Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #16
  Ilhan mansiz be?ikta?'a d?n?yor!

  ?lhan Mans?z 10 y?l sonra yeniden Be?ikta?'a geliyor.
  Siyah beyazl? y?netim, ?lhan Mans?z'? teknik direkt?r Slaven Bilic'in yard?mc?s? olarak teknik heyete dahil etmek i?in ?al??malara ba?lad?. ?lhan, bug?n Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Futbol Direkt?r? ?nder ?zen ile g?r??t?.Yakla??k 3 saat s?ren g?r??mede ?lhan'?n Be?ikta?'a nas?l katk? sa?layaca??n? ve neler yapabilece?ini ?zen'e aktard??? ifade edildi. ?zen'in de ?lhan Mans?z'a nas?l bir g?rev verilece?i ve teknik direkt?r Bilic'in yard?mc?s? olarak kendisinden ne beklendi?ini dair d???ncelerini aktard??? bildirildi.G?r??menin olumlu ge?ti?i ??renilirken, ?zen'in yapt??? g?r??me konusunda ba?kan Fikret Orman'a rapor verecek. ?nder ?zen ve ?lhan Mans?z'?n ?n?m?zdeki g?nlerde yeniden bir araya gelecekleri ve bir aksilik ??kmamas? durumunda 37 ya??ndaki futbol adam?n?n yeni sezondan itibaren antren?r olarak siyah beyazl? kul?pte g?reve ba?layacak.2001-2004 y?llar? aras?nda Be?ikta?'ta forma giyen ?lhan Mans?z, 2001-2002 sezonunda gol krall??? ya?am??t?. O sezon Arif Erdem ile birlikte 21 gol atarak siyah beyazl? forma ile gol krall??? ya?ayan son futbolcu olan ?lhan, 2004 y?l?nda Japonya'n?n Vissel Kobe tak?m?na transfer olmu?tu. ?st ?ste ya?ad??? sakatl?klar nedeniyle 2005 y?l?nda ve hen?z 30 ya??nda iken aktif futbol ya?ant?s?n? sona erdiren ?lhan, sonraki 3 y?l futbola geri d?nmek i?in yo?un u?ra?lar vermesine ra?men yakas?n? b?rakmayan sakatl?klar nedeniyle bu iste?ini ger?ekle?tiremedi.Futbolu b?rakmas?n?n ard?ndan ya?ant?s?na Almanya'da devam eden ?lhan Mans?z, bug?ne kadar antren?r olarak g?rev yapmad?.

  Yorum Yap


   #17
   Transfer budur. ?lhan Mans?z futbolculara ruh katar.

   Yorum Yap


    #18
    G?sterici antren?r olarak m? gelecek. Ayr?ca ne ruhu la bu ruhlar aleminde mi ya??yoruz, i?imiz ruhlara kalsayd? ?lke olarak 4 y?lda 1 d?zenlenen d?nya kupas?na kat?l?rd?k, profla?mak laz?m i? ahlak? laz?m.

    L?kin A? idik, yedik kombine paras?n?. . .

    Yorum Yap


     #19
     Yeni transfer taraftar? co?turacak

     Be?ikta? y?netiminin transferdeki ?ncelikli hedefi tak?ma liderlik yapacak yabanc? bir y?ld?z? kadroya katmak. Bu arada y?netim, 2-3 isim d???ndaki t?m yabanc? oyuncular?n? g?nderecek.

     Be?ikta?'ta y?netim, Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen ile teknik direkt?r Slaven Bili?'in g?r??leri do?rultusunda transfer stratejisini belirlerken, ?zellikle taraftarlar? trib?nlere ?ekecek ?nl? bir yabanc? golc?n?n kadroya kat?lmas? hedefleniyor.

     Siyah beyazl?lar, taraftar?n b?y?k be?enisini toplayacak yabanc? santrfor d???n?rken, Chelsea'de forma giyen Kamerunlu Samuel Eto'o alternatif olarak de?erlendiriliyor.

     Y?netimin gelecek bu isme kaptanl??? da vererek, tak?m?n liderli?ini yapmas?n? isteyece?i belirtildi.

     Be?ikta?, yeni sezonda ?u an kadroda bulunan yabanc? futbolcular?ndan 2 veya 3 tanesini d???ndakilerle yollar?n? ay?rmay? planl?yor. Siyah beyazl?lar Atiba Hutchinson, Pedro Franco, Ramon motta d???ndaki yabanc? futbolcular ile yola devam etmeyecek.

     Siyah-beyazl?lar?n yabanc? bir sol bekle de temasta oldu?u ve bu transferin ger?ekle?mesi halinde Motta'n?n da g?nderilebilece?i ??renildi.

     Be?ikta?'ta yeni sezon planlar?nda daha ?nce Sezer ?zt?rk ile birlikte kadro d??? b?rak?lan ?brahim Toraman da d???n?lm?yor. Y?netimin, ?brahim Toraman ile konu?arak tecr?beli futbolcuya "affedilsen bile gelecek sezon oynama ?ans?n yok. Kariyerini ba?ka tak?mda tamamla sonra gel Be?ikta?'ta g?rev al" teklifi yap?lacak.

     Be?ikta?'ta Kas?mpa?a ile hafta sonu oynanacak ma??n haz?rl?klar?na devam ediliyor. Siyah beyazl?lar?n sabah yapt??? antrenmana tedavi olan Manuel Fernandes, Ersan G?l?m, Julien Escude, Cenk G?nen ve Muhammed Demirci kat?lmad?. Atiba Hutchinson salonda Hugo Almeida ve Tomas Sivok tak?mla birlikte ?al??t?. Be?ikta?, Kas?mpa?a ma?? haz?rl?klar?n? cuma g?n? saat 18:00'de yapaca?? antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

     Kaynak: Lig TV

     Yorum Yap


      #20
      https://twitter.com/sporx/status/474...n=IcerikPaylas

      ?u ne i? ki acaba

      Yorum Yap


       #21
       Be?ikta?'?n 7.5 milyon Euro?luk sat?n alma opsiyonunu kullanmad??? ve kiral?k s?zle?mesi 1 Haziran?da sona eren G?khan T?re, siyah-beyazl? y?netime mesaj yollad?.

       ?ni?li-??k??l? kariyerinde Be?ikta??ta kendisini bulan milli futbolcu, g?nl?n?n Kartal?dan yana oldu?unu s?ylerken bonservis sorununun ??z?lmesi durumunda imza atmaya haz?r oldu?unun alt?n? ?izdi.

       Siyah-beyazl? kul?p ?at?s? alt?nda kimseyle bir sorun ya?amad???n? belirten yetenekli y?ld?z, ?Be?ikta??? ?ok seviyorum. Ne tak?m arkada?lar?mla ne de teknik heyetten bir kimseyle sorun ya?ad?m. Kul?b?mle de maddi ya da manevi bir problemim asla olmad?. Ben Be?ikta??ta oynamaktan keyif al?yorum. ?u an tek sorunum bonservisim. E?er bu problem halledilirse ?ok sevdi?im Be?ikta??a ko?a ko?a gelirim ve imzam? atar?m? ifadelerini kulland?.

       Kaynak: Vatan

       Yorum Yap


        #22
        Yeri burasimidir bilmiyorum ama Telgraph da cikmis haber. demekki Bir seyler var.
        Yanliz 5 million pound demisler ki komik. Sacma sapan topculara kapiyi 20 milyondan aciyorlar tore 5 milyon oyle mi? olur canim
        Dembabaya da 8 milyon demisler baska bir haberde.

        Gokhani MANU ya 20 den asagiya vermemek lazim. dembabayi devra arasi gondermek olmaz oynasin sezon sonu onu da 20 den asagiya birakmamaliyiz.

        Manchester United News & Rumours : Man Utd transfers: Louis van Gaal targets Besiktas wing Gokhan Tore... http://bit.ly/1C32fnv #united

        Yorum Yap


         #23
         S?per Lig?de liderlik koltu?una oturan Be?ikta?, gen? oyunculara yat?r?p yapmaya devam ediyor. Transfer Merkezi?nin haberine g?re, siyah-beyazl? ekip ?ran as?ll? ?sve?li futbolcu Daniel Tabrizi?yi ?stanbul?a getirdi.

         1997 do?umlu olan Daniel Reza Hossein Tabrizi, orta saha ve kanatlarda oynayabiliyor. Tabrizi, ?sve? alt ligleri tak?mlar?ndan Fassbergs formas?n? giymekte.

         Yorum Yap


          #24
          Siyah beyazl?lar, Kas?mpa?a'dan Ryan Babel ve Tunay Torun'a kancay? takt?. Teknik direkt?rl?k koltu?unu ?enol G?ne?'e emanet etmeyi planlayan Be?ikta?, transferdeki hedeflerini de belirledi. G?ndemde Kas?mpa?a'n?n y?ld?zlar? Babel ve Tunay var.

          ERSOY ?ZDEM / AMK SPOR

          ?ampiyonluk umutlar?n? kaybeden Be?ikta?, yeni sezonun kadrosunu olu?turmak i?in ?imdiden ?al??malara ba?lad?.
          ?enol G?ne? ile prensip anla?mas?na varan futbol ?ubesi, tecr?beli ?al??t?r?c?n?n haz?rlad??? liste do?rultusunda transferdeki hedeflerini belirledi. Y?netti?i her tak?mda h?zl? kanat oyuncular? ile oynayamay? seven G?ne??in, Kas?mpa?a?n?n y?ld?zlar? Ryan Babel ile Tunay Torun?u istedi?i kaydedildi. Y?netim de bu do?rultuda Kas?mpa?a?n?n kap?s?n? ?ald?.

          1.5 M?LYON EURO
          Lacivert beyazl? y?netim, Tunay Torun i?in 2.5 milyon Euro talep etti. Pa?a?dan ayr?lmak isteyen Tunay i?in kul?b?, ?Pazarl?k yapabiliriz? mesaj?n? iletirken Be?ikta???n bu futbolcu konusunda 1.5 milyon Euro ?nerdi?i ??renildi.
          Ancak Babel konusunda Kas?mpa?a?n?n tavr? net oldu. 4.5 milyon Euro talep eden ?stanbul temsilcisi bu rakam?n alt?na kesinlikle inmeyeceklerini belirtti.

          Tunay??n, Olcay ?ahan, Tolgay Arslan, G?khan T?re gibi Be?ikta?l?lar?la olan yak?n dostlupu transferin ger?ekle?me ihtimalini g??lendiriyor.Siyah beyazl?lar, Kas?mpa?a'dan Ryan Babel ve Tunay Torun'a kancay? takt?. Teknik direkt?rl?k koltu?unu ?enol G?ne?'e emanet etmeyi planlayan Be?ikta?, transferdeki hedeflerini de belirledi. G?ndemde Kas?mpa?a'n?n y?ld?zlar? Babel ve Tunay var.

          http://amkspor.sozcu.com.tr/2015/05/...ombasi-419003/

          (haber Ersoy ?zdem'in oldu?u i?in payla?t?m, normalde hi? bir gazete haberine inanmam. Ersoy'un yalan yazaca??n? d???nm?yorum, g?rmedim)

          Yorum Yap


           #25
           <xqwerx

           Yorum Yap


            #26
            Aslı Murat Dugencioglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            <xqwerx
            Kuca??mda o?lum vard?. Yavru kartal?m?n forzadaki ilk mesaj? oldu

            Yorum Yap


             #27
             Ordu Be?ikta?l?lar Derne?i'nden ?rnek davran??

             Ordu Be?ikta?l?lar Derne?i, Ramazan ay?nda ihtiya? sahiplerine da??t?lmak ?zere 150 g?da kolisini da??tmaya ba?lad?.             15 Haziran 2015 - 18:02 | Son G?ncelleme: 15.06.2015 - 18:03 |
             A+A-             Yorum Yaz0


             Milliyet

             Ordu Be?ikta?l?lar Derne?i?ne ?ye taraftarlar Ordu?da takdir edilecek bir davran??a imza att?. Dernek ?yesi taraftarlar, Ramazan ay?nda ihtiya? sahibi vatanda?lara da??t?lmak ?zere g?da kolileri haz?rlatarak ilgili yerlere ula?t?rmaya ba?lad?. Ordu Be?ikta?l?lar Derne?i Ba?kan? Korkut Karako?, ??lk etapta dernek ?yelerimize ?a?r? yaparak Be?ikta? kul?b?n?n kurulu?unun 112. y?l d?n?m? sebebiyle ?112. y?lda 112 koli? kampanyas? ba?latm??t?k. Ancak ilgi giderek art? ve ?u an 150 koliyi ge?tik. 50 koliyi Ordu Gen?lik Merkezi?ne, kendilerinin tespit etti?i ihtiya? sahibi ailelere da??t?lmak ?zere teslim ettik. 50 koli de Ordu Engelliler Derne?i?ne verece?iz. Onlar iftar saatlerinde ihtiya? sahibi ailelere ula?t?racaklar" dedi.

             Yorum Yap


              #28
              D?nyan?n en kalabal?k ?lkeleri aras?nda yer alan Pakistan, Hindistan benzeri bir futbol yat?r?m? yapmak istiyor. Kriketten sonra ?lkedeki en pop?ler spor dal? olan futbolun en b?y?k tutkunlar?ndan birisi de Pakistan??n eski Devlet Ba?kan? Pervez M??erref.
              2012 y?l?nda ?stanbul'da fanatik taraftar? oldu?u Be?ikta? Kul?b?'n? ziyaret eden M??erref'e Fikret Orman, "k?rm?z?" bir Be?ikta? formas? takdim etmi?ti. M??erref o d?nemde Orman'dan, Pakistan'daki futbolun geli?mesi i?in de yard?m s?z? alm??t?. E?itimini T?rkiye'de alan M??erref siyasetten el ?ektirildi?i i?in kendini futbola adad?.

              ?lkedeki b?y?k firmalar?n futbola yat?r?m yapmas? i?in harekete ge?en M??erref'in ilgin? bir de hamlesi oldu. ?lkenin ?u anda en fazla umut vaadeden oyuncusu Saadullah Khan'? Be?ikta?'a g?nderebilece?ini ama t?m masraflar?n?n bu ?irketler taraf?ndan kar??lanmas?n? talep etti.

              M??erref'in, Be?ikta?l? y?neticilerle g?r??erek Khan'? kabul etmeleri durumunda Pakistanl? b?y?k ?irketlerin de siyah-beyazl? tak?ma sponsor olacaklar? konusunda g?vence verdi?i gelen bilgiler aras?nda. Bu arada anla?ma olursa Be?ikta? ilerleyen d?nemde Pakistan'da futbol okulu kuracak ve futbolun geli?imine katk? yapacak

              http://spor.mynet.com/besiktas/85751...iz-teklif.html

              Yorum Yap


               #29
               Spor gazetelerinde ad? ge?en Balanta ve Mehmet Ekici al?n?rsa tak?m?m?z?n en b?y?k zaaflar? hallolmu? olur. (h?zl? stoper ve duran toplar) Mehmet'e 2 m Euro ve Balanta'ya Franco + 3 m Euro yeterli olur.

               Yorum Yap


                #30
                TRANSFER | Be?ikta?, Fiorentina'n?n ?ilili ortasahas? Mati Fernandez'in menajeriyle transfer g?r??melerine ba?lad?.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X