Bir arkada??m?z?n kay?npederi i?in 0 rh (-) kana ihtiya? vard?r.Hastam?z Bak?rk?y Sadi Konukta yatmaktad?r.?rtibat Ramiz Pehlivan.
05363106706
?lgilenen arkada?lara ?imdiden te?ekk?rler.