Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Fenerbahce pacavrasi Hurriyet

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Fenerbahce pacavrasi Hurriyet

  Bu pacavra gazete inanilmaz bir sekilde FB bultenligi yapiyor.

  internetten basliklara baktim. Birinde Caner'i hedef yapmislar. Digerinde gozlerime inanamadim: Tosic'e 15 mac ceza gelebilir diye baslik kullanmislar. Bu serefsizliktir. Besiktas taraftari bu omurgasiz pacavraya tepki koymalidir.
  Boyle bir serefsizlik yok.

  #2
  Mehmet Arslan denilen ?akma entel,sinsi ve kibirli, ?eytan gibi surat? ve art niyetli bir spor m?d?r? var ba?lar?nda.H?ncal Ulu?'un s?rekli dillendirdi?i ''fb medyas?''n?n ba? akt?rlerinden.Mehmet Arslan tarafs?z aya??na yatm?? medyadaki azizin gizli tetik?idir bu zat.Ge?en sene Trt Spor'da pazar sabahlar? yorumlar yap?yordu hafta sonlar?.Bildi?in ?eytan?n arka baca??.Tepki verilecekse bu kelto?a verilmeli.

  Yorum Yap


   #3
   Sirf onlar degilki ! Biraz once ertem itinin programinda video hakemlik tatbikatini yapiyorlar ve koca dunyada bula bula iki tane bizim pozisyonlari koymus caktigimin cakma cakari once Q7 ge kirmizi verdirtti arkasindanda gecen seneki osmanli deplasmaninda lehimize yalan verildi vs vs muhabbetleri yapiyorlardi ..birde ahlaksiz apoda hala bu galibiyete nasil seviniyor anlayamiyorum kahpece kazandiklari maci bu kadar sahiplenen bir camia sahit olmadim inanamiyorum bunlara..

   Bu arada asporda calisanlarin hepsi kopek olmus hangisini yorumlayacagiz ki..( fatih dogan haric) hakan bile papaz bol'un aklini alamiyor o bile kotu yani.ne diim abi

   Yorum Yap


    #4
    6 ay oldu okumuyorum.Bu bir ??z?m de?il ama taraf?m belli olsun bunlara 1 kuru? kazand?rmam.

    S?t?m? ?alan?n ine?ini keserim..

    Yorum Yap


     #5
     hayat?mda para veripte o gazeteyi almad?m.internet sitesinede yakla??k bir y?ld?r t?klam?yorum.

     medya bile bu secondbah?enin elinde,buna ra?men ba?ar?s?z ezik s?r?leri.

     Yorum Yap


      #6
      Turkuvaz sava?? zaten aylar ?ncesinden ba?latt?. Siyasi veya ba?ka nedenler bilmiyorum ama o kartal pen?eli foto?raftan sonra sava? ba?lam?? oldu. Z?rriyeti saym?yorum Kutbettin karde?imiz s?rekli konusunu a??yor ama ba??ndaki ?zk?k Aziz'in tasmal? gazetecesi,bu adam bir insan i?in fake foto?raf servis edip man?etten hakaret edecek kadar zavall?d?r ve o kadar gazetecidir . Vatan, Milliyet fazla y?klenmiyor hatta ibrahim Seten son d?nemlerde benden olumlu oy ald?,?a??rtt?.Y?ce ?nderimiz Mustafa Kemal Atat?rk'? kullan?p, mesle?i olan askerlikten ka?mak i?in taklalar atan Aziz'in sahte Atat?rk??l?k maskesi d??ecek,etraf?ndakiler ?il yavrusu gibi da??lacak. Bekleyin ve izleyin az kald? Aziz'in filmi bitiyor.

      Yorum Yap


       #7
       @merter kardesim bu asagilik herifin maskesi ya geberdiginde dusecek yada rok un dedigi gibi 2017 yili onun icin cezaevinde dusecek.hangisi olursa olsun ben kafadan ok yim.(safim belli olsun)
       adam 20 yilda sansal la beraber (ekurilerde dahil) futbol bu ulkede nasil bitirilir tek tek bize gosterdi.Herkes bu adam basta kalsinistiyor ama Turk futbolu icin bu yavsak kalmasin abi.

       Yorum Yap


        #8
        Gazetesini zaten almam, sitesine de ok uzun zamand?r hi? girmiyorum. Size de tavsiyem okumay?n.

        Yorum Yap


         #9
         Yorumlara bak?yorum Cok mant?kl?...Ama Bizim Divan ?yeleri / Y?netim Neden bu gazetelere bask? yapm?yor..Neden Biz Kendi medyam?z? kullanm?yoruz...Bir Medya vard?r birini iktidar yapar bir medya vard?r di?erini k?t? yapar a??k?as? medya seni her t?rl? y?netir....Bizim K??e yazarlar?m?zda Be?ikta?a g?n?l vermi? edit?rlerimize i? d???yor...Asiz fb tv yi bang?r bang?r kablolu tvlerde veriyor...Neden Be?ikta? TV dig?t?rk bilmem ka??nc? kanalda ...Bu i?ler sadece Taraftar?n tepkileri ile olmaz...Sadece sportif ba?ar?lar ile olmaz..Medyada g??leneceksin...y?llard?r k?f?r etmedi?imiz bir gazete veya internet sitesi kalmad? neredeyse...7 DEN 70 ?ine ?lkenin her yerine hatta B?t?n d?nyaya Be?ikta?? anlatacaks?n ....Bu pazarlamay? Markay? iyi pazarlayacaks?n....Bugun bak?yoruz Avrupan?n ?nde gelen k?l?pleri giidyor d?nyan?n her yerinde yalandan da olsa turnuvalar yap?yor..ve malasef bizim k?l?plerimiz ben b?yle bir sey yapt???n? g?rmedim..Yalan haber yapan o edit?rleri veya alg? y?netimi yapmaya ?al??an o medyay? bizzat s?k??t?t?racaks?n bak bakal?m bir daha b?yle bir sey yap?l?yormu....Bugun belki bizilerin elinde internet vs seyler var ama anadoluda veya ba?ka yerlerde sadece gazete Tv var .... Ba?ar?lar camilar?n bir?elmesiyle gelir....Fenere ?yle veya b?yle kendi saham?zda yenildik....Kupadan elendik....ama bu tak?m da neden forvet al?nmad? diye soran yok...Cenk Ba??r?yor // Abu ba??r?yor ben bu tak?m?n golc?s? de?ilimm diye /// Yar?n ligde bu sanc?y? ya?ayaca??z bu a??k ve net ...Bu sene Be?ikta? ?yle yada b?yle ?ampiyon olmas? gerekli Ba?ka ?aremiz yok....fener aylard?r it gibi a?l?yor ...vede bunu ellerinde tek kalan kupada verdiler...ba?kan?n s?t kupas? dedi?ide olayda budur ...Mecazi anlamda ... fener ma?? geride kald? ve biz b?y?k yara ald?k...Art?k tr?b?n liderleri abiler birle?meli y?netimle konu?ulmal? ...Bu i?ler b?yle olmaz malasef

         Yorum Yap


          #10
          Aslı Mustafa Kayar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          @merter kardesim bu asagilik herifin maskesi ya geberdiginde dusecek yada rok un dedigi gibi 2017 yili onun icin cezaevinde dusecek.hangisi olursa olsun ben kafadan ok yim.(safim belli olsun)
          adam 20 yilda sansal la beraber (ekurilerde dahil) futbol bu ulkede nasil bitirilir tek tek bize gosterdi.Herkes bu adam basta kalsinistiyor ama Turk futbolu icin bu yavsak kalmasin abi.
          Benim g?r???m onun i?i bitti. ?ampiyon oldu?umuz zaman ki ?n?allah olaca??z camialar?n?n i?i fokur fokur kaynayacak. Sa?a sola hava atacak transfer yapamayacak ve kendi camiasi yenilik isteyecek. Bakmay?n siz fbli ergenlerin konu?malar?na ?o?u akl? ba??nda taraftar her kul?ple sorun ya?amaktan b?km?? art?k. Keskin sirke k?p?ne zarar derler ya Aziz'in k?p? art?k delik de?ik. ?u anda deme?lerinde Gs'ye yana?acak kadar zoru durumda kupadaki ?aibeli galibiyetler gibi ufak ba?ar?lar ile ?v?ne dursun sezon sonu ac? ger?ekler surat?na ?arpacak. ?ok uzun s?re ba?kanl?k yapt? ve tarih bu tarz adamlar?n y?kseli?,duraksama ve ??k??leri ile doludur hatta bu y?zden geli?mi? ?lkelerde ?lkenin ba??nda bile kalman?n s?resi vard?r. Adamlar ara?t?rm?? i?te bilim bu, g?? zehirlenmesi diye bir ?ey var. Sadece arkan?za yaslan?n ve ??k???n? izleyin.

          Yorum Yap


           #11
           @merter dogru soze ne denir ki !

           Yorum Yap


            #12
            sadece hurriyet mi ma?? yay?nlayan kanal Tosic in pozisyonu nedense tek kameradan ?ekmi? kale arkas? g?r?nt?s? yok.Ge?en y?l 3-2 kazand???m?z ma?ta sadece aziz k?p?rmedi medyada bizim ma?? hakem ile kazand???m?z alg?s?n? yapt?. Be?ikta?'?n lehine hakem hatalar? g?ndemden d??mez iken Be?ikta?'?n alehine hakem hatalar? g?ndeme dahi gelmiyor kupa ma?? sonras? ?erefsizlik i?in sahaya ??kan oyuncunun hareketleri profesyonellikle me?rula?t?r?lmaya ?al???l?yor ve Tosic su?lan?yor o di?erine neden ayak uydurmu?. Rakiplerin ma?lar?nda hakemler ma?a direk etki ediyor ama medya adil ma? y?netti diyecek kadar k???l?yor. Kupa ma??nda haks?zl??a u?rayan biz de?ilde ?eref yoksunu tak?m olsayd? medyan?n tutumunu bi g?zler ?n?ne getirin o y?zden ben kendi ad?m? trtstadyumu izlemiyorum dekoder alm?yorum ve sitesine dahi girmiyorum ma?? ka??r?r isem ?zet harici r?dvan? dinlemem atv ve uzant?lar?n? izlemem spor gazetelerinden hi?birini almam dahada uzar.... iki b?y?k yaratma ?abalar?ndan ve onlar?n hakk?n? savunmay? kendilerine g?rev bi?tiklerinden dolay? ?ok b?y?klerde o y?zden yapt???m?z sponsorluk anla?mas?ndan dolay? bir y?l sponsor bulamad?lar sonras?nda ise lig ve avrupa diye iki ayr? sponsorlukla ??zmeye ?al??t?lar neden Be?ikta? bir anda 5 milyon dolar?n ?zerinde anla?ma sa?lad? diye kim b?y?k daha net anla??lm??t?r san?r?m elinde gelse buna da ta? koyarlar medya ve ?eref yoksunu o 2 tak?m ayr?ca ge?en y?l Gomez alvezi formas?ndan ?ekip u?an kafa ile gol att? herkes hat?rl?yordur Gomez in ma? sonu verdi?i r?portaj? fb liler taraf?ndan copy past yap?larak rvp g.t.ne ezberletmi?ler. Gomez kendime alan a?mak istedim demi?ti evet do?ru ama alvez i tekme tokat da??t?p alan a?mad? hat?rlars?n?z. Adamlar?n her ?eyi taklit r?portaj dahi trib?ne Japon bayra?? ile gelmi?ler ezikbah?eliler

            Yorum Yap


             #13
             bu ?erefsizler sadece be?ikta? ?zerine oynuyor. tosi? tarihi cezadan d?nm??.

             http://www.hurriyet.com.tr/dusko-tos...dondu-40358320

             van persie sevk bile edilmemi?.

             http://www.hurriyet.com.tr/van-persi...k-yok-40358059

             Yorum Yap


              #14
              Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Turkuvaz sava?? zaten aylar ?ncesinden ba?latt?. Siyasi veya ba?ka nedenler bilmiyorum ama o kartal pen?eli foto?raftan sonra sava? ba?lam?? oldu. Z?rriyeti saym?yorum Kutbettin karde?imiz s?rekli konusunu a??yor ama ba??ndaki ?zk?k Aziz'in tasmal? gazetecesi,bu adam bir insan i?in fake foto?raf servis edip man?etten hakaret edecek kadar zavall?d?r ve o kadar gazetecidir . Vatan, Milliyet fazla y?klenmiyor hatta ibrahim Seten son d?nemlerde benden olumlu oy ald?,?a??rtt?.Y?ce ?nderimiz Mustafa Kemal Atat?rk'? kullan?p, mesle?i olan askerlikten ka?mak i?in taklalar atan Aziz'in sahte Atat?rk??l?k maskesi d??ecek,etraf?ndakiler ?il yavrusu gibi da??lacak. Bekleyin ve izleyin az kald? Aziz'in filmi bitiyor.
              Merter'cim bu onurgasiz pacavra digerlerinden farkli. Bu gazetenin etkisi diger butun mecralarin toplamindan fazla. Ve malesef Aziz'in iti olmaktan baska bir ozelligi olmayan Ahmet Ercanlar'in yaptigi butun operasyonel haberleri mansete cekiyorlar. Mesela baslik atmislar "ozanin tribunlere hareketi" ama resimde Quaresma'nin formasini gosterdigi resim var.
              Turkuvaz'a gosterdigimiz tepkiyi bunlarda gostermemiz gerekir. Besiktas sahipsiz degil.

              Yorum Yap


               #15
               Gazete alan zaten yoktur da sitesine de girmeyin, girdirtmeyin. Hic bir konuda tarafsiz haber yapamiyorlar zaten.

               Yorum Yap

               Hazırlanıyor...
               X