Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Talha Karanfiler tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Talha Karanfiler tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Florya'y? 2.250.000.000 TL'ye satm??lar ?ok ciddi para
  O s?ylenen rakam has?lat olarak ge?iyor yani oraya yap?lacak konutlardan o kadar has?lat bekleniyor.

  gesenin pay?na d??ecek rakam ise 238 milyon.
  238 milyon ?ok d???k bir rakam. O kadar az kar yapacaklar?n? d???nm?yorum. Florya ?ok de?erli biyer

  Devlet i?te adam?n tepesine b?yle ??k?yor karde?im, seni satmaya mecbur b?rak?yor ve d???k rakamlara satmak zorunda kal?yorsun.

  ayn? olay rivada da oldu, riva arazisi yaln?? hat?rlam?yorsa 3 k?s?r milyara sat?ld? gese ye 900 milyon gibi bir pay d??ecekti. Sonra dursun ba?kan oradan gelecek paray? k?rd?r?p kredi ?ekti.

  Yorum Yap


   Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arsas? ihalesi, ?z Er-ka ?n?aat'a sat?ld?. Elde edilecek gelirden Galatasaray'?n pay?na 238 milyon lira d??ecek.

   Galatasaray spor kul?b?ne ait Florya arsas?n?n ihalesi bug?n yap?ld?.
   S?zc?'den ?smail ?ahin'in haberine g?re, 63 bin 230 metrekarelik arazi i?in en y?ksek teklif ?z Er-ka ?n?aat'tan geldi.
   Toplam has?lat? 2 milyar 250 milyon lira olarak ?n g?ren firma, ?irket pay? olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahh?t etti. Bu gelirden Galatasaray'a 238 milyon lira pay d??ecek

   Yorum Yap


    Bu mebla? ger?ek ise ?s resmen gelece?ini satm?? bir ?ampiyonluk i?in..

    Yorum Yap


     Kar??l???nda 2 kat? b?y?kl???ndeki kemerburgaza ta??d?lar karde?im.kemerburgaz arazisini bedavaya ald?lar. Ve kemerburgaz ile floryayi kiyaslamayin bile.kemerburgaz luks ve pahali semt.o y?zden bunlar? ma?dur gormeyin.tt arenada da ayn?s? oldu.22.000 ki?ilik k?hne stad yerine 55.000 ki?ilik locali modern stad verdiler. Bir de eski y?k?lan stad?n yanina otel yaps?nlar diye arazi verdiler. Ama sorsan ma?dur oldular.

     SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

     Yorum Yap


      Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Kar??l???nda 2 kat? b?y?kl???ndeki kemerburgaza ta??d?lar karde?im.kemerburgaz arazisini bedavaya ald?lar. Ve kemerburgaz ile floryayi kiyaslamayin bile.kemerburgaz luks ve pahali semt.o y?zden bunlar? ma?dur gormeyin.tt arenada da ayn?s? oldu.22.000 ki?ilik k?hne stad yerine 55.000 ki?ilik locali modern stad verdiler. Bir de eski y?k?lan stad?n yanina otel yaps?nlar diye arazi verdiler. Ama sorsan ma?dur oldular.

      SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi
      Biz gese yi ma?dur g?rm?yoruz, sadece rakamlar ile konu?uyoruz.

      Stad olay? bize de teklif edildi ??k?n istedi?inzi yerde stad yapal?m dendi biz kabul etmedik.

      Kemerburgaz olay? ise bedava deniyor ama tapusunu gese ye vermediler 49 y?ll???na kiralad?lar.

      Yorum Yap


       Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Kar??l???nda 2 kat? b?y?kl???ndeki kemerburgaza ta??d?lar karde?im.kemerburgaz arazisini bedavaya ald?lar. Ve kemerburgaz ile floryayi kiyaslamayin bile.kemerburgaz luks ve pahali semt.o y?zden bunlar? ma?dur gormeyin.tt arenada da ayn?s? oldu.22.000 ki?ilik k?hne stad yerine 55.000 ki?ilik locali modern stad verdiler. Bir de eski y?k?lan stad?n yanina otel yaps?nlar diye arazi verdiler. Ama sorsan ma?dur oldular.

       SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi
       Biz gese yi ma?dur g?rm?yoruz, sadece rakamlar ile konu?uyoruz.

       Stad olay? bize de teklif edildi ??k?n istedi?inzi yerde stad yapal?m dendi biz kabul etmedik.

       Kemerburgaz olay? ise bedava deniyor ama tapusunu gese ye vermediler 49 y?ll???na kiralad?lar.
       Stad? da kiralayarak ald?lar ama ge?en sene dursun stad?n tapusunu bedavaya ald?

       hem de devletin ?at?n?z? ?rt?n diye verdi?i milyon eurolari ?at?ya harcamay?p transfere harcamalar?na ra?men devlet yine bedavaya verdi.

       SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

       Yorum Yap


        Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Kar??l???nda 2 kat? b?y?kl???ndeki kemerburgaza ta??d?lar karde?im.kemerburgaz arazisini bedavaya ald?lar. Ve kemerburgaz ile floryayi kiyaslamayin bile.kemerburgaz luks ve pahali semt.o y?zden bunlar? ma?dur gormeyin.tt arenada da ayn?s? oldu.22.000 ki?ilik k?hne stad yerine 55.000 ki?ilik locali modern stad verdiler. Bir de eski y?k?lan stad?n yanina otel yaps?nlar diye arazi verdiler. Ama sorsan ma?dur oldular.

        SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi
        Biz gese yi ma?dur g?rm?yoruz, sadece rakamlar ile konu?uyoruz.

        Stad olay? bize de teklif edildi ??k?n istedi?inzi yerde stad yapal?m dendi biz kabul etmedik.

        Kemerburgaz olay? ise bedava deniyor ama tapusunu gese ye vermediler 49 y?ll???na kiralad?lar.
        Stad? da kiralayarak ald?lar ama ge?en sene dursun stad?n tapusunu bedavaya ald?

        hem de devletin ?at?n?z? ?rt?n diye verdi?i milyon eurolari ?at?ya harcamay?p transfere harcamalar?na ra?men devlet yine bedavaya verdi.

        SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi
        O tapu sadece ?st kullan?m hakk?n?n tapusu, ?lkedeki stadlar devletin ve belli bir s?reli?ine bunlar? kl?plere kiraya verir. Sonras?nda ?st kullan?m hakk? i?in tapu ??kar ve kl?p bu s?re zarf?nda stadda istedi?i de?i?iklikleri yapma hakk?na sahip olur.

        Arena'n?n ?st kullan?m hakk? Galatasaray'?n! Galatasaray Ba?kan? Dursun ?zbek, Ba?bakan Binali Y?ld?r?m'?n imzas? ile T?rk Telekom Arena'n?n ?st kullan?m hakk?n? ve basketbol salonu in?aat? i?in gerekli izni ald?.

        Galatasaray stad?na 6 y?l sonra resmi olarak kavu?tu. T?rk Telekom Arena Stad?n?'n?n ?st kullan?m hakk? art?k resmi olarak Sar? K?rm?z?l? kul?b?n oldu. Galatasaray Ba?kan? Dursun ?zbek bug?n Ba?bakan Binali Y?ld?r?m ile g?r???p, stad?n ?st kullan?m hakk? i?in gerekli son imzay? da att?rd?. B?ylece Galatasaray'?n 2011 y?l?ndan beri kulland??? ancak ?st kullan?m hakk?n?n? bir t?rl? elde edemedi?i stad?n devrini sa?lam?? oldu. Galatasaray bundan b?yle stadla ilgili kullan?m ve de?i?iklik kararlar?n? istedi?i gibi yapacak, stad?n d?? y?zeyinde de?i?iklik yapabilecek ve reklam i?in kullan?m alanlar? a?abilecek. B?ylece Sar? K?rm?z?l? kul?b?n stad gelirleri daha da artacak. Ba?kan Dursun ?zbek, Sar? K?rm?z?l? 25 Mart Cumartesi g?n? yap?lacak, Mali Kongre'de stad?n ?st kullan?m hakk? ve stad?n yan?na yap?lacak basketbol salonu i?in de son resmi imzay? att?rarak gerekli t?m izinleri alm?? oldu?unu a??klayacak. Kaynak: DHA

        Yorum Yap


         Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arsas? ihalesi, ?z Er-ka ?n?aat'a sat?ld?. Elde edilecek gelirden Galatasaray'?n pay?na 238 milyon lira d??ecek.

         Galatasaray spor kul?b?ne ait Florya arsas?n?n ihalesi bug?n yap?ld?.
         S?zc?'den ?smail ?ahin'in haberine g?re, 63 bin 230 metrekarelik arazi i?in en y?ksek teklif ?z Er-ka ?n?aat'tan geldi.
         Toplam has?lat? 2 milyar 250 milyon lira olarak ?n g?ren firma, ?irket pay? olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahh?t etti. Bu gelirden Galatasaray'a 238 milyon lira pay d??ecek
         ?lk pesin para 238 milyon tl diyorlar. Proje bittikten sonra sat??lar devam ettik?e gs pay almaya devam edecek diyorlar. Do?ru mu ?

         Yorum Yap


          Aslı Talha Karanfiler tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Aslı Suat Ar?kan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arsas? ihalesi, ?z Er-ka ?n?aat'a sat?ld?. Elde edilecek gelirden Galatasaray'?n pay?na 238 milyon lira d??ecek.

          Galatasaray spor kul?b?ne ait Florya arsas?n?n ihalesi bug?n yap?ld?.
          S?zc?'den ?smail ?ahin'in haberine g?re, 63 bin 230 metrekarelik arazi i?in en y?ksek teklif ?z Er-ka ?n?aat'tan geldi.
          Toplam has?lat? 2 milyar 250 milyon lira olarak ?n g?ren firma, ?irket pay? olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahh?t etti. Bu gelirden Galatasaray'a 238 milyon lira pay d??ecek
          ?lk pesin para 238 milyon tl diyorlar. Proje bittikten sonra sat??lar devam ettik?e gs pay almaya devam edecek diyorlar. Do?ru mu ?
          aynen karde?im bunlar tahmini rakamlar sat?? rakamlar? ve kar oran? ?ok ?nemli.

          ?irket 2.250 milyon ciro hedefi ve 832.500 bin kar hedef koymu?, ilerde ciro tutar ama maliyetler y?kseldi daha az kar elde ettim diyebilir.

          Yorum Yap


           Ne oldu bunlar?n ceza olay? ? Yeni sezon ba?layacak hala a??klanmad?. G?ya Nisan ay?nda a??klanacakt?. ?telediler de ?telediler adamlar ?ampiyon oldu, uefa utanmasa cezay? ?rtpas edecek unutturacak. Nas?l bir g??leri var arkada? uefay? bile ellerinde oynat?yorlar. Bizden daha k?t? durumdalar ama sa?ma sapan bir cezayla y?rtacaklar.

           Yorum Yap


            Aslı U?ur Ilg?n tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Ne oldu bunlar?n ceza olay? ? Yeni sezon ba?layacak hala a??klanmad?. G?ya Nisan ay?nda a??klanacakt?. ?telediler de ?telediler adamlar ?ampiyon oldu, uefa utanmasa cezay? ?rtpas edecek unutturacak. Nas?l bir g??leri var arkada? uefay? bile ellerinde oynat?yorlar. Bizden daha k?t? durumdalar ama sa?ma sapan bir cezayla y?rtacaklar.
            Bug?n a??klan?yormu?. Kesin haber olmamakla birlikte imseten ve gsli haluk yureklinin iddias?na g?re;

            1- CLye normalde 25 oyuncu kayit hakki varken yerine ceza olarak 21 oyuncu kay?t hakk? verilmi?.

            2- 6M euro ceza vermisler. 2.5 milyon pe?in. 3.5 milyon CL gelirlerinden seneye kesilecekmi?.

            3- ilk y?l 20 milyon zarar, 2.yil 10 milyon zarar haklar? varm??.

            4- satt???n kadar al cezas? vermi?ler.

            Ama bu iddialar? genel menajerleri sukru haznedar mi ne yalanlam??.ceza var ama bu kadar ciddi degil demi?. Bu haber a??r? abart?l? demi?.

            Bu a??klamay? adam almanyadan iletti d?n spor360daki programa. Nuri ?ahin transferi i?in gitmi?ler deniliyor.

            SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

            Yorum Yap


             Amk UEFA's? Tromso'y? eledi?imiz sene ?at diye men etti bizi, bu yav?aklar?n nerden torpili varsa bir cezay? be? ayda a??klayamad?lar!

             Yorum Yap


              Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Aslı U?ur Ilg?n tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Ne oldu bunlar?n ceza olay? ? Yeni sezon ba?layacak hala a??klanmad?. G?ya Nisan ay?nda a??klanacakt?. ?telediler de ?telediler adamlar ?ampiyon oldu, uefa utanmasa cezay? ?rtpas edecek unutturacak. Nas?l bir g??leri var arkada? uefay? bile ellerinde oynat?yorlar. Bizden daha k?t? durumdalar ama sa?ma sapan bir cezayla y?rtacaklar.
              Bug?n a??klan?yormu?. Kesin haber olmamakla birlikte imseten ve gsli haluk yureklinin iddias?na g?re;

              1- CLye normalde 25 oyuncu kayit hakki varken yerine ceza olarak 21 oyuncu kay?t hakk? verilmi?.

              2- 6M euro ceza vermisler. 2.5 milyon pe?in. 3.5 milyon CL gelirlerinden seneye kesilecekmi?.

              3- ilk y?l 20 milyon zarar, 2.yil 10 milyon zarar haklar? varm??.

              4- satt???n kadar al cezas? vermi?ler.

              Ama bu iddialar? genel menajerleri sukru haznedar mi ne yalanlam??.ceza var ama bu kadar ciddi degil demi?. Bu haber a??r? abart?l? demi?.

              Bu a??klamay? adam almanyadan iletti d?n spor360daki programa. Nuri ?ahin transferi i?in gitmi?ler deniliyor.

              SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

              3. ve 4 . madde birbiriyle ?eli?iyor . satt??? kadar alabiliyorsa zarar etmemesi gerekiyor.

              bu kan? bozuklar her yerde kendilerini kurtarmay? ba?ar?yorlar. o y?zden benim d???ncem s?f?r hasarla bu durumdan da y?rtarlar maalesef.

              Yorum Yap


               Aslı Atilla Acar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı Arslan Burak Bozda? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Aslı U?ur Ilg?n tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Ne oldu bunlar?n ceza olay? ? Yeni sezon ba?layacak hala a??klanmad?. G?ya Nisan ay?nda a??klanacakt?. ?telediler de ?telediler adamlar ?ampiyon oldu, uefa utanmasa cezay? ?rtpas edecek unutturacak. Nas?l bir g??leri var arkada? uefay? bile ellerinde oynat?yorlar. Bizden daha k?t? durumdalar ama sa?ma sapan bir cezayla y?rtacaklar.
               Bug?n a??klan?yormu?. Kesin haber olmamakla birlikte imseten ve gsli haluk yureklinin iddias?na g?re;

               1- CLye normalde 25 oyuncu kayit hakki varken yerine ceza olarak 21 oyuncu kay?t hakk? verilmi?.

               2- 6M euro ceza vermisler. 2.5 milyon pe?in. 3.5 milyon CL gelirlerinden seneye kesilecekmi?.

               3- ilk y?l 20 milyon zarar, 2.yil 10 milyon zarar haklar? varm??.

               4- satt???n kadar al cezas? vermi?ler.

               Ama bu iddialar? genel menajerleri sukru haznedar mi ne yalanlam??.ceza var ama bu kadar ciddi degil demi?. Bu haber a??r? abart?l? demi?.

               Bu a??klamay? adam almanyadan iletti d?n spor360daki programa. Nuri ?ahin transferi i?in gitmi?ler deniliyor.

               SM-N950F cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

               3. ve 4 . madde birbiriyle ?eli?iyor . satt??? kadar alabiliyorsa zarar etmemesi gerekiyor.

               bu kan? bozuklar her yerde kendilerini kurtarmay? ba?ar?yorlar. o y?zden benim d???ncem s?f?r hasarla bu durumdan da y?rtarlar maalesef.
               ?eli?miyor asl?nda. 3. madde genel olarak gelir-gider fark?.
               4. madde sadece transfer.
               Bizde de b?yleydi.
               Ama i?leri ?ok zor. Bu maa? y?k?yle. 5 sene kendilerine gelemez bunlar.
               Haz?r Ali Ko? da acemi iken 2-3 sene daha ?st ?ste koymam?z laz?m ligi

               Yorum Yap


                Be?ikta? olarak bizim de bir ?ekilde Kemerburgazda tesis almam?z laz?m.
                Orman?n i?i, ?ehrin g?be?i.
                Futbolcular i?inde rahatl?k olur.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X