalsa ya da evine gitse sadece yenilgiye zlecekti. Ama imdi dler sahnesini, o gzel kz da dnecekti. Avcunu feda ederek kapt o krmz gl izmarit dolu klln yanna brakrken Quaresma'nn att formay yakalayan kardeini dnd, glmsedi.
O gece dler sahnesine gidenlerden semti Beikta olanlar, o geceden sonra hep o gzel gzl kzdan bahsetmeye balad. Elbette bizim delikanlnn ona kesildiini de bilmeyen yoktu. Fakat kz zengindi, dardan bakldnda biraz mark ve sosyete de gzkyordu. Onunla bir daha karlama ihtimali ancak dler sahnesinin yaand gibi bir geceyi tekrar yaayabilmekten geiyordu ve lakin bizimkilerin yolu yle gecelere ok nadir dyordu. Tekrar kimbilir ne zamand ve o kz o gn yine orada olacak myd?
Gnler - geceler o kz dnmekle geiyordu artk bizim delikanl iin. Kzn bir bakasyla olup onunla mutsuz olduu haberini almt birka kez ama nihayetinde hepsi kulaktan dolmayd. Artk mahalle dnlerinde delikanlmza "sra sana geliyor" dercesine o kzn ismini ieren arklar barlyordu. Ayn zaman diliminde Beikta ampiyon oluyor ve ampiyonluk balosunda semtin asi ocuklar Quaresma sesleriyle geceyi aka eviriyorlard. Fakat Quaresma'nn Beikta'a gelmesi de, bizim delikanlnn o gzel kzla evlenebilmesi de bir hayal gibiydi. Quaresma buralarda top oynamaz, o kz da bizim gibilere dnp bakmazd.
Bizim an haline acyan semt bykleri, kzla bir kez olsun grmeye gittiler ve baardlar da. Kz da tpk bizim delikanl gibi onu hala unutabilmi deildi. Ayn tarihlerde Beikta' temsilen bir heyet Quaresma iin talya yollarn arnlyordu. Kz bizim sevdalya, Quaresma da Beikta'a yaklamaya balamt. Kzmzn gzel bir srprizi vard. Sevdii adam eref Bey anmasnda bulabileceini biliyordu. Oraya boynunda atkyla gidip birden sevdii adamn karsna kacakt. Anmay bozmamak iin sabrla bir sre bekledi. Dn yolunda kt sevdiinin karsna. Delikanl ok ard, ama olas bir "senin ne iin var" sorusuna bile frsat vermeden atlad gzel kz delikanlnn boynuna. Sonsuz ve st limitsiz bir ak balamt eref Bey dn semtin semalarnda. O anda telefon ald ve geldi bir dier ak mjdesi: "Quaresma Beikta'ta..."
Her iki ak da adna ve bekleyilerine yakr balad. Kzmz semtten bir ev tutup Beikta'a tand, Quaresma da 7 numaral formasyla Beiktallarn yreine kaznd. Kzmz sokaa karken delikanlmzn "dikkat et, tp hasta olma" deyiindeki o sevecen ses titremesi, eref Bey Stad'nda yerini "Lan olum ok zorlama sakatlanacaksn" endielerine brakt. kisinde de ayn ak, ayn heyecan, ayn sahiplenme ve ayn esirgeme vard. Sonra bir el dedi mahalleye, mahalleliye. Bir eyler ters gitmeye balad. Kzmz delikanlmza getiren semtin abileri bir tezgaha kurban gidip ieri atld. O arada Beikta da ikeden nasibini ald. Mahalleye yeni tananlar o eski huzurun devamn salayamadlar ve bu huzursuzluk semtteki havay zehirlemeye balad. Dedikodular alp yrd. Aklar ayrma harekat balad. Yok kendi muhitine gidip gnlerce gelmiyormu, yok aslnda bizim delikanly sevmiyormu. Dedikodu kazan kaynamaya, aka dman olanlarn oras buras oynamaya balad. stelik bizim delikanl da bir iki kez gerek olabilir mi diye tereddte dnce ayrl isteyenlere gn dodu. Gndodu'nun sylendii bir baka yer olan Beikta'ta da Quaresma'ya ileri geri yapmalar balam, bilerek kart grd, memleketine gidip 3 ay gelmedii iftiralaryla mesnetsizliklere hogeldin denmiti.
Tm bunlar yaanrken mahalleye yeni bir muhtar, Beikta'a da yeni bir bakan seildi. Muhtar bir nceki muhtardan soramad kasann hesabn semtteki binalara ve aklara ykyordu. Binalar yklp yerine daha lks ve pahallar yaplacak, semtten olmayp dardan gelen yabanclara satlacakt. Ve bir Trk filmi tadnda yobazlklar takip etti bu bina skandaln. Bu mahallede byle dillere destan aklar yaanamazd. Hem zengin kz fakir ocuk edebiyat bu mahallenin terminolojisine uymazd. Bu mahalledeki ocuklar yle zengin kzlarna sevdalanmaz, sevdalansa da o kz mutlu edemez ve bu i sonuna varamazd. En gzeli bu kz bu mahalleden def etmekti. Kza eit eit iftiralar atld. Delikanl bir ey yapamaz hale gelmiti. Sevdiine sapk deniyor, paragz deniyor, namussuz deniyor, yalanc deniyor, terbiyesiz deniyordu ama o bu laflara bir susun bile diyemiyordu. Kzmzn kalbi de buna krlmt. stelik kzn bir de delikanlnn mahalleden hasm ile konutuu dedikodular balamt. Tm bunlar yaanrken Beikta'ta da bir zengin - fakir hikayesi ba gstermi, en az mahalle muhtar kadar banaz ve zalim ynetim Quaresma'y bizlerden ayrmay kafaya koymutu. Kapal'y da daha pahalya satma, yeni dnemde de loca yapp Ar'y oradan kartma dncesi vard. nsanlar bize, mahalledekiler ise kz seven delikanlya ve o kz bu mahalleye getiren erafa soruyordu. Soru ok akt; "bu gidie, bu vedaya bir ey demeyecek misiniz?" Oysa evleri yklrken ve kendi evlerinde "paras olmayan girmesin" muamelesi grrken ses karmayan insanlarn mahalleden bir gzel kz tanyor diye tepki vermesi de olanakszd.
Bir akam kz mahalleye girdi, oturduu binaya doru giderken sevdii adamn evine doru hznl bir bak att. Keyi dnp kendi binas grndnde eyalarn kapnn nnde buldu. Ve sevdii ocuk, ve mahalleliler yine ve buna da hibir ey yapmamlard. Sevdiinin hasmna bile gitse yeriydi. O zaman belki sevdii onun kymetini anlard. Ayn dakikalarda Quaresma'nn da artk Beikta'ta oynamayaca haberi yrekleri dalad ve Galatasaray'a gidecei konuulmaya balad. Bu kz bu mahalleden, Quaresma da Beikta'tan byle ayrlyordu ya; artk hakikaten mahalleye plazalar ve kapalya localar yaplabilir, mahalle sakinleri yerini yeni simalara brakabilirdi.
Kz seven ocuk mu? Kz gittikten sonra sessizliine yand, ban talara vurdu. Tpk Quaresma'y zleyen Beikta taraftarnn bir ampiyonlar Ligi akamn bekleyii gibi, dler sahnesine bir daha gidebilecei bir geceyi bekleyip durdu. Sz verdi kendi kendine. Bir daha elinden tutarsa asla brakmayacakt. Sevdii ona dnerse, Quaresma da Kapal'ya koacakt. Raksndan son yudumu ekerken altta bir fon mzii onlar anlatrcasna almaya balad.Seni ok sevdim Ricardo. Hayat da her sevdiim gibi seni de elimden alarak bunu ispatlad bana.
imdi gitsen de, bir gn mutlaka.
7 numaran imdi 21'in yannda.
O hava alan tekrar yklacak, anlarsn ya...


2012