Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Altyapı Haberleri

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Bu y?l g?r?nd??? kadar?yla ?zkaynak sistemimiz performans olarak ge?en senenin gerisinde kald?. Ke?ke Emrah Bayraktar g?nderilmeseydi. G?khan Keskin bence ?ok ba?ar?l? de?il.
  En son düzenleyen Atakan Uslu; 11-05-2017, 17:02.

  Yorum Yap


   U-21 tak?m?ndaki nispeten iyi oyuncular?m?z (uzun vadede A tak?mda oynayabilecek):
   1. Fatih Aksoy - 1997 - stoper
   2. Sedat ?ahint?rk - 1996 - kanat + orta saha
   3. M. Enes Durmu? - 1997 - kanat (sa? beke evrilse ileride A milli tak?ma bile y?kselebilir)
   4. Eslem ?zt?rk - 1997 - orta saha

   Yorum Yap


    Aslı Atakan Uslu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    U-21 tak?m?ndaki nispeten iyi oyuncular?m?z (uzun vadede A tak?mda oynayabilecek):
    1. Fatih Aksoy - 1997 - stoper
    2. Sedat ?ahint?rk - 1996 - kanat + orta saha
    3. M. Enes Durmu? - 1997 - kanat (sa? beke evrilse ileride A milli tak?ma bile y?kselebilir)
    4. Eslem ?zt?rk - 1997 - orta saha
    ?unlar?n biri bile ne uzun vadede ne k?sa vadede de?il a tak?mda oynamak 25 ki?ilik kadroya bile girecek kapasitede de?il
    1-2 sene sonra 3. lig bilmem ka??nc? grupta g?r?r?z hepsini
    t?pk? kadir ar? hasan t?rk Furkan yaman emre ?zkan ?mit karaal gibi
    erzurumda oynayamayan esleme kald?ysak yand?k

    Yorum Yap


     Aslı Umut Demir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Atakan Uslu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     U-21 tak?m?ndaki nispeten iyi oyuncular?m?z (uzun vadede A tak?mda oynayabilecek):
     1. Fatih Aksoy - 1997 - stoper
     2. Sedat ?ahint?rk - 1996 - kanat + orta saha
     3. M. Enes Durmu? - 1997 - kanat (sa? beke evrilse ileride A milli tak?ma bile y?kselebilir)
     4. Eslem ?zt?rk - 1997 - orta saha
     ?unlar?n biri bile ne uzun vadede ne k?sa vadede de?il a tak?mda oynamak 25 ki?ilik kadroya bile girecek kapasitede de?il
     1-2 sene sonra 3. lig bilmem ka??nc? grupta g?r?r?z hepsini
     t?pk? kadir ar? hasan t?rk Furkan yaman emre ?zkan ?mit karaal gibi
     erzurumda oynayamayan esleme kald?ysak yand?k
     Senin gibi d???nenler y?z?nden Furkan Yamanlar gitti zaten, gen?lere g?venmek laz?m. ?mit Karaal yetenekliydi ama kafas? ?al??m?yordu. Alt lig tak?mlar?na gitmek istemedi. Eslem'in oynamad???n? takip ediyorsun ama son ma?larda oynay?p gol ve asist yapt???n? g?rmemi?sin. Ahmet Y?ld?r?m oynatm?yordu ama yeni hoca oynatmaya ba?lad?. Biraz futboldan anlayan biri Eslem'in yetene?ini g?r?r. ?n?allah ?ok ?al???r da adam eksilten h?zl? bir orta saha izleriz. Sedat'ta ?ok iyi bir sol ayak var. ?utlar? ?ok iyi. Talisca'n?n yede?i olarak kadroda bulunabilir. Fatih i?in erken olabilir ??nk? stoperlerin tecr?beli olan? makbul. 1-2 y?l kiraya verilebilir. Kadrodaki Beck'i g?r?yoruz ne kadar d?z bir adam. M. Enes ondan ?ok daha yetenekli. 2-3 y?l fiziksel olarak y?klenecek ve sa? bek olarak ?ok iyi bir oyuncu olacak.

     Yorum Yap


      1997'li Eslem, Fatih ve M.Enes'ten sonra 2002 jenerasyonuna kadar ?ok da yetenekli oyuncumuz yok. Maalesef Gs bizden ?ok iyi. 2000 jenerasyonlar?nda 4-5 tane ?ok yetenekli oyuncular? var. ?u anda U17 milli tak?m?n?n iskeleti bu oyuncular. Bizim 2002 jenerasyonu da iyi ama o kadar da iyi de?il. 2002 jenerasyonuna kadar milli tak?mlarda oynam?? baz? oyuncular?m?z:
      ?iyar Kepir - 1998, Eray Karata? - 1998, Ertu?rul Yaz?c? - 2000, Mustafa ?ay - 2000, Emin Aksakal - 2001, ?lkay ??ler - 2001, Adem Bekir Ata? - 2001, R?dvan Y?lmaz - 2001, O?uzhan Akg?n - 2001.

      Yorum Yap


       Furkan benim gibi d???nenler y?z?nden gitmedi
       neden gitti?ini ara?t?r bul furkanla ayn? tak?mda oynam?? bir futbolcu varsa tan?d???n furkan?n karakterini bir sor
       be?ikta?tan sonra gitti?i kayseride oynarken bize gol bile atm??ken birden g?zden ??kar?ld? nazillispora gitti orada her ma? 11 oynarken bir anda kadro d??? b?rak?ld?
       bir d???n ara?t?r neden her gitti?i tak?mda 2 ma? oynay?p kadro d??? kald? bizim y?netim s?zle?me yapmad? furkanla mesela bilic d?neminde kupa ma?lar?nda ?ans bulurken
       altyap?daki hocalar?n?n verdi?i raporu biliyor musun?
       bir ipucu vereyim sana ''Batuhan karadeniz 2''
       eslem konusunda ya bilgin az yada sall?yorsun
       son ma?larda oynuyor dedi?in 30ar dakika
       19 ya??na gelip erzurumsporda 30 dakika oynayan ilk 11 oynayamayan adam istedi?i kadar ?al??s?n anca 2. ligde izleriz
       19 ya??nda bana Yusuf yaz?c? olsun cengiz ?nder olsun enes ?nal olsun ?a?lar olsun emre mor olsun Erzurumsporun yedek ortasahas? olmas?n
       altyap?y? senden iyi takip ediyorum merak etme sedat?da izledim ?ok kez canl? olarak fatihide eneside kapasitelerinin en y?ksek ligi 2. lig k?rm?z?-beyaz grup
       altyap?da 60 ma?ta yok bilmem ka? gol att? diye ?i?irilen hamza ofspora gitti 14 ma? 0 gol
       15 y?ld?r altyap?ndan ??kard???n en iyi 2 futbolcu necip-at?n? iken hikaye anlatma yok sa?beke ge?erse yok adam eksiltir falan diye
       belkide altyap? i?in tarihi f?rsat?m?z olan feda d?neminde ??kan oyunculardan ptt ligde bile oynayan yok hepsi 2. ligde 3. ligde
       altyap? beklentileri masaldan ibaret inanan inanmaya devam etsin

       Yorum Yap


        1. Ben ba?ka ?lkedeyim o y?zden altyap?y? ?ok yak?ndan takip etmem m?mk?n de?il. Kimseyle de yar??a, rekabete girmiyorum. Furkan Yaman meselesini bilmiyordum. Bizim T?rk oyuncular?n kafa sorunu var. Mesela Serdar ?zkan ve ?mit Karaal ba?ka ?lkede ya?asalar muhtemelen A milli tak?ma kadar y?kselebilirlerdi. Profesyonel ya?ayamad?klar? ve ne oldum delisi olduklar?ndan dolay? alt liglerde veya alt tak?mlarda s?r?n?rler.

        2. ?u mantalite yanl??; oyuncu Sergen, Arda ya da Nihat kadar yetenekli de?ilse o bize gerek de?il, sadece 2. lige oyuncu yeti?tiriliyorsa o altyap?y? kapat gitsin. Valla sadece ilk 11'e de?il 25 ki?ilik kadroya oyuncu ar?yoruz. Elbette g?n?l ister ki her y?l A tak?m hatta ilk 11 seviyesinde adam yeti?tirelim ama T?rkiye'deki geli?mi?lik seviyesinde bu m?mk?n de?il. Mesela yedek sa? bek olarak elimizde Beck var ve y?ll?k 1 k?s?r milyon al?yor. Ke?ke zaman?nda o seviyede bir oyuncu yeti?tirilseydi de Beck yerine yedekte o olsayd?. B?ylece hem bonservis bedeli ?demezdik, hem de y?ll?k maa?? yar?s? kadar olurdu ve 3-4 milyon cepte kal?rd?. Yeti?tirilebilirdi valla Beck gayet s?radan bir sa? bek, tek ?zelli?i profesyonelli?i ve fiziksel sertli?i.

        3. Altyap?da A tak?m hedef olmal? ama olmuyorsa o oyuncuyu b?rak gitsin de yanl??. Elimizdeki oyuncular? yeti?tirebildi?imiz kadar yeti?tirmeliyiz ki en az?ndan piyasadaki de?eri arts?n. Belki T?rkiye'den almak istedi?imiz oyuncuyla takas + para opsiyonuna fayda sa?lar. Mesela B. Dortmund O?uzhan Aydo?an'? bedava vermedi. 200 bin Euro'ya ald?k. Az miktar gibi g?r?lebilir ama o oyuncuya ay?rd???n zaman? ve paray? ??kart?rs?n. A tak?ma ??kamasa da en az?ndan altyap?ya kaynak sa?lad?. Hamza zaten ?ok be?enilen bir oyuncu de?ildi. Ofspor'da tutunamad? ve geldi. Ama oyuncu kiralarken de baz? ?eyler ?nemli. ?yle bir td'ye teslim edilmeli ve kontrat yap?lmal? ki oyuncu oynat?lmal?. Maalesef T?rkiye'de gen?leri oynatan ?ok s?n?rl? say?da td var. Hamza bizim 24 ki?ilik kadroda asla olamaz ama onu ?yle yeti?tirebiliriz ki S?per Lig'in alt s?ra tak?mlar?nda forma giyebilir. At?yorum 50 bin tl'ye de?il de 250 bin tl'ye satar?z. Elde edilen paray? da yine altyap?ya harcar?z.

        4. Y?netim altyap? sistemini tam oturtamad?. Gen? milli tak?mlarda U14'ten U21'e kadarki havuzda yeterli seviyede elit oyuncumuz yok. Burada scout ve izleme ekibimizin yetersiz oldu?unu s?ylemek laz?m. En iyi oyuncular ya Galatasaray'da ya Bursaspor'da ya da Alt?nordu'da. Tesis olarak da geli?me var ama hala istenen seviyede de?il. Bir de altyap?n?n ba??nda olan G?khan Keskin'in ?nceki sorumlu Emrah Bayraktar'dan daha kapasiteli olmad???n? g?r?yoruz. Pilot tak?m sistemi de hala oturmad?. Kocaeli Birlikspor al?nd?. Bakal?m ne olacak? Bayrampa?a gibi olmas?n. Bence pilot tak?m?n ismi de de?i?meli. Yoksa tam anlam?yla bizim tak?m gibi olmuyor. O camia da ister beklenti i?inde oluyor.

        5. Bor?lar ??km?? 300 milyon Euro'lara. Bu bor?larla ba? edebilmenin ve kal?c? oyuncu yeti?tirmenin en iyi yollar?ndan birisi de altyap?d?r. Altyap? oyuncusu tak?m? ve camiay? daha ?ok sahiplenir. Altyap? oyuncular?n? 10-11 ya??ndan itibaren de yeti?tirebilirsin veya ba?ka bir kul?pten 17-18 ya??nda da alabilirsin. Metin Tekin mesela 17 ya??nda al?nm??. Ama R?za ?al?mbay 7 ya??ndan beri altyap?da imi?. En iyi oyuncular?n ??kt??? ?ehirler belli. ?stanbul'un d???nda ?zmir, Ankara, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Samsun, Bal?kesir, Zonguldak gibi ?ehirler. Mesela Gs'nin altyap?s?nda 2 kaliteli oyuncu var: Mustafa Kap? ve Atalay Babacan. Bunlar?n 2'si de Denizli'den al?nm??. Bizde 2004 do?umlu K?rg?zistanl? Avtand?l var. O da ?ok kaliteli. Yani illa da ?stanbul'a ba?l? olmak zorunda de?iliz.

        6. Eslem konusuna gelince rakamlarla konu?ay?m en iyisi:
        Ahmet Y?ld?r?m y?netiminde 12 ma??n 5'inde oynam?? sadece ve toplamda 87 dakika oynam??.
        Yeni gelen td (Kemal K?l??) y?netiminde 7 ma??n hepsinde oynam?? (toplamda 394 dakika) ve 1 asist yapm??. Oyuncu ayn? oyuncu ama verilen s?re ?ok farkl?. Demek ki oyuncunun yetene?inde de?il de td'nin bak?? a??s?nda problem var. Belki 'Zaten bizim oyuncumuz de?il o halde ?ok oynatmaya l?zum yok' diye d???nd? Ahmet Y?ld?r?m. Oynatsalar da oynatmasalar da Eslem bir Emre Bel?zo?lu olamasa da bir Tolgay Arslan olabilir bence. 1997 do?umlu ka? oyuncu ?u ?lkede d?zenli forma giyiyor da bu ya?a ge? diyoruz ki. Alt?nordu ve mecburiyetten Bursaspor d???nda gen? oyuncu oynatan kul?p yok gibi.

        7. 15 y?ld?r altyap?dan oyuncu ??kmamas?n?n sebebi hakk?nda ??yle d???n?yorum. 1. End?striyel futbol y?z?nden ortada d?nen para miktar? ve beklenti artt?. Dolay?s?yla gen?leri oynatma ?ans? azald?. Muhtemelen G?khan, Ulvi, R?za, ?enol gibi oyuncular ?imdi gen? olsalar asla A tak?ma ??kamayacaklard?. 2. Serdar Bilgili ve Y?ld?r?m Demir?ren gibi ba?kanlar?n altyap? sistemini geli?tirmeleri zaten beklenemezdi. Serdar Bilgili altyap?y? kapatal?m diyordu. Demir?ren'in kul?b? nas?l bat?rd???n? zaten k?r g?zler bile g?rd?. Hi? bir yerinde sistem olmayan bir kul?pte altyap?n?n da iyi olmas?n? beklemek de ?ok iyimserlik olurdu. ??kan oyuncular Necip az da olsa liderlik kabiliyetinden ve ?al??kanl???ndan; At?n? da Allah vergisi boyundan dolay? ??kt?.

        8. Yusuf Yaz?c? demi?sin de Mehmet Ekici kadro d??? kalmasa ve Trabzon da bizim gibi Feda sezonunu ya?amasa bakal?m forma giyebilecek miydi? Bu adam U19'dan ?nce gen? millilerde bile oynamam??. Ge?en sene ligde baz? ma?larda oynam?? ama ?ok da dikkat ?ekmemi?, sadece 6-0 yendikleri ma?ta dikkat ?ekmi?. Bu sezon da ilk yar?da forma ?ans? bulamam??. Bazen ?n?ne f?rsat ge?er, de?erlendirirsin bazen de f?rsat ge?mez. Enes ?nal Bursa'da kalsa ?u andaki seviyesine m?mk?n de?il ula?amazd?. Cengiz Alt?nordu de?il de Bal?kesirspor'da oynasa muhtemelen hala U21 liginde oynuyordu. Hakeza ?a?lar da Menemen Belediyespor U21 tak?m?ndayd?. T?rkiye'de ya?ay?nca kendini g?stermek tesad?flere kal?yor biraz.

        9. Madem izleme ve scouting konusunda iyi de?iliz. Bari U14'ten itibaren milli olan oyuncular? takip edelim. Zaten gen? milli tak?mlarda oynamam?? elit oyuncu hemen hemen yok gibi. ?lerideki A milli tak?m oyuncular? bu havuzdan ??kacak zaten. Bu oyuncular? takip et. At?yorum ?ocuk iyiyse ve Kas?mpa?a U15 tak?m?nda ise transfer et. Di?er tak?mlardan zaten alamazs?n.

        10. [MENTION=25796]Umut Demir[/MENTION] Altyap?n?n masal oldu?unu d???n?yorsan o zaman niye takip ediyorsun. Takip etme zorunlulu?u yok. Madem altyap?dan bir cac?k olmaz o zaman takip de etme ama takip etmek isteyenlere de engel olma.

        Biraz uzun bir yaz? oldu ama son s?z olarak ?unu s?ylemek isterim ki bu altyap? sitemini mutlaka adam etmek zorunday?z. Bu kul?b? ya zengin Rus veya Araplara sataca??z (bunu m?mk?n de?il kabul etmeyiz) veya altyap?y? Avrupa ?ap?nda bir yap? haline getirece?iz. D?nk? Ajax ma?? da bize altyap?n?n ?nemini bir nebze hissettirmi?tir belki.
        En son düzenleyen Atakan Uslu; 12-05-2017, 08:01.

        Yorum Yap


         Altyap?n?n ba??na ke?ke ; ge?enlerde altyap? tak?m? ?al??t?rmak istiyorum diyen Mustafa Re?it Ak?ay gelse.

         Yorum Yap


          D?nya ?ampiyonas?na gitmeye hak kazanan U17 milli tak?m?n?n kadrosu.          Bizden bir ki?i bile mi olmaz???

          Altyap?da neler oluyor???


          Tapatalk kullanarak iPhone arac?l???yla g?nderildi

          Yorum Yap


           Aslı Ergin Tahiroglu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           D?nya ?ampiyonas?na gitmeye hak kazanan U17 milli tak?m?n?n kadrosu.           Bizden bir ki?i bile mi olmaz???

           Altyap?da neler oluyor???


           Tapatalk kullanarak iPhone arac?l???yla g?nderildi
           98-99-00 jenerasyonumuz ?ok k?t?. En umutlu oldu?umuz 2002 jenerasyonu bug?n T?rkiye finallerinde 2-1 ma?lup oldu.

           Yorum Yap


            Kocaeli Birlikspor sat?n al?nd?. 10 m TL ?ok b?y?k bir para ama madem al?nd?, o zaman iyi de?erlendirmek laz?m. Bence yap?lmas? gerekenler:

            1. Altyap? ile Kocaeli Birlikspor birlikte ?al??mal?. Art?k altyap?m?zda gerekti?i kadar forma giyip profesyonel liglere haz?r oyuncular A tak?ma giremiyorlarsa ?o?unlukla buraya kiralanmal?d?r. Mesela Sedat ?ahint?rk, M. Enes Durmu? burada oynayabilir.
            2. Alt liglerde veya altyap? tak?mlar?nda oynayan; yetenekli ama ?u an kadroda oynatamayaca??m?z (mesela 2-3 sene ?nceki Cengiz ?nder gibi) oyuncular? uygun ?crete transfer edip yine burada oynatabiliriz. Mesela Atabey ?i?ek gibi g?zden d??m?? ve ??k?? bekleyen oyuncular da al?nabilir.
            3. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bal?kesir civar?ndaki ?ehirlerdeki gen? yetenekleri ke?fedip altyap?ya alma yeri olarak da kullan?labilir.
            4. Eskiden altyap?m?zda olup da ?u an ba?ka liglerde oynayan baz? oyuncular da abilik g?revi yapmalar? i?in al?nabilir. Mesela Furkan ?eker, Kadir Ar? vs.
            5. Almanya'dan veya Hollanda'dan 18'ini doldurmu? ve forma bekleyen oyuncular hem T?rkiye'ye al??malar?, hem de forma bulmalar? i?in burada kullan?labilir. Mesela O?uzhan Aydo?an veya Gs'nin ald??? Koray G?nter veya Deniz T?r??.
            En son düzenleyen Atakan Uslu; 24-05-2017, 07:25.

            Yorum Yap


             Altyap? raporu:
             U14: Grupta Gs'nin 7 puan gerisinde 2. olup T?rkiye ?ampiyonas?na gidemedik. (Gs T?rkiye ?ampiyonu oldu) 48 ki?ilik geni?letilmi? U14 milli tak?m?na sadece 3 ki?i g?nderebildik. Bu ya? grubunda dikkat ?eken oyuncumuz: Emirhan Tak
             U15: Grupta Gs'nin 7 puan ?n?nde 1. olup T?rkiye ?ampiyonas?na gittik. Klasman grubunda ilk 2'ye giremeyip 3.l?k 4.l?k ma?? oynad?k. Bu ma?ta Konyaspor'u yenip Tr ???nc?s? olduk. Bu grupta Kas?mpa?a Tr ?ampiyonu oldu. (M?mk?nse iyi oyuncular?n? kap?n) Bu ya? grubunda milli tak?ma d?zenli olarak 3-4 oyuncu g?nderiyoruz. En dikkat ?eken oyuncular?m?z:
             Arif Boynuuzun, Ey?p Oskan, Berke Avaz, Ertu?rul Ar?can.
             U16: Bu ya? grubunda Gs'nin 16 puan gerisinde kal?p yine 2. olduk. Tr ?ampiyonas? hala devam ediyor. Muhtemelen Alt?nordu ?ampiyon olacak. U16 milli tak?m?na arada s?rada 1-2 oyuncu g?nderiyoruz. En dikkat ?eken oyuncular?m?z: R?dvan Y?lmaz, O?uzhan Akg?n.
             U17: Gs'nin 15 puan gerisinde 2. olduk. Gs'nin domine etti?i bu jenerasyonda ?ok zay?f?z. Ba?ka tak?mlardan daha iyi oyuncular al?p bu jenerasyonu g??lendirmeliyiz. U17 milli tak?m?nda hi? oyuncumuz yok. Ge?mi? y?llarda Mustafa ?ay forma giymi?ti. O y?zden dikkat ?eken oyuncu: Mustafa ?ay. Tr ?ampiyonas? daha ba?lamad?. (milli ma?lardan dolay?)
             U19: Bu jenerasyonda lider Gs'nin 16 puan gerisinde 5. olduk. Kocaeli Birlikspor bile ?st?m?zde. Bursaspor T?rkiye ?ampiyonu oldu. Hi? milli oyuncumuz yok bu ya? grubunda. Erdal Toruno?ullar?'n?n ye?eni de burada oynuyor. En iyi oyuncu: H?seyin Eray Karata?.
             U21: Bu ligde Fb ?ampiyonlu?unu ilan etti. Biz de 2.li?i garantiledik san?r?m. Dikkat ?eken oyuncular?m?z: ?iyar Kepir (stoper), Fatih Aksoy (stoper), M. Enes Durmu? (kanat), Sedat ?ahint?rk (orta saha ve kanat). Milli tak?mlarda sadece Enes oynuyor son zamanlarda.

             Yorum Yap


              Kiral?k oyuncu raporu: (sadece gen? T?rk oyuncular)
              1. ?brahim An?l Tekeli (sol bek): Halide Edip Ad?varspor'da sadece 2 ma? oynad? (toplam 180 dk). Tr Kupas?nda da 5 dk oynam??.
              2. Hamza K???kk?yl? (forvet): Ofspor'da ligde 14 ma?ta toplam 917 dk oynad? ve gol atamad?. Yeterince ?ans verilmi? asl?nda.
              3. Eslem ?zt?rk (orta saha): Erzurumspor'da 14 ma?ta toplam 617 dk oynad? ve 1 gol att?. Bug?n Vodafone Arena'da final ma?lar? var. BB Erzurumspor muhtemelen G?m??hanespor'u ge?ip 1. lig'e y?kselecek.

              Yorum Yap


               Eslem ?zt?rk r?portaj?. Yine kiral?k gidecek gibi g?r?n?yor.

               http://www.superligyolu.com/eslem-ozturk-hakkinda.html

               R?portaj? be?endim. Bu ?ocuk olabilir belki, ak?ll? gibi.

               Yorum Yap


                Muhammed Enes, Tamer Tuna'n?n ?al??t?rd??? G?ztepe'ye transfer olmu?. O kadar emek harcanan oyuncu bu kadar rahat gitmemeliydi.

                Yaz kamp?nda altyap?dan H?seyin Y?lmaz (kaleci), Fatih Aksoy (stoper) ve Sedat ?ahint?rk (kanat) var.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X