Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #31
  "Ba?kan ?nal Aysal se?ime gidecek" s?ylentileri, Hajrovic ve avukat skandallar?, AB pasaport davas?n?n ?ekilmesi, TFF ile gergin ili?kiler y?netimin ba? a?r?s?. Verimsiz haz?rl?k d?nemi, Eboue-Sabri krizi, Prandelli'nin tart???lan kadro ve takti?i, ?zkan Olcay'?n ele?tirisi, kritik Anderlecht kar??la?mas? ?ncesi Florya'n?n tad?n? ka??rd?

  1- ?nal Aysal'?n arkada??n?n tavsiyesiyle ara transfer d?neminde al?nan ?zet Hajrovic ba?a bela oldu. Alacaklar? ?denmedi?i i?in s?zle?mesini tek tarafl? fesheden Hajrovic, Werder Bremen'e imza att?. Sar?-k?rm?z?l? y?neticiler, Hajrovic'in lisans alamayaca??n? iddia etti ama Bo?nak y?ld?z, Werder Bremen'in t?m ma?lar?nda g?rev yapt?. Cimbom, FIFA'ya a?t??? davay? kaybederse, 5 ayl?k Hajrovic faturas? 9 milyon Euro'yu bulacak.
  2- TFF'nin yabanc? s?n?r?na itiraz eden Galatasaray, AB pasaportlu oyuncular?n?n yabanc? say?lmamas? i?in ge?en sene dava a?m??t?. Konuyu Avrupa Adalet Divan?'na ta??yan sar?k?rm?z?l?lar?n birka? ay ?nce AB davas?n? gizlice geri ?ekti?i ortaya ??kt?. Sedat Do?an'?n bu konuda sadece ba?kan ?nal Aysal'? bilgilendirdi?i ??renildi. Aysal-Do?an ikilisi, konu hakk?nda y?netimdeki di?er isimlere a??klama yapmad?.
  3- T?m seyircisiz ma? cezalar?n?n kald?r?ld??? d?nemde sar?-k?rm?z?l? kul?b?n sahas? kapand?. Bu kararda TFF'nin Tahkim Kurulu'na yapt??? "Cezay? art?r?n"uyar?s? ?nemli rol oynad?. Seyircisiz oynanan Eski?ehir ma??nda 2 puan b?rak?ld?. Lutfi Ar?bo?an ile ?zkan Olcay ge?en hafta TFF'nin binas?na ??karma yapt? ama o ziyaretin ak?am?nda Melo'ya Twitter y?z?nden 2 ma? ceza geldi.
  4- ?st ?ste ???nc? sene ?ampiyonlar Ligi'nde m?cadele edecek G.Saray tam ?? ay sponsor bulamad?. Ge?en sezon T?rk Telekom'dan forma g???s reklam? i?in 7.5 milyon dolar alan Aslan, lig ve Avrupa'da ayr? sponsorla anla?mas?na ra?men kasas?na girecek para sadece 4.5 milyon dolar...
  5- FFP'ye tak?lan ve UEFA taraf?ndan 200 bin Euro cezayla uyar?lan Galatasaray, 2014-2015 sezonu i?in futbolcular?na toplam 56 Milyon Euro'yu bulan ?cret verecek. Yeni gelen transferlerin eski tak?mlar?nda kazand?klar? paran?n 2 kat?na Aslan'a imza atmalar? ve s?zle?mesini yenileyen isimlerin ?cretlerine yap?lan zamlar b?y?k ele?tiri konusu.
  6- Ge?en sezon 47 bin kombine satan Cimbom, E-Bilet s?recini iyi y?netemedi. ultrAslan tepkisini koydu ve kombinelerinin ?o?unu yenilemedi. Yeni sezon i?in TT Arena'da sat?lan kombine kart say?s? 30 binde kald?.
  7- G.Saray'?n eski hukuk sorumlusu avukat Ay?eg?l Egemen hakk?nda ortaya iddialar at?ld?. E?itimini ba?ka yerde almas?na ra?men "Galatasaray Lisesi ve Galatasaray ?niversitesi mezunuyum" diyerek i?ba?? yapan Egemen'in kul?b? 500 bin TL doland?rd??? ileri s?r?ld?. ??ine son verilen Egemen spor programlar?nda y?netimi ele?tirdi.
  8- Y?netici arkada?lar?n?n performans?ndan memnun olmayan ?nal Aysal'?n ?ar?amba g?n? yap?lacak ola?an?st? divan kurulunda erken se?ime gidece?ini a??klamas? bekleniyor. Riva arazisinin sat??? i?in Divan'da nab?z yoklayacak olan ?nal Aysal'?n y?netim kurulu toplant?lar?na gelmeyen isimlere tepkili oldu?u biliniyor.

  *
  1- S?per Kupa'da Muslera'n?n kalesinde devle?mesi sayesinde Fenerbah?e kar??s?nda farktan kurtulan, Bursaspor deplasman?nda da Uruguayl? kalecinin iki kritik kurtar??? sayesinde 3 puan? alan Galatasaray, Eski?ehirspor ma??nda kaleye sadece 4 kez isabetli ?ut atabildi. Santrfor Burak pozisyona bile giremedi.
  2- Ge?ti?imiz sezonlarda Avrupa'n?n ?st d?zey tak?mlar?yla haz?rl?k ma?? yaparak lige ba?layan Galatasaray, bu yaz sadece Atletico Madrid ile kar??la?t?. ?kinci yurt d??? kamp? ve Roma ile oynanacak olan haz?rl?k ma?? Cesare Prandelli'nin iste?iyle iptal edildi.
  3- TT Arena'da ge?en Per?embe g?n? yap?lan ve bir s?re ?nce g?reve gelen Ali K?rca'n?n koltu?unu kaybetmesine sebep olan "4. Y?ld?z" organizasyonuna hi?bir y?neticinin kat?lmamas?, Arena'daki son ma?ta y?netimden sadece 5 ki?inin trib?nde olmas? ve Florya ile ilgilenen bir y?neticinin olmamas? Cimbom'un bir di?er ba? a?r?s?.
  4- ?kinci Ba?kan ?zkan Olcay'?n sezonun ilk puan kayb?n?n ya?and??? ma??n ard?ndan "Teknik ekiple k?t? futbolun nedenlerini g?r??ece?iz" a??klamas? Prandelli'den "Hesap soraca??z" ?eklinde sayfalara yans?t?l?nca, taraftar da Olcay'a b?y?k tepki g?sterdi.
  5- Eboue'nin kadro d??? olmas?na ra?men Florya'da kurallar? ihlal etmesi Prandelli'yi ?ileden ??kart?rken, Sabri'nin de s?rekli olarak, "Bana yemek vermiyorlar" haberleriyle g?ndeme gelmesi ?talyan hocan?n bir ba?ka s?k?nt?s?. Sabri'nin menajerinin Ba?kan Aysal ile g?r??t??? ve oyuncunun tak?ma d?necesi iddias?n?n ger?ekle?mesi halinde Prandelli'nin tavr? da merak konusu!.
  6- Teknik ekibinde yerli antren?re yer vermeyen ve rakip analizleri, futbolcu izleme ekibine yapt?ran Prandelli, TT Arena'da kontratak oynayaca?? bilinen Eski?ehirspor kar??s?na Olcan'? yedek b?rakarak, Yekta'l? orta saha ile ba?lad?. Savunmas?nda ?? as? eksik olan Eski?ehir hakk?ndaki raporlar?n isabet oran? tart??ma konusu oldu.
  7- D?nya Kupas?'nda final oynayan Messi'nin Barcelona ile idmanlara ??kmas?ndan bir hafta sonra tatilden d?nenSneijder, plaj g?nlerinin ac?s?n? sahada hissetti. Hollandal? i?in Prandelli "Sadece bir saatlik kondisyonu var" a??klamas?n? yapt?.
  8- Bonservislerine 18 milyon Euro ?denen iki gen? y?ld?zdan Brezilyal? sol bek Alex Telles, 18'e bile giremezken, ge?en hafta asist yapan Bruma, TT Arena'da bo? trib?nler ?n?nde hayal k?r?kl??? yaratt? ve 12 milyonluk maliyetini hat?rlatt?.Y?ksek y?ll?k ?creti nedeniyle ele?tirilen ve ?ampiyonlar Ligi listesine al?nmayan gen? stoper Koray G?nter ?nceki g?n de lig ma??nda 18'de yoktu.
  9- Cesare Prandelli'nin terc?man?n?n yetersiz T?rk?esi bas?n toplant?lar?nda medyaya s?k?nt? yarat?rken, Wesley Sneijder de ge?ti?imiz hafta Hollanda medyas?na yapt??? a??klamada "Prandelli, ?talyanca'dan ba?ka dil bilmiyor. Soyunma odas? ?eviriler y?z?nden ar? kovan? gibi" diyerek ileti?im s?k?nt?s?na dikkat ?ekmi?ti.

  beter olun nopostt cocuklar?

  Yorum Yap


   #32
   Bunlar iyi g?nleri ?nal Aysal s?f?r? t?kettirecek bunlara bas?p Bel?ikaya gidecek.galatasaray sms lerden yard?m dilenmeye devam edecek.

   Yorum Yap


    #33
    ?ok s?yledik. Daha bir ?ey g?rmediler.

    Yorum Yap


     #34
     Kurtarma devlet bunlar?.
     Herkes plans?z hareketlerin ve har vurup harman savurman?n cezas?n? ?eksin.

     Yorum Yap


      #35
      Son Dakika ; Gayler ola?an?st? secime gidiyor...

      Yorum Yap


       #36
       Darisi bizimkilerin basina...fikret ormanada destek vermesinler

       Yorum Yap


        #37
        Bu sezon b?y?k bir ??k???n ba?lang?c?ndalar.
        ?n?allah besbeter olduklar? g?nleri g?r?r?z komidin ?ocuklar?n?n.

        Yorum Yap


         #38
         Ben ?u an i?inde bulunduklar? g?nlerin, yapt?klar?-hakettikleri ve muhtemelen g?recekleri g?nlere oranla m?kemmel oldu?unu d???n?yorum. Beddua etmek bize yak??maz ama o pankart?n, yerlerde s?r?nen o ?enelerin terse girece?ine emindik.
         Allahtan bulun.
         Kupalar al?rken herkes b?y?kt?r. kara k?? geldi g?sterin bakal?m b?y?kl???n?z?.

         Yorum Yap


          #39
          ?nal Aysal aday olmayaca??n? a??klad?.

          Herhalde dedi ama

          Yorum Yap


           #40
           ?nal gidiyor ?ok belli. Gelecek y?netimin i?i ?ok zor.

           Yorum Yap


            #41
            Kar???n ulan yosmalar

            Yorum Yap


             #42
             Unal aysal olmadan batar bu gese

             GT-I8190 cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

             Yorum Yap


              #43
              ??leri artik ?ok zor...

              Yorum Yap


               #44
               ?stemem yan cebime koy havas? var

               Gelip aday ol diye bask? yap?n aday olay?m d???ncesinde ?ok belli

               Yorum Yap


                #45
                ??k 1: Tak?m?n mali anlamda i?ine etti, ?imdi de ka??yor.
                ??k 2: Aday olmayaca??m diyerek g?ven tazelemeye ?al???yor. Tekrar aday ol ?nerisi gelirse aday olup, se?imi kazanarak daha da kuvvetlenmeyi d???n?yor.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X