<a href="https://www.youtube.com/watch?v=T6Pxs2LkVrk" target="_blank">


Seviyoruz be?ikta??m deliler gibiii.
as?rlard?r Ter temiz b?t?n tarihiii.
varm? b?yle ba?ka a?k s?yleyin hadi.
and i?tik b?rakmayaca??z be?ikta? seni.
-----------------------------------------------------------------
?airlerden kazandan k?yi?inden
y?r?yoruz ad?m ad?m dolmabah?eden
vurulmu?uz renklerine can? g?n?lden
bir kez olsun vazge?medik be?ikta? senden.
----------------------------------------------------------------
kar??l?ks?z sevmi?iz feda demi?iz.
deplasman yollar?nda cefa ?ekmi?iz.
arma i?in zorluklara g???s germi?iz.
milyonlarla renklerine g?n?l vermi?iz.

https://www.youtube.com/watch?v=T6Pxs2LkVrk


UMARIM BE?EN?L?R VE D?NLEN?R D?LLERDE S?YLEN?R.
?LK BESTE ?ALI?MAM, S?ZLER? ANLAM Y?KL? OLAN B?R ?ALI?MA.
TR?B?NDE S?YLENEB?L?RL?K A?ISINDAN UYGUN OLMAYAB?L?R BELK? AMA B?R ?A?RLERDE YADA KAZANDA S?YNELEB?LECEK B?R BESTE D?YE D???N?YORUM
TE?EKK?RLER.