Bir Beşiktaşlının bütün sınavları 90 dakikadır.
Ya da, bütün doksan dakikaları bir sınavdır


Önemli olan, bu sınavları geçip geçemediğindir.
Beşiktaşlılık bir okuldur.
Ve Beşiktaş’a karşı...