Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Erdem Ulus: Bana ne Emre'den Hakemden

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #16
  Yok abi sindiremiyorum yap?lanlar?.

  Yorum Yap


   #17
   Futbolu ele?tirirsiniz. Kimse de bir ?ey diyemez. Sezonu kapatt??? s?ylenen Tolga'n?n samimiyetini sorgulars?n?z. Eyvallah. Do?rudur, yanl??t?r, hakl?d?r, haks?zd?r, hep kendi konusudur. ?yle d???n?yorsa ?yledir.

   Ama ortada Be?ikta? yapsa 3 k?rm?z? (2 net, 1 de bonus, illa ki yarat?l?r) ??kacak bir durumda sar? kart bir ??kmayan bir rezalet varsa kimse de kusura bakmas?n Erdem Ulus veya herhangi bir Be?ikta? yorumcusu, yazar? "banane" diyemez.
   Be?ikta? yorumcusunun en b?y?k g?revlerinden biri adil bir d?zen i?in kamuoyu yaratmakt?r.
   Yar?n T?re ??k?p "abi ben fck off dedim diye k?rm?z? + 3 ma? ceza ald?m, adam 2 derbide 50 kere dedi, sar? bile almad?, neden bunlar? yazm?yor sonra bir de benim o adamla ayn? ko?ullarda m?cadele etmemi bekleyip de yarg?l?yorsun?" derse ne diyeceksin?

   Erdem Ulus benim d???ncelerimi yans?tmada en yak?n buldu?um yorumcumuz. Bana g?re medyadaki "tarafs?z abi"ler yerine ?ne ??kar?lmas? gereken bir temsilcimiz.
   Bu yaz?s?na kat?lamayaca??m.

   Be?ikta?'l? yazar yorumcular ne d???n?yor bilmiyorum ama Be?ikta?'?n hakk?n? en do?ru ?ekilde savunur g?r?nen ki?inin a??r Fenerli Mehmet Demirkol ve GS'li H?ncal Ulu? olmas?n? ben kendi ad?ma utanarak izliyorum...

   Yorum Yap


    #18
    Bu arada modern futbolda "hakemi de yeneceksin" s?ylemi sadece bizim oyuncular?m?z?n omuzlar?na y?klenen bir y?k.
    Ne demek karde?im hakemi de yeneceksin? Ne mecburiyeti var adam?n? Kar??s?ndaki anaokulu ?ocu?u de?il. En az kendisi kadar profesyonel rakipler. Kendisi kadar idman yap?yor. Kendisi kadar hatta fazlas? ile maa? al?yor. Emre yensin hakemi, Volkan yensin, Melo yensin...Yenebiliyorlarsa...
    Ben bu adamlara bir kez de b?yle bir telkin g?rmedim a??k?as?. FB nin hakemden dert yand??? bir haftada "sen sar? kanaryas?n, sen hakemi de yeneceksin" diyen bir ki?i g?reniniz var m??

    Sen ??k bu adamlar?n omzuna "sen Be?ikta?'s?n, hakemi de yeneceksin" y?k? y?kle.
    E peki sen ne yapacaks?n Erdem Ulus karde?im?
    Etliye dokunacaks?n, s?tl?ye dokunmayacaks?n.
    Yok ?yle ya?ma.
    Herkes g?revini yapacak.
    Bili? o tak?m? haz?rlayacak. Haz?rlayam?yorsa hesap sorulacak.
    O tak?m ??k?p rakipleri ile ayn? ko?ullarda m?cadele etmesi i?in nas?l bir ortam gerekiyorsa ba?kan?, medyas?, taraftar? da onu yaratacak...
    D?n ya?ananlar ?n?n?'de ya?anm?? olsayd?; T?re Kartal'a k?f?r etseydi; Ba formas?n? ??kar?p skinin keyfine sahay? terkedip sonra geri gelseydi ve hakem t?m bunlar? seyretseydi bug?n Fener medyas? ne halde olurdu? En az ?yle olman?z gerekirdi. Sen Be?ikta? yazar?s?n...Madem ki haks?zl?k var, Fener medyas?n? da yen...
    Yerse...

    Yorum Yap


     #19
     Gayet g?zel yazm??.. Senelerdir ayn? bahanelerin arkas?nda s???nmaktan ba?ka bi?ey yapm?yoruz. Hakem hatas?n? da kar??m?zdaki oyuncular?n ne kadar karaktersiz oldu?unu da biliyoruz zaten. Biz senelerdir o sahada ne yap?yoruz, ne oynuyoruz ilk ?nce ona bir bakal?m sonra di?er fakt?rleri de?erlendiririz.

     Yorum Yap


      #20
      adam?n dibi helal olsun kalemine

      Yorum Yap


       #21
       yani o kadar g?zel dile getirmi?siniz ki d???ncelerimi kaleminize sa?l?k y?re?inize sa?l?k

       Yorum Yap


        #22
        yaz? budur i?te.....

        biryerleri kalkm?s topcular?m?za selam olsun....

        kald?ranlarada selam !...

        Yorum Yap


         #23
         Noktas?na virg?l?ne kadar alk??? hakediyor.

         Yorum Yap


          #24
          Aslı ?a?atay ?rnek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          4 g?nd?r Tolga'y? konu?tuk durduk.
          Neymi??
          Futbolcu Psikolojisiymi?!
          T?rkiye'nin d?rt bir yan?ndan Allah'?n unuttu?u stada ?oluk ?ocu?unu al?p gelen, i?i g?c? b?rak?p, 3 saatte giden 10 saate d?nen, so?ukta saatlerce bekleyen taraftar?n Psikolojisi, Psikoloji de?il mi?


          kaleminize y?re?inize sa?l?k.. 1 ay ?nce bile?imden ameliyat oldum 4 tendon 1 sinir dikildi.. ben bu halde sa?dan soldan bor? para al?p so?uk, ya?mur, ?amur demeden 2 Ankara'da 2 ?stanbul'da ma?a geldiysem kimse bana "psikoloji" diye maval okumas?n !

          Yorum Yap


           #25
           Aslı Serkut Demirseren tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı ?a?atay ?rnek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           4 g?nd?r Tolga'y? konu?tuk durduk.
           Neymi??
           Futbolcu Psikolojisiymi?!
           T?rkiye'nin d?rt bir yan?ndan Allah'?n unuttu?u stada ?oluk ?ocu?unu al?p gelen, i?i g?c? b?rak?p, 3 saatte giden 10 saate d?nen, so?ukta saatlerce bekleyen taraftar?n Psikolojisi, Psikoloji de?il mi?


           kaleminize y?re?inize sa?l?k.. 1 ay ?nce bile?imden ameliyat oldum 4 tendon 1 sinir dikildi.. ben bu halde sa?dan soldan bor? para al?p so?uk, ya?mur, ?amur demeden 2 Ankara'da 2 ?stanbul'da ma?a geldiysem kimse bana "psikoloji" diye maval okumas?n !
           bu adamlar bi de her y?l trilyonlar? g?t?r?yorlar.

           Yorum Yap


            #26
            yeter art?k bili? art?k istifa art?k istifa

            Yorum Yap


             #27
             murat ?ahin'i g?r?nce t?ylerim diken diken oldu ben nas?l unuttum o anlar? kendimden utand?m ger?ekten.

             Yorum Yap


              #28
              Emre'nin bize pislik yapmad??? bir derbi hat?rlam?yorum. Ge?en sene adamlar ?ampiyonlu?u garantiledi?i ma?ta bile Veli ile didi?mi?,kafay? yemi? oyundan ??km??t?. Gs ma?lar?nda art?k uslu duruyor,bizim ma?larda iyice z?vanadan ??k?yor,??nk? biliyor ki ne yaparsa yaps?n at?lmayacak.Sistem maalesef b?yle ve buna m?dahale edecek bir lobimiz yok. Ben kendi ?ap?mda arayan Lig Tv operat?rlerine ?yelik istemedi?imi ve bunun sebebinin sistem oldu?unu s?yl?yorum. ?te yandan Fener 10 ki?i kalsa dahi ma?? verebilecek veya 1 puan? al?p gideyim diyecek bir hocam?z var bu k?s?mda ise ?uvald?z? kendimize bat?rmam?z gerekiyor. Schuster be?endi?im bir hoca de?ildi ama ikinci yar? ba?lamadan herkes 17 de 17 diyebilecek cesareti bulabiliyordu, ?imdi ise 9 da 9 yapaca??z deseler ?nce kendi taraftar?m?z g?ler. Yani g?ven duyulmaz,verilir. Bilic art?k ?o?u ki?iye g?ven vermiyor.

              Yorum Yap


               #29
               Eline y?re?ine sa?l?k ba?tan sona sa?dan sola dibine kadar ger?ekler var bu yaz?da ama yine g?lge etmeyin bari Avrupaya gidelim zihniyeti hortlad? a??n g?zlerinizi Son 7 8 y?l?m?z zifiri karanl?k ne g?lgesi ne Avrupas?

               Yorum Yap


                #30
                Yaz?n?n linki var m??

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X