Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Adim adim Kayyum...

  Yorum Yap


   Galatasaray Kul?b?'ne 41,6 milyon TL vergi cezas? kesildi. Sar?-k?rm?z?l? kul?pten Kamuyu Ayd?nlatma Platformu'na g?nderilen yaz?da, vergi incelemesinde 20,8 milyon TL'lik vergi borcunun oldu?u belirtildi. Kul?p, idare ile uzla?ma sa?layamazsa 41,6 milyon TL bor? ?deyecek.

   amuyu Ayd?nlatma Platformu'na g?nderilen yaz? ??yle:
   "?irket'in 2009 Takvim Y?l?na ait hesaplar? "Damga Vergisi, Katma De?er Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tevkifat?" kapsam?nda Maliye Bakanl??? Vergi M?fetti?leri taraf?ndan incelenmi?tir. ?lgili inceleme kapsam?nda tespit edilen bulgular? ve bu bulgulara ili?kin ?irket'in beyan?n? i?eren 11 Eyl?l 2014 ve 21 Kas?m 2014 tarihli 3 adet Vergi ?nceleme Tutana?? d?zenlenmi?tir. Vergi ?daresi inceleme sonu?lar? toplam? olarak 20,8 milyon TL vergi asl? ve ayn? tutarda vergi ziya? tarh ettirmi?tir. ?irketimiz daha ?nceki y?llarda da benzeri vergi uyu?mazl?klar?nda inceleme aleyhine dava ve de?erlendirmelerin ?n?ne ge?mi? ve s?z konusu tutarlarda b?y?k indirimler sa?lam??t?r. Yine inceleme sonu?lar? da yetkililerimiz ve uzmanlar?m?z taraf?ndan halen bu ba?lamda de?erlendirilmektedir. Gereken ?al??malar tamamland???nda yetkili organlar?m?z?n ?dare ile uzla?maya ve/veya incelemeler aleyhine dava yoluna gidilmesi konular?nda alaca?? kararlar ayr?ca a??klanacakt?r."

   Yorum Yap


    Basket takimi dagildi. Insallah kume dusersiniz yosmalar.

    Yorum Yap


     Dar?s? kl?p binan?z?n icras?na olsun kankalar. T?m ettiklerinizi bulana kadar devam.

     Yorum Yap


      basket tak?m? 20-0 h?kmenlere ba?lar yak?nda

      Yorum Yap


       Trabzon da yendi Komidin ?ocuklar?n?. Her oyuncu serbest art?k. Arroyo giderse play off b?le onlar i?in zor olur. Erceg Real Madrid taraf?ndan takipte her an imzalayabilir. Micov Pocius ve yeni ald?klar? Young falan kal?yor onlardan da bi cac?k olmaz Arroyo vr Erceg'siz. Yaln?z biz Sinan'? alsak ?ok iyi olur.

       Yorum Yap


        Sinan G?ler'i kapmak laz?m. Tam bize g?re. Hem abisi de bizde

        42 milyon TL vergi cezas?. Dikkat edelim de sildirmesinler.

        Yorum Yap


         Aslı Halil Umut Eyaz tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Trabzon da yendi Komidin ?ocuklar?n?. Her oyuncu serbest art?k. Arroyo giderse play off b?le onlar i?in zor olur. Erceg Real Madrid taraf?ndan takipte her an imzalayabilir. Micov Pocius ve yeni ald?klar? Young falan kal?yor onlardan da bi cac?k olmaz Arroyo vr Erceg'siz. Yaln?z biz Sinan'? alsak ?ok iyi olur.
         bir de aksam konya gecirse s?per olur

         Yorum Yap


          Biz en beter durumumuzdayken bile bi umudumuz vard?. ?yi k?t? stad? yapabilirsek dertler bitecek diye hep bi umudumuz vard?. Bu yosmalar?n umudu ne? Ekstra gelir getirecek bir stat hayalleri yok. statla beraber bu hallere geldiler. CL'ye gidiyorlar 3 y?ld?r beter durumdalar. Bizim durumumuzdan ?ok daha karanl?k. ve umut ba?layabilecekleri bir hayalleri yok. Beddua etmek yak??maz hi? kimseye ama Allah'a havale ediyorum.
          Omurgas?z insanlardan olu?uyorlar.
          e?i taraf?ndan aldat?lm?? bir adam?, ona hainlik yapan? destekleyerek a?a??lamak..
          e?i benzeri g?r?lmemi? ?ekilde canice ?ld?r?len 17 ya??ndaki m?nevver'in katilini pankartlar?n da edebiyat yap?yoruz aya??na g?klere ??karmak..
          Komidin pankart?..
          ak ka??k rolleri... Ne diyelim bakal?m s?ra sizde hadi ??k?n bakal?m o ?ukurdan.

          Yorum Yap


           @Sinan ?z

           Umutlar? ?ampiyonluk.

           ?ampiyonlar Ligi.

           Ba?ar? kazand?klar? s?rece hi? bir ?ey olmaz.

           Yorum Yap


            bu sene bunlar ilk 4 e giremezlerse kul?b?n anahtar?n? direk g?ndersinler kayyum a hazine m?ste?arl???na maliye bakanl???na art?k neresi oluyorsa.

            bu galatasaray seyircisini hep ku?lara benzetirim b?yle dal ??rp? aras?nda dururlar gizlenirler sesleri soluklar? ??kmaz utanga? mah?up.... tak?m biraz kafay? kald?rs?n faceye dolu?urlar "BU G?N G?NLERDEN GAYSE" diyerek..

            sonra yine galatasaray benim kredi kart?m?m? ?d?yor d?nemleri ba?lar. g?zlerine kestirdikleri y?netici , futbolcu kim olursa ?sl?k ?sl?k ?sl?k. idman sahas? basarlar a?z?na ederler... trib?nler tabiki bombo?... sorsan konu de?i?ir ma? mevzuat? asla konusulmaz. sokakta toto? formas?yla tek bir insana rastlayamazs?n?z tabi bunlar biraz palazlan?nca yine stadlar? dolar yine ba?lar facede seviyesizce uefa mevzular? , payla? ??ld?rt payla??mlar? , her t?rl? yav?akca ve sinsice tahrikler.

            ben bunlar?n alisamiyende 8bin ortalamayla sezon bitirdiklerini ?ok net hat?rl?yorum. galatasaray i?in kibrit tu?la ?akmak muhabbetlerinde 1 liralar? oynamaz. ortalardan kaybolurlar. formal? gezen adam olmaz. facede o yav?ak payla??mlar?n?n yerlerini politika ve sokak k?pekleri al?r.. asla o g?n g?nlerden "galatasaray" de?ildir art?k.. t?rkiye "galatasarayd?r" ibaresi hi?bir yerde g?r?nmez olur..

            ?imdi bunlar yine ortaya ??kt?. haftaya dolar stadlar?.. mar?lar? yeri g??? inletir. burak kral olur sel?ukta xavi..

            bunlara koymak farz oldu. mah?up etme bizi be?ikta??m, ??nk? biz
            ?Y? G?NDE DE K?T? G?NDE DE BE??KTA?LIYIZ

            Yorum Yap


             Derbiyi istanbul d???nda oynamak istemiyormu? ?erefsizler

             Yorum Yap


              Aslı G?khan ?zba? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Derbiyi istanbul d???nda oynamak istemiyormu? ?erefsizler
              Seneye Allah nasip ederse Vodafon Arena bitince Kutu gibi stadda oynucaz ma?lar? o zaman g?r???cez bunlarla Trib?nler sahan?n i?inde az kald? abi

              Yorum Yap


               Delikanl?larsa o ma? Konya'da oynan?r. Diyece?im de mazisi kaypakl?klar ?zerine kurulu olan bir camia o ma?? ?stanbul'da oynat?r 180 derece d?nerek.

               Yorum Yap


                Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Delikanl?larsa o ma? Konya'da oynan?r. Diyece?im de mazisi kaypakl?klar ?zerine kurulu olan bir camia o ma?? ?stanbul'da oynat?r 180 derece d?nerek.
                Korku da?lar? sard?, s?k?nt? yok isterlerse 12 ki?i uzayda oynas?nlar bu sefer kurtulu?lar? yok.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X