Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'a ve ?ar?? grubuna Diyarbak?r'dan davet.

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #16
  Gitmek gerek..
  Bu kentlere, bu b?lgelere davet gelmeden gitmek, Be?ikta?'? g?rmelerini, sevmelerini sa?lamak gerek.
  Bu ba?l? ba??na halkla ili?kiler ?nderli?inde geli?tirilmesi gereken bir proje.

  Yorum Yap


   #17
   G?zel davet T?rkiye de mutlaka gidilip g?r?lmesi gereken ?ehirlerin aras?ndad?r Diyarabak?r g?zel yerdir.?nsanlar?da ?ok iyi ?u diyarbak?r ismini kirleten ?evre illerden gelen 100 bin ki?i filan her olaylarda varlard?r herneyse gidilmeli bence bu f?rsat adanaya gidilmeli,izmirde oynamal?.Kurumsal olmam?z laz?m stad?m?z a??lana kadar ulan ?u kul?b?n y?netiminde olucam ki yaz?k ya bu stads?zl?k krizini f?rsata ?evirmessem adam de?ilim.

   Yorum Yap


    #18
    Oras?da Amed de?il Diyarbak?r d?r bu arada bunu s?yleyince konuyu siyasete ?ekmi? oluyrmuyum e?er oluyorsam Amed denince ba?l? ba??na siyaset oluyor konu siyasi zaten

    Yorum Yap


     #19
     Konuyu okusalar pi?man olurlar davet ettiklerine

     Yorum Yap


      #20
      Cans?n AMED !!!

      Yorum Yap


       #21
       Harika bir etkilesim basta kulturel olmak uzere her baglamda!

       Yorum Yap


        #22
        Aslı Tugay Benek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        G?ray konuyu siyasete ?evirmen?n anlam? nedir? Senin y?netimin niye VODAFONE ARENA yapm?? ad?n? ?EREF BEY varken neden?
        Snn soyledi?in ile ne alakas? adam?n s?yledi?inin ?

        Yorum Yap


         #23
         Ben ki?isel olarak kar??y?m. Ne alaka yani. ?lla yap?lacaksa, demirspor ile yapal?m. En az?ndan klup ve taraftar k?lt?r? olan biri olsun.

         Yorum Yap


          #24

          Yorum Yap


           #25
           Ge?mi?leri ve aram?zdaki ili?kiler ?ok eskilerde pek parlak olmayabilir. Bir yerden ba?lan?p s?nger ?ekilmesi gerek ve bu da bir f?rsatt?r.

           Zamanlama ve Atat?rk isminin zikredilmemesinin cevaplanmas? gerekiyor. ?yi niyet her iki taraftan da g?sterilmeli..

           Yorum Yap


            #26
            Son diyarbak?r ma??m?zda bizi yap?lanlar? unutmad?m. Edilen k?f?rleri ve sahaya at?lan maddeleri.

            Afedersiniz ama Be?ikta??n Be?ikta?l?dan ba?ka dostu yoktur, b?yle b?y?k bir olayda ba? sa?l??? dilemi?ler eyvallah, o son ma?? yaparken bir adam ?ld?rmedikleri kald? ?imdi sen hay?rd?r diyarbak?rspor ?

            Adanademirspor dururken ?ld?r?rcesine ta? sopa f?rlat?p k?f?r eden bir toplulu?a kar?? b?yle bir d???ncenin sa?mal???n? ge?tim , hadi gelin ?imdi ma? yapak tarz? bir yakla??m i?in a??klama yapmak d?ped?z dile varm?yan.. ve f?rsat??l?kt?r. Siz o laflar? son ma?? bir daha izleyin ?yle konu?un

            Aslı Merter Erhuy tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Konuyu okusalar pi?man olurlar davet ettiklerine
            O ?ld?rmek istercesine yapt?klar? ?erefsizce hareketleri sergileyen ma?taki trib?nleri bir izlesinler o zaman pi?man olurlar.

            Yorum Yap


             #27
             Aslı Tugay Benek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Aslı Guray Deliormanli tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Stad?n isminin Atat?rk olmas?ndan rahats?z olmak siyaset de?ildir.
             O kadar yaz?n?n i?inde senin de Atat?rk ismini s?ylemen siyaset de?ilse ya nedir?
             Niye bu kadar rahats?z etti sizi Atat?rk yaz?s? ve konu?ulan muhabbet ? sa?malad?n?z iyice ha adam soru sormu? d?zg?n ?ekilde hemen her yerde konuya cevap veremeyen herkes ; '' siyasete d?kmeyelim'' laf?na ka?ar olmu?.

             Yorum Yap


              #28
              <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mqn-7qF4-IM" target="_blank">

              4. Dakikaya getirin ondan sonra konu ba?l???nda bir d?zenleme yapars?n?z kolay gelsin. ha bu arada yormay?n kendinizi siyaset var diye fizanada seslenilse Allah yukar?da bu laflardan sonra siyaset var demek hafif kal?r.

              Yorum Yap


               #29
               Diyarbak?r ile aram?zda trib?nsel manada bir sorun ya?ad???m?z? hat?rlam?yorum. Bir ma?l???na da olsa gidilebilir g?zel olur.

               O sahaya ta?lar?n ya?d??? ma? fener ma??yd?.

               Bu konuda yapt?klar?n?n cezas?n? fazlas?yla ?ektiler zaten. Tak?mlar? amat?re kadar gitti ve kapand?. S?rekli siyasetten yard?m bekleyerek ligde tutunman?n pe?ine d??t?ler futboldan ba?ka her ?eye kafa yordular o y?llarda.

               Edit : Yukar? Sedat karde?im video koymu?. ?imdi g?rd?m. Dedi?im gibi ne ettilerse onu buldular zaten.
               En son düzenleyen Gökhan Özbaş; 17-08-2014, 02:04.

               Yorum Yap


                #30
                oras? amed de?il Diyarbak?r!!!

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X