Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

10 Soruda Yay?n ?halesi

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  10 Soruda Yay?n ?halesi

  Taraftarlar?n ve kul?plerin merakla bekledi?i S?per Lig yay?n ihalesine g?nler kald?. Pazartesi g?n? ger?ekle?ecek ihale ?ncesi, ak?llara gelen sorular? derledik.

  1- Yay?n ihalesi ne zaman yap?lacak?

  ?hale, 21 Kas?m Pazartesi sabah 10'da ba?layacak, Hasan Do?an Tesisleri'nde yap?lacak. ?hale ?ncesinde, teklifler kapal? zarf i?erisinde teslim edilecek. Daha sonra da a??k art?rmaya ge?ilecek.

  2- Hangi kurumlar ihaleye kat?l?yor?
  ?halenin en b?y?k akt?r? ku?kusuz mevcut yay?nc? Digiturk. Katarl? Bein Medya taraf?ndan sat?n al?nan ?irket, televizyon yay?n haklar?n?n en iddial? ?irketi. 15 y?ld?r S?per Lig yay?n haklar? elinde ve abonelerini kaybetmek istemiyor. Turkcell TV+ ile ?ngiltere Premier Lig ma?lar?n?n yay?n haklar?n? elinden bulunduran Turkcell, S?per Lig ma?lar?n? da mobiline ta??mak istiyor. TRT ise ?zetleri yine yay?nlamak istiyor. Di?er kurulu?lardan hen?z resmi a??klama yok. TFF Ba?kan? Demir?ren daha ?nce aralar?nda yabanc? bir ?irketin de oldu?u 6 ?irketin ?u ana kadar m?racaat etti?ini a??klam??t?.

  3- Eski anla?ma ne kadard??

  2010 y?l?nda muhammen yani ?ng?r?len bedel 213.3 milyon dolar olarak a??klanm??t?. Digiturk 321 milyon dolara kadar ??k?p ihaleyi kazanm??t?. KDV, federasyon ve organizasyon pay?n? da kazanan ?irket ?d?yor. Rakam bunlarla beraber 424 milyon dolar'a ??km??t?. Digiturk o d?nem T?rk Telekom ile yar??m??t?. Federasyon bu kez y?zde 8'lik komisyon paras?n? almayacak, o paray? kul?plere verecek.

  4- Yeni anla?man?n ne kadar olmas? bekleniyor?

  Kul?pler Birli?i'in beklentisi 600-650 milyon dolar. Kazanan 5 y?ll?k yay?n haklar?na sahip olacak.

  5- ?hale ka? farkl? ?ekilde ve nas?l pazarlanacak?

  Paketlerin i?eri?i hen?z resmen a??klanmad?. Ama al?nan bilgilere g?re paketler ??yle:
  A Paketi: S?per Lig ma?lar?n?n tamam? canl? yay?nlanacak, yurt d??? pazarlama hakk? olacak
  B Paketi: 1. Lig'in yay?n ve isim hakk?. S?per Lig'deki 9 ma??n geni? ?zeti
  C Paketi: Ma? yay?nlar?n?n mobil yay?n haklar?.
  D Paketi: A, B ve C paketlerindeki t?m yay?n haklar?.


  6- ?halede paket fiyatlar? ne kadardan ba?l?yor? ?irketler en az ne kadar ?deyecek?

  A Paketi i?in ba?lang?? rakam? 425 milyon dolar. B paketi i?in en az 45 milyon dolar. C paketi i?in 15 milyon dolar. D paketi i?in de 495 milyon dolar.

  7-
  Evde dekoder artabilir mi?
  Hen?z paketler resmen a??klanmad?. Premier Lig'i yak?ndan takip eden dan??manlar daha fazla gelir i?in daha fazla paket se?ene?i sundular. Bas?na yans?yan haberlere g?re bu paket rafa kalkt? ve eski sisteme d?n?ld?. Yani t?keticinin birden fazla dekoder alma ihtiyac? duymamas? i?in tek yay?n organ?ndan da??t?lmas? planlan?yor. T?rkiye, hali haz?rda ?cretli televizyon yay?nc?l???nda ma? yay?nlar? i?in en fazla para ?deyen ?lkelerden biri.

  8- Bu para kul?plere nas?l da??t?l?yor?

  Toplam yay?n gelirinin y?zde 35 kat?l?m pay? 18 kul?be e?it da??t?l?yor. Geriye kalan gelirlerin y?zde 45'i performansa g?re veriliyor. Y?zde 11 ?ampiyonluk say?s?na, y?zde 9'u ise ilk 6'ya giren tak?mlara ?deniyor.

  9- Kul?pler ne istiyor?

  Kul?plerin en b?y?k iste?i yay?n gelirlerinin artmas?. Bu nedenle yakla??k 1 y?ld?r kul?plerin g?z? bu ihalede. Ama?lar?nda ba?ar?l? olmak i?in de Peter Kenyon, Phil Lines, Nic Coward gibi futbol ekonomisi uzman? isimlerden dan??manl?k hizmeti ald?lar. ?zellikle Anadolu kul?plerinin yay?n gelirlerinden ba?ka b?y?k kalem geliri pek yok.

  10- Avrupa'n?n di?er b?y?k liglerinde ihaleler T?rkiye'ye oranla ne durumda?

  ?ngiltere Premier Lig 3 milyar euro ile zirvede. Onu yakla??k 2 milyar euro ile Almanya, sonra ?spanya, ?talya, Fransa takip ediyor. S?per Lig, Avrupa'da en fazla yay?n geliri olan 6'nc? lig.

  Kaynak: Al Jazeera

  #2
  ?lk bir ka? sene bocalar?z belki ama 300-400 bin abonelere ula?t???m?zda senelik ?ok daha fazlas?n? kazan?r kul?p.Havuzdan ??k?p denize girmek laz?m.

  Yorum Yap


   #3
   Bakal?m sonu? nas?l olacak ?

   Yorum Yap


    #4
    400 ? bile vermezler.

    Yorum Yap


     #5
     Efsane ?i?irilmi? rakamlar cidden.

     Yorum Yap


      #6
      ligin kalitesi 9 ayl?k sodexo + full akbil

      Yorum Yap


       #7
       K?sacas? araplar kendi aras?nda versus yapacak digiturk, turkcell, turk telekom... Bence digiturk yine al?r ihaleyi art? ingiltere, ispanya, italya ve fransa ligleri NBA digiturkte bunca yat?r?m ellerinde patlar sonra.

       Yorum Yap


        #8
        S?per Lig yay?n ihalesini 500 milyon dolar + KDV ile 5 y?ll???na Digit?rk kazand?.

        2017-2022 yay?n ihalesi y?ll?k 500 milyon Dolar kar??l???nda Digit?rk taraf?ndan al?nd?..

        Turkcell yaln?zca ihalede yer alan C paketine (Mobil platform) teklif verdi ve sat?n ald?.

        Digiturk'?n ald??? D Paketi'nin i?eri?i: -S?per Lig -1. Lig -Yurtd??? sat??? -Radyo -?zet, Bant -Mobil

        Yorum Yap


         #9
         Rekabet olsayd? yakla??k 100 milyon dolar daha yukar? ??kabilirdi rakam.
         Daha ?nce ki ihaleyi 321 milyon dolara alm??lard?.
         Gelirlerde art?? olacak bu yeni ihaleyle.

         Yorum Yap


          #10
          Gelsin zamlar, tahmin ettigim gibi digiturk aldi zaten 2 sene olmustu araplara devredileli kolay pabuc birakmazdi bunlar

          LG-D855 cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

          Yorum Yap


           #11
           321 den 500'e
           Ek olarak sabitlenmi? kur vard? bir ?ncekinde. Bunda ?yle bir ibare g?remedim. Olsa bile ?uanda dolar 3.40 o d?nemler 1.80-2.00 arala??nda sabitlenmi?ti yanl?? hat?rlam?yorsam.
           Ek olarak %8 federasyon pay? yok art?k.

           En az 2 kat bir gelir art??? demek bu. Ak?ll? kullanan ligin seyrini de?i?tirir.

           Yorum Yap


            #12
            rakibi yoktu o y?zden ucuza gitti .
            d smart falan yalandan da olsa ihaleye kat?l?p fiyat art?rsayd? ke?ke. zaten her ?artta digit?rk alacakt? .
            hem digit?rke ekstradan maliyet y?klenirdi hemde tak?mlara ekstradan katk? sa?lam?? olurdu.

            Yorum Yap


             #13
             Bence bu futbol kalitesi i?in hi? ucuz bir rakam de?il

             Yorum Yap

             Hazırlanıyor...
             X