Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

90. Gazi Ko?usu

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #16
  Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

  Son d?nemlerde ?ok kaliteli atlar ??km?yor hele mesafe atlar? yok denecek kadar azald?. Ko?u s?kl???,at sahiplerinin a? g?zl?l??? y?z?nden hayvanlar? perte ??kard?lar. Bu hayvanlar?n da ?o?u Gazi ko?tuktan sonra ki en y?pranacaklar? yar?? 10 g?n sonra tekrar ko?ulara kaydolmaya devam edecekler. White Ram vard? ?ok severdim sahada kald? hayvan i?im ezildi. ?lkede bir ?ok ?ey gibi yeti?tiricilikte para h?rs?na kurban gitti. Bu arada Angel Horse 2 ya?l?yken 120 bine arkada??ma teklif edildi ?ocuk g?venemedi at Gazi'de.
  Benim de en ?ok ?z?ld???m Turbo ile Taliphan.. ?kisine de doyamadan emekliye ayr?ld?lar. ?kisi de ?ok ?st d?zey atlard? abi.
  Angel Horse k?t? olmu? valla. Bir de Gazi'yi kazan?rsa arkada??n?z iptal
  Turbo Alperkaan'a sald?rd? orada h?rpaland? at Taliphan ise ?st ?ste iki tane grup ko?tu birisi enternasyonal yar?? at pert. Sahibi zaten ?ok zengindi metro turizmin sahibi ama para h?rs?ndan bitirdi at?.Anatoly'de ?ok b?y?k bir isimdi mesela ayn? ?ekilde onun da i?ini bitirdiler. S?ra geldi Cankarde?ler'e yaz k??,kum ?im ko?tura ko?tura i?ini bitiriyorlar.
  O Alperkaan yar?m kand? sanki abi. Turbo dedi?in gibi baya bir zorlam??t?; ama sakatlad? kendini hayvan. Enternasyonel'de General'e att??? tokad? hala ara ara a?ar izlerim. Zaten ondan beri enternasyonel kazanam?yoruz san?r?m.
  Talip Han 3 ya??ndayken 4 ya?l?larla ko?up Ba?bakanl??? m? ne alm??t? san?rsam. ?ok b?y?k ?ampiyon olacakt? ona daha da b?y?k yaz?k oldu. Turbo yine az ?ok bir ?eyler ba?ard?.
  Anatoly de Gazi kazand? sonra toparlayamad?. Hatta yine yanl?? hat?rlam?yorsam H. Karata? "Bold Pilot dahil en rahat Gazi Ko?usu'nu Anatoly ile kazand?m. Ben daha ?nce bu kadar rahat gelen bir at g?rmedim" tarz?nda bir ?eyler s?ylemi?ti.

  Ramazan Kaya ?ok yap?yor o i?leri Kafkasl?'n?n da pestilini ??karm??t?. Bir ara haftada 2 kez ko?uyordu art?k hayvan

  Yorum Yap


   #17
   Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   O Alperkaan yar?m kand? sanki abi. Turbo dedi?in gibi baya bir zorlam??t?; ama sakatlad? kendini hayvan. Enternasyonel'de General'e att??? tokad? hala ara ara a?ar izlerim. Zaten ondan beri enternasyonel kazanam?yoruz san?r?m.
   Talip Han 3 ya??ndayken 4 ya?l?larla ko?up Ba?bakanl??? m? ne alm??t? san?rsam. ?ok b?y?k ?ampiyon olacakt? ona daha da b?y?k yaz?k oldu. Turbo yine az ?ok bir ?eyler ba?ard?.
   Anatoly de Gazi kazand? sonra toparlayamad?. Hatta yine yanl?? hat?rlam?yorsam H. Karata? "Bold Pilot dahil en rahat Gazi Ko?usu'nu Anatoly ile kazand?m. Ben daha ?nce bu kadar rahat gelen bir at g?rmedim" tarz?nda bir ?eyler s?ylemi?ti.

   Ramazan Kaya ?ok yap?yor o i?leri Kafkasl?'n?n da pestilini ??karm??t?. Bir ara haftada 2 kez ko?uyordu art?k hayvan
   Evet Alperkaan yar?m kand? ama ben Turbo'nun da ana taraf?ndan safkan arap oldu?unu d???nm?yorum. Zaten normalde as?l yar??mas? gereken arap atlar? o yar?m diye bahsedilenler.Mirhat,Tansel gibi isimler. Bizim ko?turduklar?m?z g?zellik,s?s hayvan? bilinir yar?? at? de?ildir. Mesela bazen yabanc? arap atlar? ?lkeye geliyor bildi?in ingiliz gibiler. Bizimkilerin ko?mas?n?n en b?y?k nedeni s?k ko?maya elveri?li olmalar?d?r 4 g?n evvel ko?an arap at?n? 4 g?n sonra ba?ka bir programda ba?ka bir ?ehirde g?rebilirsin,yap?lar? s?k ko?maya m?saittir ama Remazan Kaya bunun bokunu ??karm??t?r. 15 g?nde Toraman'? 3 tane b?y?k ko?uya ??kard?. Karde?i Selim Kaya iyi bir hayvanseverdir ve abisinin ?o?u at?na s?k ko?turuldu?u i?in binmez. Kafkasl? sahada kald???nda ?ampiyonlar maalesef sahiplerini se?emiyor demi?tir.

   Yorum Yap


    #18
    90. Gazi Ko?usu

    Amma essekci varmis be.

    Ben johny guitar in ustune sampion tanimam

    Gazi almadi gerci ama

    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Yorum Yap


     #19
     ?ok ?ampiyon geldi ge?ti ama birinin yeri ?ok farkl?d?r bende.Ayabakan

     Yorum Yap


      #20
      Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      O Alperkaan yar?m kand? sanki abi. Turbo dedi?in gibi baya bir zorlam??t?; ama sakatlad? kendini hayvan. Enternasyonel'de General'e att??? tokad? hala ara ara a?ar izlerim. Zaten ondan beri enternasyonel kazanam?yoruz san?r?m.
      Talip Han 3 ya??ndayken 4 ya?l?larla ko?up Ba?bakanl??? m? ne alm??t? san?rsam. ?ok b?y?k ?ampiyon olacakt? ona daha da b?y?k yaz?k oldu. Turbo yine az ?ok bir ?eyler ba?ard?.
      Anatoly de Gazi kazand? sonra toparlayamad?. Hatta yine yanl?? hat?rlam?yorsam H. Karata? "Bold Pilot dahil en rahat Gazi Ko?usu'nu Anatoly ile kazand?m. Ben daha ?nce bu kadar rahat gelen bir at g?rmedim" tarz?nda bir ?eyler s?ylemi?ti.

      Ramazan Kaya ?ok yap?yor o i?leri Kafkasl?'n?n da pestilini ??karm??t?. Bir ara haftada 2 kez ko?uyordu art?k hayvan
      Evet Alperkaan yar?m kand? ama ben Turbo'nun da ana taraf?ndan safkan arap oldu?unu d???nm?yorum. Zaten normalde as?l yar??mas? gereken arap atlar? o yar?m diye bahsedilenler.Mirhat,Tansel gibi isimler. Bizim ko?turduklar?m?z g?zellik,s?s hayvan? bilinir yar?? at? de?ildir. Mesela bazen yabanc? arap atlar? ?lkeye geliyor bildi?in ingiliz gibiler. Bizimkilerin ko?mas?n?n en b?y?k nedeni s?k ko?maya elveri?li olmalar?d?r 4 g?n evvel ko?an arap at?n? 4 g?n sonra ba?ka bir programda ba?ka bir ?ehirde g?rebilirsin,yap?lar? s?k ko?maya m?saittir ama Remazan Kaya bunun bokunu ??karm??t?r. 15 g?nde Toraman'? 3 tane b?y?k ko?uya ??kard?. Karde?i Selim Kaya iyi bir hayvanseverdir ve abisinin ?o?u at?na s?k ko?turuldu?u i?in binmez. Kafkasl? sahada kald???nda ?ampiyonlar maalesef sahiplerini se?emiyor demi?tir.
      Yok be abi Turbo'da s?k?nt? yoktu bence. Ayaklar? inan?lmaz seriydi hayvan?n. Ad? gibi turbo gidiyordu
      Yavuzhan vard? mesela Araplardan. ?ok asil att?. Yan?na illa bir rakip isterdi; ama mutlaka kazan?rd?.

      [MENTION=15594]Mehmet Ali Tuna[/MENTION]

      Abi J. Guitar b?y?k ?ampiyon ger?ekten de; ama bence bir Bold Pilot de?il. Ayr?ca ben Thunderbolt'u daha ?ok severdim

      Yorum Yap


       #21
       Valla benim gordugum en guzel hayvan anatoly iydi.

       Asalet akiodu lan hayvandan. Doyamadiydim bakmaya.

       Bold pilot sampion canim. Bisey demem.

       Yavuzhanda ne pis atti arkadas. Hep rakibe yarim bas yapar delirtirdi.
       Sent from my iPhone using Tapatalk

       Yorum Yap


        #22
        Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Yok be abi Turbo'da s?k?nt? yoktu bence. Ayaklar? inan?lmaz seriydi hayvan?n. Ad? gibi turbo gidiyordu
        Yavuzhan vard? mesela Araplardan. ?ok asil att?. Yan?na illa bir rakip isterdi; ama mutlaka kazan?rd?.

        @Mehmet Ali Tuna

        Abi J. Guitar b?y?k ?ampiyon ger?ekten de; ama bence bir Bold Pilot de?il. Ayr?ca ben Thunderbolt'u daha ?ok severdim
        Turbo'nun anas? G?lbanaz ile Alper Kaan anas? Bur?tan karde?ler. ?nceden arap atlar?n? devlet yeti?tirirdi sonra ?zel haralar ??kt? i?ler curcuna oldu. Mesela Remazan'? Remazan yapan K ???ktunca'n?n y?llar sonra k?rma oldu?u ortaya ??kt?. Zaman?nda bunlar?n kontrol? yap?lam?yordu teknoloji geli?tikten sonra do?ru sonu?lar vermeye ba?lad?. Yani 20 sene evvel bir k?rma atla bu i?e girseydin ?u s?ralar paraya para demezdin. Dedi?im gibi arap atlar?nda ?ok kar???kl?k var ?zel haralarda ?ok de?i?ik i?ler d?nd? ve o d?nemin izleri gen yoluyla hala i?leri kar??t?r?yor.Sadece ?u ger?ek var devlet haras?ndan ??kan atlar k?rma de?ildi bunlardan birisi Yavuzhan di?eri Ayabakan. Bunlar tart??mas?z k?rma olmayan ?ampiyonlar.

        Yorum Yap


         #23
         Aslı Mehmet Ali Tuna tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Valla benim gordugum en guzel hayvan anatoly iydi.

         Asalet akiodu lan hayvandan. Doyamadiydim bakmaya.

         Bold pilot sampion canim. Bisey demem.

         Yavuzhanda ne pis atti arkadas. Hep rakibe yarim bas yapar delirtirdi.
         Sent from my iPhone using Tapatalk
         Halis Karata? zaman?nda sahibine rica etmi? Johny'e binmek i?in d???n?n ?yle bir isimdi.

         Yorum Yap


          #24
          Temsil bu yar???n? yem problemi ya?ad??? bir d?nemde yapt? de?erlendirme yaparken buna g?re yap?n bence.

          http://www.tjk.org/TR/YarisSever/Inf.../05/2016#92050

          Yorum Yap


           #25
           Pazar g?n? kupon yapmak ?art oldu

           Yorum Yap


            #26
            Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Pazar g?n? kupon yapmak ?art oldu
            Valla istanbul oynanmaz. Yagisli bursa lol

            Yorum Yap


             #27
             Aslı Mehmet Ali Tuna tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Pazar g?n? kupon yapmak ?art oldu
             Valla istanbul oynanmaz. Yagisli bursa lol
             Yok abi gaza geldim. Zaten bi gazi g?nleri bir de enternasyonel oldu?u zaman oynarsam oynuyorum.
             Benim peder ?ok ilgili bu yar??lara. Yani ?yle b?yle de?il. Adama at?n ad?n? s?yle sana anas?n? babas?n? dedesini says?n
             Cumartesi ak?am? sahurdan sonra bakar bi kupon yapar?z pederle

             Yorum Yap


              #28
              Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı Mehmet Ali Tuna tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Pazar g?n? kupon yapmak ?art oldu
              Valla istanbul oynanmaz. Yagisli bursa lol
              Yok abi gaza geldim. Zaten bi gazi g?nleri bir de enternasyonel oldu?u zaman oynarsam oynuyorum.
              Benim peder ?ok ilgili bu yar??lara. Yani ?yle b?yle de?il. Adama at?n ad?n? s?yle sana anas?n? babas?n? dedesini says?n
              Cumartesi ak?am? sahurdan sonra bakar bi kupon yapar?z pederle
              b?yle ?zel g?nlerde fazla para verdi?i nadir oluyor. ?ansl? isimler genelde geliyor sizi handikap ko?ular? bol g?ne alal?m

              Yorum Yap


               #29
               Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Mehmet Ali Tuna tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Pazar g?n? kupon yapmak ?art oldu
               Valla istanbul oynanmaz. Yagisli bursa lol
               Yok abi gaza geldim. Zaten bi gazi g?nleri bir de enternasyonel oldu?u zaman oynarsam oynuyorum.
               Benim peder ?ok ilgili bu yar??lara. Yani ?yle b?yle de?il. Adama at?n ad?n? s?yle sana anas?n? babas?n? dedesini says?n
               Cumartesi ak?am? sahurdan sonra bakar bi kupon yapar?z pederle
               b?yle ?zel g?nlerde fazla para verdi?i nadir oluyor. ?ansl? isimler genelde geliyor sizi handikap ko?ular? bol g?ne alal?m

               ??im olmaz abi s?k?yor beni s?t?? beygirleri
               Derdim para de?il maksat izlemek i?in bahane olsun

               Yorum Yap


                #30
                Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                ??im olmaz abi s?k?yor beni s?t?? beygirleri
                Derdim para de?il maksat izlemek i?in bahane olsun
                o zaman ok. Bende b?y?k g?nlerde oynam?yorum genelde izlemeyi seviyorum. ?ikeli yar??lar daha iyi,favoriyi ?ekenler,itlemeyenler

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X