Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Fahi? hatalar? oldu?unu d???nm?yorum,genel itibariyle yap?lan yorumlar?n skora endeksli oldu?una inan?yorum.
  H?cum oyuncular?m?z?n alternatifsiz olmas?,stad ve seyirci sorunumuz ve sakatl?klar elini kolunu ba?l?yor hocan?n.

  Yorum Yap


   Olcay'? oynatmas?n?n en b?y?k sebebi geriye yard?m ediyo olmas?,yoksa hoca da biliyo Olcay?n ilk 11 oyuncusu olmayaca??n?,Kerim'e geri d?nme konusunda pek g?venemiyo,o y?zden ikinci yar?n?n sonlar?na al?p dikine oynamas?n? sa?l?yo.

   Sa? bek olmay??? tak?m i?in ?ok b?y?k bi dezavantaj.?u tak?mda Hilbert bile olsa ?ok ?ey de?i?ebilirdi.Necip ?yle ileri geri ko?an,bindiren biri de?il,sadece defansif y?nden top kessin,yan?na pas versin diye oynuyo,bu da hocan?n su?u de?il.

   Ben karamsar de?ilim,gayet iyi yolday?z,tak?mda sakatl?k olmas?n ,ocakta da sa? bek al?n?rsa iyi i?ler yapar?z eminim.

   Yorum Yap


    Olcay'?n neden bu tak?mda 11 ' de oldu?u hakk?nda,yanl?? kan?lar sahip bir ?o?umuzda.
    Olcay'?n bu tak?mda oynamas?n?n en b?y?k sebebi kendini ispatlama ?abas?na girmemesidir.
    Yani topu aya??na ald???nda 4 ki?inin aras?na pas at?p,topu kaybetme al??kanl??? di?er futbolculara g?re ?ok az.
    Olcay do?ru zamanda do?ru topu kullanmay? seviyor,inanmad??? pozisyonda zorlam?yor ve basit oynuyor.
    Kerim ve G?khan'?n bu konuda fazla eksik olduklar? ger?ek.
    Do?ru zamanda do?ru pas ve do?ru zamanda do?ru ko?uyu yapma,pozisyon zenginli?i yaratma konusunda Olcay x 10 = Kerim + G?khan.
    Olcay'?n oynamas?n?n sebepleri bunlar,geriye yard?ma gelmesinin elbette etkisi var,ancak ana sebep emin olun o de?il.
    Yoksa bireysel yetenek,adam eksiltme,dikine gitme konusunda Olcay'?n onlardan ?ok daha eksik oldu?u su g?t?rmez bir ger?ek.


    Yorum Yap


     Aslı Caner Konca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Olcay'? oynatmas?n?n en b?y?k sebebi geriye yard?m ediyo olmas?,yoksa hoca da biliyo Olcay?n ilk 11 oyuncusu olmayaca??n?,Kerim'e geri d?nme konusunda pek g?venemiyo,o y?zden ikinci yar?n?n sonlar?na al?p dikine oynamas?n? sa?l?yo.

     Sa? bek olmay??? tak?m i?in ?ok b?y?k bi dezavantaj.?u tak?mda Hilbert bile olsa ?ok ?ey de?i?ebilirdi.Necip ?yle ileri geri ko?an,bindiren biri de?il,sadece defansif y?nden top kessin,yan?na pas versin diye oynuyo,bu da hocan?n su?u de?il.

     Ben karamsar de?ilim,gayet iyi yolday?z,tak?mda sakatl?k olmas?n ,ocakta da sa? bek al?n?rsa iyi i?ler yapar?z eminim.
     Ma? 1-1 iken rakibin yakalad??? tehlikeli bir kontra atak vard?. Orada orta sahadan geri ko?up son adam olarak rakipten topu kapan adam Frei. Olcay'?n geriye yard?m ediyor olay? ?ok b?y?k bir hayal ?r?n?. Olcay ne zaman geriye geldi?inde top ??karm?? rakipten top kapm??? Geriye gelmek savunmaya yard?m etmek anlam?na gelmemeli Olcay'?n geriye geldi?i pozisyonlar? biliyoruz rakip y?r?yerek ?al?m at?yor beyefendi yalandan aya??n? uzat?yor. Arsenal ma??nda yedirdi?i gol? de g?rd?k.

     Yorum Yap


      Bizim acilen Veli'yi ve Necip'i kulubede birakacak bir orta saha almamiz gerek. Hatta alacagimiz oyuncu, kalite olarak Atiba'dan da iyi olmali.

      Yorum Yap


       Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Tak?m iyi oynay?nca Bili? Kral k?t? oynay?nca Bili? ne yaps?n.

       Fark?ndam?s?n?z bilmiyorum ama ge?en sezondan beri bu tak?m ?zellik ile ma??n 2.yar?lar?nda hem fizik hemde motivasyon olarak oyundan d???yor bununda sorumlusu biz de?iliz elbette.

       Bili? in 2.sezonu ve fazla bir de?i?iklik olmadan ayn? oyuncular ile devam ediyoruz ama hala ortada oturmu? bir sistem yok. Sahada sadece ko?mak yetmiyor kimin ne yapt??? belli de?il elbette bunada ??z?m bulacak biz de?iliz.

       Transferlerde y?netim kadar benim g?z?mde Bili? te hatal?d?r, a??rl???n? koyacakt? olmaz ise gidiyorum deyip valizini toplay?p gidecekti. Her b?lgenin alternatifi var deyip formda bir ismail den sa? bek yaratma ?abas?na girip transfer sezonu bittikten sonra kadrom yetersiz diye a?laman?n bir manas? yok art?k.

       H?rvatistan milli tak?m?n? ?al??t?ran da, Lokomatif moskovay? ?al??t?ran da Bili?. Acaba h?rvatistanda hi?mi oyuncu takip etmiyor veya g?rev yapt??? s?re zarf?nda rusyada g?z?ne hi? mi bir sa? bek tak?lmad?, ve transferini istemedi.

       Olcay belki de hakl? veya haks?z en ?ok ele?tirilen oyuncumuz ne zaman ne yapaca?? belli olmuyor, ?u ana kadar 70 lig ma??n?n tamam?nda oynam?? ve 20 gol 15 asisti var. ?ahs?m ad?na art?k dinlendirilmeli g?zle g?r?l?r bir d???? var bunu biz g?r?yoruz ama Bili? g?rm?yor.

       Elinde kerim gibi bir oyuncu var ne zaman oyuna girse bir hareket getiriyor ama nedense o da kl?beye demir att? ve son dakikalar?n adam? oldu.

       D?n ak?ama gelecek olur isek;

       Formda bir ismailimiz vard? ama d?n kendisini ne sa? kanatta g?rebildik nede sol kanatta.

       Sosa madem haz?rd? ve 18 e ald?n, 18 yerine 11 de ba?lamal? idi. D?nk? berbat zeminin ya?murun etkisi ile daha k?t? olaca??n? hepimiz biliyorduk, o y?zden elindeki yetenekli oyuncuyu zemin iyice a??rla?madan oynatmak daha mant?kl? olurdu. ?st?ne birde 70. dakikada al?yorsun sosa y? zemin iyice a??r oyuncularda bir d???? var sonrada bu adamdan verim bekliyoruz.

       Demba ba ise ayr? bir muamma d?n acaba neden 18 e al?nd?, taraftara demba ba da sorun yok mesaj? vermek i?in mi yoksa cidden iyile?ti bir sorunu yokmuydu. K?sacas? kafam?zdaki deli sorulara bir yenisi daha eklendi.

       Son olarakta Bili? evet h?rsl? ve heyecanl? biri ama art?k ?u kendine ayr?lan ?izgiyi ge?me huyundan vazge?meli. Bir ara bakt?m taz ?izgisinin orda geziyor allahtan d?nk? hakem iyi niyetli idi ve ortamda gergin de?il di. K?sa bir s?re ?nce zaten hakemler ile olan diyalo?unda ?t?r? ceza alan bili? in daha dikkatli olmas? laz?m. Birde bu durumun oyuncu psikolojisi var tabi, adam ta? kullanacak bili? yan?nda eli ile i?aret ediyor, tam ata?a ??kaca??z kanattan ?izgide bili? var.

       Umar?m art?k herkes hatalar?ndan ders al?r, bu tak?m sonu?ta ocak ay?na kadar b?yle gidecek. Bize d??en ise sadece dua edip vurdu?umuz gol olsun demek yoksa bu zihniyet ile ?ok bir mesafe kaydedemeyiz.
       Sonuna kadar kat?l?yorum g?zel bir yaz? olmu?. ?lk c?mle zaten bizim ?u an yapt???m?z en b?y?k yanl?s? g?steriyor.. Iyi bir ?ey yap?ld? mi sak ?ak yanl??ta ise yanl?s? kapatman?n yollar?n? ar?yoruz do?ru yapt??? i?lerle!! Bu zihniyetten kurtulmal?yiz

       Yorum Yap


        Aslı Erman Atmaca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Bizim acilen Veli'yi ve Necip'i kulubede birakacak bir orta saha almamiz gerek. Hatta alacagimiz oyuncu, kalite olarak Atiba'dan da iyi olmali.
        Sezon bitti?inden beri diyorum ilk ?nceli?imiz 10 numara olmamal? iki y?nl? bir orta saha olmal? de?ilse veli ve atiba nin yoklu?unda ?ok s?k?nt? ?ekeriz diye ama oraya bir adam al?nmad?.. hatta bir de kanat al?p tamamen 4-4-2 ye d?nebilirdik

        Yorum Yap


         Insanlar sayfalarca hocanin oyun anlayisini,bizden kucuk takimlara karsi oynadigimiz sablonu elestiriyor ama hala skor taraftarligiyla elestiriyorsunuz...Komik duruma dusuyorsunuz...


         Sosa gelene kadar Oguzhan'in alternatifi olmadigi dogrudur ama hucum alan?nda diger hangi bolgelerde alternatif yok?...Mustafa kanatlarda oynayabilir,Kerim oynayabilir,Ismail-Motta ikilisi arkali onlu denenebilir vs...Sag bek icin orta sahadan bek yapan hoca kanatlar icin de pekala alternatif ?retebilir...

         Yorum Yap


          hocan?n el?ne 2 sezondur duzgun kadro gecmed?
          hep lucescuyu over?z ama lucescunun g?tt?g? tak?mlara b?r bak?n
          bize geld?g? y?lda muth?s kadro vard? el?nde .
          Bence b?l?c ?le yola devam .
          bilic tak?m savunmas? anlam?nda muth?s b?r hoca ama el?ndek? kr?t?k bolgelerdek? oyuncularda potans?yel cok yok .
          defans?n merkez? 2 sened?r k?mler ne kadar kal?tel?ler ?
          ortasaha merkezdek? oyuncular?n yetenekler? ?
          b?t?r?c? golcu kac tane vard? adamda ?
          bu sorulara cevap ver?n b?l?c?n ?y? oldugunu anlars?n?z ....

          Yorum Yap


           Aslı Tolga Ozbek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           hocan?n el?ne 2 sezondur duzgun kadro gecmed?
           hep lucescuyu over?z ama lucescunun g?tt?g? tak?mlara b?r bak?n
           bize geld?g? y?lda muth?s kadro vard? el?nde .
           Bence b?l?c ?le yola devam .
           bilic tak?m savunmas? anlam?nda muth?s b?r hoca ama el?ndek? kr?t?k bolgelerdek? oyuncularda potans?yel cok yok .
           defans?n merkez? 2 sened?r k?mler ne kadar kal?tel?ler ?
           ortasaha merkezdek? oyuncular?n yetenekler? ?
           b?t?r?c? golcu kac tane vard? adamda ?
           bu sorulara cevap ver?n b?l?c?n ?y? oldugunu anlars?n?z ....
           Transfer yapmak kimin i?i derler ama bu durumda,

           K?t? kadro yok Bilic'in elinde,

           Oyuna kendini ?ok kapt?r?p hamleleri es ge?iyor tek s?k?nt? o.

           Yorum Yap


            Aslı Kutay Bilgin tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Tolga Ozbek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            hocan?n el?ne 2 sezondur duzgun kadro gecmed?
            hep lucescuyu over?z ama lucescunun g?tt?g? tak?mlara b?r bak?n
            bize geld?g? y?lda muth?s kadro vard? el?nde .
            Bence b?l?c ?le yola devam .
            bilic tak?m savunmas? anlam?nda muth?s b?r hoca ama el?ndek? kr?t?k bolgelerdek? oyuncularda potans?yel cok yok .
            defans?n merkez? 2 sened?r k?mler ne kadar kal?tel?ler ?
            ortasaha merkezdek? oyuncular?n yetenekler? ?
            b?t?r?c? golcu kac tane vard? adamda ?
            bu sorulara cevap ver?n b?l?c?n ?y? oldugunu anlars?n?z ....
            Transfer yapmak kimin i?i derler ama bu durumda,

            K?t? kadro yok Bilic'in elinde,

            Oyuna kendini ?ok kapt?r?p hamleleri es ge?iyor tek s?k?nt? o.
            hamle konusunda hakl? oalb?l?rs?n kutay .
            ama suank? kadronun kalitesine samp?yonluklar ?c?n kes?nl?kle kat?lam?yorum .
            2 y?lda ald?g?m?z b?r kr?t?k mac varm? ?
            23 ki?ilik kadroya yen?den bakal?m ?nan?n tum ba?ar? 3-5 oyuncunun perfomans?na bagl? .
            tek art? yon gelecege yonel?k soru ?saretler? olsada yerl? kal?tem?z b?raz ?y? .
            ker?m,gokhan ,oguzhan ,ismail ,cenk tosun .

            Yorum Yap


             Aslı Erman Atmaca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Bizim acilen Veli'yi ve Necip'i kulubede birakacak bir orta saha almamiz gerek. Hatta alacagimiz oyuncu, kalite olarak Atiba'dan da iyi olmali.
             benim aday?m budur.             tabi bizim y?netim bunu hesaplayabilcek kapasitede mi bunu zaman g?sterir belki ama bence paray? veliye basacaklar...

             Yorum Yap


              Sa? bek girecek abi daha bu tak?ma,in?allah yani. O zaman oturmu? olacak belki bir de ortasaha.

              Transfer konusunda Bilic'in tek laf etmeye hakk? oldu?unu d???nm?yorum,

              Yap?lm?yor mu transfer, al?nm?yor mu istedi?in adamlar basars?n istifan? ?eker gidersin,

              Trabzon'un hocas? gibi yapmas?n elbette ama asi bir ki?ili?i varsa bunu zaman zaman oyun d???nda da g?sterecek,

              Ba?ar?s?zl?kta ilk ba?? yanacak adam kendisi ona ra?men g?k?n? ??karm?yorsa hatay? da do?ruyu da kendi sorumlulu?a alm?? demektir.

              Ben ?ampiyon olaca??na inan?yorum bu tak?m, ger?ekten kalitesiz de?iliz.

              Yorum Yap


               Aslı Kutay Bilgin tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Sa? bek girecek abi daha bu tak?ma,in?allah yani. O zaman oturmu? olacak belki bir de ortasaha.

               Transfer konusunda Bilic'in tek laf etmeye hakk? oldu?unu d???nm?yorum,

               Yap?lm?yor mu transfer, al?nm?yor mu istedi?in adamlar basars?n istifan? ?eker gidersin,

               Trabzon'un hocas? gibi yapmas?n elbette ama asi bir ki?ili?i varsa bunu zaman zaman oyun d???nda da g?sterecek,

               Ba?ar?s?zl?kta ilk ba?? yanacak adam kendisi ona ra?men g?k?n? ??karm?yorsa hatay? da do?ruyu da kendi sorumlulu?a alm?? demektir.

               Ben ?ampiyon olaca??na inan?yorum bu tak?m, ger?ekten kalitesiz de?iliz.

               Kaliteli de de?iliz.

               ?u tak?m ile ?ampiyonlar liginde gruplardan ??kabilirmisin ? Gs gibi 2. turu ge?ebilirmisin ?

               Ortalama bir tak?m var.

               En az 3 a class adam laz?m.

               Yorum Yap


                Aslı Kutay Bilgin tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Sa? bek girecek abi daha bu tak?ma,in?allah yani. O zaman oturmu? olacak belki bir de ortasaha.

                Transfer konusunda Bilic'in tek laf etmeye hakk? oldu?unu d???nm?yorum,

                Yap?lm?yor mu transfer, al?nm?yor mu istedi?in adamlar basars?n istifan? ?eker gidersin,

                Trabzon'un hocas? gibi yapmas?n elbette ama asi bir ki?ili?i varsa bunu zaman zaman oyun d???nda da g?sterecek,

                Ba?ar?s?zl?kta ilk ba?? yanacak adam kendisi ona ra?men g?k?n? ??karm?yorsa hatay? da do?ruyu da kendi sorumlulu?a alm?? demektir.

                Ben ?ampiyon olaca??na inan?yorum bu tak?m, ger?ekten kalitesiz de?iliz.
                Bilicin en b?y?k hatas? bu zaten.Maalesef her?eyi kabulleniyor.Sadece transfer anlam?nda de?il adam?n dedikleri bariz ?ekilde yap?lm?yor,hatta arkas?nda bile durulmuyor.Pazartesi ma??ndan ?kayet ediyor,hakemleri ele?tiriyor,ligtvye gider yap?yor,federasyonun mhk nin arkad?nday?z,ba?lar?ndaki adamlar iyi Be?ikta?l? diyorlar,lig tvye o giderin arkas?ndan r?portaj veriyorlar.Adam transfer kampa yeti?sin ?u ?u mevkilere adam istiyorum diyor.Ne kampa yeti?iyor transferler nede istenilen say?da transfer yap?l?yor.Bunun ustune bide Eneramo transferinde oldu?u gibi sorumlulu?u yukluyorlar.Bilic maalesef sesini ??karam?yor,a??rl???n? hissettiremiyor.?ahsen ben hasta Be?ikta?l? olmama ra?men bu tak?m?n hocas? olsayd?m bu y?netime dayanamazd?m.Cunku olas? ba?ar?s?zl?kta yine su?lu hoca olacak.Bide g?nderdikleri adam?n arkas?n oncekilerde oldu?u gibi konu?acaklar...

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X