Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Antalyaspor Ma??n Adam? Kim?

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Antalyaspor Ma??n Adam? Kim?

  Sizce ma??n adam? kim?
  171
  Fabri
  1.17%
  2
  Caner
  0.58%
  1
  Medel
  2.92%
  5
  Vida
  1.17%
  2
  Adriano
  0.58%
  1
  O?uzhan
  2.92%
  5
  Atiba
  1.17%
  2
  Talisca
  82.46%
  141
  Babel
  0.00%
  0
  Quaresma
  4.09%
  7
  Negredo
  2.34%
  4
  Tolgay
  0.00%
  0
  G?khan G?n?l
  0.58%
  1
  Lens
  0.00%
  0
  FORUM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  #2
  Bitmek bilmeyen enerjisi ile Medel..

  Yorum Yap


   #3
   Talisca tabiiki.


   Tapatalk kullanarak iPhone arac?l???yla g?nderildi

   Yorum Yap


    #4
    Quaresma

    Yorum Yap


     #5
     Talisca baya?? baya?? oynad?

     Yorum Yap


      #6
      1-Talisca
      2-O?uzhan
      3-Atiba

      Yorum Yap


       #7
       Talisca.. eskisi gibi gol att?, ?ut ?ekti, pozisyona girdi ?stelik bu sefer pas al??veri?i anlam?nda da biraz daha etkiliydi.

       Yorum Yap


        #8
        1.talisca 2.medel 3.oguzhan

        Yorum Yap


         #9
         Tal?sca .yaln?z 2.yar?n?n bas?nda fabr? ?pten ald? b?z?

         Yorum Yap


          #10
          Talisca.?ok istedi ald? ma??.

          Yorum Yap


           #11
           Bu sorunun tek cevab? var Tali?ka .

           Yorum Yap


            #12
            %100 talisca

            Yorum Yap


             #13
             Ma??n adam? Talisca 8.25

             Fabri_____________7.5

             Medel____________7.25

             Vida_____________6.75

             Caner___________6.75

             Adriano_________6.75

             Ozi_____________6.75

             Atiba___________6.75

             G?khan_________6.75

             Babel___________6.5

             Negredo________6.5

             Q7____________6.5

             Tolgay_________6.5

             Lens___________6.5

             Hoca;6.85


             7 ve ?zeri oynayamayan oyuncular g?revlerini ?ok eksik yapm??lard?r...


             E?er ki Vidan?n ?ne ??kamay??? h?z eksikli?i veya a??r kal??? ile ilgili ise yand? g?l?m keten helva...alaca??n?z stoper h?cum oynayan oyunu ???nc? b?lgeye y?kan tak?m?n stoperi olacak niteliklere sahip olmas? laz?m diye onlarca kez yaz?lm??t?r...buna ra?men Vida s?p?r?c? gibi geride kal?rsa durum vahim demektir...hocan?n da dikkat ?ekti?i ?ey buydu...Vidan?n ?ne ??kmas? laz?m dedi...bu tespit bu transferi ileride sorunlu hale sokabilir...ne istiyoruz ne al?yoruz?...elma istiyoruz armut al?yoruz...umar?m bu s?k?nt?,al??ma d?neminin temkinli bir oyunudur...aksi taktirde bu transferde fos ??kabilir...

             Talisca'y? g?nderelim diyen arkada?lar?n da yan?ld?klar? ?ok net g?r?ld?...

             Q7 ayn? hatalara devam ediyor...gol yediriyor...Atiba olmas? gereken yerde eskisi gibi olam?yor...

             Q7 kesinlikle korner atam?yor...top daha ?n dire?e bile varam?yor...rakip de b?t?n kornerleri al?yor...Tek etkili ortas? Talisca'ya yapt??? ortad?r...dikkat edin o topu ceza sahas? i?inden kesiyor...mesafe k?sa..ve istedi?i yere at?yor..ceza sahas? d???ndan ?apraz kesmeleri de ?ok hatal?...kesinlikle arkada??n?n yeti?emeyece?i noktaya ve yeti?emeyece?i h?zda ve yeti?emeyece?i kavis ile at?yor...adam?n u?mas? laz?m...o topu Talisca ile bulu?turdu?u gibi, kornerler ve ?apraz kesmeleri ile de arkada?lar?n? bulu?turmas? gerekir...maalesef tek etkili ortay? ceza sahas?ndan adrese kesti ve gol oldu...di?erleri ?ok k?t?...

             biz ma??n son evresine tek farkla girer isek kesinlikle bir kaza gol? yer ve puan kapt?r?r?z...ma?? makul zaman i?inde iki farka ta??mak bizim olmaz ise olmaz?m?zd?r...hakem penalt?y? verse olay b?y?k ihtimal bitmi?ti...i?i bu tehlike alan?ndan ??karmak gerekir...

             Penalt? pozisyonunda her ne kadar Medel elle oynam?? gibi g?z?kse de, bence ko?u ve hareket halinde olan oyuncunun kolunun, do?al halinde a??l?p kapanmas?, yani makas yapmas?, yani kol ?ekme aksiyonun do?al bir sonucunun oldu?u bir and?r o...
             el topa gidiyor gibi g?z?kse de, asl?nda el, ko?unun do?al aksiyonunu yap?yor...ama son anda fark etti?i i?in geri ?ekme refleksini g?steriyor ama bu elini toptan kurtarmak i?in yeterli olmuyor...olaya elin topa gitmesi olarak bakmay?n, elin yap?lan ko?unun ve aksiyonun do?al a??lmas? olarak g?r?n o zaman elle oynama niyeti olmad???n? ama durumu ge? fark etti?i i?in elini zaman?nda ?ekemedi?ini g?r?rs?n?z...

             Babel ise kesinlikle faul yapm?yor...aksiyon ?nceli?i ve y?kseli? fazlal??? var...adam a?a??da kalm?? z?playamam?? bile... Babel kafay? vurduktan sonra do?al olarak yere inerken rakibin ?st?ne d???yor...bu da net gol...
             penalt? pozisyonunda Medel bana g?re k?sa mesafede elini ka??rma imkan? bulamad?...dolay?s?yla topun ele ?arpmas?d?r...Medel'in o topa elle oynamas? i?in de kafay? s?y?rm?? olmas? laz?m...
             yine de Medel'in izah?n? da dinlemek gerekir...


             Tak?mda eksikler ayan beyan g?z?k?yor...iki ?? ki?inin ?st?n performans sergilemesi yeterli olmaz...en az alt? ki?inin ?ok iyi oynamas? geri kalanlar?n da asla iyinin alt?na d??memesi gerekir...bireysel performanslar top yekun performansa evrilmek zorundad?r...aksi taktirde ?ekirge bir z?plar bir z?plamaz...ve sendeledi?imiz zaman bu i? biter...?? puan iyi, yenilgiden d?nmek iyi...ama bu bizi yan?ltmas?n...bu ma?? ilk yar? 3-0 a ta??yam?yor isek eksi?imiz ?ok demektir...i?i ?ansa b?rakmamak b?yle olmaz...gere?i gibi oynamal? ve skor yapmal?y?z...

             Transfer acil...

             Lens'i soktu?unda at sa? tarafa ve Q7 yi al sola...Q7 solda bir ?eyler yap?yor...ama Lens yapam?yor...Tolgay iki ma?t?r ?ok k?t? futbol oynuyor...

             Tosi?'i falan satmas?nlar...o bu tak?m?n can simidi...defansta beton gibi...tak?m gol atamay?nca da ??k?p gol atarak t?m tak?m? kurtaran oyuncu...

             ?ki ma? daha Negredo'ya sabredece?im ve bu adam et mi bal?k m? karar?m? verece?im...Negredo o pozisyonda sol aya?? ile d?rtmeyi d???nmek yerine sa? aya?? ile kendi soluna alsa kalece oldu?u gibi kal?r ve sol ?aprazdan bo? kaleye yuvarlar idi...yanl?? ayak kulland?...

             ko?amayan oyuncular var...Negredo ve Caner...Caner ara s?ra kritik hamleler yapt? ama oyunun b?t?n?nde yetersiz...kornerleri Caner kullanmal?...
             Babel de hayal k?r?kl??? yaratt?...tak?m b?t?n?yle canlanm?? de?il...tek t?k bir ka? ki?i seviye y?kseltmi? ama t?m tak?m bir ka? kademe daha y?kselmeli..

             Transfer bekliyoruz...pilav ?st? bezelye...
             En son düzenleyen Mustafa Bilgi?; 22-01-2018, 00:31.

             Yorum Yap


              #14
              Tabiki talisca ama fabride sa?olsun 2tane %100 ??kard? ve oyunda tuttu bizi


              ...L?G? KOYMAYIN L?G?...

              Yorum Yap


               #15
               Talisca ??kacakt?r b?y?k ihtimalle ama Medel ?ok iyi oynad? defans? y?netmesi oyunu kurmas? hele 3 e 1 pozisyonda alan? ?yle bir kapatt?ki kafas?n? kar??t?rd? rakibin ayr?ca 2 pozisyon var birinde fabriye k?zd? at ?u topu diye di?erinde canere ofsayt? bozuyosun diye ba??rd? aha ?imdi dalacak dedim i?imden

               Yorum Yap

               Hazırlanıyor...
               X