Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

2011 T?rk Futbolu ?ike Davas? ve S?reci

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  2011 T?rk Futbolu ?ike Davas? ve S?reci

  2011 T?rk Futbolu ?ike Davas? Hakk?nda ; Wikipedia Kaynak


  Tarih ; 10-04-2014

  ?ike dosyas? infaz i?in ?stanbul'a g?nderildi. ?nfaz savc?l??? dosya eline ula?t?ktan sonra aralar?nda Aziz Y?ld?r?m'?n da bulundu?u hapis cezas? alan san?klar? cezaevine koyacak.

  ?NCELEME TAMAMLANDI

  ?stanbul 16. A??r Ceza Mahkemesinin ba?ta Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m olmak ?zere, Olgun Peker, Serdar Adal?, Tayfur Havut?u'nun da aralar?nda bulundu?u 85 san?k hakk?ndaki karar?n?n temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlayan Yarg?tay 5. Ceza Dairesi, Aziz Y?ld?r?m ve Olgun Peker hakk?nda ?rg?t su?undan verilen hapis cezalar? ile Aziz Y?ld?r?m'a birden fazla ma?ta ?ike yapma, te?vik primi ve r??vet verme su?lar?ndan verilen hapis cezalar?n? onam??, karar? da incelenmek ?zere Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?ndermi?ti.

  Kaynak
  Kaynak 2

  Tarih ; 08-04-2014

  Y?ld?r?m Demir?ren: ??ike s?reci sona ermi?tir?

  "Bunun hakk?nda soru sorulmas?n?n bir anlam? yok? dedi. T?rkiye Futbol Federasyonu Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren, d?n kat?ld??? bir spor program?nda ?ike s?recinin kendileri ad?na bitti?ini s?yledi. ?3 Temmuz 2011'den bu yana Fenerbah?e?nin g?sterdi?i birlik ve beraberlik takdire ?ayan? diyen Demir?ren, ?ike s?reci ile ilgili sorulan bir soruya ?u ?ekilde cevap verdi: ?Federasyon olarak ?ike karar? veren hukuk kurullar? ile ilgili hi?bir temas?m?z olmad?. ?ike konusu kapanm??t?r. Bunun hakk?nda soru sorulmas?n?n bir anlam? yok.?

  Kaynak


  Tarih ; 10-04-2014

  '' ?ike dosyas? infaz i?in yalanlama geldi ''

  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?ike davas? dosyas?n? infaz?n ger?ekle?mesi i?in ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderildi?i iddialar? yalanland?.

  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n, Futbolda ?ike Davas?'nda Yarg?tay 5. Ceza Dairesinin karar?yla ilgili incelemeyi s?rd?rd???, dosyan?n mahkemesine g?nderilmedi?i bildirildi.
  Yarg?tay Cumhuriyet Savc?s? ?smail Hakk? ?ent?rk, yapt??? a??klamada, baz? internet siteleri ve sosyal medyada, dosyan?n mahkemesine g?nderildi?ine ili?kin haberlerin yer ald???n? belirtti.
  ?ent?rk, ancak incelemenin hala s?rd???n?, dosyan?n mahkemesine g?nderilmedi?ini a??klad?.

  S?re? ;


  ?stanbul 16. A??r Ceza Mahkemesinin Aziz Y?ld?r?m, Olgun Peker, Serdar Adal?, Tayfur Havut?u'nun da aralar?nda bulundu?u 85 san?k hakk?ndaki karar?n?n temyiz incelemesini 17 Ocak'ta tamamlayan Yarg?tay 5. Ceza Dairesi, Aziz Y?ld?r?m ve Olgun Peker hakk?nda ?rg?t su?undan verilen hapis cezalar? ile Aziz Y?ld?r?m'a birden fazla ma?ta ?ike yapma, te?vik primi ve r??vet verme su?lar?ndan verilen hapis cezalar?n? onam??t?.

  Daire karar?, incelenmek ?zere Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderilmi?ti.
  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Daire karar?na itiraz etmezse dosyay? ?stanbul 16. A??r Ceza Mahkemesine g?nderecek.
  Mahkeme, infaz i?lemlerini tamamlay?p dosyay? ?nfaz Savc?l???na ula?t?racak. ?nfaz Savc?l???, Aziz Y?ld?r?m'?n da aralar?nda bulundu?u ceza alan san?klar i?in infaz s?resi hesaplayarak, gerekenler i?in yakalama karar? ??karacak.
  Ba?savc?l?k, san?klar?n lehine itiraz ederse dosya Yarg?tay Ceza Genel Kuruluna gidecek.

  Kaynak
Hazırlanıyor...
X