Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  @Gokhan Tekin Koca ?o?u ki?inin duygular?n? yaz?ya d?kt???n? d???n?yorum.

  Yorum Yap


   Art?k sabretmeyi ??renmeliyiz.

   Yorum Yap


    Aslı Y?cel Mutlu tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    @Gokhan Tekin Koca ?o?u ki?inin duygular?n? yaz?ya d?kt???n? d???n?yorum.
    Te?ekk?r ederim karde?im..

    Anlamad???m bir ?ekilde hocam?za isyan ba?lam??, tutamad?m kendimi

    Yorum Yap


     Benim i?in en de?erli futbolcular?m?zdan biridir ?brahim ?z?lmez.
     Ka? tane top?u g?rd?m ki uzun y?llar Be?ikta?'ta oynayan?
     ?ki tane ?bo g?rd?m, ikincisinden de son 2 y?lda so?udum zaten.
     Ama her ne olursa olsun ikisinin ba? kald?r??? yeter her?eye.

     Yorum Yap


      Hocam tarz yapm???z

      Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: 10447391_758878490802099_2001900644512819277_n.jpg
Görüntüleme: 1
büyüklüğ?: 27.9 KB

      Yorum Yap


       Uzun s?re bizim ba??m?zda olsun. Deplasmandaki performans?n? izledik ge?en sene. Futbolu ?ok seviyor, futbolu ya??yor. Bizim bas?n bile sata?m?yor kendisine d???n?n art?k ne kadar iyi bir insan teknik direkt?rl??? d???nda.

       Vodafone Arena bu sene a??lacak olsayd? bu kadroyla bile ?ampiyon yapard? bizi. Taraftarla el ele vererek. Taraftars?z haybeden ka? ma?ta puan kaybettik.

       Yorum Yap


        Aslı Gokhan Tekin Koca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        Anla??ld? ki bizden bir cac?k olmaz.
        Gitmeni isteyenler ba?lam??lar buralarda baksana hocam.
        2003-2014 aras?ndaki 11 senede 14 tane teknik direkt?r de?i?tirmi?iz, ba?ar?m?z da sadece "2" ?ampiyonluk.

        Sabretmeyi biraz ??renemeyelim biz hocam, sen var git yoluna.

        ??nk? sen her hafta 50.000 ki?iye oynad?n. Stad?n ?ok bask? kurulabilecek bir stadd? ama sen beceremedin hoca!

        ??nk? senin elinde Sow gibi bir forvet vard?, ama sen gol att?ramad?n adama!
        Gittin Almeida gibi bir kazmay? oynatt?n!

        Senin elinde Sneijder gibi bir oyuncu vard?, sen gittin Fernandes-O?uzhan'?n yoklu?unda forvet arkas?nda Olcay'? oynatt?n!

        Elinde G?khan G?n?l vard?, sen gidip Serdar Kurtulu?'u oynatt?n hoca, k?t?s?n sen.

        Yedek kul?bene d?n?p bakt???nda Bruno Alves - Chedjou - Semih Kaya gibi adamlar vard?, ama sen gidip Jones'u Necip'i oynatt?n defans?n ortas?nda, k?t?s?n!

        Elinde Caner gibi bir bek varken, sen gittin Motta'y? kiralad?n, hi? mi futboldan anlam?yorsun?

        Fernandes'i so?uttun tak?mdan. Her saniye kameralara ??k?p Fernandes i?in k?t? k?t? konu?an ve sana aba alt?ndan "bu oyuncudan vazge?" diyen bir y?netimin de yoktu halbu ki!

        Sonra ayn? y?netimin sanki Eneramo diye bir adam ald? da, daha sen gelir gelmez tepkiden korktu?un i?in sana da el alt?ndan bunu ?v dediler, sen de mecburen ben istedim falan dedin...

        Y?netimin sanki bir kas?mpa?a'da bir olimpiyatta oynatt? sana ma?lar?n?. Sanki tak?m, ma?? oynayaca?? stadlar? bir ara 2 g?n ?ncesinde falan ??reniyordu, ne k?t? hocas?n sen!

        Sanki y?netim sana transfer b?t?esi vermedi de konu?uyorsun!

        Ma?lar s?k??t???nda Umut Bulut - Kuyt - Webo - burak y?lmaz gibi adamlar varken yedek kul?bende, sen gittin Mustafa Pektemek'i soktun oyuna! Sahi ne bi?im hocas?n sen...

        Ay?p hocam ay?p, hi? yak??m?yorsun.

        Son derece iyi y?netilen, stad? olan, b?t?esi olan, her biri ?ok kaliteli oyuncular? olan bir tak?mdas?n.

        5 ma? sahan falan da kapat?lmam??. Neyin pe?indesin hocam sen?


        Bizler de futbolu o kadar ?ok biliyoruz ki, bunlara ra?men sana k?t? hoca diyoruz.
        Taktiksel eksikli?i var diyoruz.
        ??nk? sen elindeki oyuncular saha i?erisinde bir anda dizili? de?i?ikli?ini kavrayabilecek oyuncular hep.
        Hepsi birer p?rlanta..
        Holosko'su , Serdar Kurtulu?'u, Pektemek'i, Escude'si, Necip'i...
        ?u y?ld?zlar? kullanamad?n be hoca!

        Yuh sana.


        (Anlayana!)
        Alk??, alk??, alk??... (Alk?? gifini bulamad?m)

        Yorum Yap


         Aslı Abdullah Yesiltepe tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Uzun s?re bizim ba??m?zda olsun. Deplasmandaki performans?n? izledik ge?en sene. Futbolu ?ok seviyor, futbolu ya??yor. Bizim bas?n bile sata?m?yor kendisine d???n?n art?k ne kadar iyi bir insan teknik direkt?rl??? d???nda.

         Vodafone Arena bu sene a??lacak olsayd? bu kadroyla bile ?ampiyon yapard? bizi. Taraftarla el ele vererek. Taraftars?z haybeden ka? ma?ta puan kaybettik.
         ?ansal'a verdi?i ayardan sonra kimse yeltenemez ?yle bir ?eye

         Yorum Yap


          Tek forvet sevdasindan vazgecsin isteyen istedigi surece kalsin bu takimda tek forveti cikartanin ta......

          Yorum Yap


           Aslı Mustafa Kayar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Tek forvet sevdasindan vazgecsin isteyen istedigi surece kalsin bu takimda tek forveti cikartanin ta......
           i?te bu. ?ift forvet ve ofansif beklerle bu tak?m bir tane de box to box oynayabilecek tecr?beli orta saha ile bu sene her t?rl? ?ampiyon oluruz. yeter ki korkak futbolu terkedip, topu ileride kar??layabilecek sistemini yaratal?m. Tek forvetle T?rkiye liginde ?ampiyon olunamaz bu kadar net. De?il T?rkiye, D?nya' da tek forvet oynay?p ?amp olmu? tak?m illaki vard?r ancak ben hat?rlam?yorum.

           Yorum Yap


            Hi? umudum yok senden hocam ama in?allah ben yan?l?r?m...

            Yorum Yap


             ba?bakan Bilic

             Yorum Yap


              Aslı Cetin Ozbilen tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Bili? ile devam edilmesinden yanay?m. Bana g?re bu y?netim daha iyisinide getiremez.

              Ayr?ca Bili?'in ne kadar hatalar? olsada, hatalar?ndan ders alan bir yap?s? oldu?unu d???n?yorum.
              Sadece Bilic de?il ?nder ?zen de ?yle. Bu kadro ?ok yol kateder. Ama siyasi mahluklar izin verirler mi o ayr? mesele .
              Ayr?ca ?lhn konusunda :

              "Sambade yaln?z bir kaleci antren?r? de?il buna ek olarak her hareketi teknik anlamda basamaklayarak yapt?r?yor. Marsilya'dan ciddi bir teklif almd? ancak vermedik. Tesis t?rbe gibi oldu d?nyan?n her yerinden antren?rler geliyor Sambade'yi izleyebilmek i?in. Ayn?s? forvetler i?in olabilir mi? ?ok ak?ll?ca. Vuru?u teknik a??dan ad?mlayabilecek bir antren?r olabilir.
              Hareketleri ve vuru?lar? s?n?flayabilme ve uygulayabilme yapabilen arkada?lar?m?zla ?al??may? ?ok isterim. Feyyaz U?ar bu konuda T?rkiye'nin en iyisi. Al?p, d?n?p vuru?lar?n? ?ok ?ok iyi yap?yor. ?lhan Mans?z ayn? ?ekilde. Ben bu konunun ?zerinde ?ok fazla duruyorum. Bir d?nya kupas? karakteri. D?nya tan?yor. Gen? oyuncular taraf?ndan idol olarak alg?lanabilecek bir spor fig?r?. Tak?ma kat?lmas?n? isterim ancak bunlar i?in zaman gerekiyor. Hepsi olacakt?r"
              ?zen istiyorsa ikna eder hocay? . Mant?kl? yakla??m? vard??? ?kar?mlar olduk?a yerinde. Feyyaz ve ?lhan , ?mer , Mustafa ve Cenk'e s?n?f atlat?r.

              Yorum Yap


               Aslı Gokhan Tekin Koca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               Te?ekk?r ederim karde?im..

               Anlamad???m bir ?ekilde hocam?za isyan ba?lam??, tutamad?m kendimi
               Yaz?n g?zel, hakl?s?n da.
               Lakin as?l konu bu de?il.
               Bili?'in gitmesini istemek gibi bir problemim yok, sab?r bence de gerekli.

               Ama as?l d???n?lmesi gereken ?u:

               Evet elinde bir sow yoktu, olmas? i?in bask? kurmal?, ne verilirse idare etmemeli, ederse kendi ipi boynuna ge?irir (belki bask? kuruyordur, bilmiyorum)

               Her hafta 50 bin ki?iye oynamak i?in hem teknik heyetin, hem tak?m?n ???k vermesi gerekir, ??nk? ne olursa olsun giderim diyen taraftar fazla de?ildir (derler ama icraata gelince gitmezler)

               Bu gibi ?eyler kredibilitesini azalt?yor.
               Bunun d???nda, oyuncu tercihleri, de?i?iklikler, antreman temposu vs gibi eksikleri var diye d???n?yorum.

               Bunlar?n d?zelece?ini bilmek yeterli olur, ?nemli olan bu konuda bir inan? verebilmeli taraftara.

               Yorum Yap


                Hakk?nda bir ?ey diyemiyorum hocam k?t? yanlar?ndan ders al?p almaman bir ?ok ki?inin senin hakk?ndaki d???ncesini belirleyecek yan?ltma bizi ayn? hatalara d??me hocam...

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X