Bakrky Sadi Konul EAH ta yatan Glbeyaz Neriman Bkc isimli hasta iin 0 rh(-) kan ihtiyac var.
letiim:Ercment Emin All
05333186658