Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Fatih ALTAYLI

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Fatih ALTAYLI

  Son zamanlarda bu ?ahs?n "Spor Saati" isimli program?n? f?rsat?m olursa izliyorum. Bulamad???m zamanlarda da mutlaka okuyorum.

  Genel olarak konu ?aibesaraydan a??l?yor ve ba?l?yor sonra Fenerbah?e ve Be?ikta? olarak devam ediyor.

  Yaln?z, zaman?n?n %70lik k?sm?n? ?aibesaray cephesindeki geli?meleri yorumlamak i?in kullan?yor, geri kalan dilimleride o d?nemin g?ndemine g?re bazen Fenerbah?e a??rl?kl? (Genel olarak b?yle) bazen Be?ikta? a??rl?kl? yorum yaparak ge?iriyor.

  En son program?nda Be?ikta? - Alanyaspor ma?? ile ilgili yapt??? bu ?irkin ve adilik i?eren yorumundan dolay? hepinizi bu ?ahsa kar?? ?al??t??? firmaya ?ikayet etmeye davet ediyorum.

  "Be?ikta? sahada m? kazand? aceba o ma??"? T?rkiye'nin bana g?re en kirli lig ba?lang?c?n? ya??yoruz. B?t?n ma?lar?n nas?l bitmesi ile ilgili kararlar bana sorsalar hocalar ve futbolcular de?il taraf?ndan de?il, d??ardan birileri taraf?ndan veriliyor."


  Yok ki ??yle ??k?pta "T?rkiye'nin en ?aibeli ligi ge?ti?imiz son iki sezondur Fatih bey" diyebilecek babayi?it bir y?netici!

  Neyse ;

  ?lgili link ve okuyucu ?ikayet ula??m bilgisi a?a??daki gibi. L?tfen es ge?meyin! Bu yaz?y? yazd?ktan sonra ilk i?im a?a??daki numaray? aramak olacak.

  https://www.haberturk.com/fatih-alta...z-2528857-spor

  0212 313 60 00

  ** Not : Numaray? arad?m ve e-mail atmam gerekti?ini s?ylediler.

  E-Mail : [email protected]

  #2
  Bu zat'a gelesiye kadar Erman denen lavuk ve Ahmet ?akar denen yav?ak var bana g?re. Elbet atar?z bir email s?k?nt? yok.

  Bizim k?l?b?k pardon efendi Be?ikta? y?neticisi ne zaman konu?mu? ki ?imdi konu?sun. Alay? 5 para etmez.

  100% gayse'den 99.9% febe'den nefret ederim!!! Fikret Orman ?ST?FA!

  Yorum Yap


   #3
   Katran? kaynatmakla olur mu ?eker cinsini sevdi?im cinsine ?eker..

   Ana sayfada ne i?i var bu kamilin

   Yorum Yap

   Hazırlanıyor...
   X