Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Ba?ak?ehir - Kerim Frei - Edin Visca

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #61
  Aslı Bilal Pay tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  tamam ba?ak?ehir als?nda kerim'i tepe tepe kullans?n da en iyi adam? visca y? neden bize versin adam ligin en iyi 3-5 top?usundan bir tanesi niye versinler b?yle bir adam?
  Visca, Ba?ak?ehir'e geldi?inde ?uan ki Kerim kadar bile bir futbolcu de?ildi. Hoca ve kul?p sayesinde Visca oldu. ?imdi ise daha potansiyelli ve A. Avc?'n?n yak?ndan bildi?i bir adam var oynat?lmayan. Kerim Frei. Y?netim ve hoca ??yle d???nebilir. Visca'y? parlatt?k ve kulland?k. Bundan k?r edelim ve onun kadar fayda verebilecek bi adam daha yeti?tirelim. Anadolu kul?b?yseniz b?yle d???n?rs?n?z. En iyi adamlar?m?z? tutal?m, ?ampiyonlu?a oynayal?m diye bi d???nce yoktur hi? bir zaman. Bizim i?in 5-6M euro ?ok g?z?kmesede, bu parayla 1. ligde oynayacak tak?m kurulabilir, Ba?ak?ehir i?in ?nemli bir miktar. Visca potansiyelinde 2-3 adam bile bulurlar. Ama bizim bulup oynatacak, riske girecek vaktimiz yok. ?ampiyonluktan ba?ka se?ene?imizde yok. O y?zden biz Visca gibi kendini kan?tlam?? oyuncuya y?nelirken, Ba?ak?ehir'de kendini kan?tlayabilecek oyuncuya y?neliyor. Gayet normal asl?nda bu durum. Ba?ak?ehir'in g?z?nden bakt???m?zda. Biz BJK g?z?nden bak?yoruz biraz. Neden en iyi oyuncular?m?zdan birini satal?m diyoruz BJK ile Ba?ak?ehir ?ok farkl? stratejileri olan camialar.

  Yorum Yap


   #62
   Her futbolcunun yeri dolar, planl? ve ak?ll?ca hamle yapabilirsen e?er.
   Ba?ak?ehir'de ?uan bunu planl?yor.
   Oynad?k?a Visca kadar etkili olabilecek bir Kerim Frei var, i?lenmeyi bekliyor.
   Ve oynat?lmad??? i?inde piyasas? yok, ederinin alt?nda.
   Ya?? gen? ve potansiyeli y?ksek. Bu bir f?rsat transferidir.
   T?pk? bizim Chelsea'nin oynatmad??? ama bize geldi?inde y?ld?z olabilecek oyuncu kovalamam?z gibi.
   Biz Kerim olsun diye sabredip, her ma? oynatamay?z.
   Ama Ba?ak?ehir oynat?r, parlat?r, sabreder.
   ??nk? bizim gibi b?y?k hedefleri olan bir camia de?iller.
   Biz Visca gibi kendini kan?tlam?? direk etki edebilecek bir adam isteriz.
   Ba?ak?ehir'de ister ama g?c? yetmez ve daha gelece?e y?nelik d???nebilir. ?rn: Cengiz ?nder
   A. Avc? diyor ki i?inden, sa?da Cengiz, solda Kerim ne yard?r?r?m.
   Ya?lar?da gen?, ?unlar? parlat?p T?rk futboluna sunay?m der, hocal?k egosunu tatmin etmek ister.
   Y?neticileri veya ba?kan ise; Be?ikta?'?n kanat oyuncusu yok ve Visca'y? havada kaparlar.
   Ve biz Visca'dan b?y?k bi gelir elde edebiliriz diyorlard?r.
   O zaman neden olmas?n ?
   Bar?a'dan top?u alm?yoruz.
   Ba?ak?ehir ?uan yar???n i?ince diye pek anlaml? gelmesede bu i?, kendi hocas? y?netimi inanm?yor ?ampiyonlu?a.
   Ve kendileri a??klamarda bulundu, Visca'y? satabiliriz, Kerim Frei'? istiyoruz diye.
   Visca'n?n sat?lacak veya alabilecek olmam?z neden ilgin? bi fikir olsun ki, gayet normal.

   Yorum Yap


    #63
    pektemek + olcay + kerim kiralik = visca

    Discovery cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak g?nderildi

    Yorum Yap


     #64
     Aslı ?a?r? G?khun Sevindik tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     Aslı Bilal Pay tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
     tamam ba?ak?ehir als?nda kerim'i tepe tepe kullans?n da en iyi adam? visca y? neden bize versin adam ligin en iyi 3-5 top?usundan bir tanesi niye versinler b?yle bir adam?
     Visca, Ba?ak?ehir'e geldi?inde ?uan ki Kerim kadar bile bir futbolcu de?ildi. Hoca ve kul?p sayesinde Visca oldu. ?imdi ise daha potansiyelli ve A. Avc?'n?n yak?ndan bildi?i bir adam var oynat?lmayan. Kerim Frei. Y?netim ve hoca ??yle d???nebilir. Visca'y? parlatt?k ve kulland?k. Bundan k?r edelim ve onun kadar fayda verebilecek bi adam daha yeti?tirelim. Anadolu kul?b?yseniz b?yle d???n?rs?n?z. En iyi adamlar?m?z? tutal?m, ?ampiyonlu?a oynayal?m diye bi d???nce yoktur hi? bir zaman. Bizim i?in 5-6M euro ?ok g?z?kmesede, bu parayla 1. ligde oynayacak tak?m kurulabilir, Ba?ak?ehir i?in ?nemli bir miktar. Visca potansiyelinde 2-3 adam bile bulurlar. Ama bizim bulup oynatacak, riske girecek vaktimiz yok. ?ampiyonluktan ba?ka se?ene?imizde yok. O y?zden biz Visca gibi kendini kan?tlam?? oyuncuya y?nelirken, Ba?ak?ehir'de kendini kan?tlayabilecek oyuncuya y?neliyor. Gayet normal asl?nda bu durum. Ba?ak?ehir'in g?z?nden bakt???m?zda. Biz BJK g?z?nden bak?yoruz biraz. Neden en iyi oyuncular?m?zdan birini satal?m diyoruz BJK ile Ba?ak?ehir ?ok farkl? stratejileri olan camialar.
     Aynen ?yle. Adamlar sezon ba??nda Visca'y? satal?m da Cengiz'i oynatal?m diye d???nm??ler resmen ama teklif gelmeyince ikisini birden oynat?yorlar. Kerim'i de istiyorlar ??nk? kendini bulamam?? ama potansiyelli oldu?unu d???n?yor Abdullah Avc?. Visca'y? Pektemek + Kerim + 2-3 milyona satarlar bence.

     Yorum Yap


      #65
      Kerim sat?lmamal?... Q7'nin ya?? belli, Olcay'?n yetene?i belli, Aras ne olacak hen?z bilemiyoruz, zaten sakatl??? ta ne zaman bitecek, Cenk ve Aboubakar ile kanat doldurmaya ?al???yoruz. Visca al?n?rsa s?per olur ama zaten eksik oldu?umuz b?lgeden gelece?in en potansiyelli oyuncusunu g?ndermek yanl?? olur. Visca + Q7 ile ilk 11'i tamamlar?z, tamam da rotasyona da kanat laz?m.

      Kerim'in gitmesini istemem. Tak?m i?inde sorun ??karma gibi bir durum yoksa 18 ki?ilik kadroda her zaman yer almal? bence. Geride kalan ?o?u lig ma??nda da asl?nda oynamal?yd?. ??nk? ?L ve lig ma?lar?nda epey s?k??t?k. Baz? ma?larda tek devre bile oynasa epey rahatlat?rd? rotasyonu, ama ge?mi?e yapacak bir?ey yok. Kiev d?n???ndeki ma?ta oynamal? art?k. Q7 ?ok faul al?yor, her an sakatlanabilir veya cezal? duruma d??ebilir. Kerim haz?r tutulmal?.

      Yorum Yap

      Hazırlanıyor...
      X