Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Burak Demir
  yanıtladı
  Kartal?a 1.3 milyon TL?lik ??al??m  • Be?ikta??ta 3 y?ll?k s?zle?me imzalanan fizyoterapist aral?kta i? akdi sona erdirilince mahkemeye gitti. Kul?p tazminat i?in dev bir rakam ?deyebilir


   Kul?b?n mali yap?s?n? d?zeltmek i?in u?ra?an y?netime can s?k?c? haber... Be?ikta??ta uzun s?redir fizyoterapist olarak g?rev yapan Adem ?al??n?n yakla??k 1.5 milyon TL tazminat talebiyle kul?b? mahkemeye verdi?i ortaya ??kt?. Sezon ba?lar? destek personeliyle 1 y?ll?k s?zle?me imzalanmas?na kar??n ?nder ?zen, kul?p doktoru Ertu?rul Karanl?k ve ?al??n?n da i?inde oldu?u sa?l?k ekibiyle 3 y?ll?k mukavele yaparken Adem ?al??n?n aral?kta i? akdinin sonland?r?lmas? karar? verildi.


   3 y?ll?k s?zle?mesi olmas? nedeniyle ?mraniye?ye gitmeye devam eden ancak tak?mla kampa g?t?r?lmeyen ?al? yasal haklar?n? g?vence alt?na alabilmek ad?na konuyu avukata ta??ma karar? ald?.


   ?al?'n?n avukat? da 6 y?ll?k g?rev s?resi boyunca cumartesi ve pazar mesailerini de hesaplayarak kul?b?n ?n?ne kabar?k bir fatura ??kt?. ?al??n?n 400 bin TL?si 3 senelik kontrat?ndan, 900 bin TL?si ge?mi?ten kaynaklanan mesai ve tazminat?ndan kaynaklanan toplam 1.3 milyon TL civar?nda bir rakam talep etti?i ??renildi. Be?ikta? Kul?b??n?n uzla?ma yoluna gitmemesi durumunda karar? mahkeme verecek.

  Bir yorum yaz:


 • Alican Osanmaz
  yanıtladı
  "Bu sene ?? mevkide yabanc? oyuncu alaca??z"


  Fikret Orman D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i'nin etkinli?inde a??klamalarda bulundu.


  Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Fikret Orman, yeni yap?lacak stad?n a??laca??na t?m camian?n inand???n? belirterek, "Bu da beni ?ok mutlu ediyor" dedi.

  1903 D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i taraf?ndan "B?y?k Bulu?ma" ad? alt?nda D?zce K?z?lay Merkezi'nde organize edilen geceye kat?lan Orman, yapt??? konu?mada, rakiplere g?re ?ok geriden geldiklerini ifade ederek, kul?p olarak ?al??malar? gerekti?ini s?yledi.

  Rakiplerle aradaki fark? yava? yava? kapatmaya ba?lad?klar?na dikkati ?eken Orman, "Stad?n a??laca??na t?m camia inanmaya ba?lad?. Bu da beni ?ok mutlu ediyor. B?t?n rakiplerimizi yakalam?? olaca??z. Yeni sezonda yeni stad?m?zda olaca??z" diye konu?tu.

  D?zce'ye bir yat?r?m yapmak i?in ?ok u?ra? verdiklerini anlatan Orman, ?unlar? kaydetti:

  "D?zce ile alakal? esas?nda ?ok arzuluyuz. ?ok istedik, projeler ?izdirdik. Fakat bize verilen s?zler istedi?imiz verimde gelmedi?i i?in i?i sonland?ramad?k. A??k?as? biz b?yle bir yat?r?m yaparken, bir k?sm?n? sat?n alaca??m?z bir yere yapmak istiyoruz. Kendi m?lk?m?z olsun istiyoruz. Bu sa?lan?rsa seve seve de D?zce'ye yat?r?m yapaca??z. Eski valimiz de geldi bizi ziyaret etti. Sonu? alamad?k. Netice itibariyle biz bu ?ehre yat?r?m yapaca??z. Be?ikta? ?ok ?nemli bir marka onun i?in daha fazla ??z?mc?l yakla?malar istiyorum. Ba?ka yerde yapma ihtimalimiz de ?ok y?ksek."

  Transfer ?al??malar?

  Be?ikta?'?n gelecek sezon UEFA ?ampiyonlar Ligi'nde m?cadele edece?ini vurgulayan Orman, "?n eleme oynay?p, oynamayaca?? sorusu var. ?n?allah oynamadan gideriz. Ge?en sene ?ok transfer yapt?k ve tak?m? gen?le?tirip yerli oyunculara yat?r?m yapt?k. Bu sene ?? mevkide yabanc? oyuncu alaca??z. Bir mevki i?in Cenk Tosun'u alm??t?k. Belki bir yerli oyuncu daha al?r?z" diye konu?tu.
  Orman, gen? orta saha oyuncusu Muhammed Demirci'nin tak?mda ne zaman yer alaca?? sorusuna ise "Muhammed ?n?m?zdeki sezon teknik kadronun karar?na g?re kiraya da gidebilir" yan?t?n? verdi.Gece sonunda Fikret Orman'a 1903 D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i Ba?kan? Faruk Dar?yerli ve i?adamlar? taraf?ndan ?e?itli hediyeler verildi.

  http://tr.eurosport.com/futbol/super...51/story.shtml

  Bir yorum yaz:


 • Burak Demir
  yanıtladı
  Be?ikta? Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen, transfer ?al??malar?n? Almanya ve Fransa'da s?rd?r?yor. ?zen, Hamburg'tan Rafael Van der Vaart ve Lyon'un golc?s? Bafetimbi Gomis?i takibe ald?. Be?ikta? Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen, transfer temaslar?na devam ediyor.

  Yeni sezonda kadrosuna yabanc? bir defans, orta saha ve h?cum oyuncusu katmay? planlayan Be?ikta?'ta tranfser hareketlili?i s?r?yor. Futbol Direkt?r? ?nder ?zen, bir ka? hafta ?nce Almanya'ya giderek transfer listesinde bulunan Aaron Hunt ile g?r??m??t?. Alman futbolcu ve ailesi ile transfer sezonu ?ncesi y?zy?ze temas kuran ?zen, geride kalan haftasonu da g?r??melerini s?rd?rd?.

  ?LK DURAK Y?NE ALMANYA


  ?nder ?zen'in hafta sonu ilk dura?? yine Almanya oldu. Siyah beyazl? tak?m?n listesinde bulunan Hollandal? orta saha oyuncucu Rafael Van der Vaart ile g?r??mek i?in Almanya'ya giden ?zen, cuma g?n? oynanan Hamburg-Bayer Leverkusen ma??n? izledi. Kar??la?ma sonras? Hollandal? futbolcu ile biraraya gelen ?zen'in, Van der Vaart ile bir s?re sohbet etti?i bildirildi.

  GOMIS ?DD?ASI


  Be?ikta?-Kayserispor ma??na gitmeyen ?nder ?zen, Almanya'dan sonra Fransa'ya ge?ti. ?zen, siyah beyazl?lar?n listesindeki bir di?er isim olan Lyon'un forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis?i izledi.

  Valencienne-Lyon ma??n? izleyen ?nder ?zen, kar??la?ma sonras? Frans?z futbolcu ile de g?r??t??? ifade edildi.
  ?nder ?zen yapt??? temsalar sonucunda olu?turaca?? raporu teknik direkt?r Slaven Bilic ve Y?netim Kurulu ?yeleri ile payla?acak.

  Bir yorum yaz:


 • Nadir Eşme
  yanıtladı
  Aaron Hunt ismi baya dolan?yordu bas?nda asl? astar? nedir acaba, nas?l futbolcudur vs takip eden var m?

  Bir yorum yaz:


 • Forum Kurulu 4
  bir konu başlattı Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

  Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

  Be?ikta?'?m?z ile ilgili bas?nda yer alan haberleri bu ba?l?k alt?nda payla?abilirsiniz.
Hazırlanıyor...
X