Forza Beikta ve Ar vektrleri elinde olan paylaabilir mi?