Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Her ma?ta kendini yere atan bir ?erefsizleri daha do?du fark?nda m?s?n?z?
  Nopost ?ocu?u Yasin ?ztekin!

  Yorum Yap


   lan hakem nas?l korktun ?yle 2-0 olunca
   desene her?ey yay?nc? kurulu? i?in diye

   Yorum Yap


    ?u Sivas ma??nda ?ike yoksa ben adam de?ilim. Sivas?n penalt?s? verilmedi, gs'nin alakas? olmayan penalt?s? verildi.
    Allah belan?z? versin net.

    Yorum Yap


     B?rakal?m futbolla falan ilgilenmeyi ya, Allah belalar?n? versin bunlar?n. Emek h?rs?zl??? yapmak bu kadar kolay m? ya.

     Yorum Yap


      Aslı Abdulmenaf Karabulut tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Gs lobi konsunda 1 numara..fb onlar?n yan?nda halt etmi?.
      Gs lilsesi mezunlar? devletin ?st d?zey mekanizmalar?nda borakrat olarak yer al?yorlar.
      Tam gs batt? batacak derken devlet taraf?ndan bir el uzat?l?r ve gs birden kendine gelir.

      Hakem hatalar? s?rekli lehlerine olur ama fb nin yar?s? kadar g?ndem olmazlar.
      Aleyhlerine oldu?u zamanda fb den daha ?ok g?ndem olu?tururlar.

      Eski futbolcular? gittikleri tak?mlarda ya da teknik direkt?r iken s?rekli onlara yatar ama nedense hi? g?ndem olmazlar.
      Anadolu tak?mlar? fb nefretinden dolay? her sezon gs ye en az 10 puan hediye ederler ama nedense bu gs sepmatisi ve fb nefretiyle ge?i?tirilir.

      Kolay kolay sahalar? kapanmaz.Kolay kolay aleyhlerine penalt? ve k?rm?z? verilmez.
      Fatif terim gibi hakem ve medya ?zerinde ciddi bask? olu?turan adamlar? vard?r.
      Abd?rrahim Albayrak gibi gs i?in ?lmeyi g?ze alan adamlar? vard?r.
      Gs ma??n? tv den yorumlarken heyecandan ve fanatiklikten mosmor olan Hasan ?a?'lar? vard?r.
      H?ncal gibi adamlar? vard?r.

      Saha i?inde her t?rl? sahtekarl??? yapan ve bunu kendine hak g?ren futbolcular? vard?r.

      T?rk futbol tarihine ?ikeyi sokan tak?m olduklar? halde kendilerinin piru pak oldu?unu iddia eden y?netim ve taraftarlar? vard?r.

      Lehlerine en ufak bir hatada hemen fb yi ?rnek g?steren ve yap?lan? mubah g?ren bir taraftar toplulu?u vard?r.

      Sezon ba??nda bu gs den bi?ey olmaz anca 3. olur deyip ma?a gitmeyen, kahvede gizli gizli ma? izleyen ve son haftalarda potaya girince b???ren ergen taraftar toplulu?u vard?r.
      Be?ikta?'?n en ?ok ?ampiyonlu?unu ?alan olduklar? halde her defans?nda Be?ikta? bizim karde? kul?b?m?zd?r diyen taraftar ve y?netimi vard?r.

      Hile hurdayla hisse art??? yapan kendi taraftar?n? kand?ran ve bundan rant sa?layan ba?kanlar? vard?r.

      Lig tarihlerinde hakem y?z?nden ?ampiyonluk kaybetmedikleri i?in bunu dile getiren Be?ikta?l?larla dalga ge?en taraftarlar? vard?r.

      Bu liste uzar gider.Ama sorsan en m?kemmel onlar en temiz onlar en hak eden onlar.
      ve ?o?unuzun bilmedi?i komik bir ger?ek daha,
      1987 senesinde basketbol tak?mlar?m?za 1 yabanc? oynatma hakk? verilirken ,

      galatasaray'?n kadrosu: izi? , michael sceorse, paul dawkins , calvin ( hepsi t?rk bunlar?n )

      peki o y?l basketbol ?ubesinde bu i?leri ?eviren adam kim bilin bakal?m ??

      faruk s?ren...
      1987 senesinde basketbol tak?mlar?m?za 1 yabanc? oynatma hakk? verilirken ,

      galatasaray'?n kadrosu: izi? , michael sceorse, paul dawkins , calvin ( hepsi t?rk bunlar?n )

      Yorum Yap


       ?ikeci,o..?...?irkef onun bunun ?ocu?u gaysaray....

       Yorum Yap


        Resmen hakem sayesinde tur atlad?lar. ?nan?lmaz. ??reniyorum bu tak?mdan.

        Yorum Yap


         Yery?z?nde bunlardan kahpe tak?m yok.
         Bizim yeteneksizlerde zerre gurur ?eref haysiyet varsa toki ?imlerine g?merler bu o.?.lar?n?

         Yorum Yap


          rakipte buraklar yasinler oldu?u s?rece hakemlerde bu korkakl?k oldu?u s?rece biz mac kazanamay?z

          Yorum Yap


           sen var ya sen ?ikenin kral? te?vi?in babas?
           sen var ya sen g?t?ne girsin uefa kupas?
           rengi bozuk nereden gelmi? sar? k?rm?z?s?
           beyo?lu yosmas?

           Yorum Yap


            Muhakkak koymam?z laz?m.

            Yorum Yap


             D?n resmen hakemin sayesinde tur atlad?lar. Akl? ba??nda olan nadir galatasarayl? arkada?lar?m penalt? olmad???n? s?ylerken, Yasin y?zs?z bir ?ekilde twitterdan "sa? aya??ma darbe ald?m, kendimi yere atmad?m" yazm?? ki pozisyonda bir darbe varsa da sol aya??nad?r ( o da yok zaten.)

             Bununla da kalmay?p "Hayatim boyunca haksiz kazanc aramadim. Zaten ALLAH da bana b?yle bir kazanci asla nasip etmesin. ALLAH sahitimdir." yazm??. Dini, kitab?, Allah'? kar??t?rma bari.

             Bi de yere g??e s??d?ramad?klar? hamzan?n komedi bir a??klamas? var. "Pozisyon penalt? m? bilmiyorum izlemedim hen?z ama b?yle ?eylere tak?lmamak laz?m sonu?ta finaldeyiz". Bu nas?l i?ren? bi a??klamad?r ya?

             ??reniyorum.

             Yorum Yap


              kirli formal? sahtekarlar.her oyuncusu pislik yaparm? bi tak?m?n bunlarda istisnas?z olur

              Yorum Yap


               Be?ikta? taraftarlar?, Galatasaray'?n 1-0 kazand??? Gen?lerbirli?i ma?? i?in Cumhuriyet Ba?savc?l???'na su? duyurusunda bulundu. Kar??la?mada ?ike yap?ld???n? ?ne s?ren siyah beyazl?lar, Ba?kent kul?b?n?n ba?kan? ?lhan Cavcav'?n ma? ?ncesindeki a??klamalar?n?, kaleci Ferhat'?n yedi?i gol? ve Stancu'nun ka??rd??? gol? delil olarak g?sterdi.


               Yorum Yap


                ben y?llard?r fenere bo? yere kin besliyormu?um daha kahpesi varm??

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X